Barbara Gołąbek

 

TAK TO ROBIMY W PASŁĘKU

 

Z pewnością nie będę oryginalna, jeśli powiem, że biblioteki publiczne, zwłaszcza te położone w małych miasteczkach i wsiach, powinny pełnić rolę swoistego centrum kultury. Większość bibliotek jest więc nie tylko miejscem, gdzie można wypożyczyć materiały biblioteczne, ale też przestrzenią, w której toczy się życie kulturalne środowiska lokalnego. Nie inaczej dzieje się w Bibliotece Publicznej w Pasłęku. Od wielu lat proponujemy mieszkańcom Pasłęka i okolic różnorodne formy prac, które mają na celu nie tylko upowszechnianie kultury, ale także zapewnienie atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Staramy się, aby organizowane przez nas imprezy biblioteczne były zgodne z oczekiwaniami społeczności lokalnej.

Na pierwsze miejsce wysuwają się spektakle "Teatru przy Stoliku" prezentowane przez aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, a znane pewnie w wielu bibliotekach naszego województwa. Zaproszenie aktorów do pasłęckiej biblioteki było "strzałem w dziesiątkę". Jak potrzebne i oczekiwane są "spotkania stolikowe", niech świadczy fakt, że ta forma realizowana jest już od 6 lat, a każdy ze spektakli cieszy się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców Pasłęka i okolic.

Sporą grupę zwolenników mają również organizowane w naszej bibliotece spotkania autorskie, wieczory poetyckie i promocje książek, od 2004 r. odbywające się pod nazwą "Salon Literacki". W naszym salonie gościli m.in.: ks. dr Józef Kożuchowski, autor książek: "Aktualność kultury klasycznej" i "Filozofia klasyczna a kultura współczesna", Tadeusz Dąbrowski - młody poeta, krytyk literacki, eseista - mający w swoim dorobku kilka tomików poetyckich, które spotkały się z bardzo dobrymi recenzjami, Grzegorz Kasdepke - autor poczytnych książek dla dzieci, Zbigniew Szczepanek, autor albumu "Zamki Pomorza, Warmii i Mazur w malarstwie i rysunku Zbigniewa Szczepanka" (spotkaniu z autorem towarzyszyła wystawa jego rysunków i akwarel), Michał Jagiełło - znany z pewnością wszystkim dyrektor BN, Tadeusz Olechnowicz - ostatni komendant "Daru Pomorza" - autor książki "Z pamiętnika ostatniego komendanta". Bardzo interesujące dla uczestników dwóch ostatnich spotkań okazały się związki Michała Jagiełło i Tadeusza Olechnowicza z Pasłękiem. W przypadku dyrektora Michała Jagiełło była to przyjaźń z nieżyjącym już taternikiem i alpinistą wywodzącym się z naszego miasta, natomiast jeśli chodzi o T. Olechnowicza pochodzącego z Pasłęka doszło do emocjonalnych spotkań z dawno niewidzianymi bliskimi, opisanymi także w jego pamiętniku.

Bardzo ciekawe było spotkanie poetyckie z młodymi twórcami amatorami "Salon Literacki - debiuty". Pomysł zrodził się z potrzeb młodzieży, która tworzy poezję i pragnie zaprezentować ją szerszemu gronu. Organizując spotkanie, biblioteka ogłosiła w szkołach nabór "młodych zdolnych" poetów. Zgłosiło się 5 osób, z udziałem których odbył się wieczór poetycki. Pisząca młodzież po raz pierwszy miała okazję prezentowania swojej twórczości przed nieznaną jej publicznością. Biblioteka zaprosiła też poetę, krytyka literackiego, którego zadaniem było recenzowanie "na gorąco" utworów debiutantów i udzielanie im fachowych porad dotyczących dalszego rozwoju literackiego. Jednym z efektów tego spotkania było powstanie nieformalnej grupy poetyckiej i wydanie 2 numerów pisemka literackiego. Ponieważ to spotkanie spełniło oczekiwania zarówno młodych twórców, jak i biblioteki, planujemy kolejne, połączone z warsztatami poetyckimi.

Nietypową formą (jak na bibliotekę) są organizowane przez nas "Wieczory z Muzyką". W ramach tego cyklu odbyły się (i mam nadzieję, będą się odbywały) koncerty. Przed pasłęcką publicznością wystąpili: Kwartet Smyczkowy AMBER z Gdańska, Chór Moderato z Olsztyna i Zespół Muzyki Dawnej z Elbląga.

Nie mogę też pominąć wystaw prezentowanych głównie w zamkowej baszcie. Większe z nich to: prezentacja dorobku pasłęckich fotografików amatorów - "Pasłęk", "Jesień", "Pocztówka z Pasłęka (efekt konkursu na zdjęcie-pocztówkę z naszego miasta). Od maja można oglądać bardzo ciekawą wystawę fotograficzną "Spacerkiem po Pasłęku" prezentującą zabytki i urokliwe zakątki naszego miasta.

Wymienione powyżej formy adresowane są do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Pasłęk oraz gmin ościennych, jednak organizujemy też formy prac wyłącznie dla najmłodszych. To z myślą o nich w Oddziale dla Dzieci przeprowadzamy zajęcia plastyczne, konkursy, zabawy relaksacyjne, pogadanki, spotkania z osobami wybranymi przez dzieci, głośne czytanie książek, projekcje filmów, pasowanie na czytelnika. Poza tym dzieci mogą brać udział w zajęciach warsztatowych oraz cyklach zajęć organizowanych w czasie wolnym od nauki. Prace realizowane z dziećmi traktujemy bardzo poważnie, ponieważ poza swoją funkcją edukacyjną i wychowawczą mają one na celu zapewnienie najmłodszym atrakcyjnego, bezpiecznego i efektywnego spędzania czasu wolnego.

Wiadomo, że każda z organizowanych w bibliotece tzw. imprez bibliotecznych wiąże się z mniejszymi lub większymi kosztami. Nie możemy się tu zdawać wyłącznie na środki zapisane w budżecie i przekazywane przez organizatora, chyba, że są na tyle duże, że wystarczą na realizację wszystkich zaplanowanych działań - tak jednak bywa rzadko, przynajmniej w naszej bibliotece. Stąd też Biblioteka Publiczna w Pasłęku stara się pozyskiwać środki pozabudżetowe opracowując projekty i składając wnioski o ich dofinansowanie. Dzięki temu udało się nam uzyskać dotacje na realizację kilku projektów, a wśród nich na projekt "A wszystko gra... i słowa, i gesty, i dźwięki" zgłoszony na konkurs Fundacji Wspomagania Wsi "Kultura na prowincji". Celem tego projektu było zwiększenie oferty kulturalnej i dostępu do różnych form kultury w Pasłęku poprzez cykl spotkań z teatrem, muzyką i literaturą (wspomniane przeze mnie wcześniej cykle "Teatr przy Stoliku", "Salon Literacki", "Wieczory z Muzyką"). W wyniku realizacji projektu udało nam się zorganizować w ciągu roku (tyle trwał projekt) 12 bardzo udanych imprez bibliotecznych (planowanych było 9), a wśród nich: 5 spotkań autorskich, 3 koncerty, 4 "spotkania stolikowe", w czym udział wzięło ponad 900 osób. Mam podstawy sądzić, że dla wszystkich tych osób spotkania organizowane w bibliotece stały się oczekiwaną, atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu.

Od lipca Biblioteka w Pasłęku przystępuje do realizacji kolejnego projektu p.n. "Piszę, więc jestem" dofinansowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży - administratora Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2006 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Inspiracją stało się w przypadku tego projektu wspomniane wcześniej spotkanie z piszącą młodzieżą. Okazało się bowiem, że młodzi twórcy amatorzy odczuwają potrzebę uzyskania fachowej oceny ich twórczości oraz wskazania możliwości dalszego rozwoju literackiego. Chcemy więc poprzez realizację projektu spełnić te oczekiwania. Ponieważ założeniem programu PAFW jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości, również nasz projekt temu celowi ma służyć, a chcemy go osiągnąć poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i zainteresowań literackich oraz pobudzaniu aspiracji poznawczych i twórczych młodych ludzi. Młodzież będzie brała udział w spotkaniach autorskich z profesjonalnymi twórcami i debiutantami - uczniami pasłęckich gimnazjów i szkół średnich. Z myślą o młodych twórcach odbędzie się cykl warsztatów literackich. Projekt zakłada także: wydawanie gazetki literackiej redagowanej przez młodzież, przeprowadzenie konkursu literackiego, powstanie Grupy Młodych Twórców. Wszystkie zaplanowane działania realizowane będą do końca kwietnia 2007 r., tak więc przed pracownikami biblioteki jest kilka miesięcy ciężkiej, ale i dającej ogromną satysfakcję pracy.

Muszę powiedzieć, że działalność Biblioteki Publicznej w Pasłęku spotyka się z dużym uznaniem społeczności lokalnej. Świadczą o tym zarówno pozytywne komentarze w miejscowych mediach, jak i opinie wyrażane przez użytkowników biblioteki oraz uczestników kolejnych imprez bibliotecznych. Faktem jest, że ogromnie ważne jest przeprowadzanie przed każdym spotkaniem w bibliotece akcji promocyjnej - chodzi bowiem o to, aby jak najwięcej osób o naszych działaniach wiedziało. Sądzę, że nam się to udaje. Kształtuje się opinia o Bibliotece jako animatorce kultury w mieście i gminie, dzięki czemu rośnie też ranga naszej placówki w środowisku lokalnym. Wyrazem tego może być między innymi fakt, że tegoroczny Powiatowy Dzień Działacza Kultury zorganizowany został w Bibliotece w Pasłęku, a trzeba zaznaczyć, że dotychczas to święto obchodzono w Elblągu. Ta uroczystość była okazją do pochwalenia się biblioteką i przedstawienia jej działalności.

 

 

cofnij