Sylwia Białecka

KRĄG BORUSSIAŃSKI
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Niniejsze zestawienie poświęcone Markowi Leszkowi Barańskiemu jest dziewiątą częścią cyklu bibliografii przedmiotowo-podmiotowych, którego tematem jest literacki „krąg borussiański”. Poniższa bibliografia obejmuje dokumenty opublikowane w Polsce, wydane do końca 2010 r. Artykuły publikowane w prasie podano w wyborze.

Cz. IX. Marek Leszek Barański

Marek Leszek Barański – (ur. 22 marca 1951 r. w Olsztynie), poeta, dziennikarz i redaktor. Jako pisarz zadebiutował opowiadaniem w tygodniku harcerskim „Na Przełaj” w 1968 r. Swoje wiersze po raz pierwszy zaprezentował w 1970 r. w studenckim Radio Bielany UMK w Toruniu. Pierwszy tom wierszy Barańskiego pt. Piecyk na niebie ukazał się w 2000 r. Autor publikował utwory literackie m.in. w „Borussii”, „Czasie Kultury”, „Toposie” i „Poezji Dzisiaj”. Marek Barański jest dziennikarzem i redaktorem „Gazety Olsztyńskiej”, autorem recenzji filmowych, teatralnych, plastycznych, artykułów o sztuce oraz wywiadów z ludźmi kultury. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1976 r. w „Gazecie Olsztyńskiej”. W latach 1984-1990 pracował w „Warmii i Mazurach”. W czerwcu 1990 r. powrócił do pracy w „Gazecie Olsztyńskiej”. Współpracował również z Radiem Wa-Ma (1994-1995). W latach 1999-2006 wykładał warsztat dziennikarski w Podyplomowym Studium Dziennikarstwa WSP-UWM. Jest także współautorem filmów animowanych i filmu dokumentalnego Przed zagadką. Lustro Hieronima Skurpskiego z 1999 r. Autor jest członkiem Kapituły „Wawrzynu” – Nagrody Literackiej Warmii i Mazur i Kapituły Nagród Prezydenta Olsztyna – Statuetek św. Jakuba.

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte

Echo i dym : [poezje]. – Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”, 2010. – 64, [5] s. ; 20 cm. – ISBN 978-83-60477-26-7

Rec.: Poezja codzienna / MSB. // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 239, dod. Olsztyn, s. 2.

Głowy i główki / Aleksander Wołos [współaut.]. – Olsztyn : Edytor „Wers” , 2004. – 80 s. : il. kolor. ; 29 cm. – ISBN 83-919110-9-8

Piecyk na niebie : [poezje]. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, 2000. – 65, [3] s. ; 21 cm. – ISBN 83-902976-4-7

Rec.: Kolejny powrót do dzieciństwa... czyli o poezji Marka Barańskiego / Beata Sieradzka // Portret. – Nr 10 (2000), s. 94-95 ; Kto zapłaci za przeczytane / Jan Obrycki // Warmia i Mazury. – 2000, nr 1, s. 52 ; Piecyk, który nie grzeje / Marcin Cielecki // Undergrunt. – 2001, nr 3/4, s. 102-103 ; Piecyk na niebie / elka. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2000, nr 49, s. 5 ; Piecyk na niebie i tabakierka prababci / AGC. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2000, nr 110, dod. Coś się Dzieje, nr 17, s. 3 ; Pierwsze książki literackie, nowe spojrzenie / Erwin Kruk. – Il. – (Z mazurskiego brulionu) // Gazeta Olsztyńska. – 2000, nr 134, dod. Magazyn, s. 9 ; Zatrzymane w wierszu / Magdalena K. Sawiczewska-Lorkowska // Topos. – 2001, nr 1, s. 158-159.

Poezja w miejscach publicznych / red. Alicja Bykowska-Salczyńska, Zbigniew Chojnowski. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2008. – 47 s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-919014-3-4

Rec.: Co się wydaje / MSB // Gazeta Wyborcza. – 2008, nr 279, dod. Olsztyn, s. 2. ; Jak to jest z poetami? / Krzysztof Panasik // Bez Wierszówki. – 2008, nr 10, s. 4 ; „Nie, to wiatr trąca okiennice” / Katarzyna Grabska // Portret. – Nr 28 (2009), s. 44.

Wiersze magnetofonowe. – Olsztyn : Wyd. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział w Olsztynie, 2004. – 60, [3] s. ; c21 cm. – (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Seria 3 ; t. 1). – ISBN 83-910914-0-8

Rec.: Aromat identyczny z naturalnym / Tomasz Cytadelski // Portret. – Nr 18 (2004), s. 124-125 ; Ogień i woda : promocja „Wierszy magnetofonowych” / Ewa Mazgal. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 143, s. 12 ; „Zmęczone kapitalizmem i komunizmem ciała” / Piotr Cielesz // Topos. – 2004, nr 6, s. 214-215.

Prace redakcyjne, opracowania, przedmowy

40 lat III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie : wydanie jubileuszowe / [kom. red. Jolanta Rynkiewicz przewodn.]. – Olsztyn : [s.n.], 2004. – 238 s. : il., fot., faks. ; 30x22 cm

Biuletyn Informacyjny Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL / [współred.] Janusz Segiet, Tadeusz Burniewicz. – Olsztyn : Oddziaĺ Olsztyński Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL, 1987-1989.

Głosy o zjeździe historyków / Bogdan Łukaszewicz [et al.] // Warmia i Mazury. – 1984, nr 21, s. 8-9.

Królewiec, Königsberg, Kaliningrad. – Il. / [współoprac.] Marleta Bułatek, Tomasz Śrutkowski // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 178, s. 1, 2, 3, 4.

Piotrowska, Helena: Muchlado / Helena Piotrowska. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 213, dod. Bywalec, nr 39, s. 1.

Pisarz i współczesność : [dyskusja] / Tadeusz Chruścielewski [et al.] ; [współoprac.] Z. Zemanowicz // Gazeta Olsztyńska. – 1979, nr 215, s. 5.

W Morągu pierwsze Patrioty w połowie kwietnia : montaż rakiet potrwa kilka dni // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 50, s. 8.

Wokół filmu o doktorze Gębiku. – Il. // Warmia i Mazury. – 1989, nr 12, s. 7, 9.

Zapełnianie „Białych plam”. – Il. // Warmia i Mazury. – 1987, nr 22, s. 8-9.

Recenzje literackie

Aktualność poza „cenzurą” : najnowszy numer „Portretu”. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 163, s. 11.

Rec. czasopisma „Portret” (nr 19).

Andrzejewski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 92, dod. Bywalec, nr 18, s. 1.

Rec. książki: Miazga / Jerzy Andrzejewski ; oprac. Anna Synoradzka-Demadre. – Wrocław ; Kraków, 2002.

Animalsi odwiedzili Łódź, w Allenstein nie było Manna : olsztyńskie motywy w opowiadaniach mistrzów. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 297, s. 11.

Rec. książki: Pokaz prozy / Stanisław Barańczak [et al.]. – Kraków, 2006.

Boenigk. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 172, dod. Bywalec, nr 32, s. 1.

Rec. książki: Być z Warmią jak kość, co obraca się w stawie... : wspomnienie o Janie Boenigku / wstęp i oprac. Jan Chłosta. – Olsztyn, 2003.

Brandys. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 68, dod. Bywalec, nr 64, s. 1.

Rec. książki: Co nie jest prawdą : notatki z lektur i życia / Kazimierz Brandys ; [red. Marianna Sokołowska]. – Warszawa, 2003.

Chłopiec z Sopotu : nowy tom poezji Wojciecha Kassa. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 27, s. 14.

Rec. książki: Gwiazda Głóg / Wojciech Kass. – Warszawa, cop. 2005.

Chmury i śmietniki : autorski wybór wierszy Tadeusza Różewicza. – Il. / Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 195, dod. Bywalec, nr 36, s. 2.

Rec. książki: Słowo po słowie / Tadeusz Różewicz ; posł. Zbigniew Majchrowski ; red. Jan Stolarczyk. – Wrocław, 2003.

[Cztery] 4 x Kapuściński. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 145, dod. Reporter, nr 183, s. 11.

Rec. czasopism: „Kwartalnik Artystyczny” (2006, nr 1), „Topos” (2006, nr 1/2), „Dekada Literacka” (2006, nr 6), „Zeszyty Literackie” (2006, nr 1).

Czytelnia // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 146, s. 20.

Rec. książki: 41 / Wojciech Kass. – Warszawa, 2010.

Czytelnia. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 134, dod. Reporter, nr 181, s. 12.

Rec. książek: Mężczyzna z zapałkami / Piotr Piaszczyński. – Olsztyn, 2006 ; Ląd gordyjski / Zbigniew Chojnowski. – Gołdap, 2006 ; Komunikacja miejska / Przemysław Zawał. – Nowa Ruda, 2005.

Czytelnia. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 174, s. 19.

Rec. książki: Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach : Powiśle, Warmia, Mazury / Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec. – Olsztyn, 2006.

Czytelnia. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 190, s. 15.

Rec. książki: Mazury : słownik stronniczy, ilustrowany / pod red. Waldemara Mierzwy ; [aut. haseł Anna Błaszczyk et al.]. – Dąbrówno : Oficyna Wydawnicza „Retman” : Baobab, 2008.

Grecy leczą całe zło : mocne uderzenie Portretu. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 233, s. 9.

Rec. czasopisma „Portret” (nr 21).

Gruzińska wróżka. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 266, dod. Bywalec, nr 47, s. 2.

Rec. czasopisma „Znad Wilii” (2003, nr 1-2) oraz książki: Eseje / Tomas Venclova. – Sejny, 2001.

Haust poezji. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 122, dod. Reporter, nr 179, s. 7.

Rec. książek: Dobrze, że jesteś / Jolanta Stefko. – Kraków, 2006 ; Drzazga / Ewa Lipska. – Kraków, 2006 ; Zmysł udziału : Wisława Szymborska ; grafiki Barbara Gawdzik-Brzozowska. – Kraków, 2006 ; Pantareja / Jerzy Ficowski. – Kraków, 2006.

Kapuściński. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 2, dod. Bywalec, nr 3, s. 1.

Rec. książki: Lapidarium V / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 2002.

Kasztany z placu Pigalle. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 38, dod. Bywalec, nr 9, s. 2.

Rec. książki: Stawka większa niż życie : serial wszech czasów / Bogdan Bernacki. – Warszawa, 2003.

Kino Federico. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 44, dod. Bywalec, nr 60 [właśc. 61], s. 4.

Rec. książki: Fellini / Maria Kornatowska. – Gdańsk, cop. 2003.

Kochaj ludzi : „Ziemiec” – nowa książka Kazimierza Brakonieckiego // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 49, s. 20.

Rec. książki: Ziemiec / Kazimierz Brakoniecki. – Olsztyn, 2005.

Korczak. – Il. / Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 166, dod. Bywalec, nr 31, s. 1.

Rec. książki: Rozmowa w sadzie piątego sierpnia ; O chłopcu z bardzo starej fotografii / Igor Newerly. – Warszawa, 2003.

Kruk. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 160, dod. Bywalec, nr 30, s. 1.

Rec. książki: Warmia i Mazury / Erwin Kruk. – Wrocław, 2003.

Leica za życie z kamienicą w tle // Topos. – 2008, nr 3, s. 170-171.

Rec. książki: Objazdowe kino i inne opowiadania / Romuald Mieczkowski. – Wilno, 2007.

Listy gigantów : Herbert o twórczości Hieronima Skurpskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 205, nr 167, s. 9.

Rec. książki: Korespondencja / Zbigniew Herbert, Jerzy Turowicz ; z autografów odczytał, oprac., przypisami i posł. opatrzył Tomasz Fiałkowski. – Kraków, 2005.

Martwe dzielnice // Warmia i Mazury. – 1987, nr 19, s. 2.

Rec. książki: Martwe dzielnice / Jerzy Ignaciuk. – Olsztyn, 1987.

Metafizyka codzienności // Radar. – 1982, nr 12, s. 16-17.

Rec. książki: Zrosty / Kazimierz Brakoniecki. – Olsztyn, 1979.

Narysowane wiersze. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 198, s. 12.

Rec. Książki: Ostatnie tańce / Günter Grass ; przeł. Sławomir Błaut. – Gdańsk, 2005.

Nowe wiersze Tamary Bołdak-Janowskiej. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 202, s. 12.

Rec. książki: Rozdziały / Tamara Bołdak-Janowska. – Olsztyn, 2007.

O krzyżakach – w Olsztynie. – Il. // Warmia i Mazury. – 1988, nr 12, s. 10.

Rec. książki: O wojskach Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie zwanego krzyżackim / Andrzej Nowakowski. – Olsztyn, 1988.

Obywatel Leo Lipski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1996, nr 174, s. 5.

Rec. książki: Piotruś / Leo Lipski. – Olsztyn, 1995.

Orwell. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 8, dod. Bywalec, nr 4, s. 1.

Rec. książki: Anglicy i inne eseje / [George Orwell] ; przeł. Bartłomiej Zborski. – Warszawa, 2002.

Piewca pisma i krajobrazu. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 134, dod. Reporter, nr 181, s. 12.

Rec. książki: Ląd gordyjski / Zbigniew Chojnowski. – Gołdap, 2006.

Portret cielesny : nowa proza braci słowian. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 247, s. 11.

Rec. czasopisma „Portret” (nr 16/17).

Poufne wiersze Miłosza. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 262, s. 10.

Rec. książki: Wiersze ostatnie / Czesław Miłosz. – Kraków, 2006.

Przemiany // Kamena. – 1978, nr 8, s. 15.

Rec. książki: Listy / Józef Czechowicz ; zebrał i oprac. Tadeusz Kłak. – Lublin, 1977.

Przemoc bywa także w kulturze : najnowszy numer pisma „Portret”. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 241, s. 12.

Rec. czasopisma „Portret” (nr 24).

Przygadał Szczygieł Olsztynowi // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 250, dod. Bywalec, nr 45, s. 4.

Rec. książki: Autoportret reportera / Ryszard Kapuściński ; wybór i wstęp Krystyna Strączek. – Kraków, 2003.

Psy i nosorożce : jak Brazylia w piłce nożnej. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 286, s. 14.

Rec. książki: Dwukropek / Wisława Szymborska. – Kraków, 2005.

Religijność maszyn // Topos. – 2006, nr 5, s. 180-181.

Rec. książki: Śnieżnik – wiersze elektroniczne / Alicja Bykowska-Salczyńska. – Olsztyn, 2005.

Rysunkowe skarby Skurpskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 279, s. 7.

Rec. książki: Szkicowniki z lat 1939-1964 / Hieronim Skurspki ; wprow. Małgorzata Jackiewicz-Garniec ; zesp. red. Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Tadeusz Burniewicz, Krystyna Koziełło-Poklewska, Anna Skurpska-Ekes. T. 1. – Olsztyn, 2007.

Sedlak. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 278, dod. Bywalec, nr 49, s. 1.

Rec. książki: Pamiętnik III : nie dla głupich / Włodzimierz Sedlak. – Radom, 2003.

Siostra Duśka. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 170, s. 10.

Rec. książki: Duśka : opowieść o Darii Trafankowskiej / Hanna Karolak. – Warszawa, 2004.

Skurpski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 244, dod. Bywalec, nr 44, s. 1.

Rec. książki: Refleksje, rysunki, dziennik / Hieronim Skurpski. – Olsztyn, 2002.

Słonimski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 56, dod. Bywalec, nr 12, s. 1.

Rec. książek: Kroniki tygodniowe 1927-1931 / Antoni Słonimski ; przedmowa Roman Loth. – Warszawa, 2001 ; Kroniki tygodniowe 1932-1935 / Antoni Słonimski ; słowo wstępne i przypisy Rafał Habielski. – Warszawa, 2001.

Technopol. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 26, dod. Bywalec, nr 58, s. 1.

Rec. książki: Technopol : triumf techniki nad kulturą / Neil Postman ; przeł. Anna Tanalska-Dulęba. – Warszawa, 2004.

Urok Europy. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 128, s. 6.

Rec. książki: Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii / Mieczysław Orłowicz. – Olsztyn, 1991.

Wyznania emigranta // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 134, dod. Reporter, nr 181, s. 12.

Rec. książki: Mężczyzna z zapałkami / Piotr Piaszczyński. – Olsztyn, 2006.

Z czego śmieją się Amerykanie : rysunki z „The New Yorkera”. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 131, s. 11.

Rec. książki: The New Yorker Cartoons : nowe technologie / pod red. Roberta Mankoffa. – Poznań, 2005.

Z życia wzięte. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 38, dod. Bywalec, nr 59 [właśc. 60], s. 1.

Rec. książki: Myślałem, że mój ojciec jest Bogiem i inne opowiadania z audycji rozgłośni NPR / wybór, oprac. i wstęp Paul Auster ; współpr. Nelly Reifler ; przeł. Magdalena Słysz, Krzysztof Obłucki. – Warszawa, 2003.

Zabić Kostka : wywiad rzeka z Bohumilem Hrabalem. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 32, dod. Bywalec, nr 58 [właśc. 59], s. 2.

Rec. książki: Drybling Hidegkutiego, czyli rozmowy z Hrabalem / rozmawia László Szigeti ; przekł. Aleksander Kaczorowski. – Izabelin, 2002.

Zwierzenia Coelho // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 284, dod. Bywalec, nr 50, s. 4.

Rec. książki: Zwierzenia pielgrzyma : rozmowy z Paulem Coelho / Juan Arias ; przeł. Marcin Małkowski. – Warszawa, 2003.

Źdźbło i diament : po 20 latach drugi tom poezji Kapuścińskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 40, s. 9.

Rec. książki: Prawa natury / Ryszard Kapuściński. – Kraków, 2006.

Życiopisanie Stanisława Raginiaka. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 301, s. 10.

Rec. książki: Między Łuktą w Grudziądzem : o pisarstwie Stanisława Raginiaka / Tomasz Smolarek. – Grudziądz, 2007.

Recenzje teatralne

Dobrze wychowani Starsi Panowie : premiera w Teatrze im Stefana Jaracza. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 2, s. 6.

Rec. spektaklu: Starsi panowie dwaj, czyli wespół wzespół / reż. Julia Wernio ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Dramat na dwa telefony. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 27, s. 15.

Rec. spektaklu: Dwoje na huśtawce / Wiliam Gibson ; reż. Marcin Sławiński ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Energetyka, polityka, pistolet. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 127, s. 8.

Rec. spektaklu: Utracona cześć Katarzyny Blum / Heinrich Böll ; reż. Marta Ogrodzińska ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Hymn warmiński i litania na trzy głosy do Britney Spirits. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 240, s. 4.

Rec. spektaklu: Żydówek nie obsługujemy / Mariusz Sieniewicz ; reż Piotr Jędrzejas ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Kino z duchami, czyli sztuka na czas zaduszkowy // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 251, s. 3.

Rec. spektaklu: Twórcy obrazów / Per Olov Enquist ; reż. Szymon Kuśmider ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Komisarz w stringach, czyli zapach diabła. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 139, s. 7.

Rec. spektaklu: Roberto Zucco / Bernard Maria Koltes ; reż. Giovanny Castellanos ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Kumoszki ku pokrzepieniu serc. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 57, s. 7.

Rec. spektaklu: Wesołe kumoszki z Windsoru / William Shakespeare ; reż. Siergiej Korniuszczenko ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Na scenie nikt nie pije herbaty z samowaru / Marek Barański. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 15, s. 8.

Rec. spektaklu: Ożenek / Nikolaj Vasilevic ; reż. Maciej Mydlak ; Teatr im. Stefana Jaracza.

Na swoim weselu tańczymy w rytmie disco-polo : sztuka Bertolda Brechta na zakończenie sezonu w Teatrze im. Stefana Jaracza. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 121, s. 2.

Rec. spektaklu: Wesele u drobnomieszczan / Bertold Brecht ; reż. Giovanny Castellanos ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Płaszcz Hitlera. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 235, s. 10.

Rec. spektaklu: Mein Kampf / George Tabori ; reż. Grzegorz Baranowski ; Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Polacy nie Czesi, czyli saloon w zupełnie nowej roli // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 232, s. 5.

Rec. spektaklu: Lemoniadowy Joe / Jiri Brodcka ; reż. Małgorzata Głuchowska ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Premiera na scenie Margines // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 47, s. 4.

Rec. spektaklu: Pokojówki / Jean Genet ; reż. Katarzyna Raduszewska ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Premiera w Jaraczu. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 250, s. 5.

Rec. spektaklu: Bar Babylon / Radosław Paczocha ; reż. Gabriel Gietzky ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Siostry w salonie, czyli skandalista odwrócony : premiera „Pokojówek” Jeana Geneta. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 48, s. 11.

Rec. spektaklu: Pokojówki / Jean Genet ; reż. Katarzyna Raduszewska ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Sukces aktorek i reżysera. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 88, s. 24.

Reż. spektaklu: Wszystko o kobietach / Miro Gavrana ; reż. Givanni Castellanos ; Teatr im. Stefana Jaracza.

Świeże powietrze // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 276, s. 10.

Rec. spektaklu: Baby pruskie / Alicja Bykowska-Salczyńska ; reż. Szczepan Szczykno ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

W świecie kartonu nie ma kobiet / Marek Barański // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 69, s. 3.

Rec. spektaklu: Utwór sentymentalny na czterech aktorów / Piotr Cieplak ; reż. Piotr Cieplak ; Grupa Teatralna Montownia w Warszawie.

Wariacje na temat błędnego rycerza. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 228, s. 6.

Rec. spektaklu: Don Kichote / Miquel de Cervantes Saavedra ; reż Paweł Szumiec ; Teatr im Stefana Jaracza, Olsztyn.

Wieczór filmowy w olsztyńskim Teatrze im. Stefana Jaracza. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 33, s. 24.

Rec. spektaklu: Produkt / Mark Ravenhill ; reż. Michał Kotański ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Zabawa z Edypem na Marginesie // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 107, s. 6.

Rec. spektaklu: Edyp / Sophocles ; reż. Ula Kijak ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Zwyczajna samotność w wielkim mieście. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 92, s. 4.

Rec. spektaklu: Elling / Axel Hellstenius ; reż. Norbert Rakowski ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Utwory literackie w czasopismach i wydawnictwach zwartych

A look at Prussian : [wiersz] // Czas Kultury. – 1995, nr 3, s. 24.

Album: Górny Śląsk : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 207-210.

Artyści mazurscy : [wiersz] // Czas Kultury. – 1995, nr 3, s. 24.

Atrapę zaufania... : [wiersz] // Lektura. – 1993, nr 11-12, s. 17.

Autobus numer 16 : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 197-198.

Bagasch : [wiersz] // Borussia. – Nr 15 (1997), s. 347-348.

Bez tytułu : [wiersz] // Borussia. – Nr 12 (1996), s. 231.

Bez tytułu : [wiersz] // W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski; [słowo wstępne Roman Ławrynowicz]. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. – S. 71.

Bieda w Lęborku : [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. – 2009, nr 3/4, s. 23.

Chude i tłuste : [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. – 2009, nr 3/4, s. 23.

Cisi ludzie : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 200.

Czerwień : [wiersz] // W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski; [słowo wstępne Roman Ławrynowicz]. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. – S. 69.

Depesze : [proza] // Warmia i Mazury. – 1982, dod. Satyr, s. [7].

Do rąk własnych : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 203.

Dwa pstrągi : [wiersz] // Topos. – 2006, nr 6, s. 92.

Dzieje jednego desantu : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. – Nr 54-55 (2006), s. 92.

Dziennik amsterdamski : [wiersz] // Borussia. – Nr 15 (1997), s. 347.

Dziewczynka w srebrnym skafanderku : [wiersz] // Topos. – 2006, nr 6, s. 95.

Fotografie z miasta K. : [wiersz] // Borussia. – Nr 9 (1994), s. 143-145.

Fotografie z miasta K. (1-8) : [wiersz] // Czas Kultury. – 1994, nr 5/6, s. 74-75.

Gdyby : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. – Nr 60/61 (2007), s. 190.

Himmelfahrt : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. – Nr 54/55 (2006), s. 89-90.

[I oto teraz stoję przed tym płótnem...] : [wiersz] // Topos. – 2006, nr 6, s. 94.

Igarka : [opowiadanie] // Poezja Dzisiaj. – Nr 60/61 (2007), s. 189.

Kobieta jest jak rakieta : [wiersz] // W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski; [słowo wstępne Roman Ławrynowicz]. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. – S. 103-104

Kobieta pijąca wódkę : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. – Nr 54/55 (2006), s. 90-91.

Konkret metafizyczny : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. – Nr 60/61 (2007), s. 191.

Konyki : [opowiadanie] // Poezja Dzisiaj. – Nr 60/61 (2007), s. 189.

Lament : [wiersz] // Incipit. – 1996, nr 5/6, s. 47.

Toż w: Kino Krzysztofa Kieślowskiego / pod red. Tadeusza Lubelskiego. – Kraków : Universitas, cop. 1997. – S. 302.

Las : [wiersz] // Borussia. – Nr 9 (1994), s. 189.

List do Janusza T., kolegi z liceum : [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. – 2009, nr 3/4, s. 23.

List do Kazimierza Ł. : [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. – 2009, nr 3/4, s. 23.

Lśnienie : [wiersz] // Towarzystwo. – 2001, nr 7, s. 50.

Malarstwo kaukaskie : [wiersz] // W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski; [słowo wstępne Roman Ławrynowicz]. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. – S. 105.

Nadmanganian potasu : [wiersz] // Portret. – Nr 29 (2009), s. 72.

Najprzystojniejszy bohater kosmosu : [wiersz] // Borussia. – Nr 15 (1997), s. 345-346.

Noc w górach : [wiersz] // Borussia. – Nr 12 (1996), s. 178-179.

Okno : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 204.

Ostatni obraz Picassa : [wiersz] // Portret. – Nr 29 (2009), s. 71.

Partyzant miejski : [wiersz] // Topos. – 2006, nr 6, s. 92.

Paryż : [wiersz] // Topos. – 2006, nr 6, s. 93.

Piecyk na niebie : [wiersz] // W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski; [słowo wstępne Roman Ławrynowicz]. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. – S. 56-57.

Pisząc o moim mieście : [wiersz] // Borussia. – Nr 12 (1996), s. 177.

Toż w: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski; [słowo wstępne Roman Ławrynowicz]. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. – S. 29.

PKP : [wiersz] // Portret. – Nr 29 (2009), s. 71.

Początek świata : [wiersz] // Topos. – 2006, nr 6, s. 94.

[Przyjaciele...] : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 201-202.

Pytanie : [wiersz] // Borussia. – Nr 12 (1996), s. 231-232.

Rosja : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. – Nr 60/61 (2007), s. 190.

Rynna jak koza : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 205.

Święci z ulicy Pocztowej : [wiersz] // W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski; [słowo wstępne Roman Ławrynowicz]. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. – S. 36-37.

Trzy życzenia : [proza] // Warmia i Mazury. – 1982, dod. Satyr, s. [13].

Tyłeczek modelki Herzigowej : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 206.

Uśmiech antykwariusza : [wiersz] // W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski; [słowo wstępne Roman Ławrynowicz]. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. – S. 66.

Z podróży : [wiersz] // Borussia. – Nr 9 (1994), s. 189.

Z wyciągniętą ręką... : [wiersz] // Lektura. – 1993, nr 11-12, s. 17.

Zasłyszane z gazet : [wiersz] // Borussia. – Nr 12 (1996), s. 229-230.

Toż w: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski; [słowo wstępne Roman Ławrynowicz]. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. – S 74-75.

Życiorys równoległy w Wenecji : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 199.

Artykuły w czasopismach (wybór) i wydawnictwach zwartych

A jak król poszedł na wojnę : „Fahrenheit 9/11” Moore’a. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 211, s. 9.

Aktorzy mocując się z życiem, przebierają się za nas // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 42, s. 12.

Almodóvar. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 74, dod. Bywalec, nr 15, s. 3.

Ameryka oswaja eutanazję : dwa Oscary – jeden temat // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 61, s. 14.

Anteny poetów : wiersze jak fale nakładają się na siebie. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 299, s. 13.

Ars Libris czeka na zwycięzców : wybierz najładniejszą książkę, wypełnij kupon i wygraj nagrodę. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 217, s. 5.

Artysta wieków : 91. urodziny Hieronima Skurpskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 243, s. 6.

Artysta z osobnej planety : Hieronim Skurpski (1914-2006) nie żyje. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 218, s. 3.

Barok z gotykiem : „Mroczne wizje” Beksińskiego i innych artystów. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 55, s. 14.

Benoit i Wysocki nagrają wiersze Kajki : Olsztyn – Pranie. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 304, s. 8.

Bez przymiotników : „Mój Nikifor” Krzysztofa Krauzego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 239, s. 16.

Bezkrajowiec w Unieszewie, czyli w Meksyku. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 148, s. 10.

Bezstronne części mowy : Myśliwski i Raginiak w Łukcie // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 184, dod. Bywalec, nr 34, s. 4.

Białoszewski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 74, dod. Bywalec, nr 65, s. 1.

Błąd myślenia informatycznego // Warmia i Mazury. – 1988, nr 6, s. 7.

Bodo. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 238, dod. Bywalec, nr 43, s. 1.

Brakoniecki z Laurem UNESCO // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 75, s. 11.

Brutal i czaruś, który dowodził Rudym : w 1979 roku Roman Wilhelmi dostał nagrodę na Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 80, s. 4.

Był wernisaż, w środę będzie finisz : już dwa i pół tysiąca osób zobaczyło dzieła abstrakcjonistów. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 260, s. 13.

Były kiedyś kina. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 181, dod. Reporter, nr 189, s. 4.

Były w Olsztynie takie kina. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 24, s. 14-15.

Chełmoński. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 86, dod. Bywalec, nr 67, s. 1.

Chichot Zwy Milshteina : od Altamiry do graffiti. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 63, dod. Magazyn, s. 12-13.

Co z tego : nowe dzieło Jean-Luc Godarda // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 125, dod. Bywalec, nr 24, s. 4.

Czajniczek od herbaty : VIII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 296, dod. Bywalec, nr 52, s. 2.

„Czas tyka w naszej głowie” = „Die Zeit tickt in unserem Kopf” = „Time ist ticking away inside our heads” / tłum. Barbara Sapała, John Biggins // W: Kochajmy Warmię! = Ermland ist der Liebe wert! = Let’s fall in love with Warmia! / [oprac. graf. Adam Kurłowicz ; tł. ang. John Biggins, tł. niem. Barbara Sapała] ; Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki”, Urząd Miasta Olsztyn, Fundacja Marii i Georga Dietrich. – Olsztyn : Urząd Miasta Olsztyn, 2005. – S. 38-43.

Czego zawodowcy zazdroszczą amatorom : filmy w Mrągowie // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 253, s. 1, 4.

Czemuż ludu miły?. – Il. // Warmia i Mazury. – 1986, nr 9, s. 11.

Człowiek z kamerą. – Il. // Warmia i Mazury. – 1986, nr 7, s. 12.

Cztery listy // Warmia i Mazury. – 1987, nr 19, s. 8.

Czym jest polskość?. – Il. // Warmia i Mazury. – 1989, nr 1, s. 8.

Dali. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 80, dod. Bywalec, nr 66, s. 1.

Deka, Franciszka: Być nauczycielem. – Portr. // Warmia i Mazury. – 1986, nr 13, s. 3.

Demony Burego. – Il. // Warmia i Mazury. – 1988, nr 3, s. 3.

Diabeł na wakacjach : III Międzynarodowy Festiwal Teatralny na Pomostach – zakończony. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 165, s. 10.

Diogenes z latarnią. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1995, nr 145, s. 7.

Dlaczego nie byłem w łazience prezydenta // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 235, s. 2.

Dług u Corteza : my – Europejsczycy // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 97, dod. Bywalec, nr 19, s. 2.

Dyplom od czytelników // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 103, s. 8.

[Dwieście] 200 lat Waciu!. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 176, s. 3.

Dzieci Papy Chmiela // Warmia i Mazury. – 1986, nr 11, s. 11.

Dziewczyna z pastelami : Agnieszka Janek-Maślanka (1963-2006). – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 198, s. 12.

Dziewczynki japońskie i satyra białoruska : najlepsi pasteliści świata w BWA. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 146, s. 13.

Dziś przyjeżdża sławny artysta z Nowego Jorku : magia opery Rafała Olbińskiego w BWA. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 108, s. 8.

Emel spod lasu. – Il. // Warmia i Mazury. – 1986, nr 23, s. 8-9.

Emigranci wewnętrzni // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 232, dod. Bywalec, nr 42, s. 4

Eryk Mendelsohn – architekt z Olsztyna. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1983, nr 304, s. 3.

Flirt pod stołem. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 59, s. 14.

Francuska Normandia poznała urok Gronit : olsztyński artysta przebojem zdobywa nie tylko Francję. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 149, s. 6.

Gdyby Piłsudski żył, oddałby Gdańsk? // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 235, s. 13.

Gdzie jest Nemo, czyli jak uciec z akwarium // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 278, dod. Bywalec, nr 49, s. 4.

Gębik. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 86, dod. Bywalec, nr 17, s. 1.

Głowacki. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 219, dod. Bywalec, nr 40, s. 1.

Gniazdo. – Il. // Warmia i Mazury. – 1986, nr 10, s. 8-9.

Goli mężczyźni : Janusz Kaczmarski i Antoni Grzybek w BWA. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 177, s. 10.

Gra z pudełkiem papierosów : obrazy paniczne Rolanda Topora w Olsztynie. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 115, dod. Coś się Dzieje, nr 20, s. 4a-5a.

Herbert i Horosz : minęło 50 lat od pierwszego numeru „Mazur i Warmii” // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 119, s. 9.

Historyk sztuki z intuicją i sercem. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 260, s. 4.

Hłasko. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 20, dod. Bywalec, nr 57, s. 1.

Ildefons w trampkach. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 262, s. 16.

Integracja nie równa się unifikacji // Warmia i Mazury. – 1985, nr 21, s. 10.

Istota czeskości. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 248, s. 10.

Jagiellończyk. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 131, dod. Bywalec, nr 25, s. 1.

Jan Ilkiewicz. – Portr. // Warmia i Mazury. – 1985, nr 7, s. 6.

Jego pierwszym aparatem była Zorka : pożegnanie Stanisława Moroza, znanego fotografika. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 62, s. 4.

Jubileusz Mistrza : 90 lat Hieronima Skurpskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 241, s. 10.

Juliusz Grodziński zwany Julem // W : Kalendarz Olsztyna 2008 / [pod red. Tomasza Śrutkowskiego]. – Olsztyn : Edytor Wers, 2007. – S. 246-255.

Kamień w oku. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 83, s. 12.

Kandinskiego pilnuje niewidzialny policjant : w Biurze Wystaw Artystycznych 100 dzieł abstrakcyjnych w stulecie tego kierunku. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 211, s. 9.

Kazimierz Orłoś z Wawrzynem i czekiem : pisarz apeluje o utworzenie Mazurskiego Parku Narodowego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 114, s. 10.

Kętrzyński Wojciech (11 VII 1838 Lötzen, obecnie Gižycko – 15 I 1918 Lwów), historyk mediewista, badacz dziejów Prus, edytor źródeł // W: Słownik historyków polskich. – Warszawa : Wydaw. „Wiedza Powszechna”, 1994. – S. 222-223.

Kętrzyński. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 189, dod. Bywalec, nr 35, s. 1.

Kieliszek czerwonego wina. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 187, s. 10.

Kierowałem się na gwiazdę, pod którą było najmniej wybuchów. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 202, s. 14-15.

Kino na płocie. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1996, nr 4, s. 5.

Kino-życie Sulikowskiego. – Il. // Warmia i Mazury. – 1989, nr 9, s. 5.

Kiszony ogórek : dwa filmy – „Pornografia” i „Warszawa” // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 296, dod. Bywalec, nr 52, s. 4.

Klasa abstrakcji. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 2, dod. Bywalec, nr 2, s. 2.

Kod Allena : wszystko w porządku ze starym mistrzem. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 91, s. 10.

Kolorowa marynara : fantastyczne światy w Galerii Sztuki Współczesnej BWA. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 287, s. 11.

Komu złoty Wawrzyn. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 121, s. 8.

Konferencja czerniejewska. – Il. // Warmia i Mazury. – 1989, nr 8, s. 6.

Konceptualizm wiecznie żywy : III Olsztyńskie Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta”. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 86, dod. Bywalec, nr 17, s. 2.

Kopernik. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 44, dod. Bywalec, nr 10, s. 1.

Kosiński. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 137, dod. Bywalec, nr 26, s. 1.

Król i caryca : arcydzieła malarstwa polskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 8, dod. Bywalec, nr 55, s. 2.

Krytyka partyzantów z ogrodu botanicznego : w galerii BWA można zobaczyć najnowsze tendencje w polskiej sztuce. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 140, s. 3.

Krzysztof Zanussi : Olsztyn jest na krawędzi dostępności : seminarium UWM o wolnym czasie z zapracowanym reżyserem. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 114, s. 5.

Krzysztof Zanussi: W wolnym czasie pracuję. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 119, s. 10.

Kto najszczęśliwszy? : 50. Międzynarodowe Targi Książki. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 118, s. 14.

Kto otrzyma statuetki? : w niedzielę rozstrzygnięcie plebiscytu Teatralna Kreacja Roku // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 66, s. 6.

Kurp znad rzeki perfumowej // Warmia i Mazury. – 1984, nr 9, s. 5.

Kwadratowe słońca : nieznane wspomnienia Czesława Knappa. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 38, dod. Bywalec, nr 59, s. 2.

Lekcja malowania : wystawa ze zbiorów lwowskich w BWA. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 4, s. 6.

Lem. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 32, dod. Bywalec, nr 8, s. 1.

Leonardo DiCaprio ceni Stanisława Szukalskiego // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 39, s. 11.

„Mala Yerba – złe zioło” : premiera filmu Janusza Połoma w Olsztynie. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 167, s. 8.

Manifest w imieniu pokolenia : premiera w studenckim teatrze. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 131, s. 10.

Mariusz Hermanowicz nie żyje. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 242, s. 4.

Matejko. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 261, dod. Bywalec, nr 46, s. 1.

Mikołaj Kopernik był liberalny i sprawiedliwy : Robert Rumas krytyczne o naszym krajobrazie. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 131, s. 10.

Mikrofilmy z archiwum NSDAP są w Olsztynie. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 92, s. 9.

Mistrz uwolniony z rąk prywatnych : w BWA oryginały Stanisława Wyspiańskiego, szkice Andrzeja Wajdy i awangardowe instalacje. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 82, s. 13.

Mity polski // Warmia i Mazury. – 1985, nr 2, s. 10.

Młody Kieślowski : w 10. rocznicę śmierci reżysera „Podwójnego życia Weroniki”. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 58, s. 8.

Moje autografy. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 12, s. 20.

Morze skrzy się wszystkimi kolorami : wystawa twórczości Agnieszki Janek-Maślanki. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 193, s. 13.

Motyl na stepie // Warmia i Mazury. – 1989, nr 3, s. 7.

Można oglądać obrazy za darmo : tkaniny Badowskiej i fotografie Martuszewskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 229, s. 13.

Mrożek. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 62, dod. Bywalec, nr 13, s. 1.

Mucha Wiecherta. – Il. // Warmia i Mazury. – 1987, nr 4, s. 5.

My z Wilna, czyli lód na suficie : świat Jana Lewdorowicza. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 85, s. 10.

Na niebie i na ziemi. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1998, nr 203, dod. Magazyn, s. 5.

Na Węgrzech kochają Reymonta : profesor Oracki o tym, kto czyta naszego noblistę z 1924 roku. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 233, s. 10.

Najlepsze polskie drzeworyty i linoryty : dziś otwarcie wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 291, s. 10.

„Naród Mickiewiczu nowy pomnik stawi...”. – Il. // Warmia i Mazury. – 1987, nr 8, s. 3. Nasz typek // Nie. – 1993, nr 32, s. 4.

Nasz Potter // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 174, s. 18.

Nasza pruska baba : wystawy na 650-lecie Olsztyna. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 261, dod. Bywalec, nr 46, s. 2.

Nie ma drugiego takiego muzeum : „Gazeta Olsztyńska” Dobroczyńcą Kultury Polskiej. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 277, s. 4.

Nie mamy Aquaparku, ale mamy unikalną przyrodę // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 116, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 947, s. 6.

Niezłomny Mieczkowski // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 17, s. 15.

O tym jak czarny kot wyskoczył z piany // Warmia i Mazury. – 1986, nr 20, s. 2-3.

Obrazy jak monety : Wołos i Puczel cenieni również poza Olsztynem. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 99, s. 9.

Obrazy odrzucone : w galeriach małych i dużych. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 92, dod. Bywalec, nr 18, s. 2.

Oczy Antoniny // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 142, dod. Bywalec, nr 27, s. 4.

Okulary Zbyszka Cybulskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 262, dod. Reporter, nr 151, s. 10.

Olsztyn filmowy // W: Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. – S. 696-741.

Olsztyn królestwem małego ekranu? : reaktywujmy w naszym mieście Festiwal Polskiej Twórczości Telewizyjnej. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 83, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 1108, s. 4.

Olsztyn-Kraków-Lublin : Ameryka // W: Skurpski : malarstwo i rysunek z lat 1990-1999 : Nidzica - Zamek 15 X – 30 XI 1999 : jubileuszowe wydanie / red. i oprac. Krystyna Koziełło-Poklewska. – Olsztyn : b.w., 1999.

Olsztyński spektakl będzie wystawiony w warszawskim Teatrze Na Woli // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 97, s. 6.

Osmańczyk. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 184, dod. Bywalec, nr 34, s. 1.

Ostatni portret. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 16, s. 8.

Ostatnie płótno Mistrza : Hieronim Skurpski symbolicznie powrócił na zamek. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 244, s. 5.

Osty i Nokia : IV Olsztyńskie Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta”. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 188, s. 12.

Otwarcie wystawy dzieł trzech autorek. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 56, s. 4.

Pan Kraszewski // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 226, dod. Bywalec, nr 41, s. 4.

Parada mistrzów. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 8, dod. Bywalec, nr 4, s. 2.

Piątka do statuetki Wawrzynu : kto zdobędzie Literacką Nagrodę Warmii i Mazur? // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 113, s. 3.

Pieniądze i maliny // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 62, dod. Bywalec, nr 63, s. 4.

Pierwsze lata pisma naszego. – Portr. // Warmia i Mazury. – 1985, nr 9, s. 4.

Piewca Północy : 90 lat pana Hieronima Skurpskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 244, s. 4.

Pięcioro wspaniałych do Wawrzynu. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 94, s. 4.

Pięciu autorów walczy o Złoty Wawrzyn. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 85, s. 1.

Pięciu wspaniałych : Wawrzyn – literacka nagroda Warmii i Mazur. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 108, s. 11.

Pięciu wspaniałych autorów, ale prozy więcej niż poezji : nominacje do Wawrzynu 2006 – literackiej nagrody Warmii i Mazur. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 98, s. 9.

Piękny wiek XIX. – Il. // Warmia i Mazury. – 1988, nr , s. 10.

Płótna sześciu mistrzów na dwudziestolecie Bakałarza. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 98, s. 8.

Podróż do obrazów // Borussia. – Nr 24/25 (2001), s. 196-218.

Podróż z portretem : wydarzenie artystyczne – Olga Boznańska. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 109, s. 9.

Poeta Domowy. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 26, dod. Bywalec, nr 7, s. 2.

Poezja górą! : nominacje do Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 89, s. 10.

Poezja z ciesiółki : Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 38, s. 10.

Poezja Zbigniewa Herberta do oglądania. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 235, s. 24.

Pogoń za pieriestrojką. – Il. // Warmia i Mazury. – 1988, nr 23, s. 8-9.

Pokolenie Lady Pank : film „Pręgi” Magdaleny Piekorz. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 258, s. 9.

Polak i Europejczyk : pamięci Karola Górskiego. – Il. // Warmia i Mazury. – 1989, nr 4, s. 3.

Polska bajeczna : obrazy Alfreda Wierusza-Kowalskiego w BWA. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 207, s. 10.

Polska ze Lwowa : sześćdziesiąt pejzaży pięćdziesięciu artystów. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 3, s. 11.

Polskie święta // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 282, s. 10.

Polskie tańce. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 14, dod. Bywalec, nr 56, s. 2.

Poniatowski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 119, dod. Bywalec, nr 23, s. 1.

Posłańcy złych i dobrych wiadomości : XXVII Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych // Warmia i Mazury. – 1987, nr 14, s. 2.

Powrót Horosza : malarstwo Henryka Święcickiego w galerii Rynek. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 204, s. 13.

Pozorna różowość świata : młodzi pisarze z „Zoopy” i Portretu / Ewa Mazgal [współaut.]. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 155, dod. Lektury, s. II-III.

Pożegnanie / Marek Barański. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 128, s. 21.

Pójdź pomodlić się do galerii. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 143, s. 12.

Prawdziwy życiorys Kopernika. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 191, s. 10.

Prawy brzeg Wilii nie różni się od Rotterdamu // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 75, s. 11.

Prusy – prawda i mity. – Il. // Wers. – 1989, nr 1, s. 2-6, 15.

Przedstawiamy nowy Magazyn Gazety Olsztyńskiej. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1999, nr 177, dod. Magazyn, s. 3.

Przeklinać farbami. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 296, dod. Bywalec, nr 1, s. 2.

Przemówienie Marka Barańskiego, członka kapituły nagrody Wawrzynu Literackiego Warmii i Mazur [Dokument elektroniczny] // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. – 2005, nr 1/2. – Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_05-ie/przemowienie.htm

Redaktorzy i „wiecownicy” : [wiersz] // W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk twórczych : 1983. – Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego ; Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1983. – S. 72-76.

Rzeźby ze śniegu. – Il. // Warmia i Mazury. – 1987, nr 10, s. 8-9.

Sandacz po warmińsku : o potrzebie telewizji regionalnej. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 2, dod. Bywalec, nr 54, s. 2.

Są plakaciści, nie ma plakatów : Tomaszewski i Obarek, mistrz i uczeń. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 52, s. 8.

Sen i jawa : 65. urodziny Erwina Kruka. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 103, s. 9.

Siedem cykli artysty : wystawa w BWA na 90. urodziny Hieronima Skurpskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 259, s. 5.

Siemion w Praniu. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 101, s. 14.

Sikorski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 154, dod. Bywalec, nr 29, s. 1.

Silna słaba płeć : obrazy kobiet triumfujących. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 144, s. 10.

Słowa stare jak prawda : spotkanie z Erwinem Krukiem. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 101, s. 13.

Sny wiedeńczyków : malarstwo Krzysztofa Glassa // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 207, dod. Bywalec, nr 38, s. 2.

Spotkanie wielu sztuk : japońska inspiracja, cygański mit i polska poezja. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 41, s. 11.

Stalin miodem kapie // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 56, dod. Bywalec, nr 12, s. 2.

Stanisławski z tyłu i z przodu : pejzaż polski ze zbiorów lwowskich na wystawie w BWA. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 11, s. 9.

Syn pilota 317. Dywizjonu przywiózł z Anglii do Olsztyna mundur ojca. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 119, s. 12-13.

Szampan na koniec : „Capote” Bennetta Millera. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 88, s. 9.

Szczeliny mistrza : przegląd filmów Krzysztofa Kieślowskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 62, s. 11.

Szkoda kina : w Polonii po raz pierwszy zobaczyłem Poli Raksy twarz.... – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 304, s. 10.

Sztuka kobiet niejedno ma imię : nowa wystawa w olsztyńskiej galerii BWA: biżuteria, rysunki, stalowe konstrukcje. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 59, s. 12.

Szymborska. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 148, dod. Bywalec, nr 28, s. 1.

Śniadanie u Rotszyldów // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 232, dod. Bywalec, nr 42, s. 2.

Świat przykry w dotyku // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 113, dod. Bywalec, nr 22, s. 2.

Świat wielokolorowy // Warmia i Mazury. – 1986, nr 15, s. 11.

Światowe laury dla poety z Olsztyna : Kazimierz Brakoniecki doceniony za swoją twórczość. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 87, s. 1.

Święci z Pocztowej ulicy : widziałem śmierć miliona ludzi. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 156, dod. Magazyn, s. 4.

Telewizor może stać sie koszem na śmieci, czyli jak zrobić plakat : dziś w BWA otwarcie jubileuszowej wystawy profesora Piotra Obarka. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 238, s. 13.

To nie lekkoatletytka : w Galerii Sztuki Współczesnej BWA obrazy Jerzego Dudy-Gracza. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 129, s. 10.

Tomahawk Kościuszki // Warmia i Mazury. – 1984, nr 15, s. 11.

[Trzydzieści] 30 lat temu // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 44, dod. Bywalec, nr 10, s. 2.

Tuwim. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 300, dod. Bywalec, nr 53, s. 1.

Tylko dla dorosłych : „Solaris” Lema i Soderbergha // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 102, dod. Bywalec, nr 20, s. 4.

W ramionach mych, o tak : aktorzy katowickiego Teatru Korez śpiewają Nicka Cave’a. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 233, s. 9.

Wacław Kapusto – długo z fotografią : Wacław Kapusto – jubileuszowa wystawa w BWA. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 290, s. 9.

Wakacje w Desperado : karaoke, czyli śpiewać każdy może. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 148, dod. Gazeta na Lato, s. 1c.

Wartość paradoksu : plakaty Henryka Tomaszewskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 214, s. 9.

Wawrzyn – laudacja [Dokument elektroniczny] // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. – 2009, nr 1/2. – Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/laudacja.htm

Wiatr też Go pożegnał : odszedł Andrzej Samulowski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 125, s. 8.

Wiejski zaprzęg i automobil // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 107, dod. Bywalec, nr 21, s. 2.

Wielki nieznajomy. – Il. // Warmia i Mazury. – 1988, nr 2, s. 5.

Nawiąz.: Jeszcze o Józefie Gosławskim. – Il. // Warmia i Mazury. – 1988, nr 8, s. 4.

Wiesiek – szwagier Lecha W. : z życia pierwszej rodziny // Nie. – 1992, nr 41, s. 2.

Wina i sława : po wyznaniu Güntera Grassa. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 191, s. 10.

Witali go jak Warmińskiego Króla. – Il. // Warmia i Mazury. – 1985, nr 24, s. 7.

Wizja w czerwieni : wernisaż dzieł Zdzisława Beksińskiego i 18 innych malarzy. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 52, s. 4.

Wprowadzenie do dyskusji [pt. Zapełnianie „Białych Plam”] / Bohdan Łukaszewicz (współaut.) // Warmia i Mazury. – 1987, nr 22, s. 8.

Wspomnienia z dzieciństwa : wystawa na 90-lecie Hieronima Skurpskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 262, s. 20.

Wszystko na sprzedaż w oscarową noc // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 56, dod. Bywalec, nr 62, s. 4.

Wystawa obrazów i rysunków na imieniny Stasysa. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 108, s. 4.

Z Fredrą do Europy : „Zemsta” Andrzeja Wajdy // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 234, s. 10.

Z Tytusem u Papcia Chmiela // Warmia i Mazury. – 1986, nr 24, s. 7.

Zagrać z Malkovichem : z punktu widzenia statysty. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1995, nr 209, s. 4.

Zegarek dalajlamy : trzy wystawy zagraniczne : w BWA, galerii Rynek i ZPAP. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 192, s. 11.

Zmarł Jerzy Duda-Gracz. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 262, s. 20.

Znajomi z telewizora // Warmia i Mazury. – 1988, nr 24, s. 4.

Znani aktorzy nagrali wiersze : inauguracja Roku Mazurskiego Michała Kajki. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 57, s. 4.

[Zygmunt Ławrynowicz] // Literatura na Świecie. – 1989, nr 2, s. 344-346.

Żal, po prostu żal : w czwartek pożegnamy Hieronima Skurpskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. (Wyd. Mazury). – 2006, nr 219, s. 4.

Żegnaj Profesorze!. – Il // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 47, s. 5.

Żyła jak chciała // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 146, s. 12.

Przeprowadzone rozmowy

Achremczyk, Stanisław: O tożsamość regionu / Stanisław Achremczyk // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 78, s. 3.

Bahr, Jerzy: Dyplomacja i Kant / Jerzy Bahr. – Portr. // Gazeta Olsztyński. – 1992, nr 178, s. 1, 3.

Baranowski, Henryk: O chodzeniu po ziemi rozmowa / Henryk Baranowski. – Il. // Warmia i Mazury. – 1988, nr 10, s. 3.

Bieńkowski, Wiesław: Przybliżyć wiedzę o naszym rodowodzie / Wiesław Bieńkowski // Warmia i Mazury. – 1984, nr 11, s. 4-5.

Biskupska, Bożenna: Nowa sztuka w zamku / Bożenna Biskupska, Adam Falkiewicz. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 229, s. 10.

Borodziej, Włodzimierz: Okupacja przechodzi do historii / Włodzimierz Borodziej // Warmia i Mazury. – 1987, nr 9, s. 6.

Brakoniecki, Kazimierz: Najpierw człowiek potem ojczyzna / Kazimierz Brakoniecki // Wers. – 1989, nr 1, s. 64-65.

Brakoniecki, Kazimierz: Toast z wielkim mistrzem : Wiedeń Kazimierza Brakonieckiego // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 150, dod. Magazyn, s. 6.

Buchowski Marian: Tak rodzi się mit / Marian Buchowski // Warmia i Mazury. – 1988, nr 1, s. 4.

Burniewicz, Tadeusz: Nowa propozycja – „Pryzmat” : pierwsza fundacja kulturalna / Tadeusz Burniewicz, Ryszard Piesak // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 5, s. 3.

Bykowska-Salczyńska, Alicja: Męstwo – żeństwo : język kobiet / Alicja Bykowska-Salczyńska. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 57, dod. Lektury, nr 2, s. III.

Csorba, Tibor: Polak – Węgier... / Tibor Csorba // Warmia i Mazury. – 1985, nr 13, s. 5.

Czeczot, Andrzej: Skandal na cały świat : galeria w Olsztynie zamiast festiwalu w Cannes / Andrzej Czeczot ; rozm. Ewa Mazgal [współaut.]. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 115, dod. Magazyn, s. 16.

Czerniewski, Ryszard: O grzeczności w życiu i grzeczności w fotografii : rozmowa z fotoreporterem „Gazety Olsztyńskiej” / Ryszard Czerwiński. – Il. // Warmia i Mazury. – 1986, nr 8, s. 8-9.

Czesla, Alfred: Cieszmy się z powrotu każdego Warmiaka i Mazura : Alfred Czesla, socjolog z Olsztyna. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 77, s. 7.

Czubiński, Antoni: W Europie, w Polsce, w Poznaniu / Antoni Czubiński. – Il. // Warmia i Mazury. – 1986, nr 6, s. 6.

Darska, Bernadetta: Rówieśnicy z Europy : literatura młodych kobiet / Bernadetta Darska. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 97, s. 7.

Darska, Bernadetta: Wiersz jak haust świeżego powietrza / Bernadetta Darska. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 51, s. 10.

Dąbrowska, Katarzyna: Śpiewam piosenki bezpruderyjne : rozmowa z Katarzyną Dąbrowską. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 149, dod. Magazyn, s. 10.

Deka, Franciszka: Być nauczycielem / Franciszka Deka. – Warmia i Mazury. – 1986, nr 13, s. 3.

Duda-Gracz, Jerzy: Kocham święty spokój / [Jerzy] Duda-Gracz. – Il. // Warmia i Mazury. – 1985, nr 15, s. 3.

Eisele, Krystyna: O fasonie i żeglarskiej etyce / Krystyna Eisele // Warmia i Mazury. – 1984, nr 12, s. 4.

Feist, Tadeusz: Widok na Tatry : 28 sierpnia – Święto Lotnictwa / Tadeusz Feist. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 196, dod. Magazyn, s. 10.

Gawliński, Paweł: Trzeba wydać więcej na oświatę, by młodzi nie emigrowali za chlebem : Paweł Gawliński, świeżo upieczony doktor Heidelbergu. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 58, s. 20.

Gębski, Józef: O wsi Wierszyna Ajtmatowie i braciach Michałkow / Józef Gębski. – Il. // Warmia i Mazury. – 1987, nr 23, s. 4.

Grzegorczyk-Wosiek, Agata: Tramwaj pod Wysoką Bramą / Agata Grzegorczyk-Wosiek. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 284, s. 17.

Grześkowiak, Alicja: Wokół kary śmierci / Alicja Grzeszkowiak // Warmia i Mazury. – 1984, nr 17, s. 13.

Grzonka, Andrzej W.: Północne światło : rozmowa z Andrzejem W. Grzonką, malarzem z Olsztyna i Wiednia. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 113, dod. Bywalec, nr 22, s. 3.

Heuvel, Joop van den: Zabawki, etyka, ekonomia / Joop van den Heuvel ; tł. Ryszard Piesak // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 60, s. 5.

Jackiewicz, Mieczysław: Nasz konsul / Mieczysław Jackiewicz. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1998, nr 57, s. 2.

Jackiewicz, Mieczysław: Wielkie Księstwo Litewskie / Mieczysław Jackiewicz. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 62, dod. Bywalec, nr 13, s. 3.

Jankowska, Bożena: Domino szczęścia : świat Bożeny Jankowskiej. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 219, dod. Bywalec, nr 40, s. 2.

Jarniewicz, Jerzy: Beatlesi, Hindusi i Kapitan Żbik / Jerzy Jarniewicz. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 64, s. 9.

Jaszczuk, Paweł: Po burzach poszukiwałem „deszczowych skarbów” : z Pawłem Jaszczukiem, pisarzem, rozmawia M. B. // Portret. – Nr 24 (2007), s. 143-145.

Jędrasik, Elżbieta: Uczymy się od poetów : z Elżbietą Jędrasik o Gałczyńskim, modrzewiach i miłości. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 74, dod. Bywalec, nr 15, s. 3.

Judziński, Józef: Co jest w tych teczkach? / Józef Judziński. – Il. // Warmia i Mazury. – 1989, nr 16, s. 7.

Juszczakiewicz, Michał: Z kamerą w krypcie astronoma / Micha Juszczakiewicz. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 117, s. 13.

Kapusto Wacław: Paryż za sto dolarów / Wacław Kapusto. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1999, nr 10, dod. Magazyn, s. 5.

Kapusto, Wacław: Jak rachmistrz został znanym fotografikiem / Wacław Kapusto. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 176, s. 16.

Kapusto, Wacław: Zamysł i moment : rozmowa z Wacławem Kapustą o świecie wielkich fotografików. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 187, s. 10.

Korab-Żebryk, Roman: Historia i karabin / Roman Korab-Żebryk. – Il. // Warmia i mazury. – 1988, nr 20, s. 8-9.

Kowalczyk, Marta: „Przybij piątkę” : literaci w namiocie / Marta Kowalczyk. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 211, dod. Gazeta Uniwersytecka, nr 9, s. 8u.

Kowalewski, Włodzimierz: Przeszłość, przyszłość i Europa / Włodzimierz Kowalewski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 143, dod. Magazyn, s. 12.

Kowalewski, Włodzimierz: W czarodziejskiej krainie / Włodzimierz Kowalewski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 300, dod. Bywalec, nr 2, s. 3.

Kowalewski, Włodzimierz: Z naszych liceów zginęło słowo regionalizm : rozmowa z Włodzimierzem Kowalewskim o lekturach szkolnych. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 140, s. 13.

Kruszona, Bogdan: Jak szwajcarski zegarek wrócił do Gałczyńskiego / Bogdan Kruszona. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 170, s. 9.

Lachauer, Ulla: Punkt sekretny / Ulla Lachauer ; rozm. Paweł Jarząbek [współaut.]. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1995, nr 115, s. 6.

Lewczuk, Jadwiga: Dziwić się to ludzka rzecz / Jadwiga Lewczuk // „Gazeta Olsztyńska”. – 1987, nr 243, s. 6.

Lorentz, Stanisław: Wileńskie powroty Mickiewicza / Stanisław Lorentz // Warmia i Mazury. – 1986, nr 2, s. 8-9.

Ławrynowicz, Roman: Misjonarze w sieci / Roman Ławrynowicz. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 102, dod. Magazyn, dod. Lektury, nr 4, s. III.

Ławrynowicz, Zygmunt: Język nasz powszedni / Zygmunt Ławrynowicz. – Il. // Warmia i Mazury. – 1987, nr 21, s. 3.

Toż: Fraza. – 1997, nr 1, s. 86-91.

Łepkowski, Tadeusz: Historia nie lubi się powtarzać / Tadeusz Łepkowski. – Il. // Warmia i Mazury. – 1988, nr 16, s. 3.

Łossowski, Piotr: Po tej i tamtej stronie Niemna / Piotr Łossowski // Warmia i Mazury. – 1986, nr 1, s. 8-9.

Markiewicz, Władysław: O dzieciach, które uczą się szybciej od zagranicznych kolegów / Władysław Markiewicz. – Il. // Warmia i Mazury. – 1986, nr 21, s. 8-9.

Męclewski, Edmund: Nasze sprawy z Niemcami / Edmund Męclewski. – Il. // Warmia i Mazury. – 1986, nr 3, s. 1, 10.

Mońko, Michał: Nie spisuję z sufitu / Michał Mońko // Warmia i Mazury. – 1988, nr 9, s. 4.

Myśliwski, Wiesław: Język jest tematem opowieści / Wiesław Myśliwski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 238, dod. Bywalec, nr 43, s. 2.

Niemczuk, Jerzy: Jesteśmy skazani na telewizję : pisarz z Warszawy woli mazurskie lasy / Jerzy Niemczuk. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 46, dod. Magazyn, s. 12.

Ogrodziński, Władysław: Ogrodziński. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 125, dod. Bywalec, nr 24, s. 1.

Okulicz-Kozaryn, Łucja: Przybliżyć wiedzę o naszym rodowodzie / Łucja Okulicz-Kozaryn // Warmia i Mazury. – 1984, nr 11, s. 5.

Piaszczyński, Piotr: Polski pożądany : nasza rozmowa. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 186, s. 8.

Piechocki, Stanisław: „Cajtungi” i gazety : nie parcelujmy ducha! / Stanisław Piechocki. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1998, nr 138, s. 5.

Piechocki, Stanisław: Bezpruderyjni mieszczanie : nieznane dzieje ratusza / Stanisław Piechocki. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 292, dod. Magazyn, s. 8.

Prusiński, Tadeusz: Jak chronić przed zapomnieniem / Tadeusz Prusiński. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 12, s. 6.

Puls, Stanisław: Amatorzy kontra nieprofesjonaliści / Stanisław Puls // Warmia i Mazury. – 1984, nr 23, s. 12.

Rzeszutek, Emil: Piękno ocalone / Emil Rzeszutek. – Il. // Warmia i Mazury. – 1990, nr 1, s. 4-5.

Sacha, Magdalena: Proste życie : z Warmii na Kaszuby / Magdalena Sacha. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 21, dod. Magazyn, s. 8.

Salmonowicz, Stanisław: Wielki Fryderyk a Polacy / Stanisław Salmonowicz – Il. // Warmia i Mazury. – 1984, nr 13, s. 7.

Samulowska, Anna: Portret z łyżeczką / Anna Samulowska. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 80, dod. Bywalec, nr 16, s. 2.

Scheliga, Ewa: Księgowe zamieniam w aktorki / Ewa Scheliga // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 185, s. 1, 3.

Serczyk, Władysław: Szable i telewizory / Władysław Serwczyk. – Il. // Warmia i Mazury. – 1988, nr 15, s. 16.

Sętowski, Tomasz: Sport i sztuka : wystawa : „Muzeum Wyobraźni” Tomasza Sętowskiego. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 285, s. 20.

Siwecki, Piotr: Wojna postu z karnawałem / Piotr Siwecki. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 38, dod. Bywalec, nr 9, s. 3.

Skrobacki, Andrzej: Robić swoje / Andrzej Skrobacki. – Il. // Warmia i Mazury. – 1988, nr 8, s. 4.

Skurpski, Hieronim: Bycie i czas / Hieronim Skurpski. – Il. // Warmia i Mazury. – 1989, nr 19, s. 5.

Skurpski, Hieronim: Chorągiew na wieży / Hieronim Skurpski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 119, dod. Bywalec, nr 23, s. 3.

Toż w: Rozmowy z Hieronimem Skurpskim / wybór tekstów i rysunków Krystyna Koziełło-Poklewska ; [red. Tomasz Śrutkowski ; zdj. Wacław Kapusto, Tomasz Śrutkowski, Mieczysława Wieliczko ; aut. Henryk Panas et al.]. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2006. – S. 113-116.

Skurpski, Hieronim: Chronić poletko / Hieronim Skurpski. – Rys. // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 239, s. 9.

Skurpski, Hieronim: Etniczne tropy / Hieronim Skurpski. – Portr. // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 190, s. 1, 4.

Skurpski, Hieronim: Jestem tylko malarzem : fragmenty nigdzie niepublikowanego wywiadu z Hieronimem Skurpskim. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 222, s. 12.

Starowieyski, Franciszek: Po stronie chłopów / Franciszek Starowieyski ; rozm. Ewa Mazgal [współaut.]. – Il. / Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 160, dod. Bywalec, nr 30, s. 3.

Szarzyński, Leszek: Muzyka we wnętrzu / Leszek Szarzyński. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 99, s. 12.

Śrutkowski, Tomasz: „Wers”? : kto za tym stoi? : inicjatywa SD PRL / Tomasz Śrutkowski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 145, s. 6.

Tarasewicz, Leon: Król nie potrzebuje tłumacza : z Leonem Tarasewiczem o białoruskim rocku. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 148, dod. Bywalec, nr 28, s. 2.

Traba, Robert: Gazeta, ikona i mit małej ojczyzny : gdańska nagroda dla „Borussi” / Robert Traba. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 221, dod. Magazyn, s. 14.

Waniek, Henryk: Skrzyneczka z farbami . Henryk Waniek. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 137, dod. Magazyn, s. 10.

Wapiński, Roman: Nic co polskie / Roman Wapiński. – Il. // Warmia i Mazury. – 1989, nr 14, s. 7.

Wierzejska, Marta: Olsztyn naprawdę jest magiczny / Marta Wierzejska. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 179, s. 17.

Wilczur, Jacek: Moja prywatna wojna z Hitlerem / Jacek Wilczur. – Il. // Warmia i Mazury. – 1986, nr 14, s. 12.

Wirzinkiewicz, Aneta: Płacz na zawołanie. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 232, dod. Bywalec, nr 42, s. 3.

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Sylwetka i twórczość autora

Barański Marek / red. Wacław Zuchniewicz. – (Słownik dziennikarzy polskich 1945-1985) // Prasa Polska. – 1986, nr 10, s. 33.

bw: Krótkie wiersze o Zatorzu, podróżach i idolach / bw. – Il. // Nasz Olsztyniak. – Nr 755 (2010), s. 6.

Chojnowski, Zbigniew: Być na „peryferiach” / Zbigniew Chojnowski // Poezja Dzisiaj. – Nr 54/55 (2006), s. 127-130.

Dot. m.in. M. Barańskiego.

Kurs, Tomasz: Hieronim Skurpski – ostatnie fotografie : wystawa do obejrzenia / Tomasz Kurs. – Il. // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 257, dod. Olsztyn, s. 1.

Dot. m.in. zdjęć autorstwa M. Barańskiego.

MZG: Najnowsze wiersze Barańskiego / MZG. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 243, s. 6.

MZG: Obejrzyj twarze mieszkańców Olsztyna / MZG. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 184, s. 17.

Dot. m.in. M. Barańskiego.

Rojek Józef Jacek, Marek L. Barański // [W:] Literaci & literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny, Olsztyn, Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie, 2008. – S. 206-207.

Romanowska, Ada: Blog jak ławka w Wilkowyjach / Ada Romanowska. – Il. // Nasz Olsztyniak. – Nr 640 (2009), s. 6.

szyt: Publiczna poezja Marka Barańskiego / szyt, mzg. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 280, s. 4.

Rozmowy, wywiady z autorem

Co dobrego było w peerelu? / rozm. Tamara Bołdak-Janowska. Cz. 1. // VariArt. – 2008, nr 1, s. 27.

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

[Marek Leszek Barański wyróżniony] // Nowa Res Publica. – 1994, nr 7/8, s. 97.

Wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Czasu Kultury”.