Anna Wysocka

 

GAZETA OLSZTYŃSKA 1886-2006. (Wybór materiałów)

 

Wydawnictwa zwarte:

CHŁOSTA, Jan: Wokół spraw warmińskich : rzecz o redaktorach "Gazety Olsztyńskiej" (1886-1939) / Jan Chłosta. - Warszawa : "Pax", 1986. - 81, [3] s., [4] s. portr. ; 20 cm. - Bibliogr. - Indeks

CHŁOSTA, Jan: Wydawnictwo "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1918-1939 / Jan Chłosta ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. - Olsztyn : "Pojezierze", 1977. - 191, [1] s. : tabl. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 61). - Bibliogr. - Indeksy. - Streszcz. w jęz. ang., niem.

Gazeta Olsztyńska : [wędrówki z tytułem / tekst Sebastian Mierzyński ; red. wydania Elżbieta Mierzyńska ; projekt graf., skład komputerowy, przygot. do druku Andrzej Mierzyński ; zdj. kolor. Beata Zaborowska, Zbigniew Woźniak, Grzegorz Czykwin ; zdj. archiwalne Muzeum Warmii i Mazur, Archiwum fotograficzne "Gazety Olsztyńskiej"] - Olsztyn: "Edytor", 2001. - [106] s. ; faks., fot. portr. ; 20 x 20 cm. - Tyt. okł. Wędrówki z tytułem .- Bibliogr.
Też w jęz. niem. - Tyt. okł. Wanderungen mit dem Titel
Wydawnictwo albumowe z okazji 115. rocznicy powstania pisma.

STANISZEWSKI, Andrzej: "Gazeta Olsztyńska" 1886-1939 / Andrzej Staniszewski. - Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 1991. - [20] s. : faks., fot., portr. ; 28 cm. - Streszcz. w jęz. niem.

STANISZEWSKI, Andrzej: Ojców mowy, ojców wiary : historia i współczesność na łamach "Gazety Olsztyńskiej" 1886-1939 / Andrzej Staniszewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989. - 319, [4] s. ; 21 cm. - Indeks

WACHOWIEC, Roman: Placówka Pieniężnych / Roman Wachowiec. - [Olsztyn] : "Gazeta Olsztyńska" : Towarzystwo Przyjaciół "Gazety Olsztyńskiej" [etc., 1995]. - 111, [1] s. : faks., fot., portr. ; 20 cm

WAKAR, Andrzej: "Gazeta Olsztyńska" w latach 1886-1939 / Andrzej Wakar, Wojciech Wrzesiński. - Olsztyn : "Pojezierze" : OBN, 1986. - 516, [4]s., [8] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 104). - Bibliogr. - Indeksy

WAKAR, Andrzej: Przebudzenie narodowe Warmii : 1886-1893 / Andrzej Wakar ; Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. - Olsztyn : [SSK "Pojezierze" : OBN], 1965. - 111, [3] s. ; 23 cm. - (Rozprawy i Materiały [Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego ; nr 9])
[Wyd. 2 ] / Andrzej Wakar. - 1982. - 181, [3] s. : faks., fot., portr., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - Streszcz. w jęz. niem.
Na podstawie piśmiennictwa "Gazety Olsztyńskiej".

Artykuły z czasopism i wydawnictw zwartych:

ADAMOWICZ, Grzegorz: Historyczna mapa na nowe czasy : Olsztyn : nowa redakcja na 115-lecie Gazety Olsztyńskiej / Grzegorz Adamowicz. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 222, s. 3.
Obchody 115. lecia "Gazety Olsztyńskiej", nowa siedziba redakcji.

anna: Warszawa - Olsztyn : nagroda za braille'a / anna. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 126, s. 5.
Nagroda na II Ogólnopolskich Targach Media Tend za wydrukowanie gazety dla niewidomych.

(as): Gazeta Uniwersytecka / (as) // Wiad. Uniw. - 2002, nr 2, s. 3.
"Gazeta Uniwersytecka" dodatek do "Gazety Olsztyńskiej (2002- ).

BERENT, Krzysztof: Gazeta lubi nowości : sprzedaż prasy w regionie / Krzysztof Berent. - Il., tab. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 231, dod. Gaz. Gosp., nr 36, s. 5a.
Sprzedaż "Gazety Olsztyńskiej".

BERENT, Krzysztof: Jak najbliżej Czytelnika : "Gazeta Olsztyńska" Dziennikiem Regionalnym Roku / Krzysztof Berent. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 243, s. 3.
Z raportu "Dzienniki 2003".

BIAŁY, Adam: Czytadło na weekend : nowy dodatek z niespodzianką / Adam Biały ; rozm. Beata Brokowska. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 224, dod. Gosp. Gaz., nr 36, s. 5a.
Rozmowa z szefem marketingu "Gazety Olsztyńskiej" nt. nowego dodatku do pisma.

BIELEWICZ, Zbigniew: Ojców mowy, ojców wiary... : pierwszy numer "Gazety Olsztyńskiej" / Zbigniew Bielewicz. - Il. // Gaz. Olszt. - 2000, nr 91, s. 12.

BIELEWICZ, Zbigniew: Pięćdziesiąt trzy lata / Zbigniew Bielewicz. - Il. //Gaz. Olszt. - 1995, nr 169, s. 2.
"Gazeta Olsztyńska" w 1939 roku.

Brunatne chmury. - Il.// Gaz. Olszt. - 2006, nr 111, dod. Kronika 1926-1935 (V), s. 6.
Zakaz wydawania "Gazety Olsztyńskiej" w 1933 r.

BURNIEWICZ, Józef: Przed zmianami : publiczna prasa regionalna jest bardzo potrzebna / Józef Burniewicz. - Il. // Kulisy Warmii i Mazur. - 2001, nr 15/16, s. 4.

CHEŁSTOWSKI, Marcin: Wystarczy kilka kliknięć / Marcin Chełstowski ; rozm. Szymon Grzędziński. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 259, dod. Gaz. Gosp., nr 44, s. 8a.
Gazeta Olsztyńska w Internecie (www.archiwum.wm.pl, baza od 18 IX 2000 r.).

CHŁOSTA, Jan: "Gazeta Olsztyńska" w raportach Bund Deutscher Osten / Jan Chłosta // Posł. Warm. - 2001, nr 8, s. 8.
W latach 1935-1939.

CHŁOSTA, Jan: Polska reduta na Młyńskiej / Jan Chłosta // Gaz. Olszt. - 1987, nr 68, s.1,3.
Historia pisma do 1939 r.

CHŁOSTA, Jan: Takie były początki : w piętrowym domu na rynku olsztyńskim / Jan Chłosta. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 90, dod. 115 lat Olsztyńskiej, s. 1.
Powstanie "Gazety Olsztyńskiej" w 1886 roku.

CHŁOSTA, Jan: To była silna reduta : rozmowa z dr. Janem Chłostą, redaktorem naczelnym Instytutu Wydawniczego PAX. // Dz. Pojezierza. - 1986, nr 37, s. 5.
Dot. Gazety Olsztyńskiej (dawnej i obecnej).

CHŁOSTA, Jan: Wydawnictwa zwarte "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1918-1939 /Jan Chłosta // Stud. Warm. - T. 27 (1990) [wyd. 1995], s. 197-203.
Referat z sympozjum "400 lat drukarstwa na Warmii", Olsztyn.

CHOJNACKI, Władysław: Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii / Władysław Chojnacki. - Olsztyn : "Pojezierze", 1983. - S. 219-224 : "Gazeta Olsztyńska"

CIMASZKIEWICZ, Piotr: Gazeta to towar z krótkim terminem ważności : rozmowa z Piotrem Cimaszkiewiczem, dyrektorem Działu Sprzedaży Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 63, dod. Magazyn, s. 18.

CIMASZKIEWICZ, Piotr: Idziemy jak burza : "Gazeta Olsztyńska" odnotowała wzrost sprzedaży / Piotr Cimaszkiewicz ; rozm. bb. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 194, dod. Gaz. Gosp., nr 33, s. 5a.

CZERNIAKOWSKA, Ewa: Stulecie "Gazety Olsztyńskiej" / Ewa Czerniakowska // Pomerania. - 1986, nr 7, s. 32-33.
Historia pisma do 1939 r.

DRAMIŃSKI, Andrzej: Jak Liszewski do Poznania : tu powstawała "Gazeta Olsztyńska" / Andrzej Dramiński. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 16, dod. Magazyn, s. 8
Księgarnia i drukarnia Samulowskich w Gietrzwałdzie. Próbny numer "Gazety Olsztyńskiej" z dn. 25 marca 1886 r.

Dzienniki regionalne : raport. - Tab. // Press. - 2005, nr 8, s. 69-75.
Ranking dzienników regionalnych, m.in. "Gazeta Olsztyńska".

DZIWISIŃSKA, Joanna: Wpisać się w krajobraz / Joanna Dziwisińska. - Tab. // Media i Marketing. - 2003, nr 7, s. 25, 27.
Dzienniki regionalne w Polsce, m.in. "Gazeta Olsztyńska".

E.M.: Nagrodzeni reporterzy / E.M. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 29, s. 4.
Nagroda Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dla działu reportaży "Gazety Olsztyńskiej".

FILIPKOWSKI, Tadeusz: Przed stuleciem "Gazety Olsztyńskiej" / Tadeusz Filipkowski // Kom. Mazur.-Warm. - 1983, nr 1, s. 109-112.
Stan badań nad "Gazetą Olsztyńską", relacja ze specjalnej narady historyków olsztyńskich z udziałem profesora dr. hab. W. Wrzesińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, potrzeby badawcze.

HRYWNA, Igor: "Gazeta Olsztyńska" w nowej szacie / Igor Hrywna ; rozm. EM. - Il. // Nasz Olsztyniak. - Nr 135 (2004), s. 10.
Rozmowa z zastępcą redaktora naczelnego nt. dokonanych zmian od 4 maja 2004 roku.

JASIŃSKI, Grzegorz: Sesja w stulecie założenia "Gazety Olsztyńskiej" / Grzegorz Jasiński // Zap. Hist. - 1987, z. 1, s. 229-232. Olsztyn, 17 IV 1986 r.

JASIŃSKI, Janusz: "Gazeta Olsztyńska" 1886-1939, polska, katolicka, antysocjalistyczna / Janusz Jasiński // Posł. Warm. - 1989, nr 18, s. 8,7.

JASIŃSKI, Janusz: Nieznane pisma firmowe "Gazety Olsztyńskiej" z 1908 i 1910 roku / Janusz Jasiński. - Il. // Posł. Warm. - 2001, nr 7, s. 8.

JASIŃSKI, Janusz: Pomiędzy "Gazetą Olsztyńską" a "Nowinami Warmińskimi" (1890-1891) / Janusz Jasiński. - Streszcz. w jęz. niem. // Kom. Mazur.-Warm. - 1996, nr 3, s. 379-387.
Problematyka katolicyzmu i polskości w Prusach Wschodnich.

JASIŃSKI, Janusz: Problematyka wyznaniowa i narodowa "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1886-1914 / Janusz Jasiński. - Streszcz. w jęz. niem. // Stud. Warm. - T. 24 (1987), s. 239-250.

JASIŃSKI, Janusz: W stulecie założenia "Gazety Olsztyńskiej" / Janusz Jasiński // Tyg Powsz. - 1986, nr 13/14, s. 8.
Powstanie pisma i jego rola.

JASIŃSKI, Janusz: "Zorza" - nieznany dodatek "Gazety Olsztyńskiej" przed 100 laty / Janusz Jasiński. - Il. // Posł. Warm. - 2001, nr 7, s. 8.
Ilustrowany miesięcznik "Zorza" wydawany we Lwowie przez Marię Wysłouchową. Współpraca z Sewerynem Pieniężnym (seniorem) w 1900 roku.

KATARZYŃSKI, Władysław: Wszyscy żyli tą "Gazetą" : czytali nas przed wojną, czytają i teraz / Władysław Katarzyński. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 283, s. 8-9.

kb: Chcemy wiedzieć, co się dzieje : tygodniki lokalne - bliżej czytelnika / kb . - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 288, dod. Gaz. Gosp., nr 49, s. 6a.
Tygodniki lokalne jako dodatki do "Gazety Olsztyńskiej".

kb: Informują i nobilitują : dzienniki regionalne to przyszłość / kb. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 248, dod. Gaz. Gosp., nr 42, s. 5a.
Z raportu Media Marketing Polska 2003 "Dzienniki 2003".

kb: Więź z czytelnikami : dzienniki regionalne to potęga / kb. - Wykr. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 85, dod. Gaz. Gosp., nr 15, s. 5a.
Reklama w prasie lokalnej m. in. w "Gazecie Olsztyńskiej".

KIEŁBIK, Jerzy: Olsztyn w latach 1918-1939 : życie miasta i jego mieszkańców w świetle doniesień "Gazety Olsztyńskiej" / Jerzy Kiełbik. - Streszcz. w jęz. niem. // Kom. Mazur.-Warm. - 2003, nr 4, s. 515-531.
Historia Olsztyna na podstawie artykułów z "Gazety Olsztyńskiej".

KORKOZOWICZ, Jerzy: Dawna "Gazeta Olsztyńska" / Jerzy Korkozowicz. - (Aby język giętki...) // Głos Naucz. - 1986, nr 30, s. 12.
Historia pisma do 1939 r.

KORKOZOWICZ, Jerzy: Od Paska do Przybyszewskiej : wszystkie myśli pozajmowane / Jerzy Korkozowicz. - Olsztyn : Wydawnictwo "Pojezierze", 1988. - S. 97-123 : Placówka (o dawnej "Gazecie Olsztyńskiej")

KOWALIK, Helena: Palec między drzwi / Helena Kowalik. - Il. // Przegląd. - 2003, nr 31, s. 34-36.

ŁUKASZEWICZ, Bohdan: Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur : 1945-1975 : szkice do monografii / Bohdan Łukaszewicz ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1982. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 86). - S. 99-150 : "Głos Olsztyński" 1951-1970 "Gazeta Olsztyńska" 1970-1975

MACIEJEWSKA, Katarzyna: Stosunki polsko-rosyjskie na łamach "Gazety Olsztyńskiej" po 1989 roku : wybrane problemy / Katarzyna Maciejewska // Spr. Wsch. - 2004, z. 1, s. 59-65.

MIERZYŃSKI, Sebastian: Cztery strony na debiut : 117 lat temu ukazał się pierwszy numer "Gazety" / Sebastian Mierzyński. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 90, s. 9.
"Gazeta Olsztyńska" w 1886 roku.

MIERZYŃSKI, Sebastian: "Gazeta Olsztyńska" : 118. rocznica wydania pierwszego numeru "Gazety Olsztyńskiej" / Sebastian Mierzyński. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 90, dod. Reporter, nr 70, s. 6.
Dzieje Gazety Olsztyńskiej

MIERZYŃSKI, Sebastian: Służyła polskiej sprawie : historia "Gazety Olsztyńskiej" / Sebastian Mierzyński // Nasz Olsztyniak. - Nr 135 (2004), s. 10.

NOWAK, Bogumiła: Gazety lokalne : nie mamy łatwego życia / Bogumiła Nowak // Bez Wierszówki. - 2004, nr 1, s. 2.
Spotkanie członków olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich poświęcone prasie lokalnej woj. warmińsko-mazurskiego. Regionalna ekspansja "Gazety Olsztyńskiej".

PANASIK, Krzysztof: Kto się upomniał o nią? : przed 116 laty - pierwszy numer "Gazety Olsztyńskiej" / Krzysztof Panasik // Gaz. Olszt. - 2002, nr 89, s. 8.

PANTAK, Jerzy: Na rocznicę dawnej "Gazety Olsztyńskiej" / Jerzy Pantak. - Il. // Bez Wierszówki. - 2005, nr 4, s. 1.
Powstanie "Gazety Olsztyńskiej" w 1886 roku.

PAZERA, Czesław: Olbrzymia mównica : rozmowa z redaktorem naczelnym "Gazety Olsztyńskiej" Czesławem Pazerą / rozm. Tadeusz Willan. - (100 lat Gazety Olsztyńskiej) // Warm. i Mazury. - 1986, nr 8, s. 1,6.
Kontynuacja tradycji przedwojennej "Gazety Olsztyńskiej", inicjatywy olsztyńskiego środowiska dziennikarskiego.

PAZERA, Czesław: Z tradycji czerpiemy siły / Czesław Pazera // Gaz. Olszt. - 1986, nr 89, s. 1,4-5.

PIETRZAK, Adam: Czytelnicy dostali po grzbiecie : nowe oblicze "Gazety Olsztyńskiej" / Adam Pietrzak, bb. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 224, dod. Gaz. Gosp., nr 38, s. 5a.
Nowe dodatki "Gazety Olsztyńskiej".

Powrót tytułu. - Il. // Gaz. Olszt. - 2006, nr 135, dod. Kronika 1966-1975 (IX), s. 6.
Prasa olsztyńska w latach 60-tych i 70-tych.

PRUSIŃSKI, Tadeusz: Wokół "Gazety" / Tadeusz Prusiński // Gaz. Olszt. - 1990, nr 223, s. 1,5.
Przetarg oraz sprzedaż "Gazety Olsztyńskiej" spółce z o.o. Wydawnictwo Gazeta Olsztyńska.

(r): [Sto dwadzieścia] 120 lat temu na Warmii / (r). - Il. // Bez Wierszówki. - 2006, nr 4, s. 3.
"Gazeta Olsztyńska" oraz jej twórcy.

red.: Nasza okładka wyróżniona / red. - Il. // Gaz. Olszt. - 2006, nr 99, s. 3.
Okładka "Gazety Olsztyńskiej" z 27 I 2005 roku nagrodzona w konkursie Izby Wydawców Prasy "GrandFront".

red.: "Reporter" z pazurem / red. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 71, s. 4.
Wyróżnienie okładki "Reportera" dodatku "Gazety Olsztyńskiej" w kategorii dodatki i magazyny w konkursie "GrandFront" na prasową okładkę roku.

Rewolucja i plebiscyt. - Il. // Gaz. Olszt. - 2006, nr 105, dod. Kronika 1916-1925 (IV), s. 6-7.
Gazeta Olsztyńska w czasie walki plebiscytowej na Warmii i Mazurach.

ROSŁAN, Jan: Złodzieje tradycji / Jan Rosłan // Posł. Warm. - 2001, nr 7, s. 5.

RZEPSKI, Jakub: Na marginesie stosunków polsko-niemieckich / Jakub Rzepski // Tyg. Warm. - 2002, nr 35, s. 5 ; 36, s. 9 ; nr 37, s. 9 ; nr 38, s. 9 ; nr 40, s. 14 ; nr 41, s. 14 ; nr 42, s. 14 ; nr 44, s. 14.

Nawiąz.: Jerzy Pantak // Bez Wierszówki. - 2004, nr 4/5, s. 1. -(k): Ugoda i przeprosiny / (k) // Bez Wierszówki. - 2005, nr 3, s. 1.
Dot. sprzedaży "Gazety Olsztyńskiej".

SACEWICZ, Jolanta: Targ o "Gazetę" / Jolanta Sacewicz, Lech Kryszałowicz // Gaz. Olszt. - 1991, nr 59, s. 1,2.
Przetarg oraz sprzedaż "Gazety Olsztyńskiej" spółce z o.o. Wydawnictwo Gazeta Olsztyńska.

SAKOWSKI, Robert: "Gazeta Olsztyńska" w regionie / Robert Sakowski // W: Media a regionalizm - kultura w mediach : materiały z konferencji : Olsztyn - 6 kwiecień 2002 r. / oprac. i red. Andrzej Taborski. - Olsztyn : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze", 2002. - S. 87-91

SAKOWSKI, Robert: Gazetą rządzi czytelnik : "Gazeta Olsztyńska" kończy dzisiaj 120 lat / Robert Sakowski. - Il. // Nasz Olsztyniak. - Nr 289 (2006), s. 11.

SCHMIDT-HÄUER, Christian: Walka o Mazury / Christian Schmidt-Häuer // Forum. - 2001, nr 28, s. 4-5.
Przedr. z "Die Zeit" - "Gazeta Giżycka" oraz "Gazeta Olsztyńska".

SMOŁKA, Leonard: "Gazeta Olsztyńska" na tle prasy polskiej dzielnicy pruskiej (1886-1939) / Leonard Smołka. - Tab. - Streszcz. w jęz. niem // Kom. Mazur.-Warm. - 1987, nr 2, s. 243-265.

STANISZEWSKI, Andrzej: Zagadnienie mniejszości narodowych na łamach "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1886-1939 / Andrzej Staniszewski // W: Z dziejów prasy Prus Wschodnich w XIX i XX wieku : (do 1939 roku) : materiały z sesji naukowej, Bęsia 19-20 listopada 1987 / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; [red. nauk. Bohdan Koziełło-Poklewski]. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1988. - (Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; 7). - S. 95-118

STARZYŃSKI, Adam: Mamy swoją unikatową gazetę : "Gazeta Akademicka" Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP / Adam Starzyński. - Il. // Silva Rerum. - 2004, nr 1, s. 8.
"Gazeta Akademicka", czasopismo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, dodatek "Gazety Olsztyńskiej".

STRZYŻEWSKA, Małgorzata: Dom "Gazety Olsztyńskiej" - odbudowa siedziby i działalność muzeum / Małgorzata Strzyżewska // Kom. Mazur.-Warm. - 2002, nr 4, s. 627-646.

STRZYŻEWSKA, Małgorzata: W kręgu słowa : nie można kochać tego, czego się nie zna... / Małgorzata Strzyżewska. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 90, dod. 115 lat Olsztyńskiej, s. 2-3.
"Gazeta Olsztyńska" 1886-1939 r.

SZAPIEL, Anna: Pierwszy numer : szukamy archiwalnych numerów "Gazety Olsztyńskiej" / Anna Szapiel. - Il. // Gaz. Olszt. - 2006, nr 65, s. 14.
Przedwojenna "Gazeta Olsztyńska" w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur. Poszukiwania wydań, szczególnie z lat 1886-1939.

ŚWIECZKOWSKI, Władysław M.: Stworzyli ją mądrzy chłopi : Gazeta Olsztyńska : 117 rocznica / Władysław M. Świeczkowski. - Il. // Tyg. Warm. - 2003, nr 14, s. 5.
Powstanie "Gazety Olsztyńskiej" w 1886 roku.

(tap): Sierpień'80 w "Gazecie Olsztyńskiej" / (tap) // Bez Wierszówki. - 2005, nr 7/9, s. 1, 4-5.

TOKARCZYK, Jarosław: O czytelnika trzeba zabiegać : już w poniedziałek nowy Dziennik Elbląski : wywiad z Jarosławem Tokarczykiem, prezesem zarządu Sp. z o.o. "Edytor" / rozm. Magdalena Flakowicz. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 64, s. 5.
Wypowiedzi nt. nowej gazety lokalnej "Dziennik Elbląski" (mutacja Gazety Olsztyńskiej)

(tp): Wyjątkowy numer / (tp) // Bez Wierszówki. - 2006, nr 5, s. 3
Omówienie egemplarza "Gazety Olsztyńskiej" z dn. 15 kwietnia 2006 r. wydanego w 120. rocznicę istnienia gazety.

TRABA, Robert: Co dalej? / Robert Traba // Olszt. Kur. Ob. - 1990, nr 30, s. 2.
"Gazeta Olsztyńska" po zmianie redakcji.

UCHWAŁA Komitetu Obywatelskiego m. Olsztyna w sprawie "Gazety Olsztyńskiej" // Posł. Warm. - 1989, nr 20, s. 8.
Kolejne zmiany "Gazety Olsztyńskiej", obecne zmiany graficzne i programowe.

W znakomitym gronie : zostaliśmy wyróżnieni za okładki poświęcone Janowi Pawłowi II - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 286, s. 5.
Nagroda dla Gazety Olsztyńskiej w konkursie European Newspaper Award w Austrii.

WACHOWIEC, Roman: "Gazeta Olsztyńska" kłamie : ani cienia przyzwoitości / Roman Wachowiec. - Il. // Kulisy Warmii i Mazur. - 2001, nr 19, s. 5.

WAKAR, Andrzej: Dzieci jednej matki / Andrzej Wakar // Gaz. Olszt. - 1991, nr 74, s. 3.
Historia "Gazety Olsztyńskiej", walka o polskość na łamach pisma.

WAKAR, Andrzej: "Gazeta Olsztyńska" w latach pierwszej wojny światowej / Andrzej Wakar. - Streszcz. w jęz. niem. // Kom. Mazur.-Warm. - 1989, nr 1/4, s. 55-71.

WAKAR, Andrzej: Narodziny pisma / Andrzej Wakar // Gaz. Olszt. - 1986, nr 21, s. 1,4.
Wypowiedzi, oceny i wspomnienia okolicznościowe dot. "Gazety Olsztyńskiej" z okazji 100-lecia pisma.

WALCZAK, Irena: "Głos Olsztyński" - dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie : "Gazeta Olsztyńska" - dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie : wybór materiałów za lata 1951-1985 / Irena Walczak. - Bibliogr. // Bibl. Olszt. - 1985, nr 4, s. 42-44.

WARACZEWSKI, Maciej: Nie ma tematów tabu : rozmowa z Maciejem Waraczewskim, pełnomocnikiem ds tygodników lokalnych / rozm. Marcin Koniuszko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 288, dod. Gaz. Gosp., nr 49, s. 6a.
Tygodniki lokalne stanowiące uzupełnienie do "Gazety Olsztyńskiej".

WRZESIŃSKI, Wojciech: Fenomen Warmii : rozmowa z prof. dr. Wojciechem Wrzesińskim, rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego /rozm. Stanisław Jermakowicz // Gaz. Olszt. - 1991, nr 74, s. 1,3.
Dot. badań nad historią "Gazety Olsztyńskiej".

WRZESIŃSKI, Wojciech: Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem : studia i szkice z dziejów XX wieku. [2] / Wojciech Wrzesiński - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. - S. 284-297: Rola "Gazety Olsztyńskiej w kształtowaniu i zachowaniu świadomości narodowej Polaków na Warmii (1886-1939)

 

cofnij