Teresa Głowacka

 

50 lat Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłakowie

 

Pierwsze starania o zorganizowanie biblioteki w Miłakowie podjął nieżyjący już Stanisław Boni w roku 1947. Prowadzony przez niego punkt biblioteczny, liczący 60 woluminów, automatycznie uległ zlikwidowaniu z chwilą otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej.
Uroczyste otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłakowie nastąpiło 16 stycznia 1949 roku. Kierownictwo powierzono pani Jadwidze Kuć, która pracowała do sierpnia 1949 r., a następnie obowiązki kierownika biblioteki przejęła pani Agnieszka Iwanczenko. Na tym stanowisku przepracowała 34 lata. Od 1 czerwca 1983 r. kierownictwo powierzono pani Marii Bronakowskiej. Pracowała do momentu przejścia na emeryturę. 1 czerwca 1991 r. funkcję kierownika objęła pani Teresa Głowacka i prowadzi tę placówkę do chwili obecnej.
Pierwsze lokum biblioteki stanowiły dwie izby o pow. 31 m2 wymagające gruntownego remontu. Księgozbiór wówczas liczył 590 woluminów. Biblioteka w okresie 50-lecia działalności zmieniła siedem razy pomieszczenie. Najbardziej odpowiedni lokal otrzymała w 1969 r. w dobudowanym skrzydle Domu Kultury, gdzie mieści się do dziś.

Obecnie biblioteka liczy 22 tys. woluminów, obsługuje około 700 czytelników, wypożycza rocznie około 18 tys. książek.

Obchody 50-lecia biblioteki odbyły się 11 czerwca 1999 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miłakowie. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele WBP w Olsztynie, władze Miłakowa, emerytowani i obecni pracownicy biblioteki oraz zaproszeni goście. W części artystycznej obecni wysłuchali montażu słowno-muzycznego o historii i roli książki w życiu człowieka oraz jej znaczeniu w krzewieniu kultury. Następnie piosenki z lat 60. zaśpiewały dziewczęta z zespołu wokalnego, działającego przy MGOK. Na zakończenie wystąpił zespół folklorystyczny emerytów z miłakowskiego Klubu Seniora.
Pan Aleksander Gawryluk – burmistrz Miłakowa – przypomniał pokrótce historię biblioteki, podkreślając jak wielką, pionierską pracę w rozwój tej placówki włożyła pani Agnieszka Iwanczenko i jej kontynuatorka pani Maria Bronakowska. Podziękował bibliotekarzom za ich pracę i wkład w rozwój czytelnictwa na terenie gminy, wręczając kwiaty i skromne nagrody pieniężne.
Przedstawicielka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odczytała list gratulacyjny z okazji jubileuszu półwiecza biblioteki. Natomiast obecna kierowniczka tej placówki podziękowała WBP za nadzór merytoryczny, a władzom Miłakowa za pomoc w rozwijaniu działalności. W dowód uznania wręczyła nagrody książkowe pracownikom MGOK, kierownikom punktów bibliotecznych oraz panu Antoniemu Pająkowi, najstarszemu i aktywnemu czytelnikowi biblioteki.

cofnij