Anna Rau

 

ŹRÓDŁA INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNE
(WYBÓR NABYTKÓW WBP W OLSZTYNIE)

 

    1.   CZAJKA Michał: Słownik biograficzny XX wieku / Michał Czajka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 2004. - 1019, [1] s. ; 24 cm
     Zawiera ponad 16 000 biogramów osób o szczególnym znaczeniu dla życia społecznego swojego kraju, narodu, grupy etnicznej, wspólnoty religijnej, czy wręcz dla całego świata. W większości są to postacie ze świata polityki i dyplomacji - monarchowie, działacze polityczni, ekonomiści, wojskowi, rewolucjoniści - ale również wszelkiego typu twórcy (nawet w ramach tzw. kultury masowej), naukowcy, duchowni czy społecznicy. "Słownik..." jest publikacją niezbędną do świadomego poruszania się w nawale informacji płynących ze środków masowego przekazu.

    2.   CZERWIŃSKI Janusz: Wrocław : przewodnik turystyczny / Janusz Czerwiński. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004. - 271 s. : il. kolor., mapy kolor. ; 21 cm
     Bardzo starannie wydany przewodnik (pod kątem kompetencji i jakości niemal porównywalny z popularnym Pascalem) po słynnym mieście kilku narodów oraz przynależnych do niego Wyspie Piaskowej i Ostrowie Tumskim. Publikacja zawiera ponad 700 zdjęć, kalendarium dziejów Wrocławia, opisowy podział na dzielnice (wraz z ich osobną historią), charakterystykę zabytków i ich zewnętrznych detali architektonicznych oraz wnętrz, czy sławetną setkę wrocławskich mostów. Przewodnik prezentuje również ulice, urzędy, parki, muzea i ich zbiory, informacje oraz wskazówki praktyczne (hotele, restauracje, herbaciarnie, taksówki, galerie sztuki wraz z cenami i godzinami otwarcia), teatry, wydarzenia kulturalne i festiwale jak również, co nietypowe - zachęcające trasy wycieczek podmiejskich.

    3.   Encyklopedia współczesna 1978-2004 / [aut. i konsult. Arkadiusz Białek et al. ; zespół red. Anna Cygan et al.]. - Kraków: "Zielona Sowa", cop. 2004. - 975 s., il., m. ; 25 cm
     Publikacja zawiera ponad 30 000 haseł z zakresu tzw. wiedzy ogólnej - z niemal wszystkich dziedzin nauki: od polityki, przez kulturę, historię, religię, ekonomię, geografię po współczesne patologie i wojny - i ma stanowić przewodnik po nieskończenie złożonej rzeczywistości XXI wieku. Zakres czasowy, którego trzymają się autorzy "Encyklopedii...", został wybrany umyślnie - z racji przełomowości roku 1978 w dziejach współczesnego świata. Autorzy polecają tę książkę jako rzeczywiście "globalną" i niezbędną, z racji poszerzenia naszych możliwości co do uczestnictwa w życiu całej planety dzięki wszechobecnym środkom masowego przekazu. Oddaje ona nowy kanon haseł uzupełnionych tabelami, zestawieniami i mapami, i nadal "wygrywa" z internetem dzięki wartościowej weryfikacji, selekcji i posortowaniu wiedzy przez fachowych konsultantów naukowych. Część haseł ułożono według klucza tematycznego (np. konwencje, wojny itp.), a w posługiwaniu się nim pomaga system odsyłaczy.

    4.   GOBEL Peter: Parki narodowe Europy / Peter Gobel, Claus Keller, Gunter Steinbach. - Wyd. 2. - Warszawa : "Sport i Turystyka" : "Muza" SA, 2004. - 255 s. : fot. kolor., mapy ; 30 cm
     Starannie wydany album-przewodnik przedstawiający wręcz niewyobrażalną różnorodność zasobów naturalnych naszego kontynentu. Zachwycające zdjęcia oraz krótkie, rzeczowe, lecz treściwe opisy przybliżają czytelnikowi europejskie skarby i pomniki przyrody, fascynujące krajobrazy, rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Dodatkowym atutem publikacji są liczne, pobudzające wyobraźnię mapy, wykresy oraz rysunki. Szczególną uwagę poświęcono dzikim lub częściowo użytkowanym przez człowieka terenom Polski.

    5.   KOMPENDIUM wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu : praca zbiorowa / pod red. Jana Gawęckiego i Teresy Mossor-Pietraszewskiej ; aut. Janusz Czapski [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - XIX, 450 s. : il., wykr. ; 21 cm
     Zdrowie w dużej mierze - tak jak od uwarunkowania genetycznego i środowiskowego, od dbałości o styl życia i środowisko - zależy po prostu od naszego żywienia. Współczesny postęp wiedzy jest bardzo szybki, zaś "Kompendium..." przybliża najnowszy stan badań na temat rodzajów żywności, jej tradycyjnych i nowoczesnych technologii wytwarzania, przechowywania, dbałości o jakość i bezpieczeństwo konsumenta. Wyjaśnia również naukowe tajniki prawidłowego żywienia, definicje i podział produktów, fizjologiczne podstawy trawienia, prawo żywnościowe (wraz ze znakowaniem) i państwową politykę prozdrowotną. Pomaga prostować fałszywe teorie lansowane przez media, przybliża również kontrowersyjne tematy XXI wieku, np. kwestię żywności transgenicznej, wegetarianizmu, interakcji leków, diet, czy ksenobiotyków. Adresatem "Kompendium..." mogą być zarówno osoby zawodowo zajmujące się żywieniem, studenci, nauczyciele, jak również osoby po prostu zainteresowane zdrowym stylem życia. Publikacja ta niewątpliwie budzi świadomość ścisłego związku pomiędzy żywnością, żywieniem i zdrowiem.

    6.   KOROLKO Mirosław: Słownik kultury śródziemnomorskiej w Polsce : idee, pojęcia, miejsca : z wypisami literackimi / Mirosław Korolko. - Warszawa : Wydaw. "Muza" SA, 2004. - 653, [3] s. ; 21 cm
     Kultura śródziemnomorska, czyli dorobek Grecji i Rzymu, to fundament naszego funkcjonowania jako narodu, podstawa wiedzy naukowej, pojęć filozoficznych, postaw życiowych, przekonań i wartości. Zakres słownika obejmuje więc bardzo szerokie pole kontekstów: odniesienia do czasów najdawniejszych - poprzez hellenizm, chrześcijaństwo, aż do zmierzchu cesarstwa rzymskiego. Objaśnia główne nurty wiedzy i kultury śródziemnomorskiej, a przede wszystkim ukazuje jej miejsce i funkcję w szeroko rozumianej kulturze polskiej (przy pierwszeństwie literatury) od czasów najdawniejszych do współczesności. "Słownik..." więc, to 1300 rozbudowanych haseł wraz z istotnym działem subiektywnej antologii tekstów wyjętych z piśmiennictwa polskiego, dokumentującej realną obecność kultury śródziemnomorskiej w polskim piśmiennictwie pisanym i wydanym w języku polskim oraz łacińskim. Publikacja Korolki to wielki rys kultury śródziemnomorskiej, przekaz jak wielką inspiracją - bezpośrednią i pośrednią - była i jest nadal, to zestaw pojęć i terminów kultury antyku grecko-rzymskiego i biblijno-chrześcijańskiego, haseł osobowych (historycznych i mitycznych, jak również postaci z mitologii i literatury antycznej), prądów, idei i kierunków filozoficzno-teologicznych, jak również sentencji greckich, łacińskich i biblijnych.

    7.   LITERATURA i sztuka : epoka nowożytna / [red. Bartosz Działoszyński et al. ; aut. tekstów Aleksandra Bernatowicz et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 191, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm
     Kolejna z cyklu encyklopedii przybliżających historię twórczości artystycznej człowieka od czasów najdawniejszych po przełom naszych stuleci. Dzięki temu tomowi dokładniej można poznać zakres czasowy od renesansu po wiek XIX, kiedy to cywilizacja europejska poprzez odkrycia geograficzne stopniowo objęła wszystkie kontynenty i przejęła nowe elementy obcych cywilizacji. "Literatura...", to przystępnie napisane i bogato ilustrowane omówienie największych dzieł literackich i satyrycznych owego okresu, poszerzone o hasła biograficzne. Publikacja godna kluczowych wieków historii ludzkości i szybkich przemian społecznych, gospodarczych i kulturowych, które opisuje. Dodatkowym jej atutem są mapy, trójwymiarowe plany oraz staranna, "sztywna" oprawa.

    8.   NOWOCZESNE kompendium matematyki / I. N. Bronsztejn [et al.] ; z niem. przeł. Andrzej Szczech i Marek Gorzecki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 1258 s. : il., wykr. ; 21 cm
     Polecana publikacja to obszerne opracowanie 20. działów matematyki ze szczególnym naciskiem na część dotyczącą dokonań współczesnych. Podręcznik w przejrzystej, uporządkowanej formie (grupowanie tematyczne, optyczne uwidacznianie tekstu, wiele użytecznych tablic) przybliża m.in. elementy informatyki, narzędzia modelowania matematycznego, zastosowanie matematyki do opisu zjawisk fizycznych i przyrodniczych, czy pakiety oprogramowania matematycznego "Mathematica" i "Maple". Obszerny skorowidz oraz bibliografia, znajdujące się na końcu książki, ułatwiają wynajdywanie potrzebnych fragmentów tekstu. "Nowoczesne kompendium.." przybliża matematykę na poziomie politechnik, więc z pewnością jest dobrą odpowiedzią na potrzeby studentów, zawodowo czynnych inżynierów i osób w sposób zaawansowany zainteresowanych matematyką.

    9.   PIEŃKOS Jerzy: Polsko-angielsko-francusko-niemiecki glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego / Jerzy Pieńkos. - Kraków : "Zakamycze", 2004. - 443, [2] s. ; 24 cm
     Glosariusz stanowi odpowiedź na ustawiczny wzmożony ruch w różnorakich stosunkach międzynarodowych. Rozwój kontaktów Polski ze światem wymaga przygotowania odpowiednich narzędzi pracy ułatwiających wymianę poglądów i doświadczeń, i takim właśnie narzędziem leksykograficznym jest m.in. polecany glosariusz - jako zbiór dostarczający niezbędnej terminologii i frazeologizmów. Publikacji patronuje koncepcja, iż zawarte w nim słownictwo i frazeologia mają charakter interdyscyplinarny, tak więc zgrupowano je w działach tematycznych, dotyczących m.in. teorii konferencji międzynarodowych, państwa i jego życia politycznego, rokowań, stosunków dyplomatycznych i konsularnych, umów, pokojowego załatwiania sporów, prawa i neutralności wojennej oraz rozbrojeń. Ze względu na systematyczny a nie alfabetyczny układ haseł - przy poszukiwaniach pomocne są cztery indeksy zamieszczone na końcu glosariusza. Publikacja adresowana do polityków, uczestników konferencji międzynarodowych, specjalistów w zakresie prawa międzynarodowego, pracowników służb zagranicznych, przedstawicieli nauki i studentów, jak również tłumaczy tekstowych i żywego słowa.

    10.   RUDOLF Krzysztof Filip: Słownik wyrazów pułapek : język angielski / Krzysztof Filip Rudolf. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. - 414 s. ; 21 cm
     Każdy język zawiera te same pułapki: słowa o podobnej pisowni czy identycznych znaczeniach, brak precyzyjnych wyjaśnień w dostępnych słownikach. Autor polecanej publikacji nie tylko wyjaśnia różnice między owymi pułapkami, lecz także wskazuje ich najcelniejsze odpowiedniki w języku polskim wraz z przykładami zdań. Indeks zawarty w książce pozwala szybko odnaleźć poszukiwane hasło, a starannie dobrane przykłady ułatwiają zrozumienie zawiłości języka angielskiego. Znakomita pomoc do egzaminów dla kandydatów na wszelkie studia wyższe, przewodnik dla uczniów oraz tłumaczy, ciekawostka dla hobbystów.

    11.   SŁOWNIK historii myśli ekonomicznej / pod red. Elżbiety Kundery ; [aut. Elżbieta Kundera et al.]. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2004. - 235 s. ; 23 cm
     Podręcznikowa poglądowość i przyswajalność połączone ze słownikową ścisłością. Podręczne uzupełnienie książek z zakresu historii myśli ekonomicznej, ekonomii i polityki gospodarczej, może też stanowić wprowadzenie do dogłębnych badań nad teorią ekonomii i złożonymi koncepcjami wybitnych jej przedstawicieli. Słownik zawiera podstawowe informacje biograficzne oraz dane o ich dorobku, najważniejszych osiągnięciach i publikacjach - w sumie 300 haseł osobowych oraz przedmiotowych. Są one uporządkowane alfabetycznie, bez podziału na poszczególne okresy historyczne czy szkoły wyróżniane w ekonomii. "Słownik..." to użyteczne, skrócone źródło wiedzy dla studentów prawa, administracji, politologii, filozofii, socjologii i historii oraz dla wszystkich zainteresowanych ekonomią oraz badaniami nad jej teorią.

    12.   SŁOWNIK myśli filozoficznej / Michał Kuźniak [et al.]. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2004. - 511 s. : faks., fot. (w tym kolor.), portr., rys., tab. ; 26 cm. - Bibliogr. przy hasłach.- Indeksy
     Słownik prowadzi czytelnika przez kolejne etapy rozwoju europejskiej myśli filozoficznej od czasów starożytnych do współczesnych - od kosmologii Talesa po XX-wieczny egzystencjalizm. Stanowi prezentację biografii i dorobku kluczowych myślicieli wraz z wnikliwą analizą ich poglądów i źródeł inspiracji, przybliża także ich recepcję i wpływ na szeroko rozumianą kulturę, naukę i sztukę. Konstrukcja tomu umożliwia w równej mierze szczegółowy ogląd dorobku poszczególnych filozofów (układ chronologiczny), jak i przeglądanie głównych koncepcji teorii poznania, ontologii czy etyki (indeks tematyczny). Dodatkowo słownik opatrzono tablicami, końcowym zestawem poleceń kontrolnych dla samodzielnego sprawdzenia przyswojonej wiedzy, małym słowniczkiem, zbiorem cytatów i licznymi zdjęcia.

    13.   SŁOWNIK pojęć komputerowych / pod red. Valerie Illingworth i Johna Daintitha ; z ang. przeł. Robert Drachal. - Warszawa : "Świat Książki", 2004. - 392 s. : rys., tab. ; 21 cm. - Indeks
     Kompetentny, poręczny i aktualny słownik dotyczący chyba najważniejszego dziś narzędzia - niezbędnego w pracy, w szkole, a także w domu. Ok. 1600 haseł wraz z odnośnikami (po angielsku i polsku), które z pewnością pomogą rozwiązać problemy z częstokroć pojawiającymi się na ekranie niezrozumiałymi komunikatami lub nieznanymi pojęciami. Publikacja podaje również indeks polskich terminów, dodatek przedstawiający symbole i notacje, oznaczenia z dziedziny arytmetyki, algebry, logiki, czy rachunku różniczkowego i całkowitego, przybliża możliwości rozszerzeń plików, organizacyjne i geograficzne domeny wysokiego poziomu, a nawet poddomeny w USA.

    14.   SŁOWNIK realizmu socjalistycznego / red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik. - Kraków : "Universitas", 2004. - 448 s. ; 25 cm
     Jako że przedmiotem zainteresowania redaktorów jest rzeczywista natura socrealizmu w ramach całości kultury polskiej lat 1949-1955, "Słownik..." wykracza poza suchy opis działek twórczych, prezentując też wszelkie ważniejsze składniki życia literackiego. Szkicuje więc refleksje literaturoznawcze z pierwszego powojennego dziesięciolecia Polski, uwzględniając sztuki sąsiadujące z literaturą a wchodzące z nią w owym czasie w intensywne związki (plastyka, film, teatr). "Słownik..." stanowi dogłębną monograficzną charakterystykę socrealizmu: przybliża początki, "życie pośmiertne", konteksty literatury sowieckiej, kategorie estetyczne, preferowane gatunki i tematy, prądy i grupy literackie. Składową każdego hasła są też cytaty z tekstów krytycznoliterackich i opracowań oraz zestawienie bibliograficzne publikacji ważnych do zrozumienia zjawiska. Ta historycznoliteracka panorama epoki może służyć tak naukowym badaczom epoki i studentom, jak i jest jednocześnie adresowana do wszystkich.

    15.   SŁOWNIK socjologii i nauk społecznych / pod red. Gordona Marshalla ; red nauk. pol. wyd. Marek Tabin. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 531 s. ; 24 cm
     Publikacja z zakresu socjologii, polityki i ekonomii politycznej. Prezentuje pojęcia, kategorie i terminy oraz biogramy wybitnych uczonych. Porządkuje i ujednolica współczesną terminologię ekonomiczną. Słownik zwięźle napisany, w przystępny sposób, bez posługiwania się socjologicznym żargonem a jednocześnie bez uproszczeń. Obszerna bibliografia w tym prac w języku polskim, spisy haseł (polskich i angielskich) oraz indeksy rzeczowy i osobowy. Pomoc dla studentów i wykładowców socjologii i nauk społecznych. Ze względu na charakter dyscypliny porusza też problemy interdyscyplinarne z dziedzin pokrewnych - ekonomii, psychologii, antropologii.

    16.   SŁOWNIK wyrazów obcych PWN / oprac. Lidia Wiśniewska ; [oprac. etymologii Andrzej Bańkowski et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - XIX, 1067 s. ; 21 cm + CD ROM
     Ekspansja nowych słów budzi sprzeciw purystów językowych, jest jednak zjawiskiem niemożliwym do powstrzymania. Wyrazy z różnych dziedzin zapożyczone dawniej i w ostatnich latach spotykane we współczesnej prasie i literaturze popularnonaukowej; ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa ilustrującego najważniejsze zjawiska w kulturze obyczajach i technice. 25 000 haseł w tym ponad 1000 wyrazów, które ostatnio weszły do polszczyzny, np. post, nick, real, blog, SARS; formy odmiany wyrazów, liczne wyrazy pochodne, bogaty wybór sentencji i zwrotów obcojęzycznych, wyczerpujące informacje o pochodzeniu wyrazów, indeks ułatwiający znalezienie hasła o nieznanej pisowni, ale znanej wymowie; zestawienia zbiorcze wybranych haseł (jednostki miar, waluty państw, pierwiastki chemiczne, Układ Słoneczny, znaki zodiaku i krótka historia zapożyczeń. Nowoczesny, funkcjonalny, bogactwo informacji, przejrzysty układ. Przeznaczony głównie dla młodzieży. Wnikliwa analiza nowych zapożyczeń pod kątem ich przydatności i poprawności. Wymowa i transkrypcja, definicja i kwalifikatory, podhasła derywowane, odmiana, etymologia.

    17.   TUSZYŃSKI Bogdan: Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002) : A-M, N-Ż. Tom 1-2 / Bogdan Tuszyński ; współpr. Henryk Kurzyński, Agata Tuszyńska. - Wrocław : "Europa", 2005. - 566, 541 s. : fot., portr. ; 27 cm. - fot., portr. ; 27 cm
     Jak zapewniają autorzy to największa tego typu specjalistyczna publikacja na rynku polskim, swoiste kompendium wiedzy o 2500. polskich uczestnikach igrzysk olimpijskich, którzy w ten sposób wpisali się w dzieje światowego i polskiego sportu. Zawiera niezliczoną ilość nietypowych i niepublikowanych nigdzie informacji oraz w ciekawy sposób opracowane wątki biograficzne (niemal w postaci anegdot z życia zawodowego i prywatnego). Dodatkowym walorem leksykonu są częstokroć unikatowe fotografie. Wartość encyklopedii podnoszą indeksy (ułożone według dyscyplin sportowych) - medalistów, składów reprezentacji oraz uczestników igrzysk. Świetne, niemal gawędziarskie pióro autora czyni tę sportową lekturę prawdziwą perełką literacką.

cofnij