Katarzyna Manikało-Obidzińska

 

NOWE KSIĄŻKI O WARMII I MAZURACH

 

 1. Aby pieśń zachowała się cało : wspomnienia o Janie Lubomirskim / wstęp i oprac. Jan Chłosta. - Olsztyn : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Oddział Warmińsko-Mazurski, 2005. - 129, [3] s. ; 21 cm. - ISBN 83-919372-7-5.
   
 2. Augusiewicz, Sławomir: Wybitni Polacy w Królewcu : XVI-XX wiek / Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki. - Olsztyn : "Littera", 2005. - 350, [2] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy hasłach. - Ineksy. - Streszcz. ang., niem., ros. - ISBN 83-89775-03-4.
   
 3. Betlejewska, Czesława: Meble elbląskie XVII i XVIII wieku / Czesława Betlejewska. - Gdańsk ; [Kołobrzeg : Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego], 2004. - 159 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm. - Bibliogr. s. 57-59.
   
 4. Bibliografia Warmii i Mazur : 1996-1997 / oprac. Bożena Wasilewska, przy współudziale Anny Wysockiej ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie. - Olsztyn : WBP, 2005. - 412, [3] s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISBN 83-904259-5-5.
   
 5. Bibliografia Warmii i Mazur : 1998 / oprac. Bożena Wasilewska ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie. - Olsztyn : WBP, 2005. - 275, [4] s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISBN 83-904259-5-5.
   
 6. Biblioteka Elbląska - przeszłość i teraźniejszość = Elbląg Library - past and present : praca zbiorowa / pod red. Piotra Derlukiwicza ; [teksty Krystyna Greczycho et al. ; z jęz. pol. tł. Sławomir Demkowicz-Dobrzański]. - Elbląg : Wydawnictwo Wilk Stepowy, [2005]. - [4], 164 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr. przy pracach. - Tekst równol. pol., ang. - ISBN 89-922828-6-8.
   
 7. Bławat, Anastazy Ludwik: Henryk Nitschmann : życie i dzieło / Anastazy Ludwik Bławat. - Elbląg : Wydawnictwo Wilk Stepowy, [2005]. - [2], 116 s. : il. ; 25 cm. - Na okł. nazwa aut.: Anastazy Bławat. - Bibliogr. 115-116. - ISBN 83-922828-2-5.
  Praca doktorska pt.: "Motywy i przejawy polonofilstwa w twórczości Henryka Nitschmanna", Uniwersytet Warszawski 1974.
   
 8. Chłosta, Jan: Warmiak z Podhala : Władysław Gębik pedagog, folklorysta, literat / Jan Chłosta. - Olsztyn : "Wers", 2006. - 202 s. : faks., fot., portr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 200-202. - ISBN 83-60488-00-2.
   
 9. Chojnowski, Zbigniew: Ląd gordyjski / Zbigniew Chojnowski ; [red. Zbigniew Fałtynowicz, Mirosław Słapik ; fot. Zbigniew Chojnowski]. - Gołdap : "Z Bliska", 2006. - 69 s. : fot., portr. ; 20 cm. - ISBN 83-920284-5-7.
   
 10. Darski, Wojciech Marek: Pocztówki z Mazur : z pocztówkami z kolekcji Kasi i Janusza Pileckich / Wojciech Marek Darski ; [przedm. Erwin Kruk]. - Giżycko ; Warszawa : "Merkury", 2005. - 248 s. : il. kolor., fot. ; 16 x 23 cm. - ISBN 83-923142-0-4.
   
 11. Ermländische Ansichten : Ferdinand von Quast und die Anfänge der Denkmalpflege in Preuáen und Ermland = Widoki z Warmii : Ferdynand von Quast i początki konserwatorstwa zabytków w Prusach i na Warmii : Ausstellungskatalog : katalog wystawy Potsdam 27.4. - 2.7.2006 Olsztyn 6.9 - 31.10.2006 / oprac. Christofer Herrmann, Andrzej Rzempołuch. - Münster ; Olsztyn : Historischer Verein für Ermland ; Muzeum Warmii i Mazur, 2006. - 207, [1] s. : il., fot., portr. ; 30 cm. - Bibliogr. - Tekst równol. pol. niem.
  Z treści: Christofer Herrmann: Ferdinand von Quast: życie i dzieło, s. 7-40. - Andrzej Rzempołuch: Praktyka i teoria ochrony zabytków architektury na Warmii w XIX w., s. 57-74. - Christofer Herrmann: "Zabytki architektury w Prusach": wstępne uwagi o popularnonaukowym projekcie wydawniczym Ferdynanda von Quasta, s. 75-81. - Ferdinand von Quest: Denkmale der Baukunst im Ermeland, s. 83-207.
   
 12. Filler, Witold: "Oto jest olbrzymów dzieło" : Grunwald w polskiej literaturze i sztuce / Witold Filler. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. - 152 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - Bibliogr. s. 149-151. - ISBN 83-7441-207-0.
   
 13. Fotograf przyjechał! : mieszkańcy dawnych Prus Wschodnich na fotografiach pochodzących ze zbioru Urzędu Konserwatora Zabytków w Królewcu = Dre Fotograf ist da! : die Bewohner des ehemaligen Ostpreußen auf alten Aufnahmen des Denkmalamtes Königsberg / [aut. kat. i wystawy Jan Przypkowski, Piotr Jamski ; aut. oryg. Fot. Oskar Bittrich et al.]. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2005. - 172, [1] s. : il. ; 28 cm. - Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-89101-35-1.
   
 14. Frenszkowski, Klemens: Pamiętnik Warmiaka / Klemens Frenszkowski ; wstęp i oprac. Jan Chłosta. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2005. - 167, [2] s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 0585-3893 ; nr 225). - ISBN 83-87643-19-X.
   
 15. Gingerich, Owen: Mikołaj Kopernik : gdy ziemia stała się planetą / Owen Gingerich, James MacLachlan; przekł. Jarosław Włodarczyk ; przedm. Jacek Jezierski, posł. Jerzy Gąssowski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2005. - 142 s. : faks., fot., mapy, rys., wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-89709-38-4.
   
 16. Górny, Jan Jerzy: Miłujmy czynem i prawdą : z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji ks. dr Edmunda Piszcza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego / Jan Jerzy Górny. - Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitarnej Archidiecezji Warmińskiej, 2006. - 160 s. : fot. (w tym kolor.) ; 34 cm. - Uwaga z okł.: Cały nakład jest wyłączony ze sprzedaży. - Bibliogr. - ISBN 83-87078-97-2.
   
 17. Górski, Waldemar: Cantata elbingensis : twórczość chóralna Janusza Jędrzejewskiego i działalność kulturalna Stowarzyszenia Miłośników Muzyki "Cantata" w Elblągu / Waldemar Górski. - Gdańsk ; Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. - 244 s. : il., nuty ; 24 cm. - Bibliogr. s. 107-109. - ISBN 83-89113-13-9
   
 18. Henryk Nitschmann 1826-1905 : materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji setnej rocznicy śmierci, Elbląg 18 IX 2005 / [red. nauk. Wiesław Długokęcki]. - Elbląg : Wydawnictwo Wilk Stepowy, 2005. - 125 s. : il., nuty, err ; 25 cm. - ISBN 83-922828-7-6.
  Sesja naukowa: "Życie kulturalne Elbląga na przełomie XIX i XX wieku: rola Henryka Nitschmanna w spotkaniu kultury polskiej i niemieckiej".
   
 19. Historia i stan obecny katedr i zakładów fizjologii zwierząt w obszarze nauk rolniczych i weterynaryjnych (1945-2005) / pod red. Tadeusza Krzymowskiego. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. - 384 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Indeks. - ISBN 83-7299-395-5.
  Z treści: Tadeusz Krzymowski, Jadwiga Przała: Katedra i Instytut Fizjologii Zwierząt Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz Katedra Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, s. 122-168. - Mariusz Majewski: Zespół Fizjologii Klinicznej Katedry Morfologii Funkcjonalnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 212-220. - Tadeusz Krzymowski: Geneza i początki funkcjonowania Oddziału Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu, s. 265-273. - Stanisława Stefańczyk-Krzymowska: Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych, s. 273-282. - Teresa H. Doboszyńska: Zakład Histofizjologii Rozrodu, s. 282-289. - Jan Kotwica: Zakład Endokrynologii Rozrodu, s. 289-295. - Adam J. Zięcik: Zakład Mechanizmów Działania Hormonów, s. 295-302. - Maria Brzezińska-Ślebodzińska: Zakład Endokrynologii Rozwojowej i Eksperymentalnej, s. 302-311. - Barbara Jana: Zakład Patologii Rozrodu, s. 311-318. - Jan Glogowski: Zakład Andrologii Molekularnej, s. 318-324. - Andrzej Ciereszko: Zakład Biologii Nasienia, s. 324-330. - Dariusz J. Skarżyński: Zakład Immunologii Rozrodu, s. 330-335. - Zbigniew Jaczewski, Zygmunt Giżejewski: Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, s. 335-341.
   
 20. Historia miasta Olsztyna, Ostródy i Nidzicy : historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin / [Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej ; Urząd Miasta Olsztyn]. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2004. - 200 s. : il., faks., mapa ; 24 cm. - ISBN 83-88125-34-6.
  Publikacja zawiera wykłady wygłoszone podczas projektu "Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin" realizowanego w Olsztynie, Ostródzie i Nidzicy w latach 2003-2004.
   
 21. Hortmann, Wilhelm: Z miłości do człowieka : życie i działalność Georga Dietricha z Offenburga / Wilhelm Hortmann ; [przekł. Barbara Sapała]. - Olsztyn : Wydawawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. - 352 s. : il. (w tym kolor.), portr. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: Von Mensch zu Mensch. - Bibliogr. s. 347-349. - ISBN 83-7299-409-9.
   
 22. Józefczyk, Mieczysław: Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246-1945 / Mieczysław Józefczyk. - Elbląg : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2005. - 375, [1] s. : fot., portr. ; 24 cm. Bibliogr. - Indeksy. - Streszcz. niem. - ISBN 83-88125-36-2.
   
 23. Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579) : osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka, ks. Jana Guzowskiego, ks. bp. Jacka Jezierskiego. - Olsztyn : "Hosianum", 2006. - 448, [8] s. : il. kolor. ; 24 cm. - (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ; nr 25). - Indeksy. - Tekst częśc. niem., wł., częśc. tł. ze szw. - ISBN 83-88125-40-0.
   
 24. Karuzo, Ryszard: Najciekawsze szlaki Mazur Wschodnich i Suwalszczyzny : silva rerum / Ryszard Kapuzo. - Węgorzewo : Starostwo Powiatowe, 2006. - 237, [3] s. : il., fot., m., pl. ; 21 cm.
   
 25. Kass, Wojciech: Gwiazda Głóg : [wiersze] / Wojciech Kass. - Warszawa : "Iskry", cop. 2005. - 67, [3] s. ; 20 cm. - ISBN 83-207-1799-X.
   
 26. Kępa, Zbigniew Jan: Z dziejów kościoła i parafii św. Jerzego w Kętrzynie : w 50. rocznicę powstania prafaii[!] rzymskokatolickiej / Zbigniew Jan Kępa ; Parafia św. Jerzego. Archidiecezjalne Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Kętrzynie. - Kętrzyn ; Lublin : Wydawnictwo Norbertinum, 2004. - [1], 286, [2] s., [34] s. tabl. (w tym kolor) : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 277-286. - ISBN 83-7222-201-0.
   
 27. Klemens, Edward: Lidzbark i okolice w legendach, podaniach, pieśniach i przysłowiach ludowych / Edward Klemens, Lidia Kroskowska-Ostrowska. - Żuromin : CourieR, Beata Gronkiewicz, 2005. - 68 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - Bibliogr. s. 67. - ISBN 83-910707-6-X.
   
 28. Korowaj, Tadeusz: Rastenburg/Kętrzyn : przewodnik historyczny po mieście / Tadeusz Korowaj. - Kętrzyn : Tadeusz Korowaj, 2005. - [4], 199, [1] s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD). - Bibliogr. s. 116-117. - ISBN 83-913091-0-X.
   
 29. Kronika miasta Miłomłyna 1800-1922 / oprac. Grzegorz Jasiński ; przeł. Małgorzata Szymańska-Jasińska, Katarzyna Uchowicz. - Dąbrówno : Waldemar Mierzwa, 2005. - 147, [2] s. : il. ; 25 cm. - (Moja Biblioteka Mazurska ; nr 6). - Indeksy. - ISBN 83-910523-8-9.
   
 30. Księga pamiątkowa dziesięciolecia 1995-2005 : 60 lat II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie / [przygot. zespół Joanna Bolewska et al. ; red. Włodzimierz Kowalewski]. - Olsztyn : "Foto Press", 2005. - 171, [1] s. : il. (w tym kolor.), portr., tab. ; 24 cm. - ISBN 83-918463-1-8.
   
 31. Larski, Zdzisław: Moja mała historia / Zdzisław Larski. - Olsztyn ; Szczecin : PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2005. - 84 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 8360140-26-X.
  Zdzisław Larski - weterynarz, od 1967 w Olsztynie.
   
 32. Leśniowski, Henryk: Czuwaj! : wybór artykułów / Henryk Leśniowski ; wstęp Halina Płocha. - Olsztyn : Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu, 2006. - 279 s. , fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-920-824-5-1.
   
 33. Łukaszewicz, Bohdan: Raptularz miejski : Olsztyn 1945-2005 / Bohdan Łukaszewicz. - Olsztyn : ElSet, 2006. - 719, [1] s. : il., fot., m., pl. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 718-719. - Indeksy. - ISBN 83-89151-17-0.
   
 34. Makarczyk, Irena: Tomasz Ujejski (1612-1689) : biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita / Irena Makarczyk. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : Towarzystwo Naukowe, 2005. - 328 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 228). - Bibliogr. S. 262-271. - Indeks. - W dod. źródłowym tekst częśc. łac. - ISBN 83-87643-29-7.
   
 35. Męczennicy Kościoła warmińskiego XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Jana Guzowskiego. - Olsztyn : "Hosianum", 2004. - 94, [6] s. ; 20 cm. -(Suplement Hozjański. Seria Biograficzna ; 5)
  Treść: Wojtkowski Julian: Męczennicy XX wieku, s. 5-15. - Moll Helmut: Dir Martyrerpriester des Ermlands aus dem Jahre 1945 ein beitrag zum Martyrologium des 20. Jahrhunderts, s. 17-31. - Labudda Alfons Augustyn: Męczennicy XX wieku ze Zgromadzenia Księży Werbistów, s. 33-54. - Krebs Magdalena Łucja: Męczennicy XX wieku ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, s. 55-69. - Chłosta Jan: Wierni Kościoła warmińskiego - męczennicy XX wieku, s. 71-82. - Wiśniewski Jan: Błogosławiony Władysław Demski - kapłan, absolwent WSD "Hosianum", męczennik za wiarę i polskość Powiśla, s. 83-94.
   
 36. Młodzież z województwa warmińsko-mazurskiego : zagrożenia - szanse - plany życiowe / pod red. Zofii Kawczyńskiej-Butrym. - Olsztyn : Wydaw. Olsztyńskiej Szkoły im. Józefa Rusieckiego, 2006. - 269 s. : tab., wykr. ; 25 cm.- Bibliogr. s. [251]-259. - ISBN 83-89067-24-2.
  Wyniki terenowych badań empirycznych nad młodzieżą woj. warmińsko-mazurskiego.
   
 37. Morąg : informator gospodarczy / teksty Urząd Miejski w Morągu ; zdj. Tomasz Faraś. - Bydgoszcz : Bis Medium, 2005. - 11, [9] s. : il., fot., m., pl. ; 24 cm. - ISBN 83-60219-05-2.
   
 38. Nowiński, Jacek: Co się lubi, co się ma : uczestnictwo w kulturze. Elbląg i powiat elbląski / Jacek Nowiński, Mirosław Pęczak. - Elbląg : Wilk Stepowy, 2006. - 144 s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 97-98. - ISBN 83-922828-3-3.
   
 39. Olechniewicz, Artur: Tratwa : [powieść] / Artur Olechniewicz. - Sanok : Muzeum Historyczne w Sanoku, 2006. - 221 s. ; 21 cm. - ISBN 83-60380-03-1.
  Akcja książki częściowo rozgrywa się w Lidzbarku Warmińskim.
   
 40. Olszewski, Michał: Chwalcie łąki umajone / Michał Olszewski. - Wołowiec : Czarne, 2005. - 132, [4] s. ; 20 cm. - (Linie Krajowe). - ISBN 83-89755-38-6.
  Powieść o życiu ludzi w podgołdapskich wsiach.
   
 41. Olsztyńskie korzenie : rok 1945 : relacje i wspomnienia / wstęp i posł. Stanisław Achremczyk ; [red. i wybór il. Tomasz Śrutowski ; fot. Wacław Kapusto] ; Towarzystwo Miłośników Olsztyna. - Olsztyn : "Wers", 2006. - 208 s. : il., faks., fot. (w tym kolor.) ; 24 cm. - ISBN 83-60488-01-0.
   
 42. Organiściak-Krzykowska, Anna: Regionalne uwarunkowania bezrobocia / Anna Organiściak-Krzykowska. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. - 348 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7299-440-4.
   
 43. Orłoś, Kazimierz: Dziewczyna z ganku : [opowiadania] / Kazimierz Orłoś. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2006. - 154 s. ; 20 cm. - ISBN 83-08-03864-6.
  Akcja tytułowego opowiadania rozgrywa się na Mazurach.
   
 44. Orłowski, Hubert: Rzecz o dobrach symbolicznych : Gietrzwałd 1877 / Hubert Orłowski. - Olsztyn, Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2005. - 133, [2] s. ; 19 cm. - (Krajobrazy Pamięci : miniatury "Borussii"). - Bibliogr. s. 131-133. - ISBN 83-89233-21-5.
  Rozdział książki jest poświęcony życiu religijnemu w Gietrzwałdzie w XIX w.
   
 45. Östersjön Legender / [text Kaja Bathis et al. ; bilder Beata Rzepińska-Semmerling et al. ; översatt fran polska Marek Murdzia]. - Elbląg : Wilk Stepowy förlag, [2005]. - [4], 104 s. : il. kolor. ; 30 cm. - Tyt. oryg.: Legendy znad Bałtyku. - ISBN 83-922828-5-X.
   
 46. Piaszczyński, Piotr: Mężczyzna z zapałkami : [wiersze] / Piotr Piaszczyński. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział, 2006. - 59, [3] s. : portr. ; 21 cm. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Seria 3 ; t. 3). - ISBN 83-89112-32-9.
   
 47. Pieczyński, Eligiusz : Ostróda, moja miłość / Eligiusz Pieczyński - Grójec : Arte, 2004 - 70, [3] s. ; 15 cm. - ISBN 83-917006-6-6.
  Miniatura literacka.
   
 48. Piskie ścieżki rowerowe : informator turystyczny / [oprac. Waldemar Brenda, Dietmar Serafin ; fot. Rafał Serwatko ; Urząd Miejski w Piszu]. - Pisz : Urząd Miejski, [2005]. - 96 s. : fot., mapy, rys. ; 19 cm. + 1 mapa 30x42 cm złoż. 11x15 cm. - U góry okł.: Gmina Pisz Mazury.
   
 49. Platte, Mariola: Najpiękniejsze żniwa : wybór wierszy i piosenek z lat 1981-2006 / Mariola Platte ; fot. Piotr Gansiniec. - Ostróda : Stowarzyszenie Autorów Polskich. Oddział Warmińsko-Mazurski, 2006. - 95, [1] s. : fot. ; 23 cm. - ISBN 83-88982-75-3.
   
 50. Poezja pięknego miasta - czyli Antologia poezji otwartej. - Ostróda : [Strychalski Rafał] : przy współpracy Urzędu Miejskiego, 2006. - 52 s. ; 21 cm. - ISBN 83-921940-6-3.
   
 51. Podskalny, Marek: Ryn i okolice : przewodnik / Marek Podskalny. - Ryn : Urząd Miasta i Gminy, 2005. - 79 s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 78. - ISBN 83-922741-0-5.
   
 52. Powierski, Jan: Prussicia : artykuły wybrane z lat 1965-1995. T. 2 / Jan Powierski ; [red. nauk. Janusz Trupinda]. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2005. - 640 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86206-83-7.
   
 53. Profesor i przyjaciel ks. Edmund Przekop (1937-1999) / red. tomu Wojciech Guzewicz. - Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2005. - 175 s. : il. ; 21 cm. - (Acta Universitatis Masuriensis) ; (Episteme ; 45 (2005)). - Bibliogr. s. 161. - Streszcz. ang. Spis treści także ang. - ISBN 83-86523-30-1.
   
 54. Pulińska, Urszula: Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ogólnokształcących na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989 / Urszula Pulińska. - Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2006. - 209 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 150-159. - Indeks. - ISBN 83-7299-428-5.
   
 55. Raginiak, Stanisław: Powrót do Łukty : (opowiadania) / Stanisław Raginiak ; [rys. Teresa Skrocka]. - Grudziądz : Wydawnictwo Ras, 2005. - 223, [1] s. : il., err. ; 21 cm. - ISBN 83-903686-9-2
   
 56. Smak Mazur : kuchnia dawnych Prus Wschodnich / wybór przepisów Tadeusz Ostojski ; wstęp i oprac. Rafał Wolski. - Dąbrówno : Retman ; Warszawa : Baobab, 2006. - 137, [7] s. : il. ; 25 cm. - (Moja Biblioteka Mazurska ; nr 7). - ISBN 83-910523-4-6.
   
 57. Sowirko, Kazimierz: Z Augiaszowej stajni / Kazimierz Sowirko. - Elbląg : Elbląskie Stowarzyszenie Twórcze, 2005. - 261 s. : il. kolor. ; 21 cm. - ISBN 83-923281-0-8.
   
 58. Strycharski, Leszek: Na ścieżkach Kłobuka : zbiór reportaży z lat 1997-2003 / Leszek Strycharski ; [przedm. Bazyli Białokozowicz ; il. Zbyszek Jaśkiewicz]. - Olsztyn : Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, 2005. - 195, [1] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-904259-8-X.
  Zbiór reportaży olsztyńskiego dziennikarza.
   
 59. Šilovskij, E.A: Königsberg 1945 / E.A. Šilovskij ; [tł. Józef Niewczas]. - Warszawa : Militaria, 2005. - S. 3-90, [8] s. tabl. kolor. : il. ; 30 cm. - Tekst tł. z ros. Streszcz. ang. - ISBN 83-7219-235-9.
   
 60. Szews, Jerzy: Słownik biograficzny Ziemi Lubawskiej 1244-2005. T. 2. / Jerzy Szews. - Lubawa : Miejski Ośrodek Kultury, 2005. - 296 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy biogramach. - Indeksy. - ISBN 83-922085-0-1.
   
 61. Szczudlik Jerzy: Limeryki warmińskie i unijne / Jerzy Szczudlik ; rys. Andrzej Mleczko. - Łupsztych : nakł. aut. ; Uniszewo : przy współudz. Wydaw. MG, 2004. - 43, [1] s. : rys. ; 20 cm. - ISDN 83-919551-4-1.
   
 62. Szlanta, Piotr: Tannenberg 1914 / Piotr Szlanta. - Warszawa : "Bellona," 2005. - 223, [1] s., [16] s. tabl. : il., mapy ; 19 cm. - (Historyczne Bitwy). - Bibliogr. s. 551-555. - ISBN 83-11-10283-X.
   
 63. Szymański, Paweł: Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim / Paweł Szymański ; [Instytut Archeologii UW]. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - 238 s. (w tym 1 złoż.) : il. ; 30 cm. - Tyt. równol.: Die kaiserzeitliche Siedelungskammer am Ufer des Salęt-Sees in Masuren. - (Światowit. Supplement Series P, Prehistory and Middle Ages, ISSN 1642-493X ; vol.). - Bibliogr. - ISBN 83-87496-19-7.
   
 64. Tomik twórczości młodzieży szkolnej. - Braniewo : ZSB : [Ośrodek Współpracy Międzynarodowej], 2005. - 62 s. : il. ; 21 cm.
   
 65. Tradycje akademickie Elbląga - dawniej i dziś : materiały pokonferencyjne / pod red. Józefa Borzyszkowskiego. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. - 134, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - ISBN 83-89113-14-7.
  Materiały z sesji popularnonaukowej na temat "Tradycje akademickie Elbląga - dawniej i dziś", Elbląg, 17 grudnia 2004 r.
   
 66. Tylkowska, Krystyna: Mała Kordelia / Krystyna Tylkowska. - Elbląg : Fundacja Elbląg, 2005. - 125 s. ; 21 cm. - ISBN 83-921515-1-8.
   
 67. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / [teksty Stanisław Achremczyk ; tł. na jęz. ang. Jolanta Idźkowska ; fot. Janusz Pająk et al.]. - Olsztyn : ElSet, 2006. - 119 s. : fot., portr. ; 29 cm. - Tekst równol. pol., ang. - ISBN 83-89151-19-7.
   
 68. W cieniu Zamkowej Góry : zbiór podań ludowych z Mazur Wschodnich / zebrał, przeł. i oprac. Jerzy Marek Łapo ; [fot. Tomasz Mościcki]. - Dąbrówno : Waldemar Mierzwa : Retman, 2006. - 92, [3] s. : fot. ; 25 cm. - (Moja Biblioteka Mazurska, nr 8). - Bibliogr. s. 85-91. - Indeks. - ISBN 83-910523-9-7.
   
 69. Walichnowski, Feliks: Pionierzy / Feliks Walichnowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Darczyńcy, 2006. - 16 s. : faks. ; 21 cm. - Opis wg okł. - Bibliogr.
  Wstęp do książki, zawiera fragm. pamiętników nadesłanych na konkurs dot. pierwszych miesięcy w Olsztynie po wyzwoleniu.
   
 70. Wasilewska, Bożena: Bibliografia Warmii i Mazur : metodyka prac / Bożena Wasilewska ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2005. - 103, [1] s. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-904259-7-1.
   
 71. Więcek, Mariusz: Dar języków i inne przejęzyczenia : [wiersze] / Mariusz Więcek. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - 58 s.; 21 cm.
   
 72. Wydział Nauk Ekonomicznych 1995-2005 / oprac. Mirosław Gornowicz, Małgorzata Klimowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005. - 40 s. : fot., portr. ; 31 cm. - ISBN 83-7299-397-1.
   
 73. Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie : historia, informacje o działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej, indeks pracowników / [kom. red. Bogusław Staniewski, Aleksandra Kwiatkowska, Krystyna Mieloszyk et al.] ; Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - Olsztyn : ElSet, 2005. - 119, [1] s. : fot., portr. (w tym kolor.) ; 28 cm. - Indeks. - ISBN 83-89151-09-X.
   
 74. Z dróg Erwina Kruka : w 65. urodziny twórcy / red. i wprow. Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2006. - 335 s. : fot., il. ; 22 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - Streszcz. niem. - ISBN 83-917269-4-0.
   
 75. Zawal, Przemysław: Komunikacja miejska : [wiersze] / Przemysław Zawal. - Nowa Ruda : Wydaw. "Mamiko", 2005. - 35 s. ; 21 cm. - ISBN 83-60224-01-3.
  Debiutancki tomik wierszy pisarza z Olsztyna.
   
 76. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie : 60-lecie / [red. prowadzący Irena Kołmak]. - Olsztyn : ZSE, 2005. - 254, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
   
 77. Ziemia olecka na początku XXI wieku / red. Józef Krajeński, Wojciech Guzewicz. - Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej, 2004. - 333 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - (Acta Universitatis Masuriensis) (Episteme ; 36 (2004)). - Bibliogr. przy niektórych częściach. - ISBN 83-86523-66-2.
   
 78. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie warmińsko-mazurskim w 2005 r. / Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : Urząd Statystyczny, 2006. - 75, [8] s. : il., mapy, wykr. ; 30 cm. ISSN 1731-1101.
   
 79. Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich : krzewienie wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych ; Olsztynek : Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny, 2005. - 131, [3] s. ; 21 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 224). - Bibliogr. s. 91. - ISBN 83-87643-09-2.
  Z treści: Sławomir Augusiewicz: Dziejopisarstwo Krzysztofa Hartknocha, s. 28-35. - Janusz Hochleitner: Twórcy świetności Gimnazjum Elbląskiego w XVI-XVII wieku, s. 36-47. - Krystyna Jarosz: Georgius Andreas Helwing (1666-1748) - pastor i przyrodnik z Węgorzewa, s. 48-55. - Janusz Jasiński: Studia i początki pracy naukowej Wojciecha Kętrzyńskiego, s. 56-67. - Jan Chłosta: Laureaci Nagrody Nobla pochodzący z Prus Wschodnich, s. 76-83. - Małgorzata Sztąberska: Juliusz Jan Ossowski (1855-1882) i jego etnograficzno-historyczne zainteresowania Prusami Wschodnimi, s. 84-88. - Izabela Lewandowska: Wkład Jerzego Antoniewicza w organizowanie życia naukowego i polskiej archeologii na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, s. 89-102. - Stanisław Achremczyk: Profesora Karola Górskiego autobiografia, s. 103-112. - Erwin Kruk: Morąscy twórcy z czasów Herdera, s. 113-132.

 

 

cofnij