Przemówienie Marka Barańskiego, członka kapituły nagrody Wawrzynu Literackiego Warmii i Mazur

 

Szanowni Państwo!

Wielki poeta polski Adam Zagajewski w wierszu "W cudzym pięknie" napisał: "Tylko w cudzym pięknie jest pocieszenie, w cudzej muzyce i w obcych wierszach". Książki nominowane do nagrody Wawrzynu Literackiego to książki, w których znajdziemy pocieszenie. Przypomnę, że są to: "Ciałość" Kazimierza Brakonieckiego, "Mazurskie dole i niedole" ks. dr. Alfreda Jaguckiego, "Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego" Wojciecha Kassa, album "Hieronim Skurpski" Erwina Kruka oraz Andrzeja Rzempołucha "Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953. Od założenia miasta po odbudowę ze zniszczeń wojennych".

"Ciałość" Kazimierza Brakonieckiego, wydana przez warszawskie Wydawnictwo Nowy Świat (podkreślam tę warszawskość wydawnictwa, bo świadczy ona o tym, że sięgnęliśmy również po książki drukowane poza naszym regionem), to tom przejmujących wierszy poświęconych żonie, Hannie. Poeta poruszył mnie utworem zakotwiczonym w tradycji polskiej poezji sarmackiej ("Ciałość", XII):
     "Martwię się jedynie o ciebie
     jeśli mnie przeżyjesz
     nad martwym zmartwiejesz

     Wiesz co, zamieńmy się śmierciami
     może Boga oszukamy
     i daruje nam życie"

Swoje wspomnienia "Mazurskie dole i niedole" (Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie) pastor Alfred Jagucki zaczął pisać już po osiemdziesiątce. Urodzony na Suwalszczyźnie, absolwent Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego jesienią 1945 roku był pierwszym luterańskim duchownym, który objął parafię na Mazurach.

Książeczka "Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego" Wojciecha Kassa (Agencja WIT, Witold Mierzejewski) jest zbiorem artykułów, ale zawiera również ważną rozmowę o Gałczyńskim z poetką Julią Hartwig. Jest tam także tekst "Wokół Poematu dla zdrajcy", czyli o utworze, w którym Gałczyński napiętnował ucieczkę Czesława Miłosza z PRL, a jednocześnie w którym są piękne "mazurskie" strofy poety Konstantego.

Album pod redakcją Erwina Kruka pod tytułem "Hieronim Skurpski" to jak dotąd najbardziej wyczerpujące wydawnictwo poświęcone twórczości nestora olsztyńskich plastyków. 90-letni artysta doczekał się wreszcie publikacji, która w sposób systematyczny przedstawia jego twórczość rysunkową, graficzną i malarską. Album wydało Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie.

Książka Andrzeja Rzempołucha "Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353 - 1953" po raz pierwszy tak obszernie ukazuje dzieje urbanistyki i architektury miasta. Pierwsze wydanie książki, niedostępne w sprzedaży, wyszło w roku 2004, wydanie drugie od niedawna jest w księgarniach. Wydawcą albumu jest Urząd Miasta w Olsztynie i Agencja Wydawnicza "Remix".

 

Proszę Państwa! Sięgajmy do tych książek i szukajmy w nich pocieszenia.


Zobacz: Wawrzyn - Literacka Nagroda Warmii i Mazur

cofnij