Katarzyna Czapska

Prezentacja życia kulturalno-literackiego Warmii i Mazur
w internetowym Leksykonie Kultury

Powstała pierwsza część internetowego Leksykonu Kultury Warmii i Mazur. Unikalna w skali całego kraju regionalna encyklopedia kultury, która jest modułem projektu „Parkowa 2.0”, współfinansowanego z funduszy europejskich. Pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia jest olsztyńskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Prace nad projektem podzielono na dwie części:

Pracę redakcyjną wykonał zespół doświadczonej kadry bibliotekarzy, która na co dzień rejestruje informacje o regionie. Był to sześcioosobowy zespół z Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w składzie: Anita Romulewicz, Anna Wysocka, Sylwia Białecka, Anna Rau, Katarzyna Czapska oraz Waldemar Tychek.

Multimedialny Leksykon Kultury Warmii i Mazur jest zbiorem haseł, które dotyczą ludzi, miejsc, organizacji, dzieł oraz wydarzeń związanych z kulturą regionu. Głównym założeniem Leksykonu było zebranie w jednym miejscu kluczowych informacji dających obraz kultury całego współczesnego województwa warmińsko-mazurskiego.

Hasła prezentują uznane zjawiska z zakresu kultury wysokiej, jak i dotychczas szerzej nieznanych, które istotne były jedynie w skali lokalnej i bardzo często nie miały szans na dotarcie do świadomości mieszkańców innych części regionu.

Leksykon zawiera encyklopedyczne informacje podzielone na główne kategorie:

Podstawowym wyznacznikiem doboru haseł były następujące kryteria:

Podział ten wynika z profilu Leksykonu, który jest zbiorem haseł osobowych, instytucji, wydarzeń oraz zjawisk będących przejawem różnorodnych form życia kulturalnego w regionie.

Każde hasło jest wpisem dotyczącym jednego podmiotu. Każde też zostało opracowane w sposób autorski. Elementami haseł częstokroć są załączniki w postaci filmów, zdjęć, skanów dokumentów oraz plików dźwiękowych. Bibliotekarze, opracowując hasła, korzystali z publikacji prasowych i książkowych, z zasobów biblioteki oraz z archiwów, a także ze stron internetowych twórców czy instytucji. Ważną część źródeł stanowiły ankiety autorskie oraz bezpośrednie kontakty z osobami ujętymi w Leksykonie. Ze względu na różnorodność zjawisk, których hasła dotyczą, nie są one jednolite pod względem objętości.

Duża część haseł dotyczy życia literackiego Warmii i Mazur (obok artystycznego i naukowego). Ogólnie – ze względu na tematykę – zarejestrowano hasła poświęcone:

Leksykon zawiera także liczne hasła poświęcone organizacjom, instytucjom oraz stowarzyszeniom, których działalność ma związek z życiem książki w regionie. Zarejestrowane zostały również wszelkiego rodzaju imprezy związane z literaturą, np.: Spotkania z Poezją Dziecięcą, Spotkania Poetyckie w Dobrym Mieście, Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” i wiele innych.

Od 2012 roku wszyscy będą mogli zaangażować się we współtworzenie encyklopedii kultury Warmii i Mazur. Leksykon stanie się bowiem własnością społeczności, i jako że korzystanie z niego będzie bezpłatne, każdy będzie mógł edytować i dodawać nowe hasła.

Leksykon Kultury Warmii i Mazur znajduję się na stronie www: http://leksykonkultury.ceik.eu

Powrót