Anna Wasilewska
członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn, 7 grudnia 2011 roku

Szanowni Państwo,

jesteśmy świadkami i uczestnikami coraz szybszego procesu unowocześniania wszystkich dziedzin życia społecznego. Zmieniają się nasze miasta, urzędy, instytucje, modele kształcenia. Celem zmian jest innowacja, ociągnięcie tego, co bardziej nowoczesne, co przyniesie dobry efekt ekonomiczny, umożliwi znalezienie się w grupie najlepszych.

Żyjemy w społeczeństwie, w którym rośnie rola informacji. Odbieramy i gromadzimy coraz więcej wiedzy. Na ile i w jaki sposób będziemy korzystać z tego, co jest dostępne, zależy od nas samych oraz od właściwego zorganizowania instytucji ciągle jeszcze zbyt mało docenianych w naszym społeczeństwie, czyli od bibliotek publicznych. Odgrywają one trudną do oszacowania rolę, bardzo ważną w kształtowaniu społeczeństwa demokratycznego, światłego i wykształconego.

To właśnie biblioteka publiczna jest instytucją zapewniającą ciągłość rozwoju kulturalnego i naukowego gminy, regionu, kraju, promując kulturę oraz pomagając ludziom w ich rozwoju i polepszaniu życia. Znaczenie bibliotek w przekazie informacji, wiedzy z przeszłości i teraźniejszości, w jej gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu stale rośnie. Zmienia się ich rola. Zwiększenie dostępu do sieci, wykorzystanie technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej daje nam nieograniczony kontakt ze światem i nowe możliwości do nauki, samodoskonalenia i wymiany informacji.

Z tradycyjnych – przechowujących i udostępniających zbiory placówek – biblioteki przekształcają się w instytucje żyjące w pełnej symbiozie ze społeczeństwem – innowacyjne, udostępniające informację niezależnie od jej źródła i miejsca przechowywania każdemu, kogo ona interesuje, bez względu na jego pochodzenie i możliwości finansowe, zgodnie z jego potrzebami.

Dzięki temu, że biblioteki zapewniają dostęp do różnorodnej wiedzy i informacji, należy je traktować jako szczególne instytucje kultury. Zwłaszcza teraz, kiedy nasz kraj staje się częścią globalnego społeczeństwa informacyjnego.

Biblioteki w dzisiejszych czasach są niewątpliwie i niepodważalnie narzędziem edukacji i rozwoju społeczeństwa. Żyjąc w społeczeństwie opartym na wiedzy i informacji, doświadczamy coraz częściej zmian rzeczywistości globalnej, ale także tej codziennej, bliskiej nam. Dynamizm przemian zmusza współczesnego człowieka do realizowania w praktyce idei uczenia się przez całe życie.

Przez lata funkcjonowania bibliotek wiele się zmieniło, jednak podstawowe wyzwania pozostają takie same. Nadążanie za wymogami czasów, troska o czytelnika, o możliwość zaspokajania jego potrzeb w zakresie szeroko rozumianej informacji. Dlatego też w 2009 roku rozpoczął się Program Rozwoju Bibliotek, którego celem jest aktywizacja i unowocześnienie placówek w małych ośrodkach. Dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego mieszkańcy wsi i małych miast otrzymali możliwość lepszego dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń. Jednak najważniejszą i długofalową korzyścią jest podniesienie jakości kapitału kulturowego Warmii i Mazur. Wiele się bowiem mówi o konieczności dynamicznego rozwoju kapitału społecznego, podstawowego w rozwoju i bogacenia się społeczeństw, a niezbędnym elementem kapitału społecznego jest właśnie kapitał kulturowy, rozumiany jako posiadanie wiedzy ogólnej, kreatywności, znajomości tradycji oraz historii. Można go zbudować wyłącznie poprzez lepszą edukację oraz upowszechnianie czytelnictwa, które jest również formą kształcenia ustawicznego. I nad tym właśnie pracujemy. Bez dobrych bibliotek nie osiągniemy celu, książki nie są tanie, a ludzie, szczególnie ci z małych miejscowości, nie są bogaci. Dlatego tak cenny jest w naszym regionie Program Rozwoju Bibliotek, który wpływa również na zacieranie różnic między wsią a miastem, Polską A i Polską B, a sama polityka wyrównywania szans jest również priorytetem Unii Europejskiej.

Biblioteki publiczne województwa warmińsko-mazurskiego w znaczącym stopniu realizują zadania typowe dla nowoczesnych instytucji bibliotecznych. Proces ich zmian, m.in. poprzez komputeryzację, stworzenie możliwości korzystania z Internetu, systematycznego dokształcania personelu bibliotecznego, modernizację lokali, dostosowywanie zbiorów do potrzeb społeczności lokalnej, tworzenie elektronicznych katalogów i baz informacyjnych, w tym baz informacyjnych lokalnych, rozpoczęto wiele lat temu. Dzięki pasji i niezmiernemu zaangażowaniu kilku pokoleń bibliotekarzy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie jest właśnie takim przykładem nowoczesnej i funkcjonalnej instytucji. To miejsce wyjątkowe, które nie tylko inspiruje, ale także pozwala spełniać dalekosiężne marzenia o własnym rozwoju. W związku z powyższym życzę organizatorowi dzisiejszej konferencji, czyli Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, jak i każdej bibliotece na Warmii i Mazurach, sukcesów zawodowych, nieustającej pasji w łączeniu wspaniałych tradycji i najnowszych osiągnięć technicznych oraz pomyślnej kontynuacji popularyzacji czytelnictwa. Mam nadzieję, że Państwa życzliwość i zrozumienie dla potrzeb bibliotek jako nowoczesnych instytucji kultury będą gwarancją ich pomyślnego rozwoju w latach następnych. A dziś życzę wszystkim owocnych obrad i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Powrót