Roman Ławrynowicz

 

Od redaktora

 

“Bibliotekarz Warmińsko - Mazurski” jest kontynuacją “Bibliotekarza Olsztyńskiego”. Nie zmieniamy profilu pisma. Pragniemy, by pozostało ono źródłem wiedzy o bibliotekarstwie naszego województwa, płaszczyzną prezentacji myśli i poglądów; chcemy by nadal służyło pracownikom bibliotek jako podstawowa pomoc w codziennej pracy.

Mamy nadzieję, że zdołamy przywrócić rytmiczność ukazywania się periodyku, że jego zawartość będzie bogatsza proporcjonalnie do wzrostu wielkości oraz zasobności województwa i jego bibliotekarstwa.

Obecny numer w dużej części ma charakter specjalny. Rozpoczynamy prezentacją bibliotek, które powiększyły liczbę tych placówek w naszym województwie. Przybyło 170 bibliotek publicznych, w tym wiele bibliotek zasobnych, wiele placówek ze znaczącym dorobkiem i bogatą tradycją.

Cykl prezentacji rozpoczynamy od Biblioteki Elbląskiej i jej dyrektorki Krystyny Greczycho.

Drugim wielkim tematem jest realizacja programu: "Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji" (PLACCAI). Przedrukowujemy większość materiałów zawartych w serwisie internetowym, który można obejrzeć pod adresem www.placcai.pl. Zamierzaliśmy skróty tekstów wydrukować w języku angielskim i rozpowszechnić je wśród uczestników międzynarodowej konferencji bibliotekarskiej w Starych Jabłonkach. Zrezygnowaliśmy jednak z tego zamiaru ze względu na koszta. Tym bardziej zachęcamy do obejrzenia serwisu PLACCAI w internecie. Tam informacje są w języku angielskim i w rosyjskim. Prześledzenie wszystkich materiałów uwidoczni przebieg realizacji tego dużego przedsięwzięcia. Znaleźć tam można także informacje o Szwecji i bibliotekach szwedzkich, które nie trafiają do najczęściej spotykanych opracowań.

Zachęcam do przeczytania sprawozdania z realizacji programu, chociaż nie odzwierciedla ono wszystkich wartości, które wynosi strona polska z kontaktów z partnerami szwedzkimi.

Nauczyliśmy się wiele, a zrozumieliśmy jeszcze więcej. Mamy nadzieję, że dalszą pracą okażemy wdzięczność Unii Europejskiej, partnerom szwedzkim i Sejmikowi Wojewódzkiemu za umożliwienie nam udziału w przedsięwzięciu służącemu unowocześnieniu bibliotek publicznych.

W pierwszym tegorocznym numerze naszego pisma znalazły się także wszystkie dotychczasowe działy.

Zachęcając do czytania “Bibliotekarza...” pragnę przekonać do nadsyłania nam informacji oraz tekstów własnych. Namawiam do większej aktywności. Tylko wspólnym wysiłkiem możemy spowodować, że nasze pismo regionalne będzie nas łączyć i zbliżać. Publicystyce towarzyszyć będzie próba tworzenia jednolitej wojewódzkiej komputerowej bazy bibliotecznej połączonej z bibliotekami w kraju i za granicą.

cofnij