Joanna Burska, Krystyna Hałun

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
(styczeń-czerwiec 2006)

 

STYCZEŃ

5.01.2006 r. - w filii MBP w Olsztynie - Planeta 11 otwarto wystawę malarstwa Ewy Byszko-Kęstowicz pt. "Widok z okna".

10.01.2006 r. - MBP w Olsztynie gościła delegację ze Szwecji. W trakcie spotkania zarysowany został plan współpracy z biblioteką komunalną w Halmstad.

11.01.2006 r. - w Galerii Stary Ratusz odbył się wernisaż wystawy zdjęć z wypraw do Mongolii autorstwa Bolka Uryna oraz Zbyszka Panka. Otwarciu wystawy towarzyszyło promocji książki Bolka Uryna pt. "Mongolia - wyprawy w tajgę i step".

20.01.2006 r. - kolejny wernisaż w Galerii Stary Ratusz. Tym razem zaprezentowano "Zdjęcia roku i zdjęcia miesiąca 2005" członków Fotoklubu Olsztyńskiego.

23-25.01.2006 r. - w Taurogach na Litwie przebywała delegacja WBP w Olsztynie (Wiesława Borkowska-Nichthauser - Zastępca Dyrektora WBP w Olsztynie, Elżbieta Maruszczak, Joanna Burska). Wyjazd miał na celu spotkanie potencjalnych partnerów projektu "Euroczytanie", który ma być realizowany w Polsce, na Litwie i w Obwodzie Kaliningradzkim.

24.01.2006 r. - MBP w Olsztynie podpisała porozumienie o współpracy ze Scentralizowanym Systemem Bibliotek w Czerniachowsku. Wzajemne kontakty bedą koncentrować się wokół wymiany doświadczeń i kadr, przepływu informacji o podejmowanych działaniach, zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży. Porozumienie podpisano na okres czterech lat, do 10.02.2010 r.

31.01-12.02.2006 r. - w czasie ferii zimowych Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach przygotowała liczne atrakcje dla najmłodszych czytelników. Prowadzono zajęcia plastyczne, komputerowe, gry i zabawy z książką, uczestnicy poznawali Franklina i jego przyjaciół ze Zjednoczonej Europy, Calineczkę z Danii, Pinokia z Włoch i inne postacie. Ferie odbywały się pod hasłem: "Dzień dobry Europo".

LUTY

1.02.2006 r. - w Planecie 11, filii MBP w Olsztynie, otwarto wystawę komiksu Artura Rosy "Raputin". Od 2.02.2006 r. Artur Rosa prowadził warsztaty komiksowe dla użytkowników biblioteki.

6.02-2.03.2006 r. - w oddziale dla dzieci MBP w Bartoszycach zaprezentowano wystawę pt. "Fiknijmy Koziołka. Graficzny wizerunek Koziołka Matołka z kolekcji Emilii Waśniowskiej". Wystawiono ponad 60 prac graficznych współczesnych artystów, m.in.: Edwarda Lutczyna, Małgorzaty Musierowicz, Bohdana Butenko, Jerzego Flisaka, którzy wykonali własny wizerunek Koziołka Matołka.

7.02.2006 r. - Wiesława Borkowska-Nichthauser, Zastępca Dyrektora WBP w Olsztynie, uczestniczyła w IX edycji seminarium z cyklu Archiwizacja i digitalizacja: "Cyfrowy świat bibliotek - problemy techniczne, prawne, wdrożeniowe".

15.02.2006 r. - szczególne wydarzenie w Galerii Stary Ratusz - zaprezentowano wystawę Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu (Warszawa) pt. "Jerzy Giedroyc i zagubieni romantycy...". Przedstawiono życie i dokonania tej niezwykle ważnej dla historii kultury polskiej postaci, a także sylwetki osób z kręgu "Kultury". Ekspozycja pozostała w województwie do końca maja i odwiedziła biblioteki w Iławie, Braniewie, Ełku, Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim, i Kętrzynie.

16.02.2006 r. - czytelnicy spotkali się w Czytelni Książek WBP w Olsztynie w Starym Ratuszu z Ryszardem Pacławskim, autorem książki "Gra o harcerstwo", Jerzym Chrabąszczem, autorem książki "Harcerze gorszego Boga" i Henrykiem Leśniowskim, autorem książki "Czuwaj, czuwaj, czuwaj".

21.02.2006 r. - "Jak sobie radzić z zaburzeniami nastroju" - to temat zorganizowanego w filii nr 2 MBP w Olsztynie spotkania z psychologiem Krzystofem Golińskim.

24.02.2006 r. - Ewa Cielesz, poetka, animatorka twórczości dziecięcej, autorka książki "Skarby z szuflady" spotkała się z najmłodszymi czytelnikami WBP w Olsztynie.

MARZEC

1.03.2006 r. - w WBP w Olsztynie przeprowadzono "III warsztaty tworzenia bibliografii regionalnych powiatów" poświęcone opisowi przedmiotowemu dokumentów regionalnych. W warsztatach udział wzięło 21 bibliotekarzy z terenu województwa.

1.03.2006 r. - w filii nr 18 MBP w Olsztynie otwarto wystawę prac plastycznych dzieci uczęszczających na zajęcia do Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży. Na wystawie eksponowano obrazy malowane pastelami, farbami plakatowymi, kompozycje przestrzenne, rysunki na szkle oraz kartki okolicznościowe.

3.03.2006 r. - w Galerii Stary Ratusz zagościły stwory z "Wilkoniowego Bestiarium". Wystawa prac Józefa Wilkonia obejmowała prace rysunkowe, a także liczne rzeźby stworzeń - zarówno żyjących w przyrodzie, jak i też będących wytworami wyobraźni autora.

8.03.2006 r. oraz 22.03.2006 r. - w WBP w Olsztynie odbyły się dwa czterodniowe szkolenia zorganizowane przez Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w kilku ośrodkach w Polsce ph. "Biblioteka publiczna animatorem działań kulturalno-edukacyjnych w regionie". Szkolenia zostały dofinansowane w ramach programu operacyjnego "Edukacja Kulturalna i Upowszechnianie Kultury" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wzięli w nich udział pracownicy bibliotek publicznych.

9.03.2006 r. - w Planecie 11 otwarto wystawę "Pejzaże wspomnień na papierze" olsztyńskiej malarki Ewy Plichty-Lubienieckiej.

14.03.2006 r. - filia MBP w Olsztynie rozpoczęła warsztaty graficzne dla dzieci. Na pierwszych zajęciach uczestnicy wykonywali matrycę karty świątecznej techniką gipsorytu. W tym samym dniu przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 26 zaprezentowały w bibliotece swoim rówieśnikom i rodzicom sztukę Ireny Kwintowej "Źródełko".

15-18.03.2006 r. - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu wraz z lokalnymi instytucjami kultury współorganizowała III Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej. W programie, obok licznych imprez artystycznych, przeprowadzono dyskusję na temat możliwości współpracy instytucji kultury.

15.03.2006 r. - olsztyński przewodnik Marian Jurak spotkał się z dziećmi i młodzieżą w filii nr 18 MBP w Olsztynie. Doskonały znawca i entuzjasta historii Olsztyna opowiadał o historii i zabytkach osiedla Dajtki, pomógł rozstrzygnąć wątpliwości czy mówić "jadę na Dajtki" czy też "do Dajtek". Spotkanie było połączone z promocją "Monografii Dajtek" wydanej przez osiedlowe towarzystwo przyjaciół.

20-21.03.2006 r. - w MBP w Olsztynie gościli bibliotekarze i przedstawiciele samorządów z Czerniachowska (Obwód Kaliningradzki) oraz Mariampola (Litwa). Podjęto decyzję o przystąpieniu do wspólnego projektu, którego celem będzie utworzenie Multicentrów w miastach partnerskich.

21.03.2006 r. - pierwszy dzień wiosny stal się okazją do otwarcia w Centrum Handlowym "Alfa" w Olsztynie nowej biblioteki multimedialnej - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. "Abecadło" (taką nazwę nadano placówce) powstało na bazie zlikwidowanej filii dziecięcej MBP przy ul. Mickiewicza. Decyzję o otwarciu nowej filii - tym razem przeznaczonej dla najmłodszych - podjęły władze miejskie Olsztyna, dzięki sukcesowi pierwszej biblioteki multimedialnej "Planeta 11". "Abecadło" ma służyć pomocą także rodzicom, bibliotekarzom, nauczycielom, opiekunom, terapeutom i studentom jako warsztat edukacyjny.

24.03.2006 r. - Artur Nichthauser, olsztyński artysta plastyk, zaprezentował w Galerii Stary Ratusz swoje prace malarskie. Wernisaż wzbogacił pokaz multimedialny twórczości autora.

29.03.2006 r. - Olsztyńskie Planetarium i Planeta 11 - filia MBP w Olsztynie, umożliwiły mieszkańcom miasta obserwowanie zaćmienia Słońca przez 3 teleskopy umieszczone na tarasie przed biblioteką oraz poprzez przekaz internetowy z Turcji. W imprezie udział wzięło 150 osób.

30.03.2006 r. - w Czytelni Książek Starego Ratusza Hugo J. Bonatti, literat ausriacki, spotkał się z zainteresowanymi jego twórczością. Współorganizatorami spotkania byli: Instytut Neofilologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Filologia Germańska oraz austriackie forum kultury (Warszawa).

KWIECIEŃ

1.04.2006 r. - w WBP w Olsztynie rozpoczęto realizację projektu - "Spotkania z książką - program promocji książki i czytelnictwa na Warmii i Mazurach". Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa" i realizowany będzie w bibliotekach publicznych województwa. Celem projektu jest promocja bibliotek i czytelnictwa oraz zwiększenie zainteresowania książką, a także rozwój funkcji edukacyjno-kulturalnych bibliotek poprzez prowadzenie zintegrowanych akcji literacko-plastycznych. Planowane jest kontynuowanie projektu w kolejnych latach. W roku bieżącym tematem wiodącym będzie Kubuś Puchatek i jego przyjaciele w związku z 80. rocznicą pierwszego wydania "Kubusia Puchatka" i 50. rocznicą śmierci autora książki, Alexandra Alana Milne.

3.04.2006 r. - w MBP w Bartoszycach kolejny spektakl "Teatru przy Stoliku". Tym razem aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie: Władysław Jeżewski i Marcin Kiszluk zaprezentowali sztukę Lutza Hübnera pt. "Serce boksera".

6.04.2006 r. - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków przedstawił w Galerii Stary Ratusz wystawę pt. "Polska - dwanaście miejsc na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO".

07.04.2006 r. - kolejne spotkanie autorskie w WBP w Olsztynie. Karl Markus Gauß, pisarz, eseista i krytyk literacki, podzielił się z zebranymi refleksjami na temat swojej książki "Umierający Europejczycy", poświęconej najbardziej zapomnianym mniejszościom Europy.

11.04.2006 r. - MBP w Olsztynie podpisała umowę o współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Mariampolu (Litwa).

18-25.04.2006 r. - w filiach i oddziałach dziecięcych MBP w Olsztynie zorganizowano po raz szósty Dni Literatury Dziecięcej, w tym roku pod hasłem: "Co kraj to obyczaj". Ich celem było zainteresowanie najmłodszych czytelników różnorodnością kulturową i poszukiwaniem wspólnych elementów w tradycji i obyczajowości różnych narodów. Dzieci mogły uczestniczyć w spektaklach Teatru Korzunowiczów, w spotkaniach poświęconych głośnemu czytaniu połączonych z wykonywaniem prac plastycznych oraz spotkaniach z ciekawymi osobami, które opowiadały o tradycjach i obyczajach panujących w innych krajach.

19.04.2006 r. - WBP w Olsztynie zorganizowała seminarium szkoleniowe dla kadry kierowniczej bibliotek publicznych województwa. Uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem organizacyjnym i czytelnictwem w bibliotekach publicznych w Polsce, które przedstawiła Małgorzata Jezierska (Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie) oraz z wynikami czytelnictwa w bibliotekach publicznych naszego województwa. Dalsza część spotkania poświęcona była tematyce historyczno-literackiej: redaktor naczelny Krzysztof Kuczkowski przedstawił czasopismo "TOPOS", Wojciech Kass, dyrektor Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu przybliżył aktualną działalność placówki, którą kieruje, a Robert Traba, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN, poruszył tematykę tożsamości regionalnej i narodowej.

21.04.2006 r. - w Galerii Stary Ratusz wystawiono "Ilustracje do bajek i baśni" Teresy Wilbik.

28.04.2006 r. - ujmujące fotografie "Nieznanych Europejczyków" - przedstawicieli mniejszości narodowych, zaprezentował Kurt Kaindl w Galerii Stary Ratusz.

MAJ

W Galerii Stary Ratusz gościła wystawa fotografii Adama Smoczyńskiego. Cykl 12 prac zainspirowanych filmem Wima Wendersa "Niebo nad Belinem" zrealizowano autorską kamerą otworkową.

9.05.2006 r. - studenci Katedry sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zprezentowali w Planecie 11 swoje prace na wystawie zatytułowanej "Transgresja".

10.05.2006 r. - miasteczko akademickie w dzielnicy Kortowo w Olsztynie gościło członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z terenu Warmii i Mazur na dorocznym "Dniu Bibliotekarza". Uczestnicy odwiedzili Bibliotekę Główną, Zakład Pszczelnictwa oraz przystań żeglarską, rozgłośnię radiową i ośrodek jeździecki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

12.05.2006 r. - Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Bartoszycach zorganizowały spotkanie z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy. Uczestnicy spotkali się z władzami miasta i powiatu oraz wysłuchali wykładu prof. Stanisława Achremczyka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) pt. "Humanistyka olsztyńska 1945-2005".

19.05.2006 r. - Ewa Cielesz, poetka i autorka wierszy dla dzieci, spotkała się z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach.

21-24.05.2006 r. - delegacja Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przebywała w Równem na Ukrainie. Wyjazd miał na celu rozpoznanie możliwości dalszej współpracy trójstronnej Dania-Polska-Ukraina. W wyjeździe uczestniczył Dyrektor WBP w Olsztynie - Andrzej Marcinkieiwcz. Podjęto wspólną inicjatywę realizacji projektu "Biblioteka jako centrum informacji o Unii Europejskiej" z Walentyną Jaroszczuk - Dyrektorem Równieńskiej Państwowej Okręgowej Biblioteki oraz Jonem Madsenem - dyrektorem Bibliotek Publicznych Bornholmu.

25-26.05.2006 r. - w tych dniach odbyła się Konferencja Jubileuszowa poświęcona 55. rocznicy działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie ph. Wiedza-Kultura-Informacja. Szersze informacje na temat konferencji przedstawiono w oddzielnym artykule tego numeru "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego".

CZERWIEC

2.06.2006 r. - w Galerii Stary Ratusz zaprezentowano fotografie Magdy Syczło ukazujące "Boże Ciało w Wilnie".

2.06.2006 r. - czytelników MBP w Olsztynie - filii nr 9, 13 i "Abecadło" odwiedziła autorka literatury młodzieżowej Anna Onichimowska.

5.06.2006 r. - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach tradycyjnie zorganizowała eliminacje międzygminne XIX Konkursu Recytatorskiego "Warmia i Mazury w literaturze", w którym udział wzięła młodzież klas VI i gimnazjów. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kudrzycka.

5.06.2006 r. - MBP w Olsztynie obchodziła jubileusz sześćdziesięciolecia działalności. Z tej okazji w dniu 2 czerwca zorganizowano uroczyste spotkanie, podczas którego bibliotekę uhonorowano Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Dyplomy ministra Kultury wręczono pracownikom biblioteki: Elżbiecie Józwowicz, Helenie Leokajtys, Waldemarowi Goncerzewiczowi, Ewie Romejko, Bożenie Pruszkiewicz i Elżbiecie Muż, a wszyscy zasłużeni bibliotekarze otrzymali z rąk Prezydenta Miasta cenne opracowanie o Olsztynie. Z okazji jubileuszu przygotowano wystawę obrazującą najważniejsze dokonania biblioteki oraz prezentację multimedialną.

6-9.06.2006 r. - MBP w Kętrzynie, podobnie jak wiele innych bibliotek publicznych w województwie, uczestniczyła w akcji "Cała Polska Czyta dzieciom" w V Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Z tej okazji zorganizowano liczne inscenizaje przygotowane przez uczniów szkół podstawowych oraz akcje głośnego czytania.

16.06.2006 r. - wystawę pasteli ph.: "Portrety warmińskich kapliczek" otworzył w Galerii Stary Ratusz Aleksander Wołos.

19.06.2006 r. - w MBP w Bartoszycach odbył się Turniej Rodzin Czytających ph. "Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato". W spotkaniu wzięli udział najaktywniejsi czytelnicy biblioteki wraz z rodzinami.

21.06.2006 r. - w Starym Ratuszu zebrali się członkowie olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego. Atrakcją było spotkanie z Mariolą Platte, autorką książki "Najpiękniejsze żniwa".

28.06.2006 r. - w Sali Kopernikowskiej olsztyńskiego Zamku odbyła się promocja książki "Z dróg Erwina Kruka" wydanej przez olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Czytelniczego z okazji jubileuszu 65-lecia urodzin Erwina Kruka, Honorowego Obywatela Olsztyna i laureata Literackiej Nagrody Warmii i Mazur - Wawrzyn 2005. Gospodarzami spotkania byli: Czesław Jerzy Małkowski - Prezydent Miasta Olsztyn oraz olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Czytelniczego.

30.06.2006 r. - Galeria Stary Ratusz gościła wystawę "Lotnisko i ludzie. 60 lat Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie".

 

 

cofnij