Wiesława Borkowska-Nichthauser

OD REDAKTORA

Mija dobry rok 2011. Tak go zapamiętam. Dobry, bo przyniósł wiele pozytywnych propozycji rozwoju i zmian w instytucjach kultury, w tym w bibliotekach.

Był to rok, w którym aktywni bibliotekarze zyskali nowe umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach, zagranicznych wyjazdach studyjnych, kursach trenerskich, a ich biblioteki – zmodernizowane i dostosowywane do potrzeb danych społeczności lokale.

Przy współpracy z władzami samorządowymi, fundacjami, MKiDN realizowano wiele znaczących projektów.

Odnoszę wrażenie, że w tym też roku szczególnie odczuliśmy zachodzące w kraju zmiany społeczne, które miały wpływ na rozwój czytelnictwa oraz potrzeby naszych klientów. Wzrost tempa życia przeciętnego obywatela, rozwój nowoczesnych technologii i ich wpływ na odbiór kultury, pauperyzacja bardzo wielu rodzin, postępujący niż demograficzny, zmiany w programach edukacyjnych... spowodowały, że coraz bardziej zmienia się nasz odbiorca, a my z większą świadomością i wnikliwiej analizujemy nasze oferty biblioteczne.

W niniejszym numerze „Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego” znajdziecie Państwo to, co było i jest charakterystyczne dla naszego środowiska.

Publikujemy życzliwe słowa Pani Anny Wasilewskiej, członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, skierowane do bibliotekarzy podczas Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”, interesujący materiał Pani Katarzyny Bikowskiej „Web 2.0 w bibliotekach Olsztyna”, bardzo przydatny artykuł dr Danuty Koniecznej „Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Co dalej z bibliografią regionalną zastanawia się Anita Romulewicz, a Waldemar Tychek proponuje „Opracujmy sobie normę”.

Zachęcam Państwa do przeczytania wszystkich materiałów prezentowanych w tym numerze „BWM”. Każdy z nich wnosi wiele ciekawych informacji. Dziękuję jej autorom za współredagowanie naszego pisma i w dalszym ciągu proszę o przesyłanie artykułów na nasz adres wbp@ wbp.olsztyn.pl.

W Nowym 2012 Roku życzę dobrych pomysłów, wielu przyjaciół, zdrowia, sukcesów zawodowych oraz ciekawych lektur.

Powrót