Izabela Frąckowiak, Robert Kuriata

 

SCENARIUSZ KURSU "INTERNET DLA POCZĄTKUJĄCYCH"

 1. UŻYTKOWNICY: Osoby chcące nauczyć się podstaw poruszania się po Internecie.
 2. ZAGADNIENIA: Usługi Internetu
 3. TEMAT: Podstawowe umiejętności poruszania się po Internecie
 4. CZAS TRWANIA: 2 x 90 min.
 5. CO SŁUCHACZ POWINIEN?
  1. Posiadać umiejętności: Uruchamiania programu Internet Explorer
 6. CEL SPOTKAŃ: Zapoznanie się z metodami wyszukiwania informacji w Internecie

Cele szczegółowe:

Uczestnik kursu umie:

Pojęcia:
przeglądarka internetowa, portal internetowy, adres strony, wyszukiwarki, strony www, domeny, katalogi, pliki, adresy e-mail, odsyłacze, grupy dyskusyjne, Outlook Express

 1. METODY PREZENTACJI MATERIAŁU: Prezentacja, ćwiczenia
 2. FORMY ORGANIZACYJNE: Pracownia komputerowa, praca samodzielna
 3. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Komputer, tablica, mazaki
 4. PLAN SPOTKANIA I:
  1. część organizacyjna
  2. uświadomienie uczestnikom celu spotkania
  3. podawanie nowych wiadomości poparte ćwiczeniami
  4. podsumowanie
  5. zakończenie
 5. PLAN SPOTKANIA II:
  1. przypomnienie uczestnikom wiadomości z poprzedniego spotkania
  2. uświadomienie uczestnikom celu kolejnego spotkania
  3. podawanie nowych wiadomości poparte ćwiczeniami
  4. podsumowanie
  5. zakończenie
 6. PRZEBIEG SPOTKANIA I
  1. Objaśnienie obsługi przeglądarki Internet Explorer
   • pasek menu
   • pasek przycisków standardowych
   • pasek adresu
  2. co to są domeny i ich znaczenie (np. com - organizacje komercyjne [handlowe]; edu - instytucje oświatowe; gov - organizacje rządowe; int - organizacje międzynarodowe; net - zasoby sieciowe [organizacje połączone siecią]; org - różne [organizacje]; de - kraj [Niemcy]; pl - kraj [Polska]; uk - kraj [Wielka Brytania]);
  3. adresy www (poprawność wpisywania adresów);
  4. adresy e-mail (tworzenie, rozpoznawanie [np. czytelnia@wbp.olsztyn.pl]);
  5. katalogi i pliki (np.: http://www.wbp.olsztyn.pl/forumart/regulamin - oznacza, że plik "regulamin" znajduje się w folderze "forumart", o czym świadczy "/" [tzw. slash]);
  6. wyszukiwarki (Wirtualna Polska, Google, Interia);
   • sposoby wyszukiwania,
   • wyszukiwanie zaawansowane (and, not, or),
   • kopiowanie fragmentów tekstu do programu WORD,
   • wyszukiwanie i kopiowanie obrazków
  7. portale internetowe;
   • polskie
   • zagraniczne
 7. PRZEBIEG SPOTKANIA II
  1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniego spotkania;
  2. Outlook Express (wysyłanie, odbieranie i przechowywanie wiadomości);
  3. Załączanie plików do wiadomości e-mail;
  4. Baza użytecznych odsyłaczy (odsyłacze na WBP);
   • ćwiczenia:
    • sprawdzić pogodę na weekend dla Zakopanego
    • wyszukać informacje na temat wulkanów
    • wyszukać informacje na temat dowolnego polskiego serialu TV
  5. grupy dyskusyjne (USENET);
  6. o Internecie w Internecie
   • alicja.ci.pwr.wroc.pl/internet/ - przewodnik po Internecie;
   • www.cto.us.edu.pl/eleminte/ei.html - elementarz Internetu.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Internet Explorer - paski menu

Domeny:

Zadanie 1:
Proszę założyć skrzynkę e-mail (do wyboru: onet, wp, hotmail, itp.)

Wyszukiwarki:
Wirtualna Polska - www.wp.pl
Interia - www.interia.pl
Google - www.google.pl

Wyszukiwanie zaawansowane:

Portale internetowe polskie:
www.onet.pl
www.wp.pl
www.interia.pl
www.onet.pl

Portale internetowe zagraniczne:
www.yahoo.com
www.hotbot.com
www.overture.com
www.teoma.com

Zadanie 2:
Proszę znaleźć wiersz Juliusza Słowackiego pt.: Pośród niesnasków - Pan Bóg uderza, następnie proszę skopiować go do Word'a i zapisać na Pulpicie.

Zadanie 3:
Proszę przesłać jako załącznik zapisany plik z wierszem Słowackiego na adres: roku@wbp.olsztyn.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: KURS.

Zadanie 4:
Proszę sprawdzić prognozę pogody na weekend dla Zakopanego.

Zadanie 5:
Proszę wyszukać informacji na temat wulkanów.

Zadanie 6:
Proszę wyszukać informacji na temat dowolnego polskiego serialu TV.

Zadanie 7: Proszę wyszukać zdjęcia Papieża w samochodzie.

Przydatne adresy - o Internecie w Internecie:

cofnij