Strona główna BWM
Nr 1/2 1999

 

 

   

Zespół redakcyjny:

Roman Ławrynowicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Krystyna Greczycho
Jolanta Juran
Małgorzata Ramutkowska
Bożena Wasilewska

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

Skład wersji elektronicznej
IMPRA

 

 

Od redaktora Roman Ławrynowicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Program PLACCAI – od pomysłu do ... (skrót raportu)

BIBLIOTEKI JUBILATKI

Pięćdziesięciolecie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłakowie
Teresa Głowacka

Pięćdziesięciolecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie Teresa Zielińska

NOWE GRANICE, NOWE BIBLIOTEKI

Bibliotekarstwo publiczne regionu elbląskiego
Krystyna Greczycho

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Rozmowa z Krystyną Greczycho (Elbląg)
Roman Ławrynowicz

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne
Jolanta Juran

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Agroturystyka na Warmii i Mazurach (wybór artykułów z lat 1995 - 1999)
Małgorzata Ryś

"Ogniem i mieczem” – powieść i film Jolanta Juran

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach
Bożena Wasilewska

Źródła informacyjno-bibliograficzne (wybór nabytków WBP w Olsztynie) Beata Rudzka-Florczuk, Marta Korycka,Dorota Machcińska

KALENDARIUM ROCZNIC (styczeń-czerwiec 2000) Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK (styczeń-czerwiec 1999) Joanna Burska

Strona główna BWM