Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
Nr 3/4 2011
Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Sylwia Białecka
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Joanna Burska
Renata Pietrulewicz
Danuta Pol-Czajkowska
Anita Romulewicz
Beata Rudzka-Florczuk
Waldemar Tychek
Anna Wysocka
ISSN 1640 - 2200
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny
10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (89) 524 90 32
bwm@wbp.olsztyn.pl

OD REDAKTORA – Wiesława Borkowska-Nichthauser

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Wystąpienie Anny Wasilewskiej, członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – dr Danuta Konieczna

Web 2.0 w bibliotekach Olsztyna – Katarzyna Bikowska

VI Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu 15-16 września 2011 – Kamilla Dejnarowicz, Monika Wójcicka

Zmiany w dokumentach życia społecznego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie – Anna Rau

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Emilia Sukertowa-Biedrawina – mazurskie sny i rzeczywistość – Anita Romulewicz

„Spacery Wschodnioprusaczki”. Obraz dawnych Prus Wschodnich w felietonistyce Agnes Miegiel – Sylwia Białecka

WARTO WIEDZIEĆ

Ocalić od zapomnienia. Niematerialne dziedzictwo kulturowe – dziś, jutro, pojutrze… Priorytety samorządu w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego mieszkańców Warmii i mazur- wdrażanie konwencji UNESCO w regionie – Waldemar Majcher

Prezentacja życia kulturalno-literackiego Warmii i Mazur w internetowym Leksykonie Kultury – Katarzyna Czapska

POMOCE METODYCZNE

Równać szereg – kilka słów o przyszłości bibliografii regionalnej – Anita Romulewicz

Opracujmy sobie normę – Waldemar Tychek

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w I półroczu 2011 r. (wybór materiałów) – Anna Wysocka

Krąg Borussiański. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. IX. Marek Leszek Barański – Sylwia Białecka

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Bibliografia polecanych nabytków WBP w Olsztynie (lipiec-grudzień 2011) – Anna Rau

Książki o regionie (nowości z II połowy 2011 r.) – Anita Romulewicz

KALENDARIUM ROCZNIC

Kalendarium rocznic (lipiec-grudzień 2012) – Beata Rudzka‑Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

(lipiec - grudzień 2011) – Joanna Burska, Krystyna Hałun

Strona główna BWM