Anna Wysocka

 

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego
w I półroczu 2005 roku (wybór materiałów)

 

Bartoszewicz, Michał : Kulturalna porażka : Zatorze traci bibliotekę, a Dajtki miejsce spotkań hobbystów / Michał Bartoszewicz. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 86, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 492, s. 1.
  Likwidacja filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Brzezińska, Magda : Oddaj książkę : biblioteki ogłaszają amnestię / Magda Brzezińska. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 104, dod. Olsztyn, s. 4.
  Dot. zwrotów książek przetrzymywanych przez czytelników.

Brzezińska, Magda : Polub swoją pracę : szkolenia dla absolwentów / Magda Brzezińska. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 65, dod. Olsztyn, s. 3.
  Szkolenia w Planecie 11 prowadzone przez doradcę zawodowego Łukasza Ślusarczyka.

Bw : Uzdrowione starodruki / bw. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 19, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 431, s. 4.
  Konserwacja starodruków biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Cieślak, Jadwiga : Kto czyta, nie błądzi : ankietowe badania czytelnictwa w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie / Jadwiga Cieślak // Kajet. - 2005, nr 1, s. 5.

Dumkiewicz, Małgorzata : W nowej szacie : wszystko dla czytelników / Małgorzata Dumkiewicz. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 45, dod. Gaz. Akademicka WSIiE, nr 2, s. 4k.
  Biblioteka uczelniana Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Fryta, Karol : Kasa on-line : kursy surfowania po internecie / Karol Fryta. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 47, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 459, s. 4.
  Działalność Planety 11 w Olsztynie.

Fryta, Karol : Puste półki ? : poszukujemy nowej siedziby dla biblioteki przy ul. Jagiellońskiej / Karol Fryta. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 52, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 464, s. 5.
  Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 14.

Fryta, Karol : Żarty się skończyły : czytelnicy, którzy nie oddali książek, trafią do sądu / Karol Fryta. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 132, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 535, s. 1.
  Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zapowiada sądowe ściąganie książek od czytelników.

Godlewski, Konrad : Tłumy walą do biblioteki / Konrad Godlewski. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 35, s. 18.
  Biblioteki multimedialne w Olsztynie (Planeta 11) i Wrocławiu.

Gog : A wszystko gra ... / gog. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 23, s. 5.
  Projekt "A wszystko gra ... i słowo i gesty i dźwięk" - realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku.

Gosk, Grażyna : Książki w komorze : najnowocześniejsza biblioteka w kraju / Grażyna Gosk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 82, dod. s. 2.
  Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej.

Grabarczyk, Jarosław : Ośrodek tętniący kulturą : dwa lata biblioteki pod rządami Jacka Nowińskiego / Jarosław Grabarczyk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 74, s. 4.
  Biblioteka Elbląska.

Grabarczyk, Jarosław : Sale, izby, galerie : jest kasa na rozbudowę i modernizację biblioteki / Jarosław Grabarczyk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 68, s. 4.
  Dofinansowanie Biblioteki Elbląskiej na modernizację i rozbudowę w ramach Zintegrowanego Programu Opreacyjnego Rozwoju Regionu na lata 2005-2007 oraz projektu inwestycyjnego "Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta - rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej".

Grabarczyk, Jarosław : Zeszyty i księgi z pieczęciami : rękopisy w zbiorach Biblioteki Elbląskiej / Jarosław Grabarczyk // Dz. Elbląski. - 2005, nr 13, s. 16.
  Wystawa "Rękopisy w zbiorach Biblioteki Elbląskiej".

Hałun, Krystyna : Niedzielne śniadanie z ... Krystyną Hałun / rozm. Katarzyna Janków-Mazurkiewicz. - Il. // Nasz Olsztyniak. - 2005, nr 28, s. 2.
  Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Jago : Ogrody "Polityki" : Elbląg / jago. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 132, s. 6.
  Inauguracja Letnich Ogródów "Polityki" w Elblągu.

Jago : Oko w oko : Elbląg-Ronneby / jago. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 69, s. 4.
  Wizyta bibliotekarzy z Ronneby w Bibliotece Elbląskiej w ramach projektu "Permamentny transfer wiedzy pomiędzy bibliotekami publicznymi z miast bliźniaczych Elbląg-Ronneby - Oko w Oko".

JB : A wszystko gra... / JB. - Il. // Tydzień w Elblągu. - 2005, nr 5, s. 8.
  Projekt "A wszystko gra ... i słowo i gesty i dźwięk" - realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku.

JB : Teatr przy stoliku / JB. - Il. // Tydzień w Elblągu. - 2005, nr 6, s. 8.
  Spektakl "Teatru przy stoliku" Teatru im. Stefana Jaracza z Olsztyna w Pasłęku w ramach programu Biblioteki Publicznej "A wszystko gra... i słowa, i gesty, i dźwięki".

Js : Pieśni duchowne i poemata światowe : wiosna literacka w Miejskiej Bibliotece Publicznej / js // Dz. Elbląski. - 2005, nr 139, dod. IKAT Gaz.Braniewska, nr 24, s. 2.
  Spotkanie "Nowe książki pisarzy Warmii i Mazur" zorg. w Braniewie.

Kopyla, Marek : Oko w oko : jak Szwedzi z Polakami / Marek Kopyla // Tydzień w Elblągu. - 2005, nr 6, s. 29.
  Współpraca bibliotekarzy z Ronneby z Biblioteką Elbląską w ramach projektu "Permamentny transfer wiedzy pomiędzy bibliotekami publicznymi z miast bliźniaczych Elbląg-Ronneby - Oko w Oko".

Kościelska, Daniela : Uczą się języków / Daniela Kościelska ; rozm. Karolina Krajewska. - (Twarzą w twarz). - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 94, s. 2.
  Rozmowa z kierownikiem Biblioteki Garnizonowej w Elblągu.

Kowalewski, Mariusz : Z książką do centrum : czy powstanie biblioteka multimedialna w Alfie? / Mariusz Kowalewski // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 134, dod. Olsztyn, s. 3.
  Dot. nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Kryszałowicz, Lech : Nowa Biblioteka Środowiskowa : inwestycje - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / Lech Kryszałowicz. - Il. // Forum Akad. - 2005, nr 4, s. 5.
  Budowa biblioteki akademickiej w Kortowie.

Kurs, Tomasz : Hurtowe ratowanie ksiąg / Tomasz Kurs. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 141, dod. Olsztyn, s. 2.
  Program konserwacji zachowawczej i zapobiegawczej realizowanej przez Izabelę Damulewicz w Bibliotece Muzuem Warmii i Mazur w Olsztynie.

Kurs, Tomasz : Na pomoc księgom / Tomasz Kurs. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 3, dod. Olsztyn, s. 1.
  Stan księgozbioru Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur.

Kurs, Tomasz : Stado białych kruków / Tomasz Kurs. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 138, dod. Olsztyn, s. 2.
  Starodruki biblioteki "Hosianum".

Kurs, Tomasz : Zabawy w bibliotece / Tomasz Kurs // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 8, dod. Olsztyn, s. 2.
  Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 10 w Olsztynie.

Ławrynowicz, Roman : Czytam i wiem : mija 13 lat działalności Towarzystwa Czytelniczego w Olsztynie / Roman Ławrynowicz ; rozm. Karol Fryta. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 63, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 474, s. 4.

Marcinkiewicz, Andrzej : Informacje : o współpracy polsko-duńskiej rozmawiamy z
Andrzejem Marcinkiewiczem, dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej / rozm. Karol Fryta. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 133, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 536, s. 2.

MARK : Pomysł poszedł do poprawki : radni oddalają dyskusję o bibliotece w Alfie / MARK // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 138, dod. Olsztyn, s. 4.
  Biblioteka multimedialna dla dzieci w CH "Alfa".

Niedźwiecki, Jacek : Terapia w planach : MOPS przejmuje zabytkowy budynek przy ul. Królowej Jadwigi / Jacek Niedźwiecki. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 135, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 538, s. 6.
  M. in. przeprowadzka Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej MBP.

Paździorko, Radosław : Dla najmłodszych : MBP chce otworzyć bibliotekę multimedialną dla dzieci / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 14, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 426 [właśc. 427], s. 4.
  Plany MBP dotyczące uruchomienia multimedialnej biblioteki dla dzieci w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Księgozbiór w sieci : w MBP ruszy system zamawiania książek przez internet  / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 13, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 426, s. 3.

Paździorko, Radosław : Nic z tego, pani dyrektor : coraz wiecej osób wypożycza książki przez internet [!] / Radosław Paździorko // Gaz. Olszt. - 2005, nr 25, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 437, s. 3.
  Wypożyczanie internetowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Płać i czytaj : czy będą opłaty za wypożyczanie książek w bibliotekach? / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 72, s. 4.
  Wypowiedzi olsztyńskich bibliotekarzy nt. projektu Ministerstwa Kultury dot. odpłatności za wypożyczanie książek z bibliotek publicznych.

Paździorko, Radosław : Z udogodnieniami : MBP ubiega się o dotację na bibliotekę multimedialną dla dzieci / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 21, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 433, s. 3.
  Projekty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie dotyczące utworzenia nowego oddziału.

Pęczak, Mirosław : Światło i dźwięk / Mirosław Pęczak. - Il. // Polityka. - 2005, nr 24, s. 100.
  Imprezy kulturalne zorg. przez redakcję "Polityki" oraz Bibliotekę Elbląską pod nazwą Elbląskie Ogrody Polityki.

Pietrzak, Adam : Zniszczyłeś, płacisz : 150 płyt w bibliotece multimedialnej trzeba odnowić / Adam Pietrzak. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 73, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 484, s. 5.

Połoniewicz, Zbigniew : Ostróda / Zbigniew Połoniewicz // Nasz Głos. - 2005, nr 3, dod. Nasz Głos Plus, nr 3, s.13.
  Cykl spotkań "Znani ludzie Ostródy" w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie z Eligiuszem Pieczyńskim, autorem tomiku poezji "Ostróda, moja miłość".

Porozumienie zawarte w dniu 29 grudnia 2004 r. w sprawie wykonania przez Bibliotekę Elbląską zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla części Powiatu Elbląskiego // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2005, nr 12, poz. 247, s.
681-683.

Porozumienie zawarte w dniu 29 grudnia 2004 r. w sprawie wykonywania przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla części Powiatu Elbląskiego // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2005, nr 12, poz. 248, s. 684-685.

Sawicka, Sylwia : Czytając Andersena ... / Sylwia Sawicka, Małgorzata Żmudczyńska // Kajet. - 2005, nr 2, s. 8.
  Obchody Roku Andersena przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie.

Sets : Dawne piśmiennictwo / sets. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 29, dod. IKAT. - Gaz. Braniewska, nr 5, s. 3.
  Wykład Sławomira Fafińskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie na temat historii i kultury ziem pruskich oraz Warmii zorg. przez MBP oraz olsztyńskie wydawnictwo "Littera".

St : Dyplomy od Musierowicz / st // Dz. Elbląski. - 2005, nr 139, dod. IKAT Gaz. Braniewska, nr 24, s. 13.
  Finał konkursu "Małgorzata Musierowicz i Borejkowie, czyli Jeżycjada w Braniewie", zorg. w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Stefaniak, Agnieszka : Gry i zabawy w bibliotece / Agnieszka Stefaniak. - Il. // Życie Kętrzyna. - 2005, nr 4, s. 10.
  Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

Stefańczyk, Elżbieta : Działalność Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2004 r. / Elżbieta Stefańczyk // Por. Bibl. - 2005, nr 5, s. 9-14.
  M. in. kr. inf. o przyznaniu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej medalu "Bibliotheca Magna Perennisque".

Szab : Pomnik czy festyn ? : minister w salonie / szab // Głos Elbląga. - 2005, nr 40, s. 1.
  Gość Salonu "Polityki" - Waldemar Dąbrowski.

Szydłowski, Grzegorz : Książki na kłódkę : biblioteka przy ul. Jagiellońskiej została zamknięta / Grzegorz Szydłowski. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 125, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 529, s. 7.
  Filia nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Szydłowski, Grzegorz : Księgom na ratunek : Hosianum przygotowuje do konserwacji trzy bezcenne druki / Grzegorz Szydłowski. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 59, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 470, s. 1.

Szydłowski, Grzegorz : Planeta dzieci : spór wokół projektu utworzenia nowej biblioteki / Grzegorz Szydłowski // Gaz. Olszt. - 2005, nr 134, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 537, s. 3.
  Plany utworzenia kolejnej multimedialnej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Szydłowski, Grzegorz : Sponsor na odnowę : brakuje środków na ratunek bezcennego zbioru Hosianum / Grzegorz Szydłowski. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 137, s. 6.
  Zbiory biblioteki "Hosianum" wymagające konserwacji.

Szydłowski, Grzegorz : Tak, ale na dwadzieścia lat : spór wokół utworzenia nowej biblioteki / Grzegorz Szydłowski // Gaz. Olszt. - 2005, nr 140, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 544 s. 3.
  Plany MBP dotyczące uruchomienia multimedialnej biblioteki dla dzieci w Olsztynie.

Ślesiński, Zbigniew : Plener mistrzów / Zbigniew Ślesiński // Kajet. - 2005, nr 3, s. 16.
  Wystawa prac plastycznych Wiesława Żarczyńskiego w Galerii "Bakałarz" Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie.

Śliwiak, Rafał : Spadochroniarze : dodatkowa działalność biblioteki multimedialnej Planeta 11 / Rafał Śliwiak // Gaz. Olszt. - 2005, nr 73, dod. Nasza Praca, nr 13, s. 3a.
  Cykl warsztatów doradztwa zawodowego i rozwijania umiejętności poszukiwania pracy. Projekt autorski Łukasza Ślusarczyka.

TK : Uliczne sztuczki z szablonami : warsztaty w Bibliotece Multimedialnej Planeta 11 / TK - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 134, dod. Olsztyn, s. 2.
  Warsztaty Graffiti w Olsztynie.

Uchwała Nr I/8/05 Rady Gminy Markusy z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Markusy // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2005, nr 26, poz. 361, s. 1523.

Uchwała Nr IX/45/04 Rady Gminy Rychliki w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychlikach i nadania jej statutu // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2005, nr 6, poz. 143, s. 268-270.

Wnorowska, Justyna : Kretyn to... mieszkaniec Krety : Miejska Biblioteka Publiczna / Justyna Wnorowska. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 93, dod. IKAT Gaz. Braniewska, nr 16, s. 14.
  Międzyszkolny Konkurs Językowy "Barwy języka polskiego" zorg. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Braniewie.

Zamojski, Maciek : Tydzień bez kar : święto bibliotek i bibliotekarzy / Maciek Zamojski. - Il. // Gaz. Współcz. - 2005, nr 87, s. 7.
  Imprezy ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek org. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku.

cofnij