Bożena Wasilewska

 

NOWE KSIĄŻKI O WARMII I MAZURACH

 

1. ADALBERTUS : wyniki programu badań interdyscyplinarnych / pod red. Przemysława Urbańczyka ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Naukowa Oficyna Wydawnicza Scienta, 1998. - 308 s. : il., fot., m., rys., tab. ; 24 cm. - (Adalbertus - Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie ; t. 1)
Dot. również Pojezierza Iławskiego.
Z treści : JAGODZIŃSKI Marek Franciszek : Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Komentarz do katalogu stanowisk. - CHUDZIAK Wojciech W. : Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym szlakiem komunikacyjnym z Kujaw do Prus. - BIENIAS Dorota : Przebieg wczesnośredniowiecznego szlaku lądowego z Kujaw do Prus na tle warunków środowiska przyrodniczego. - MOSZCZYŃSKI Waldemar A. : Wczesnośredniowieczne szlaki komunikacyjne Starego Mazowsza (X-XI wiek).

2. BADANIA archeologiczne starych miast Warmii i Mazur a problemy ich rewaloryzacji : materiały z konferencji, Wykno 12-14.XI.1997 r. / [red. Jacek Wysocki, Jan Michalski] ; Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie, Generalny Konserwator Zabytków. - Nidzica : NFR "Nida" ; Milanówek : "Michalska i Partnerzy", cop. 1998. - 297 s. : fot. kolor., mapy, pl., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref.

3. BATTEK Marek J., SZCZEPANKIEWICZ-BATTEK Joanna
Słownik nazewnictwa krajoznawczego polsko-niemiecki i niemiecko-polski : Śląsk, Ziemia Lubuska, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury = Worterbuch der Landeskundlichen Namen polnisch-deutsch & deutsch-polnisch : Schlesien, Ostbrandenburg, Pommern, Ostpreussen / Marek J. Battek, Joanna Szczepankiewicz-Battek. - Wyd. 4 całkowicie zm. - Wrocław : "Silesia", 1998. - 296 s. : mapy ; 24 cm
Wyd. poprz. pt.: Słownik nazewnictwa krajoznawczego Śląska i Ziemi Lubuskiej polsko-niemiecki, niemiecko-polski.

4. BEŚKA Krzysztof
Urbi et Orbi : [poezje] / Krzysztof Beśka ; [fot. Wiesław Żarczyński, Maciej Radomski]. - Olsztyn: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Warmii i Mazur, 1998. - 63 s. : fot. ; 20 cm

5. BURKACKIE biesiadowanie tam gdzie gniazdo bocianie : almanach poezji ziemi działdowskiej / [red. Rafalski Tomasz]. - Działdowo : Urząd Gminy ; Ciechanów : Stowarzyszenie Pracy Twórczej, 1998. - 90 s. : fot. ; 21 cm

6. CYTRYN-BIALER Lucie, CYTRYN ABRAM
Dla ciebie Nelly ; Zeszyty / Lucie Cytryn-Bialer, Cytryn Abram. - Olsztyn : Oficyna Druków Niskonakładowych, 1998. - 214 s. : faks., fot., portr. ; 20 cm
Opowieść autobiograficzna o losach rodziny żydowskich fabrykantów z Łodzi. Dot. również Olsztyna.

7. DIECEZJA toruńska : historia i teraźniejszość. T 13 : Dekanat nowomiejski : praca zbiorowa / [zespół red. Stanisław Kardasz (red. nacz.) et al.] ; pod red. S. Kardasza ; [aut. tekstów Marian Dorawa et al.]. - Toruń : Toruńskie Wydaw. Diecezjalne, 1998. - 131, [1] s. : fot., 1 mapa ; 24 cm. - Bibliogr.

8. DOBIES Agnieszka, PLANTER Maria
Stan czystości wybranych jezior Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego / [aut. Agnieszka Dobies, Maria Planter] ; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. - Olsztyn : Instytut Rybactwa Śródlądowego. Wydaw. ; Warszawa , 1998. - 92 s., [1] k. tabl. złoż. luz. : fot. kolor., mapy ; 24 cm + 1 k. m.: Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego : plan ochrony. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - Bibliogr.
Treść : Charakterystyka Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego : Stan czystości wybranych jezior Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i jego otuliny. [Jeziora: Bądze, Ewingi, Gardzień, Jasne, Jeziorak Duży, Motława Wielka, Motława Mała, Piotrowskie, Płaskie, Rucewo Małe, Rucewo Wielkie, Szymborskie, Urowiec, Witoszewskie]. - Podsumowanie: Podstawowe informacje o Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego; Charakterystyka fizycznogeograficzna Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego: Położenie; Budowa geologiczna; Rzeźba; Klimat; Wody; Świat roślin i zwierząt. - Ludność i osadnictwo. Struktura użytkowania terenu. - Rezerwaty i pomniki przyrody. - Zabytki kultury materialnej. - Szlaki turystyczne.

9. DOMAGAŁA Bożena
Problematyka narodowa w publicystyce mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach / Bożena Domagała ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. - Olsztyn : OBN, 1998. - 100, [2] s. ; 24 cm
Ujęcie historyczne.
Treść : Wprowadzenie. - Nacjonalizm i ideologia narodowa. Perspektywa teoretyczna. - Uwarunkowania instytucjonalne ruchu mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach. - Bohaterowie - historia i dzień dzisiejszy. - Pomniki i miejsca święte. - Idee narodowe. - Wnioski.

10. EDUKACJA muzyczna dzieci i młodzieży z uwzględnieniem specyfiki regionu / pod red. nauk. Lucjana Marzewskiego. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998. - 103 s., [2] s. tabl. : nuty ; 24 cm. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 144). - Bibliogr.
Materiały z ogólnopolskiej konferencji na temat "Wpływ specyfiki regionu na problematykę wychowania muzycznego" zorg. w dn. 5-6 XI 1997 r.
Z treści : SZATRAWSKI Krzysztof : Regionalizacja nauczania muzyki w klasach I-III. Rola tradycji lokalnych w wychowaniu muzycznym z uwzględnieniem specyfiki województwa olsztyńskiego, s. 38-42. - KOPER Bożena : Realizacja treści regionalnych na lekcjach przedmiotu "muzyka" w olsztyńskich szkołach podstawowych, s. 54-58. - RONDOMAŃSKA Zenona : Hymn szkoły jako wyraz tradycji regionalnych. [Na przykładzie szkół Olsztyna], s. 74-80. - MIKOLON Maria : Charakterystyka studentów "wychowania muzycznego" z uwzględnieniem aspektów regionalnych. [M.in. na podstawie badań studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie], s. 91-103.

11. ELBLĄG i okolice na dawnej pocztówce : [praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zaskiewicza ; opis pocztówek Zbigniew Zajchowski i Jerzy Zaskiewicz]. - Elbląg : "Yama", 1998. - 151 s. : faks., fot. (w tym kolor.), 1 pl. ; 31 cm. - Tekst częśc. równol. pol., niem., ang.

12. FOLKLOR i pogranicza / pod red. Andrzeja Staniszewskiego i Beaty Tarnowskiej. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw., 1998. - 297 s. : faks. ; 24 cm. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 148). - Bibliogr. przy pracach
Materiały z konferencji naukowej "Folklor i pogranicza", Olsztyn, 7-9 VI 1996 r. zorg. przez Instytut Filologii Polskiej WSP w Olsztynie oraz Komisję ds. Folklorystyki Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.
Z treści : SIEKIERSKI Stanisław : Region pełen problemów. [Kształtowanie tożsamości kulturowej na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej], s. 73-80. - JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW Zoja : Tradycja i współczesność w życiu polskich staroobrzędowców. [Dot. Mazur], s. 80-89. - SZATRAWSKA Izabela : Folklor muzyczny Warmii i Mazur w powojennej prasie olsztyńskiej, s. 90-99. - CHOJNOWSKI Zbigniew : Od tekstu do tekstu. (Charakterystyka wybranych parafraz polskich utworów w twórczości Michała Kajki), s. 100-109. - SIENIEWICZ Mariusz : U kresu wędrówki leży Atlantyda Północy. Poezja Kazimierza Brakonieckiego, s. 210-223.

13. GAŁCZYŃSKA Kira
Nie wrócę tu nigdy czyli Pożegnanie z Mazurami / Kira Gałczyńska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 1998. - 218, [2] s., [16] s. tabl. : 2 faks., fot., portr ; 20 cm
Wspomnienia córki K.I. Gałczyńskiego z pobytów w leśniczówce Pranie.

14. GOŁDAP w prasie w latach 1990-1998 / [wybór tekstów Łukasz Franczuk, Grzegorz Piotrowski]. - [Ełk : Mazurska Regionalna Izba Gospodarcza] : na zlec. Urzędu Miasta i Gminy Gołdapi, 1998. - 80 s., [8] s. tabl. : il., fot. kolor. ; 20 cm

15. HOCHLEITNER Janusz, SHEER Iwona
Obrońca przed wylewami rzek : niezwykłe dzieje życia i kultu świętego Jana Nepomucena / Janusz Hochleitner, Iwona Sheer. - Elbląg ; Świdnica : [Janusz Hochleitner], 1998. - 111, [1] s. : il., fot. kolor. ; 16 cm. - Streszcz. niem. - Bibliogr.
Dot. również Warmii.

16. JEST takie miejsce : ziemia piska we wspomnieniach i poezji / [red. Janusz Kopciał]. - Suwałki : "Hańcza" ; Pisz : nakł. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, 1998. - 175, [1] s. : il., fot., portr. ; 21 cm

17. KONDRACKI Jerzy
Geografia regionalna Polski / Jerzy Kondracki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 440, [1] s., [24] s. tabl. kolor. : fot., rys. ; 24 cm + mapa. - Bibliogr. - Indeksy
Z treści : Pojezierze Iławskie, s. 91-92. - Garb Lubawski, s. 96-97. - Nizina Staropruska : Wzniesienia Górowskie ; Równina Ornecka ; Równina Sępopolska, s. 99-103. - Pojezierze Mazurskie : Pojezierze Olsztyńskie ; Pojezierze Mrągowskie ; Kraina Wielkich Jezior Mazurskich ; Kraina Węgorapy ; Wzgórza Szeskie ; Pojezierze Ełckie ; Równina Mazurska, s. 103-118.

18. KWIATKOWSKI Stefan
Zakon niemiecki w Prusach a umysłowość średniowieczna : scholastyczne rozumienie prawa natury a etyczna i religijna świadomość Krzyżaków do około 1420 roku / Stefan Kwiatkowski. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998. - 169 s. ; 24 cm. - Streszcz. niem.

19. LESIAKOWSKI Krzysztof
Mieczysław Moczar "Mietek" : biografia polityczna / Krzysztof Lesiakowski. - Warszawa : "Rytm", 1998. - 479 s., 24 s. tabl. : faks., fot., portr. ; 25 cm
Okres olsztyński (wrzesień 1948 - kwiecień 1952).

20. MACIEJEWSKI Stefan
Po ziemi suwalskiej : przewodnik turystyczny / Stefan Maciejewski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Suwałki : "Hańcza", 1998. - 311, [7] s., [5] k. tabl. kolor. złoż. : fot., mapy, pl. ; 17 cm. - Bibliogr. - Indeksy

21. MAKIŁŁA Dariusz
Między Welawą a Królewcem 1657-1701 : geneza Królestwa w Prusach (Königtum in Preussen) : studium historyczno-prawne / Dariusz Makiłła . - Toruń : TNT : nakł. "Elva", 1998. - 238 s., [12] k. tabl. (w tym kolor) : il., fot., 1 mapa, portr. ; 24 cm. - (Studia Iuridica / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; t. 20 z. 3). - Aneksy łac. - Streszcz. ang., niem. - Bibliogr.

22. MALEWSKA Eugenia, KICOWSKA Alicja, PIETRASZEK Teresa
Mazury O.K. : preferencje i upodobania turystów zagranicznych / [oprac. Eugenia Malewska, Alicja Kicowska, Teresa Pietraszek ; Instytut Nauk o Wychowaniu ART w Olsztynie. - Olsztyn : [b.w.], 1998. - 51 s, [1] s. ; 21 cm. - Do użytku wewn.
Dot. turystów odwiedzających Polskę, w tym również Mazury (teren woj. olsztyńskiego i suwalskiego).

23. MAZUR Zbigniew, WAWRUCH Krzysztof
Nauczyciele wobec przeszłości Ziem Zachodnich i Północnych / Zbigniew Mazur, Krzysztof Wawruch ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy Poznań]. - Poznań : IZ, 1998. - 77, [3] s. : tab. ; 29 cm. - (Zeszyty Instytutu Zachodniego ; nr 9/1998)
Dot. wprowadzania treści regionalnych w programach szkolnych. Badania przeprowadzono na Ziemi Lubuskiej i w Olsztyńskiem.

24. MIEJSCA święte Rzeczypospolitej : leksykon / pod red. Antoniego Jackowskiego. - Kraków : Znak, 1998. - 402 s., [12] s. tabl. (w tym kolor.) : fot., m. ; 22 cm. - Bibliogr.
Z treści : Ełk. - Gietrzwałd. - Głotowo. - Stoczek Klasztorny. - Święta Lipka. - Wojnowo.

25. MIĘDZY Wileńszczyzną a Prusami : polityka, społeczeństwo, kultura
(XIII-XX w.) : księga pamiątkowa poświęcona jubileuszowi pięćdziesięciolecia pracy naukowej i siedemdziesięciopięciolecia urodzin prof. dr. hab. Wacława Odyńca : zbiór opracowań / pod red. nauk. Józefa Włodarskiego. - Gdańsk : "Marpress", 1998. - 280, [3] s. : fot., 1. mapa, 1 portr. ; 21 cm. - Tekst częśc. niem. - Streszcz. niem., pol. - Bibliogr. prac. W. Odyńca

26. MOŻEJKO Beata
Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w Średniowieczu / Beata Możejko. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. - 280 s. ; 21 cm. - Bibliogr.

27. OSTASZEWSKA Katarzyna
Pomorze Wschodnie / zespół aut. Katarzyna Ostaszewska i Marek Więckowski oraz Tomasz Czarski [et al.]. - Warszawa : "Geo Center", cop. 1998. - 239 s. : fot. kolor., mapy, rys. ; 25 cm. - (Przewodnik dla Aktywnych)

28. PASŁĘK - 700-lecie : ludzie, religia, historia / pod red. Wiesława Rodzewicza, Józefa Włodarskiego. - Pasłęk : [Parafia Świętego Józefa], 1998. - 176 s. : fot. ; 20 cm

29. PIECHOCKI Stanisław
Dzieje olsztyńskich ulic / Stanisław Piechocki. - Wyd. [2] rozsz. i wzbogacone nowymi il. - Olsztyn : Remix, 1998. - 295 s. : faks., fot., pl., portr. ; 24 cm. - Zsfassung

30. PIOTR Obarek : felietony graficzne : [katalog wystawy]. - Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 1998. - [16] s. : fot. kolor. ; 30 cm Ur. w 1953 r. w Działdowie. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę.

31. POGRANICZE mazursko-kurpiowskie : materiały z sesji naukowej (14 listopada 1997 r.) : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Janusza Gołoty ; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Instytut Historii WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej] w Olsztynie. - Olsztyn ; Ostrołęka : OTN, 1998. - 132, [2] s. : m., tab. ; 24 cm
Z treści : DOBROŃSKI Adam : Stała się rzecz ważna, s. 5-11. [Omówienie sesji]. - ACHREMCZYK Stanisław : Sąsiedztwo mazowiecko-pruskie w XVIII wieku, s. 12-19. - KUDRZYCKI Zbigniew : Kształtowanie się pogranicza mazursko-kurpiowskiego w XIV- XIX wieku, s. 20-36. - KASPAREK Norbert : Pogranicze kurpiowsko-mazurskie w 1831 roku, s. 37-41. - SZMYT Andrzej : Organizacja zakupu broni dla powstania styczniowego i jej przemyt na Kurpie przez teren Prus Wschodnich, s. 42-54. - GOŁOTA Janusz : Kurpiowszczyzna wobec plebiscytu na Warmii i Mazurach, s. 55-61. - GIESZCZYŃSKI Witold : Punkty etapowe Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na linii kolejowej Ostrołęka - Olsztyn, s. 89-91. - KIJOWSKI Jerzy : Przesiedlenia ludności Kurpiowszczyzny na Ziemie Odzyskane po II wojnie światowej (ze szczególnym uwzględnieniem powiatu ostrołęckiego), s. 92-104.
[Dot. również Działdowa]. - FILIPKOWSKI Tadeusz : Jak Polacy zapatrywali się na polityczną przyszłość Prus Wschodnich? s. 105-113. - GOŁĘBIOWSKI Bronisław : Pamiętniki pogranicza mazursko-kurpiowskiego, s. 114-122. - PAJKA Stanisław : Wybrane aspekty świadomości regionalnej młodzieży szkolnej z pogranicza kurpiowsko-mazurskiego, s. 123-132.

32. POKOJSKI Edward
Album o historii Banku Spółdzielczego w Lubawie / Edward Pokojski. - Lubawa : "Fakt" : na zlec. Banku Spółdzielczego, 1998. - 72 s. : faks., fot., portr. (w tym kolor.) ; 30 cm

33. PUBLIKACJE pracowników Wydziału Budownictwa Lądowego ART / Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie. Wydział Budownictwa Lądowego. - Olsztyn : Wydaw. AR-T, 1998. - 74, [2] s. ; 23 cm

34. REIMANN Dietmar B.
Bursztynowa komnata : fakty i mity / Dietmar B. Reimann ; z niem. przeł. Małgorzata Mirońska. - Warszawa : Trio, 1998. - 213 s. : faks., fot., m. ; 21 cm

35. SALMONOWICZ Stanisław
Prusy : dzieje państwa i społeczeństwa / Stanisław Salmonowicz. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1998. - 486, [2] s., [24] s. tabl. : il., fot, 2 mapy, portr. ; 21 cm. - Nota bibliogr. - Indeks

36. SAWICKA Hanna
Maria Zientara-Malewska : monografia życia i twórczości / Hanna Sawicka. - Wyd. 2 uzup. i poszerz. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1998. - 292, [2] s., [18] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 22 cm. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 38). - Bibliogr. - Indeksy

37. SZORC Alojzy
Dzierzgoń : od początku do dni naszych 1248-1998 / Alojzy Szorc. - Dzierzgoń : Rada Miejska Gminy Dzierzgoń, 1998. - 368 s., [24] s. tabl. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeksy

38. SZUMSKI Jerzy
Bursztynowa komnata / [Jerzy Szumski ; il. Andrzej Mierzyński]. T. 2, Krzyż i podkowa. - Olsztyn : "Warmia", [1998]. - 208 s. : il. ; 21 cm. - (Pan Samochodzik i... / Jerzy Szumski ; 18). - Tyt. grzbiet.: Pan Samochodzik i bursztynowa komnata

39. SZUMSKI Jerzy
Bursztynowa komnata / [Jerzy Szumski ; il. Andrzej Mierzyński]. T. 1, Wilczyca z jantaru. - Olsztyn : "Warmia", [1998]. - 199, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Pan Samochodzik i... / Jerzy Szumski ; 18). - Tyt. grzbiet.: Pan Samochodzik i bursztynowa komnata

40. SZYNKOWSKI Jerzy, WÜNSCHE Georg S.
Wolfsschanze : das Führerhauptquartier (FHQu) : Reiseführer : Fakten, Thesen, Analysen. Zeitgeschichte im Rückblick / Jerzy Szynkowski, Georg S. WÜNSCHE. - Kętrzyn : Verlag "Kengraf", 1998. - 246 s. : fot., pl., portr. ; 23 cm. - Bibliogr.
Kwatera Hitlera "Wilczy Szaniec" w Gierłoży.

41. TARASEWICZ Hanna, TARASEWICZ Stanisław
Wilczy Szaniec : przewodnik : [zamachy, ostatnie dni Hitlera, inne ciekawostki] / Hanna Tarasewicz, Stanisław Tarasewicz. - Bartoszyce : Zakład Usług Poligraficznych, Arkadiusz Stopa i Andrzej d'Obyrn, [1998]. - 96 s. : fot. m., pl., portr. ; 20 cm. - Bibliogr.

42. WRÓBLEWSKA Helena
Monitoring wielkich jezior mazurskich : (wyniki badań z lat 1990-1998) / Helena Wróblewska ; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Suwałkach. - Suwałki ; [Warszawa] : PIOŚ, 1998. - 88 s., [1] k. tabl. złoż. : 1 mapa kolor., wykr., err. ; 24 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - Bibliogr.

43. ZAWADZKI Wojciech
Bernhard Poschmann [1878-1955] - warmiński badacz wczesnochrześcijańskiej pokuty / Wojciech Zawadzki. - Olsztyn : "Hosianum", 1998. - 224, [4] ; 24 cm. - (Rozprawy Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie ; nr 7). - Bibliogr. - Indeks. - Zsfassung

cofnij