zespół pracowników Działu Instrukcyjno-Metodycznego

 

OCENA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W 2005 R.

 

I.Podstawowe dane liczbowe.
II.Sieć biblioteczna. Infrastruktura.
III.Pracownicy.
IV.Zbiory biblioteczne.
V.Czytelnictwo
VI.Promocja kultury w bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego.
VII.Biblioteki i oddziały dla dzieci.
VIII.Komputeryzacja bibliotek.
IX.Programy pomocowe, projekty realizowane w bibliotekach.
X.Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych.
Tabela 1.Sieć biblioteczna.
Tabela 2.Czytelnicy
Tabela 3.Zbiory biblioteczne.
Tabela 4.Księgozbiory, struktura zbiorów.
Tabela 5.Wskaźniki zaopatrzenia, przeciętna cena książek, nakłady na zakup i prenumeratę.
Tabela 6.Udostępnianie księgozbioru.
Tabela 7.Czasopisma.
Tabela 8.Wskaźniki udostępniania księgozbioru.
Tabela 9.Zbiory specjalne.
Tabela 10.Biblioteki publiczno-szkolne.
Tabela 11.Biblioteki publiczno-szpitalne.
Tabela 12.Czytelnicy i wypożyczenia w filiach i oddziałach dla dzieci.
Tabela 13.Punkty biblioteczne. Sieć. Czytelnictwo.
Tabela 14.Pracownicy działalności podstawowej.
Tabela 15.Komputeryzacja bibliotek.

 

 

cofnij