Strona główna BWM

Nr 1/2 2006

 


Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Danuta Pol-Czajkowska
Bożena Wasilewska
Renata Pietrulewicz

 


ISSN 1426 - 4218

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny

10-117 Olsztyn, ul.1 Maja 5
tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

POBIERZ (plik .zip, 640 kB)

Od redaktora - Andrzej Marcinkiewicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Konferencja Jubileuszowa - 55 lat działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie - oprac. Joanna Burska

Biblioteki w europejskiej perspektywie - Jon Madsen

Ocena działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2005 r. - zespół pracowników Działu Instrukcyjno-Metodycznego

Tak to robimy w Pasłęku - Barbara Gołąbek

60 lat minęło... - Iwona Drażba

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Pożegnanie Wandy Dąbrowskiej - 31.VII.1920-12.V.2006 r. (mowa pogrzebowa) - Marian Filipkowski

Pochwała tomu "Znikanie" Erwina Kruka - Zbigniew Chojnowski

WARTO WIEDZIEĆ

Hybrydyzacja usług bibliotek publicznych w Polsce. Stan obecny, perspektywy i wyzwania - dr Artur Paszko

Rozmaitości literackie i biblioteczne nie zawsze poważne - Łucja Ciesielska

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Gazeta Olsztyńska 1886-2006. (Wybór materiałów) - Anna Wysocka

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w I półroczu 2006 roku (wybór materiałów) - Anna Wysocka

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wybór - polecanych - nabytków 2006 WBP w Olsztynie - Anna Rau

Nowe książki o Warmii i Mazurach - Katarzyna Manikało-Obidzińska

KALENDARIUM ROCZNIC

(styczeń-czerwiec 2007 r.) - Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

(styczeń-czerwiec 2006 r.) - Joanna Burska, Krystyna Hałun

Strona główna BWM