oprac. Joanna Burska

 

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA - 55 LAT DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZTYNIE

 

W dniach 25-26 maja 2006 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe związane z 55. rocznicą działalności WBP w Olsztynie.

Część oficjalna obchodów miała miejsce w dniu 25 maja w Starym Ratuszu. Wśród gości należy wymienić Andrzeja Ryńskiego - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Annę Szyszkę - Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Czesława Jerzego Małkowskiego - Prezydenta Miasta Olsztyn. Obecni byli także posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z regionu Warmii i Mazur, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, reprezentanci licznych bibliotek, w tym Biblioteki Narodowej, bibliotek z terenu województwa, Polski i zagranicy.

Jubileusz był okazją do uhonorowania pracy wielu osób związanych z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie oraz z bibliotekarstwem w regionie.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania kultury oraz działalność związkową przyznano Janinie Rzędkowskiej. Natomiast Srebrny Krzyż Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych otrzymała Magdalena Strzyż, a brązowy - Anna Brzozowska (obydwie WBP Olsztyn).

Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" za wybitne zasługi na rzecz rozwoju kultury regionalnej otrzymali: Irena Danuta Kaczyńska (MGBP w Węgorzewie), Krystyna Łunio (MBP Bartoszyce), Roman Ławrynowicz (emerytowany Dyrektor WBP w Olsztynie), Janusz Kwiatek (MGBP w Nidzicy) oraz Andrzej Marcinkiewicz (Dyrektor WBP w Olsztynie).

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" wyróżnił: Helenę Pawlik, Mariannę Sieńko, Jadwigę Skindel, Annę Wysocką, Joannę Żwirko i Grażynę Markowicz (WBP w Olsztynie).

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki przyznała Odznaki Honorowe "Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki": "Złotą Odznakę" wręczono Barbarze Dowejno z Biskupca, Krystynie Guba z Kętrzyna, Jadwidze Łącznej z Olsztyna, Renacie Pietrulewicz z Olsztyna i Alinie Rolka z Olsztyna. "Srebrną Odznakę" otrzymały: Danuta Kazaniecka z Olsztyna, Lucja Pawluszkiewicz z Lidzbarka Warmińskiego, Bożena Pruszkiewicz z Olsztyna, Elżbieta Witkiewicz z Olsztyna i Halina Wołodko z Korsz.

Jubileusz WBP w Olsztynie stał się także okazją do podsumowania innych ważnych dokonań o randze wojewódzkiej.

Wręczono Wawrzyn - Literacką Nagrodę Warmii i Mazur za 2005 r. Laureatem nagrody głównej oraz nagrody czytelników został Erwin Kruk, autor tomiku poezji "Znikanie". Nominacje do nagrody otrzymały także książki: Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, Kazimierza Brakonieckiego, Wojciecha Kassa i Mariusza Sieniewicza. Nagrodę dla laureata ufundował koncern Energa S.A. Oddział w Olsztynie.

Doroczną Nagrodę Naukową Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2005 r. otrzymała dr inż. Katarzyna Przybyłowicz za pracę "Badania stanu odżywienia mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w aspekcie profilaktyki chorób dietozależnych oraz za upowszechnianie w naszym środowisku zasad zdrowego odżywiania".

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Andrzej Marcinkiewicz wręczył awanse pracownikom oraz nagrodę dyrektora za 2005 rok, którą otrzymała Renata Pietrulewicz - kierownik działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Olsztynie.

Na zakończenie części oficjalnej Jubileuszu wystąpił chór Pro Forma.

Dalszy ciąg obchodów, o charakterze roboczym, kontynuowano 26 maja w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach.

W tym dniu konferencji w obradach uczestniczył Janusz Cichoń - członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Michał Adamczyk z Polskiego Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej zaprezentował projekt "n@autobus - bezprzewodowy autobus internetowy". Z racji, iż "n@utobus" w najbliższym półroczu odwiedzi liczne miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego, konferencja okazała się doskonałą okazją do szczegółowego omówienia tej inicjatywy.

Ostatnimi punktami konferencji były dwa wystąpienia. Doświadczenia duńskie w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w bibliotekach przedstawił Jon Madsen - Dyrektor Bibliotek Publicznych Bornholmu (Dania) zaś o hybrydyzacji usług bibliotek publicznych w Polsce dziś i w przyszłości mówił dr Artur Paszko - Prezes Konferencji Dyrektorów Bibliotek Wojewódzkich.

 

 

cofnij