Joanna Burska, Krystyna Hałun

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
lipiec-grudzień 2011

Biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego zmieniają się. Nowa ciekawa oferta, nowe wyzwania i szeroko pojęta współpraca wpływają widocznie na ich pozytywny wizerunek oraz wzrost wartości społecznej. Chcielibyśmy, aby było to odzwierciedlone także w Kalendarium. Dotychczasowa jego forma – porządkująca wydarzenia według dat, nie daje – naszym zdaniem – właściwego obrazu podejmowanych przez biblioteki województwa ciekawych inicjatyw.

W tym numerze „Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego” podejmujemy próbę przedstawienia wydarzeń w bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w inny sposób. Zapraszamy do lektury i prosimy o uwagi dotyczące naszej propozycji: czy łatwiej znaleźć dobre praktyki? pochwalić się? docenić działania innych placówek? Czekamy na uwagi pod adresem: bwm@wbp.olsztyn.pl

Kalendarium zgodnie z wieloletnią tradycją publikuje wyłącznie informacje zgłoszone do redakcji, więc nie stanowi pełnego przeglądu wydarzeń w bibliotekach warmińsko-mazurskich.

Promocje literatury, spotkania autorskie

Spotkania autorskie i promocje literackie stanowią stały, atrakcyjny element działalności bibliotek Warmii i Mazur niezależnie od pory roku. Wiele spotkań tradycyjnie już odbyło się w ramach realizacji projektu DKK – Dyskusyjne Kluby Książki koordynowanego przez WBP w Olsztynie. Klubowicze oraz mieszkańcy Warmii i Mazur spotkali się w minionym półroczu z następującymi autorami:


Promocja literatury obcojęzycznej jest ważnym kierunkiem działań WBP w Olsztynie. Dużym zainteresowaniem użytkowników cieszy się Biblioteka Niemiecka i Medioteka Języka Niemieckiego – przedsięwzięcie realizowane we współpracy partnerskiej z Goethe-Institut w Warszawie od 2009 r. na mocy podpisanej umowy. Biblioteka Niemiecka to systematycznie uzupełniany bogaty zbiór beletrystyki, książek popularnonaukowych, słowników i encyklopedii oraz multimediów, audiobooków i płyt CD, prezentujący współczesną literaturę, kulturę i sztukę niemiecką. Medioteka Języka Niemieckiego to z kolei zbiór materiałów metodycznych oraz multimedialnych, skierowanych szczególnie do osób uczących się języka niemieckiego, nauczycieli i studentów. Udostępnianym kolekcjom towarzyszą wystawy, projekcje filmowe i działania pokrewne. W II połowie 2011 r. podjęto następujące działania:


WBP w Olsztynie rok miłoszowski podkreśliła wyjątkowym wydarzeniem – ogólnopolskim konkursem Krótki film o Miłoszu zorganizowanym we współpracy partnerskiej z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku oraz Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu. Współorganizatorem i partnerem finansowym było Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki, które pozyskało na realizację środki Samorządu Miasta Olsztyna. Celem projektu byłą edukacja mieszkańców kraju w dziedzinie literatury, a główną grupę docelową stanowili studenci wydziałów artystycznych i szkół filmowych. Konkurs dotyczył przygotowania krótkometrażowego filmu nt. życia i twórczości Czesława Miłosza. Na konkurs napłynęły 33 filmy. Jury w składzie Adam Lizakowski, Mirosław Przylipiak, Antek Grzybek, Kaja Wilengowska przyznało I nagrodę filmowi Degradacja – Dominika Krawczyka i Agnieszki Opyt z Wrocławia, II nagrodę filmowi Przypowieść o Maku – Agnieszki Kosińskiej i Michała Wojtasika z Tulc, a nagrodę III równorzędną filmom: Ja-Yo Leny Mokrzeckiej z Purdy i Proces twórczy – Łukasza Laskowskiego i Tobiasza Cytrowskiego z Gdyni. Nagrody wręczono podczas uroczystych pokazów filmów, które odbyły się 1 grudnia w WBP w Olsztynie, 12 grudnia w WiMBP w Gdańsku oraz 7 grudnia w DBP we Wrocławiu.


Ponadto WBP w Olsztynie w minionym półroczu zaoferowała użytkownikom kilka innych interesujących wydarzeń literackich:


Filie MBP w Olsztynie w drugiej połowie roku kontynuowały cykl zajęć związanych z obchodami Roku Miłosza. Atrakcyjny program przygotowało Multicentrum, które – we wrześniu zorganizowało dwie imprezy poświęcone Nobliście: 21 września liczna grupa młodzieży uczestniczyła w warsztatach Wektorowy Miłosz wprowadzających uczestników w tajniki grafiki wektorowej i obsługi plotera, a dzień później ponad 150 osób wzięło udział w imprezie Miłosz w rytmie hip-hop, na którą złożyły się koncert i warsztaty muzyczne inspirowane wierszami Miłosza. Impreza ta uświetniła też odbywające się w tym czasie Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. Ukoronowaniem obchodów Roku Miłosza był zorganizowany 20 grudnia przez MBP oraz Stowarzyszenie Przyjaciół MBP w Olsztynie, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Muzeum Warmii i Mazur koncertu poezji Czesława Miłosza z muzyką Jarka Kordaczuka, w wykonaniu Basi Raduszkiewicz i kameralnego chóru ProForma.

W dniu 23 września czytelnicy Planety 11 mieli okazję spotkać się z Jodie Pierce, amerykańską misjonarką i pisarką, autorką książki Sekret niezwykłego życia, pracującą w przez wiele lat w amsterdamskiej Dzielnicy Czerwonych Latarni. Natomiast pasjonaci twórczości J.R.R. Tolkiena 14 października wzięli udział w finale konkursu ph. Wielka Gra z Władcą Pierścieni. W szranki stanęło 14 finalistów wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach przeprowadzonych w filiach MBP. Osobą najlepiej znającą fabułę powieści okazała się Anna Szerszeniewicz. W dniu 4 listopada w filii nr 5 MBP w Olsztynie doktor Ryszard Świątkowski przedstawił wykład na temat Dlaczego epika, liryka i dramat, czyli u początku literatury europejskiej.


Biblioteki publiczne Warmii i Mazur przesłały nam informację o następujących spotkaniach i promocjach literatury w drugim półroczu 2011 r.:

MBP w Giżycku 9 grudnia zorganizowała niecodzienne spotkanie autorskie, którego bohaterką była młoda poetka 11-letnia uczennica klasy V szkoły podstawowej Katarzyna Ziółkowska. Na wernisaż i spotkanie zaproszeni zostali: publicysta, poeta i prozaik giżycki Wojciech Marek Darski, rodzina poetki oraz uczniowie klasy VI jednej z giżyckich szkół podstawowych. Wojciech Darski wypowiedział się na temat wierszy Kasi, opowiedział o swoim pisarstwie, zachęcił młodzież do własnej twórczości i dzielenia się nią z innymi.


MBP w Morągu zorganizowała spotkanie autorskie ze Zbigniewem Chojnowskim z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 27 października morążanie mieli okazję uczestniczyć w promocji jego najnowszej książki pt.: Raje i apokalipsy w literaturze XX wieku. Współorganizatorem spotkania był lokalny Uniwersytet Trzeciego Wieku.


MBP w Ostródzie

13 sierpnia z mieszkańcami Ostródy spotkał się Marek Orzechowski, polski dziennikarz mieszkający w Brukseli, autor książki Belgijska melancholia. Wyjątkowość spotkania podkreślił fakt, że funkcję prowadzącego spotkanie zgodził się przyjąć Burmistrz Ostródy Olgierd Dąbrowski, a wśród gości na sali zasiedli Piotr Żuchowski – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dariusz Szymczycha – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Katarzyna Kalicińska – producentka serialu „Życie nad rozlewiskiem”.

9 listopada ostródzka MBP we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” w ramach lokalnych obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej przygotowała prelekcję Andrzeja Taborskiego z pokazem multimedialnym pt. Domownik Biblii – Roman Brandstaetter.


Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Zaproponowała swoim użytkownikom 3 atrakcyjne spotkania dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych i zajęć edukacyjnych w Bibliotece Publicznej w Pasłęku. Jest to wyjątkowa inicjatywa ze względu na wpisanie spotkań – wydarzeń kulturalnych jako istotnych działań strategicznych miasta i gminy Pasłęk, co nie jest jeszcze powszechne w województwie.

Gośćmi pasłęckich spotkań byli:

Wszystkie spotkania cieszyły się nieprzeciętną popularnością pasłęczan i dostarczyły im niecodziennych wrażeń kulturalnych.


Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie

Postawiła w tym półroczu na teatralne spotkania z literaturą. Teatr przy Stoliku tworzony przez aktorów olsztyńskiego Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie przedstawił mieszkańcom Szczytna w dniu 3 października sztukę Toma Zieglera pt. Grace i Gloria, a w dniu 29 listopada sztukę Lutza Hübnera Serce boksera. Bibliotekę odwiedziła we wrześniu także Agnieszka Frączek – autorka zabawnych i pełnych humoru książek dla dzieci.

Promocja regionu i historia lokalna

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej w województwie warmińsko-mazurskim

CATL – Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej to ogólnopolska inicjatywa realizowana przez Fundację Ośrodka KARTA z uczestnikami I rundy PRB. Z województwa warmińsko-mazurskiego 8 bibliotek podjęło się wzięcia udziału w inicjatywie i są to placówki w miastach: Braniewo, Morąg, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasłęk i Reszel oraz w Gwiździnach – gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie. 15 listopada w WBP w Olsztynie zorganizowano szkolenie pt. Cyfrowe archiwa Dokumentów Życia Społecznego i historii lokalnej, które poprowadził Marcin Wilkowski z Fundacji Ośrodka KARTA, a udział w nim wzięło 40 bibliotekarzy z terenu województwa zainteresowanych tematem. Omawiając projekt CATL warto wspomnieć, w dniu 12 września MBP w Morągu została laureatką konkursu, organizowanego w ramach projektu. W konkursie oceniano nadesłane przez biblioteki zdjęcia obrazujące udział w projekcie osób z środowiska lokalnego, współpracującego z biblioteką, ukazane w trakcie działania, np. podczas nagrywania relacji, skanowania dokumentów, prezentowania własnych zbiorów czy opowiadania historii swojego życia. MBP w Morągu wysłała zdjęcia, na których znajduję się zaprzyjaźniony z biblioteką, miłośnik i pasjonat historii Morąga i okolic, jak również uczestnik projektu CATL, Włodzimierz Lipka, podczas skanowania zdjęć z kolekcji Morążanina oraz przeglądania kronik Miasta i Gminy Morąg. Autorką i pomysłodawcą zdjęć jest pracownik Czytelni dla Dorosłych – Paulina Kalinowska. W nagrodę autorka zdjęcia otrzymała zaproszenie na Kongres Bibliotek w Warszawie. Zdjęcia i komentarze konkursowe można zobaczyć na blogu CATL: blog.archiwa.org/662.


WBP w Olsztynie

Leksykon Kultury Warmii i Mazur – to zadanie stanowiące część projektu Parkowa 2.0 realizowanego przez Centrum Inicjatyw i Edukacji Kulturalnej w Olsztynie, na wykonanie którego WBP w Olsztynie wygrała konkurs ofertowy. Założeniem powstania Leksykonu było utworzenie bazy danych o charakterze promocyjno-informacyjnym poprzez zgromadzenie w jednym miejscu informacji o kulturze regionu, a następnie udostępnienie ich jak największej liczbie użytkowników, w sposób nowoczesny, szybki i bezpłatny. Celem działania było również zaprezentowanie historii życia kulturalnego na Warmii i Mazur oraz w województwie warmińsko-mazurskim po 1945 r. Leksykon Kultury Warmii i Mazur to jedyna w tej skali w Polsce multimedialna encyklopedia wiedzy o kulturze regionu. Do końca 2011 r. zespół pracowników WBP w Olsztynie z działu Informacyjno-Bibliograficznego opracował podstawowy zestaw haseł i ich opisy. Od 2012 r. leksykon będzie uzupełniany i redagowany społecznie na wzór Wikipedii. 14 grudnia w CEiKu odbyła się konferencją podsumowująca projekt.

Ważnym wydarzeniem w kalendarzu WBP jest Przegląd Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze”, realizowany tradycyjnie w ramach corocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Organizatorami bieżącej edycji byli: WBP w Olsztynie i Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie. Głównym celem przeglądu jest promowanie za pomocą różnorodnych form przekazu szerokiemu gronu odbiorców bogatej i wartościowej merytorycznie regionalnej twórczości literackiej. Tegoroczny przegląd, który odbył się 23 września to regionalne spotkanie osób związanych z książką – wydawców, bibliotekarzy i czytelników. Impreza miała charakter kiermaszu, któremu towarzyszyły imprezy literacko-promocyjne, spotkania autorskie, prezentacje, wykłady, wystawy, warsztaty, konkursy dla bibliotekarzy i czytelników, w tym konkurs ARS Libris na edytorsko najciekawiej wydaną książkę. W bieżącym roku Nagrodę wydawców: statuetkę I stopnia i nagrodę specjalną ufundowaną przez Prezydenta Miasta Olsztyna – ekslibris autorstwa Zbigniewa Urbalewicza otrzymała książka Gładysze, Kamieniec, Słobity, Sztynort Wydawnictwa Borussia. W głosowaniu czytelników najwięcej głosów uzyskała książka Kamienie w historii, kulturze i religii z wydawnictwa Roberta Klimka.

We wrześniu w Olsztynie Fundacja Borussia i Stowarzyszenie na rzecz Kultury Żydowskiej B'JACHAD zorganizowali V Dni Kultury Żydowskiej, których bogaty program objął liczne wykłady, spotkania, koncerty, wystawy i pokazy filmowe. Piątka – biblioteka dla dzieci i młodzieży WBP w Olsztynie zaproponowała w dniu 17 września warsztaty plastyczne dla dzieci ph. Kalendarz żydowski. Spotkanie poprowadziła Ewa Pohlke, która wyjaśniła zebranym znaczenie kolejnych ważnych dni świątecznych wg kalendarza żydowskiego. Dzieci ilustrowały kartki kalendarza własnymi rysunkami, które symbolizowały wybrane święto żydowskie.


MBP w Olsztynie we wrześniu rozpoczęła kolejny etap realizacji projektu Antologia Warmińska współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. 30 września odbyła się promocja wydanej przez MBP w ramach projektu książki Antologia Warmińska. Warmia w baśniach, podaniach i legendach oraz animowanego filmu opartego na jednej z baśni warmińskich Marii Zientary-Malewskiej pt. Zaklęty zamek w lesie olsztyńskim. W tym samym dniu odbyła się też inauguracja warsztatów popularyzujących Warmię i Olsztyn, prowadzonych przez instruktora Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, które wygrało przetarg na realizację tej części projektu. W dalszej kolejności zaprezentowano materiały reklamowe, jak plakat, afisz, zakładki do książek, torbę reklamową, broszurę. Uruchomiono też stronę internetową zawierającą informacje o projekcie, film reklamowy, książkę w PDF, gry i zabawy dla dzieci oraz pomoce metodyczne dla bibliotekarzy. Całą jesień kontynuowane były również warsztaty teatralne prowadzone przez Olsztyński Teatr Lalek, których scenariusz oparto na baśniach ujętych w Antologii Warmińskiej. W dniu 21 listopada Planeta 11 zorganizowała pokaz filmów Grunwald Visuals ze zbliżeniami walk i wizualami. Hitem pokazu był film Wizualizacje z Grunwaldu, powstały w ramach stypendium artystycznego Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego, a nakręcony podczas obchodów 600-lecia bitwy. Film otrzymał nominację do nagrody na najlepszy film krótkometrażowy w 2011 roku. W filii nr 5 w dniu 25 listopada rozstrzygnięto konkurs plastyczny Psotny Kłobuk w baśniach Warmii i Mazur. Na konkurs wpłynęło 78 prac, które eksponowano na wystawie pokonkursowej.


MGBP w Dobrym Mieście

W ramach obchodów Dni Książki Historycznej promowano książkę pt. Dobre Miasto na starych pocztówkach napisaną przez lokalnego twórcę pana Zygmunta Suchenka. Zorganizowano 2 pokazy multimedialne dla dzieci ze szkoły podstawowej pod hasłem Moje miasto – Dobre Miasto w dniach 26 października i 30 listopada, w których udział wzięło 50 osób.


MBP w Działdowie

W minionym półroczu mieszkańcy Działdowa i okolic mogli podziwiać wystawę rysunków do bajek mazurskich autorstwa Celiny Kameckiej-Antczak (wernisaż 27 września), a 13 października wziąć udział w promocji książki Emilii Sukertowej-Biedrawiny Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach zorganizowanej przez Burmistrza Miasta Działdowo, Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Oficynę Wydawniczą „Retman” i MBP w Działdowie. Dodatkowym elementem towarzyszącym promocji wystawę publikacji autorki w działdowskiej bibliotece.


GBP w Jedwabnie26 listopada biblioteka gościła księdza Jana Pietrzyka. słuchacze byli pod ogromnym wrażeniem wiedzy gościa na temat dziejów plemion pruskich oraz pasji z jaką na ten temat mówił.


GBP w Kowalach Oleckich

Historia zapisana w cyfrze” to pierwsze z cyklu spotkań, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowalach Oleckich z grupą młodzieży gimnazjalnej, propagujące pomysł tworzenia archiwów rodzinnych i lokalnych. Zaprezentowano i omówiono wydane dotychczas publikacje odtwarzające powojenną historię gminy Kowale Oleckie, a więc Historię jednego podwórka, opowiadającą dzieje wsi Monety oraz Chcę coś dobrego dla ludzi zrobić, biograficzną opowieść o aktywnej działaczce społecznej ze wsi Stożne. Jedna z uczestniczek spotkania, Justyna Dawidowska biorąca udział w tworzeniu tych publikacji, podzieliła się swoimi wrażeniami z pracy nad nimi, a więc zbieraniem materiałów i ich opracowaniem. Młodzież obejrzała również przygotowaną wcześniej w bibliotece wystawę fotografii pt. Kowale Oleckie 20 lat wstecz. Udało się dotrzeć do zdjęć, które przedstawiają miejsca, budynki, drogi zupełnie w tej chwili zmienione i czasami wręcz trudne do rozpoznania, szczególnie dla młodszych mieszkańców miejscowości. Autorzy fotografii to: S.J. Woś, P. Bułanow, R. Krzywiński. Głównym celem tego, jak i kolejnych spotkań, jest zachęcenie młodych ludzi do współpracy przy tworzeniu cyfrowego archiwum lokalnego planowanego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowalach Oleckich.


MGBP w Nidzicy

W dniach 28-30 września po raz czwarty zorganizowano Maraton Kulturalny – nidzickie spotkania z książką i teatrem – przedsięwzięcie promujące literaturę i czytelnictwo wśród mieszkańców gminy Nidzica. W bieżącym roku uczestnikom maratonu zaproponowano dziewięć spotkań z autorami i regionalistami, warsztaty z ilustratorem książek oraz cztery spektakle teatralne dla dzieci. Gośćmy MGBP w Nidzicy byli: Małgorzata Kalicińska, Katarzyna Enerlich, Barbara Sudoł, Janina Krzyżewska i Tomasz Sowiński. Warsztaty ilustratorskie poprowadziła Ola Cieślak, znana projektantka współpracująca m.in. z pisarzami G. Kasdepke, A. Onichimowską. Najmłodsi bawili się z aktorami olsztyńskiego Teatru za Dwa Grosze i artystami grupy „Art-Re” z Krakowa. W trakcie Maratonu odbyły się promocje dwóch nowych książek wydanych 2011 r. w Nidzicy. Zaprezentowano Skarby Przyrody Nadleśnictwa Nidzica. Drugą pozycją była zapowiedź wydawnicza, długo oczekiwanej monografii Historia Nidzicy i okolic. W ramach nidzickiego Maratonu Kulturalnego odbył się kiermasz książek i rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. Pocztówka z Mazur przeznaczony dla uczniów z kl. IV-VI. Projekt skierowany był do wszystkich grup wiekowych, a każdy mógł znaleźć interesującą go pozycję kulturalną. Ogółem w Maratonie uczestniczyło około 1000 osób. Realizacja tego zadania możliwa była dzięki współpracy instytucji oraz ludzi działających na rzecz książki i szeroko pojętej kultury. W organizacji przedsięwzięcia bibliotekę wspomagały: samorząd gminny i powiatowy, Nidzicki Ośrodek Kultury, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, parafie. Relacja telewizji lokalnej z maratonu: http://tvnidzica.pl/index.php?id=322.


MGBP w Nidzicy w dniu 15 listopada zaprosiła mieszkańców miasta na promocję książki Waldemara Mierzwy – Miasteczko. Najnowsza książka właściciela regionalnej Oficyny Wydawniczej „Retman”, przedstawia losy ludności mazurskiej, oddając zawiły splot stosunków polsko-niemieckich związanych z wielkimi przemieszczeniami ludzi. Relacja telewizyjna ze spotkania: http://tvnidzica.pl/index.php?id=360.


MBP w Ostródzie

W ramach cyklicznych Spotkań z ludźmi z pasją organizowanych przez ostródzką bibliotekę w dniu 25 lipca zorganizowano wernisaż Wystawy fotografii Mistrzostw Polski Instruktorów Kajakarstwa połączony ze spotkaniem z Krzysztofem Kowalczykiem – instruktorem kajakarstwa i przewodnikiem turystycznym. Spotkanie było skierowane do mieszkańców miasta oraz turystów i miało na celu promocję walorów turystycznych regionu. 26 października miała miejsce ostródzka premiera książki Waldemara Mierzwy Miasteczko, która ukazała się jako dwudziesty tom serii Moja Biblioteka Mazurska wydawanej przez Oficynę „Retman" z Dąbrówna. Spotkanie zorganizowane we współpracy z Oficyną Wydawniczą „Retman” przebiegło w ożywionej atmosferze, przy czynnym udziale zgromadzonej publiczności. 30 listopada w Czytelni MBP na ostródzkim zamku odbyło się otwarcie wystawy zrealizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Dziecka im. Sybiraków w Szymonowie. Wystawa powstała w ramach projektu Nasz dom – Wasza historia – budowanie świadomości historycznej. W spotkaniu wziął udział autor opracowania na temat Domu Dziecka w Szymonowie – Krzysztof Winicjusz Jezierski.


MBP w Szczytnie

W dniu 8 sierpnia zaprezentowano wystawę Szczytno w fotografii Krzysztofa Łuszczyka. Odwiedzający bibliotekę mieli okazję podziwiać zdjęcia prezentujące miasto z nietypowej perspektywy. Większość prac przedstawiała znane zakątki, ale pojawiają się również miejsca mniej popularne, które zazwyczaj są omijane przez fotografów.


MGBP w Węgorzewie

Biblioteka węgorzewska w minionym półroczu zaoferowała ciekawą propozycję dla miasta i regionu:

Dzieci i młodzież

Szczególnie bogatą ofertę biblioteki Warmii i Mazur kierują do najmłodszych mieszkańców regionu.

Ważną część pracy z dziećmi podejmują w ścisłej współpracy z przedszkolami i szkołami:


Coraz więcej bibliotek w regionie decyduje się na urządzenie specjalnych stref przeznaczonych wyłącznie dla dzieci oraz organizuje grupy spotkań dla najmłodszych i ich opiekunów lub wprowadza nowe atrakcyjne usługi.


Od kilku już lat bardzo dużym powodzeniem cieszy się oferta filii MBP w Olsztynie Abecadło przygotowana dla rodziców i opiekunów dzieci nie uczęszczających do przedszkoli i żłobków. W minionym półroczu dla dzieci w wieku 1,5-3 lata Abecadło przygotowało projekt Bajkoteka Malucha, który – ze względu na zainteresowanie rodziców – rozrósł się do trzech grup uczestniczących w zajęciach raz w tygodniu. Dla dzieci starszych – 3-5 lat – przygotowano Bajkowe Przedszkole, w którym dzieci mogą się spotykać z rówieśnikami raz w tygodniu, na zajęciach integracyjno-edukacyjnych.


Poza tym w II połowie 2011 kilka bibliotek podjęło działania takie jak:


Biblioteki na Warmii i Mazurach zaoferowały młodym czytelnikom także ciekawą ofertę poświęconą konkretnym tematom:


Jednym z ważniejszych okresów roku, w którym biblioteki przygotowują atrakcyjną ofertę dla najmłodszych są wakacje. W roku 2011 dzieci w naszym województwie mogły skorzystać m.in. z następujących zajęć:


Planując swoje działania warmińsko-mazurskie biblioteki publiczne pamiętają także o nadchodzących porach roku i związanych z nimi świętach:


W ostatnich latach w bibliotekach rozgościł się Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony 25 listopada. Biblioteki Warmii i Mazur coraz chętniej oferują dzieciom działania zainspirowane tym świętem:

Kluby i pasje mieszkańców

Pasja czytania i dyskutowania o lekturach zgromadziła wokół działających w województwie od 2007 r. Dyskusyjnych Klubów Książki do końca br. roku 3702 osoby na 388 spotkaniach w 50 klubach. W ciągu roku zakupiono dla nich 944 nowe książki, a aby nagrodzić ich zainteresowanie i dzielenie się nim zorganizowano dla nich 31 spotkań z ulubionymi autorami. Dla osób opiekujących się klubami 15 września zorganizowano III Wojewódzki Zlot Moderatorów DKK. Program obejmował m.in. spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim, wystąpienie koordynatorów regionalnych pt. 5 lat Dyskusyjnych Klubów Książki na Warmii i Mazurach, prezentacje działalności klubów – wystąpienia moderatorów DKK z Bartoszyc, Braniewa, Rynu, Szczytna, Kiwit, Lidzbarka Warmińskiego i Mikołajek oraz dyskusja na temat najciekawszych spotkań autorskich i książek przeczytanych w ramach projektu DKK przy współudziale wszystkich moderatorów, warsztaty Jak zachęcać, prowadzone przez Wojciecha Szalkiewicza wykładowcę w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. W Zlocie wzięło udział 50 osób, w tym Elżbieta Kalinowska z Instytutu Książki.

W listopadzie klubowiczka DKK działającego w Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie Anna Chaberska otrzymała nagrodę ogólnopolską za najlepszą recenzję miesiąca w konkursie na recenzję ogłoszonym przez Instytut Książki.


IX Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, które zorganizowano w dniach 21-23 września, stały się okazją do przygotowania ciekawej oferty w dwóch nowoczesnych filiach MBP Olsztyn: Multicentrum i Planecie 11. MultiCentrum po raz kolejny wzięło aktywny udział w Europejskiej Nocy Naukowców, zorganizowanej 23 września w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. MultiCentrum zaproponowało prezentacje i warsztaty pod wspólnym tytułem Zabawy z ekologią. Odwiedzający mieli okazję poznać maszyny napędzane energią słońca i wiatru, zobaczyć konstrukcje solarne wykonane z klocków K’nex, dowiedzieć się co to jest energia i jakie są sposoby jej pozyskiwania, w jaki sposób następuje przemiana promieniowania słonecznego w energię cieplną cieczy, mogli też poznać zasady działania elektrowni wiatrowej i problematykę energii wiatru. Prezentacje MultiCentrum obejrzało około czterech tysięcy osób. Planeta 11 we współpracy z Wydziałem Filologii Polskiej UWM 21 września zorganizowała konkurs wiedzy o języku ojczystym ph. Bliskie Spotkania z Językiem Polskim.


Ciekawą ofertę związaną z rozwijaniem zainteresowań przygotowała w minionym półroczu Planeta 11 – filia MBP w Olsztynie:


Miłośników haftu zaprosiła do siebie filia nr 9 MBP w Olsztynie, na wznowione po wakacjach spotkania Haftowanie może być pasją. Na pierwszych zajęciach ustalono harmonogram spotkań na cały sezon, uczestniczki zaprezentowały swoje najnowsze prace oraz wymieniły się doświadczeniami i czasopismami poświęconymi m.in. hafciarstwu. Egzotyka zawitała do filii nr 5 MBP w Olsztynie dzięki spotkaniu w dniu 7 października z Katarzyną Kobusińską, która opowiedziała o swoich wrażeniach z Zambii, uzupełniając słowa fotografiami prezentowanymi na wystawie zatytułowanej Zambia – kraina ludu Bemba. Żeglarstwo moje hobby to temat spotkania w filii nr 5 z Małgorzatą Lorkowską, miłośniczką żeglarstwa, które odbyło się 2 listopada.


Klub Podróżnika w Bartoszycach

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach działa prężnie Klub Podróżnika wspierany aktywnie przez pasjonatów podróży – czytelników biblioteki – Halinę i Andrzeja Białeckich. 17 października 2011 r. odbyło się już po raz ósmy spotkanie podróżników i ludzi ciekawych świata. W podróży Od Lwowa po Czerniowce i od Żółkwi po Chocim zwiedziliśmy historyczne krainy: Besarabię, Pokucie, Podole, Bukowinę i Huculszczyznę. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie, ponieważ dotyczyło miejsc bliskich uczestnikom spotkania, nie tylko w sensie geograficznym, ale kulturowym czy historycznym. Uczestnicy Klubu Podróżnika mają różne doświadczenia podróżnicze. Część z nich wielokrotnie była za granicą, pozostali jeżdżą głównie po Polsce. Dotychczas w daleką podróż do Chin zabrali klubowiczów – Krystyna Anaszko i Czesław Aleksiej, autorem opowieści spod latarni morskich w Danii był Andrzej Białecki, a po Ziemi Ojczystej Jezusa oprowadziła klubowiczów Elżbieta Pilipiuk. W podróż kajakiem po Czarnej Hańczy i Kanale Augustowskim uczestnicy popłynęli z Małgorzatą Mycio, urok Jeziora Kinkajmskiego przybliżyła Tamara Kamińska, a w długi rejs po Morzu Śródziemnym zabrał klubowiczów dwukrotnie Walerian Kiezik.


MBP w Działdowie zorganizowała kilka wystaw pasjonatów: zdjęć przyrodniczych Pawła Sotomskiego z Torunia i rysunków w ołówku Sebastiana Walewacza z Wysokiej (5 sierpnia), prac sporządzonych z dyni, szyszek, itp. materiałów Stanisława Bronowickiego z Nidzicy (19 października), wystawę haftów Ewy Walewacz z Wysokiej (8 listopada) oraz wystawę starych aparatów fotograficznych z kolekcji Bernarda Żóralskiego pt. Od sztambucha do fotografii cyfrowej. Sposoby i formy dokumentowania (20 grudnia).

W dniach 24 listopada i 15 grudnia biblioteka na spotkaniach współorganizowanych przez MDK w Działdowie, gościła grupę poetów z miasta i terenu powiatu działających pod szyldem: Działdowska Kuźnia Słowa.


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach 21 czerwca 2011 zainicjowała działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego Ambitny Tor. Głównymi inicjatorami DKF byli Kamil Kozłowski i Mateusz Bartoszewicz, którzy napisali projekt i pozyskali w ten sposób fundusze na realizację swojego pomysłu z programu Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach w ramach PRB. Pierwszy film został wyświetlony 22 czerwca w sali Miejskiego Ośrodka Kultury. Była to zarazem promocja i prezentacja działalności korszeńskiej młodzieży zakończona niemym filmem w wykonaniu młodych i sędziwych aktorów naszej miejscowości. Film zdobył wielką aprobatę wśród młodzieży jak i nauczycieli. Lipcowe wieczory piątkowe stały się atrakcją dla mieszkańców Korsz i okolic. Dla szerokiej publiczności wyświetlono film Boy. Panel dyskusyjny przeprowadził i całość podsumował Maciek, fanatyk kina, który na co dzień aktywuje młodzież do działania w Kozłowie. Kolejny film Berlin Calling adresowany był przede wszystkim do młodzieży, bowiem ukazywał dramatyczną walkę muzyka z narkomanią. Przed projekcją zaproszony gość Jacek przedstawił swoje działania z młodzieżą w Ełku. Z kolei 21 lipca był dniem poświęconym wyłącznie seniorom i seniorkom z klubu Bratek, którzy obejrzeli film dokumentalny promujący Korsze. Ostatnia projekcja – komedia polska Zróbmy sobie wnuka, przyciągnęła wielu widzów mimo padającego deszczu – od najmłodszych do najstarszych. Słowo wstępne do filmu i krótką prelekcję o działalności i integracji wielopokoleniowej przedstawił Tomek, student piątego roku UWM, a na co dzień prezes korszańskiego stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

MGBP Korsze zaprezentowała także pasję „nietypowych” mieszkańców gminy. Wystawa pt. Za kratami otwarta listopada ukazywała prace rękodzielnicze podopiecznych Zakładu Karnego w Dublinach. Wielu więźniów podczas odbywania kary odkrywa w sobie duszę artysty, znajduje wrażliwość i zaczyna pisać wiersze, rzeźbić, malować, przez co zapomina o swojej izolacji od świata zewnętrznego oraz uczy się spostrzegać i doznawać piękno rzeczywistości. Sztuka więzienna stanowi element prowadzonej terapii zajęciowej. Prezentacja twórczości artystycznej więźniów daje również możliwość zwrócenia uwagi społeczeństwa na problemy więziennictwa i samych osadzonych. Zmniejsza dystans społeczny i ukazuje inne oblicze osób pozbawionych wolności. Wystawa Za kratami powstała w wyniku współpracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach z wychowawcą Zakładu Karnego w Dublinach mł. chor. mgr Łukaszem Obuchowskim. Na wystawie prezentowane były prace wykonane w różnorodnych technikach. Podczas tworzenia wykorzystano między innymi drewno, różnego rodzaju materiały ekologiczne, a prace plastyczne wykonano techniką grafiki i pastelami.


MBP w Morągu w dniach 6-30 września gościła wystawę fotograficzną Podwodne fascynacje autorstwa Agnieszki Dzwonkowskiej, która była efektem podwodnych podróży autorki zarówno w polskich akwenach jak i w bardziej egzotycznych. Autorka zdjęć chciała nie tylko podzielić się własną pasją, ale przede wszystkim zachęcić innych do aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym również nurkowania, jako pasjonatka tego sportu i miłośniczka wypraw do podwodnego świata. Wystawę zwiedziło ponad 350 osób. Pasję fotograficzną morążanie mieli okazję rozwijać podczas listopadowych Warsztatów z fotografii cyfrowej prowadzonych przy współpracy z fotografem Hubertem Kalinowskim. Zajęcia miały na celu nie tylko nabycie umiejętności technicznych, ale przede wszystkim rozwinięcie inwencji, wyobraźni i wrażliwości artystycznej poprzez własną aktywność twórczą. Warsztaty były też m. in. okazją do rekrutacji chętnych do Klubu Fotograficznego, który ma w przyszłości powstać przy morąskiej bibliotece. W warsztatach wzięło łącznie udział prawie 200 uczniów.

W dniach 10 listopada-2 grudnia mieszkańcy Morąga mogli podziwiać wystawę malarską ph. Kobieta po drugiej stronie autorstwa Barbary Tumiel. Autorka jest rodowitą morążanką. Od ponad 30 lat pracuje z małymi dziećmi w Przedszkolu nr 2 w Morągu. W roku 2010 została uhonorowana nagrodą Skrzydła anioła przez Fundacje Vade-Mecum im. Sandry Brędowskiej, za pasję do sztuki oraz za wyjątkową opiekę nad małymi dziećmi. Wystawę zwiedziło 380 osób.

W dniach 6 grudnia-15 stycznia MBP w Morągu gościła akcja Bombka na świąteczną choinkę współorganizowana przez lokalną Pasmanterię Koralik. Na wystawie zgromadzono ponad 70 bombek wykonanych różnorodną techniką, m.in. decoupage, ręcznie malowane, wyszywane, wykonane szydełkiem i metodą richelieu. Celem wystawy było zaprezentowanie lokalnej twórczości związanej z obchodami Świąt Bożonarodzeniowych. W wernisażu wzięło udział 66 osób, a wystawę obejrzało prawie 400 osób.


MGBP w Nidzicy 16 lipca zaprezentowała prace z plenerowych warsztatów fotograficznych zorganizowanych w Łynie. Warsztaty odbyły się w czerwcu, a prowadziła je Marta Szymańska – zawodowy fotograf z Nidzicy. Wzięło w nich udział 15 uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Kolejne warsztaty zorganizowano w dniach 9-10 sierpnia w ramach projektu ph. Fotografia czy czary współfinansowanego w ramach programu Działaj Lokalnie VII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii i Nidzickiego Funduszu Lokalnego. Poprowadził je Rafał Nowosielski, urodzony w Nidzicy – pasjonat fotografii, głównie krajobrazowej. Podczas warsztatów odbyły się wycieczki do Źródeł rzeki Łyny, rezerwatu Koniuszanka I i II, rezerwatu jezioro Orłowo Małe, jezioro Zdręczno, do miejscowości Kanigowo oraz Kamionki do Garncarskiej Wioski. Pod okiem profesjonalisty uczestnicy mogli fotografować pejzaże pięknych ścieżek dydaktycznych, a następnie w czasie wykładów teoretycznych odbyło się omówienie efektów pracy związanej z wykonaniem i obróbką zdjęć. Wykłady prowadzone były z użyciem praktycznych pomocy w postaci laptopa, rzutnika i sprzętu fotograficznego otrzymanego z PRB. Ostatnim przystankiem warsztatów była Szkoła Podstawowa w Łynie, gdzie dzięki gościnności dyrekcji uczestnicy mogli w tamtejszej pracowni komputerowej zająć się obróbką wcześniej wykonanych zdjęć i przygotować je do wystawy prezentowanej w bibliotece oraz w ratuszu miejskim, którą otwarto 1 września.

http://pl-pl.facebook.com/pages/Miejsko-Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Nidzicy/125497224180559?sk=photos


W MBP w Ostródzie w ramach organizowanych cyklicznie Spotkań z ludźmi z pasją w dniach 5 października-8 listopada zaprezentowano Wystawę fotografii z wyprawy na Nordkapp. Otwarcie wystawy fotografii oraz spotkanie z Marcinem Punpurem odbyło się 5 października. Autor opowiedział o swojej samotnej wyprawie rowerowej na Nordkapp. Spotkaniu towarzyszył pokaz multimedialny fotografii i prezentacja krótkich filmów. Pasje fotograficzne mieszkańców Ostródy promowano także poprzez ogłoszony w lipcu konkurs fotograficzny Z aparatem po Polsce, który miał na celu zachęcenie do poznawania i odkrywania ciekawych miejsc w naszym kraju, rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów najbliższego otoczenia oraz rozwijanie aktywności twórczej. 7 października odbyło się podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy prac konkursowych i wręczenie nagród laureatom.


MGBP w Węgorzewie w prowadzonej Galerii – Pasje Naszych Czytelników zaprezentowała w minionym półroczu:

Seniorzy i grupy specjalne w bibliotekach

Oferta bibliotek warmińsko-mazurskich skierowana do najstarszych mieszkańców oraz osób o specjalnych potrzebach czy ze środowisk defaworyzowanych jest coraz szersza, a przedstawiciele tej grupy wiekowej bardzo chętnie spotykają się w bibliotekach uczestnicząc w oferowanych przez nie zajęciach.


WBP w Olsztynie zaprosiła seniorów do realizacji projektu: Informacja dla obywateli – cybernawigatorzy w bibliotekach („Information for the people”). W dniu 14 listopada zawarciem umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego rozpoczęto realizację projektu, który dofinansowany jest z konkursu grantowego Departamentu Stanu USA ECA Alumni Project Competition. Jego celem jest przetestowanie i wdrożenie usługi „cybernawigatorzy”, polegającej na organizacji w bibliotekach działań edukacyjnych dla osób wykluczonych cyfrowo (szkoleń, konsultacji, doradztwa, spotkań). Działania edukacyjne przeprowadzone będą przez przeszkolonych bibliotekarzy i wolontariuszy głównie dla grupy seniorów. Cybernawigatorzy z WBP uczestniczyli w szkoleniu przygotowawczym ph. Wolontariat w bibliotece w dniu 2 grudnia w Warszawie. Projekt oprócz WBP w Olsztynie realizowany jest także w MBP w Morągu.


W dniach 20 września-20 grudnia MBP w Olsztynie wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół MBP w Olsztynie oraz Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym realizowała projekt skierowany do osób, które chcą aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym, a w przyszłości w życiu zawodowym. Głównymi odbiorcami były osoby niepełnosprawne, w tym osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu oraz pracujący społecznie wolontariusze. Hawaje – raj na ziemi, to temat spotkania zorganizowanego 5 października przez olsztyńską filię nr 7 dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy „Nasz dom”. Planeta 11 wraz ze Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej „Młyn” zorganizowała w dniach 14 i 17 października czwarty cykl Warsztatów rozwoju umiejętności interdyscyplinarnych Nawigator, których celem jest pomoc młodym ludziom w poszukiwaniu pracy, przygotowaniu kreatywnego CV, nauczeniu prawidłowego zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz metod walki ze stresem w różnych sytuacjach. Projekt dofinansowano ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień.


MBP Morąg – filia w Żabinie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Żabim Rogu, Sołtysem i Radą Sołecką z Żabiego Rogu oraz miejscowym Klubem emerytów Kum- Kum w dniu 7 października zaprosiła seniorów na imprezę integracyjną Dzień Pieczonego Ziemniaka.


W MBP Szczytno w minionym półroczu aktywnie działał Klub @ktywnego seniora. W dniach 14 września-9 listopada członkowie klubu uczestniczyli w drugiej turze zajęć warsztatowych pt. Komputer dla młodych duchem dla osób, które wcześniej nie miały styczności z komputerem. Uczestnicy uczyli się podstaw obsługi komputera oraz korzystali z najprostszych opcji internetowych. W dniu 6 października w ramach Klubu @ktywnego seniora odbyło się Spotkanie z poezją Czesława Miłosza. Miało ono charakter poznawczo-refleksyjny, uczestnicy poznali życiorys autora oraz wysłuchali recytacji najbardziej popularnych wierszy polskiego noblisty. Spotkanie wzbogaciła prezentacja multimedialna. W dniu 1 grudnia klubowicze wzięli udział w warsztatach rękodzieła artystycznego pod okiem artystki ludowej Elżbiety Kaszni. Udział w warsztatach pozwolił seniorom na twórcze spędzenie wolnego czasu.


W dniu 30 września w Węgorzewie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Węgorzewie działającego przy Węgorzewskim Stowarzyszeniu Edukacyjnym „RAZEM”. MGBP w Węgorzewie podpisała porozumienie z UTW na prowadzenie m.in. zajęć komputerowych. 3 października odbyły się pierwsze z dziesięciu zaplanowanych na I semestr spotkań w ramach Kursu komputerowego Internet dla senior@ z piętnastoosobową grupą kursantów (20 godzin zajęć). Na II semestr zaplanowano piętnaście spotkań (30 godzin zajęć). Kurs obejmuje 5 bloków tematycznych: podstawy obsługi komputera, podstawy obsługi edytora tekstu Microsoft Word, pierwsze kroki w Internecie, poczta elektroniczna oraz zabawa i rozrywka na komputerze i w Internecie. Zajęcia odbywają się w formie wykładu, z wykorzystaniem pokazu multimedialnego oraz ćwiczeń teoretycznych i praktycznych. Kursanci wyposażeni zostali w specjalnie dla nich przygotowane materiały szkoleniowe. Po ukończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz pamiątkowe zdjęcia. W dniu 21 listopada w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, przygotowano wykład z literatury połączony z prezentacją multimedialną pt. Polscy Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Po wykładzie zorganizowano konkurs wiedzy o polskich Laureatach Literackiej Nagrody Nobla. Na koniec spotkania, zwyczajem noblistki Wisławy Szymborskiej przeprowadzono loteryjkę, a wszyscy uczestnicy spotkania obdarowani zostali drobnymi nagrodami.

Wystawy

WBP w Olsztynie prowadzi już od wielu lat szeroką działalność wystawienniczą w Galerii Stary Ratusz, a także w Czytelni Książek Starego Ratusza. W minionym półroczu zaprezentowano w niej:


Kilka ciekawych wystaw zaproponowała Planeta 11 – filia MBP w Olsztynie:


MBP w Morągu w dniach 3 października-9 listopada eksponowała zorganizowaną we współpracy z Morąskim Stowarzyszeniem Miłośników Przyrody „Eko-Głos” wystawę makrofotografii ważek pt. Fascynujący świat owadów. W trakcie wernisażu odbyła się prelekcja na temat różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem owadów występujących na terenie gminy Morąg przygotowana przez autora zdjęć R. Gawrońskiego. W wernisażu wzięły udział 64 osoby. Wystawę zwiedziło łącznie 711 osób.

Masz głos, masz wybór – we wrześniu i październiku pod takim hasłem MBP w Morągu prezentowała wystawę omawiającą podstawowe zasady związane z wyborami parlamentarnymi oraz informacje o nowych rozwiązaniach zapisanych w kodeksie wyborczym, które ułatwiają udział w głosowaniu osobom niepełnosprawnym i starszym. Celem przedsięwzięcia było uświadomienie i jednocześnie zachęcenie mieszkańców gminy Morąg do skorzystania ze swojego prawa głosu w wyborach parlamentarnych.


MGBP w Nidzicy w dniach od 15 grudnia 2011 do 15 stycznia 2012 r. prezentowała wystawę związaną z obchodami Roku Miłosza. Wystawę podzielona na dwie części. Pierwsza z nich zatytułowana Wokół Poematu dla zdrajcy, dotyczy relacji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z Czesławem Miłoszem. Druga – podróży Czesława Miłosza w 1940 roku przez Prusy Wschodnie z Litwy do Generalnej Guberni. Wystawę skierowano przede wszystkim do młodzieży szkolnej ze względu na jej edukacyjny charakter. Projekt wystawy wykonało Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie, autorem koncepcji i tekstu jest Wojciech Kass, a komputerowe przygotowanie do druku wykonał Kazimierz Sobecki. W wystawie wykorzystano pocztówki ze zbiorów Witolda Olbrysia.


MBP w Ostródzie eksponowała w dniach 10-30 listopada wystawę Świat, poema naiwne Czesława Miłosza.


Od 1 listopada do 31 grudnia w MGBP w Węgorzewie można było obejrzeć wystawę historyczną pod tytułem Wolni Polscy Żeglarze. Piotr i Mieczysław Ejsmont. Była to kolejna wystawa udostępniona bibliotece przez współpracujące z nią Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Wydarzenia w bibliotekach ważne dla środowiska bibliotekarskiego w województwie warmińsko-mazurskim

Wiele działań bibliotek publicznych województwa realizowanych jest w oparciu o Programu Rozwoju Bibliotek realizowany w latach 2009-2013, stworzony z myślą o małych bibliotekach z miejscowości o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 20 000. Grantodawcą jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która na ten cel otrzymała 28 mln dolarów od Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz szeroko zakrojony program szkoleniowy projekt ma pomóc małym bibliotekom przekształcać się w nowoczesne centra wiedzy i informacji oraz aktywne ośrodki lokalnego życia kulturalnego. W II połowie 2011 r. w ramach regionalnej koordynacji projektu przez WBP w Olsztynie podjęto m.in. następujące działania:

W ramach realizacji PRB biblioteki wiodące zmobilizowane zostały do przeprowadzenia spotkań ze swoimi bibliotekami partnerskimi w ramach minigrantu Podaj dalej. Relację z jednego z takich spotkań nadesłała nam MBP w Morągu. 15 grudnia odbyła się finałowa telekonferencja partnerstwa biblioteki morąskiej. Na Wirtualne spotkanie w bibliotece realizowane za pośrednictwem skype’a stawiło się 10 bibliotekarzy m.in. z Łukty, Miłomłyna i Dąbrówna. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie nowoczesnych technik komunikacyjnych i ich umiejętne wykorzystanie w trakcie szkoleń i konferencji. Tematem przewodnim było podsumowanie udziału bibliotek w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek oraz omówienie głównych kryteriów Certyfikatu Biblioteka+.


Kolejnym ważnym w skali województwa przedsięwzięciem ogólnopolskim mającym zmodernizować biblioteki publiczne i ich usługi jest Biblioteka+ – program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany od 2009 r. Przygotowanie i wdrożenie programu zostało powierzone Instytutowi Książki, a głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych gmin miejskich (do 15 tysięcy mieszkańców). Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek. W ramach regionalnej koordynacji programu w 2011 r. WBP w Olsztynie zorganizowała 10-dniowy cykl „Szkoleń dla bibliotekarzy” udział wzięło 24 bibliotekarzy (w 2 grupach) z bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego, które zostały przeprowadzone w większości przez trenerów zewnętrznych – specjalistów w zakresie realizowanych tematów. W II połowie 2011 r. w ramach projektu zrealizowano:

Od wielu lat ogromnym wsparciem dla budżetów bibliotek publicznych województwa są środki MKiDN na nowości w ramach ogólnopolskiego Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. W roku 2011 przekazano na ten cel bibliotekom publicznym naszego województwa ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich 605 643 zł.

LAB Laboratorium Aktywnego Bibliotekarza

W drugim półroczu Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie kontynuowała projekt LAB współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mający na celu promocję literatury i czytelnictwa wśród dzieci w wieku 0-3 lata, skierowany do rodziców i opiekunów oraz bibliotekarzy. W tym etapie realizacji projektu skoncentrowano się na wypracowaniu przez bibliotekarzy form i metod pracy z najmłodszymi użytkownikami bibliotek i ich opiekunami, których wstępne założenia powstały podczas ogólnopolskiej konferencji inaugurującej projekt w maju 2011 r. Olsztyńskie biblioteki prowadziły akcję promującą czytelnictwo wśród najmłodszych pod hasłem Nigdy nie jest za wcześnie. W tym czasie zorganizowano dla rodziców i dzieci liczne spotkania ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pedagogiem, rehabilitantem. W ramach prowadzonej akcji każde dziecko zapisane do biblioteki otrzymywało książeczkę Słodki wierszyk Beaty Rybak, stworzoną specjalnie na potrzeby projektu, a rodzice broszurę Dlaczego warto czytać dzieciom? oraz zakładki do książek. Łącznie w okresie od maja do końca grudnia 2011 r. zapisano do biblioteki 750 nowych czytelników (dzieci w wieku 0-3). Podobne działania podjęły inne biblioteki w kraju, a dziesięć z nich przysłało swoje pomysły na konkurs na najlepszą strategię promocji czytelnictwa dla dzieci w wieku 0-3, będący częścią projektu LAB. Podsumowanie konkursu odbyło się na konferencji zamykającej projekt w dniu listopada 2011. Finalistami zostały: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie, Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego, filia nr 2, Radzyń Podlaski, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, filia nr 18 oraz Biblioteka Publiczna w Dz. Wola m.st. Warszawy, filia: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21 i XII Czytelnia Młodzieżowa.


Miło nam poinformować, że pod koniec roku samorządy trzech gmin podjęły uchwały o wyłączeniu z dniem 1 stycznia 2012 r. ze struktur ośrodków kultury i powołaniu bibliotek – samodzielnych instytucji kultury. Dyrektorem MGBP w Olsztynku została Alina Wołodkiewicz, GBP w Komorowie Żuławskim (gmina Elbląg)Beata Krajewska-Wąsik, a GBP w GietrzwałdzieTomasz Czerwiński. W minionym półroczu dyrektorem MBP w Kętrzynie został Witold Gagacki (1 lipca), a po kilkuletniej nieobecności w pracy na swoje stanowisko powróciła Jolanta Szyłejkodyrektor GBP w Łukcie.


W dniu 17 października pracownicy WBP w Olsztynie uczestniczyli w wyjeździe interwencyjnym do Kruklanek w sprawie niekorzystnej dla mieszkańców gminy nowej lokalizacji biblioteki.


W minionym półroczu w bibliotekach publicznych województwa miały także miejsce następujące wydarzenia:

Powrót