Joanna Burska

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 

Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec

STYCZEŃ

Dokonano ostatecznego podsumowania z realizacji projektu “Internet dla wsi, gminy, miasta i województwa” realizowanego przez WBP wspólnie z innymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, współfinansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego. W bieżącym roku WBP będzie realizować wspólnie z bibliotekami publicznymi województwa Halland (Szwecja) projekt PLACCAI finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W Oddziale Literatury Zagranicznej WBP, przy ul. Dworcowej 68, kolejny raz swoje fotografie zaprezentował Maciej Mielęcki. Tym razem dokumentowały one wyprawę Akademickiego Klubu Turystycznego w góry Azji, która odbyła się na przełomie września i października 1997 r.

6.01 – na corocznym spotkaniu zebrali się pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Omówiono największe osiągnięcia roku minionego oraz najważniejsze zamierzenia roku 1999.

14.01 – członkowie Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Czytelniczego spotkali się z grafikiem Tadeuszem Burniewiczem, który promował swoją książkę “Olsztyn w karykaturze i anegdocie”.

15.01 – 50. lecie działalności obchodziła Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w codziennej pracy na rzecz czytelnictwa i popularyzacji wiedzy zawartej w książkach.

18 – 21.01 – w ramach realizacji projektu PLACCAI w bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego przebywali bibliotekarze ze Szwecji. Podzielili się oni swoimi doświadczeniami z bibliotekarzami z bibliotek w Bartoszycach, Morąga, Jonkowa i Olsztyna. Przeprowadzili oni również ze zgromadzonymi zajęcia warsztatowe. Szersza informacja – Bibliotekarz Olsztyński 2/98.

LUTY

1 - 3.02 – w Szwecji przebywali Roman Ławrynowicz (dyrektor WBP) oraz Józef Szkandera (dyrektor SOKSiR w Jonkowie) – koordynatorzy projektu PLACCAI ze strony polskiej. Wizyta miała charakter roboczy, a jej podstawowym celem było ustalenie dalszych kierunków działania.

28.02 – na emeryturę odeszła Leokadia Oniszczuk, długoletnia główna księgowa WBP. Życzymy wielu spokojnych lat, zdrowia i codziennej pogody ducha.

18.02 – Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Czytelniczego zorganizował promocję wydanego przez siebie tomiku poezji Tadeusza Prawdzica Brzeskiego. Promocji towarzyszyła wystawa prac plastycznych autora.

22.02 – w sali konferencyjnej WBP przy ul. 1 Maja 5, pracownicy Biblioteki mieli okazję zapoznać się z działalnością Instytutu Herdera w Marburgu, którą przybliżył nam pracownik Instytutu Heinrich Mrowka.

MARZEC

10.03 – w siedzibie WBP szkolili się pracownicy bibliotek publicznych całego województwa. Głównym tematem zajęć było zapoznanie się z podstawowymi zasadami pisania projektów, na które można uzyskać dofinansowanie z Fundacji im. Stefana Batorego oraz możliwościami zastosowania komputera w bibliotece. Ponadto dr Zbigniew Chojnowski omówił życie literackie na Warmii i Mazurach w ciągu ostatnich 20 lat.

15.03 – nastąpił odbiór wyremontowanej części północno-zachodniej Starego Ratusza. Po przeniesieniu do niej agend WBP z części dotychczas użytkowanej przez Bibliotekę, zostanie ona wkrótce otwarta dla użytkowników.

16.03 – w Olsztynie przebywał Generalny Konserwator Zabytków RP, minister Aleksander Broda. W nowej Czytelni Książek w Starym Ratuszu podczas konferencji prasowej rozmawiał z dziennikarzami.

20.03 50 lat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie. Uroczystości uświetniły występy artystyczne. Życzymy Bibliotece – Jubilatce wielu kolejnych lat pracy na rzecz krzewienia kultury, książki i czytelnictwa.

26.03 – Oddział Polskiego Towarzystwa Czytelniczego w Olsztynie zorganizował spotkanie z Mazzlumem Saneją, tłumaczem poezji polskiej i albańskiej.

KWIECIEŃ

8.04 – po remoncie otwarto dla czytelników północno – zachodnie skrzydło Starego Ratusza. W nowych wnętrzach umieszczono Wypożyczalnię Główną z katalogami, Czytelnię Czasopism (parter), Czytelnię Książek (I piętro) oraz Informatorium (II piętro). Rozpoczęto remont części południowo – wschodniej, gdzie jeszcze mieszczą się magazyny Wypożyczalni. W dalszym ciągu księgozbiór beletrystyczny oraz fragment księgozbioru Czytelni przechowywany jest w magazynach Archiwum Państwowego.

12 – 17.04 – 10 osobowa delegacja bibliotekarzy z placówek biorących udział w realizacji projektu PLACCAI przebywała na warsztatach szkoleniowych w Szwecji. Program obok zapoznawania się z nowoczesnymi metodami pracy bibliotek przewidywał również zapoznanie się z zasadami polityki kadrowej w samorządzie szwedzkim oraz zasadami pracy Urzędu Miasta w Halmstad.

MAJ

26.05 – WBP zorganizowała kolejne szkolenie, tym razem dla pracowników bibliotek publiczno-szkolnych, dziecięcych i oddziałów dla dzieci. Oprócz wystąpienia dyrektora Romana Ławrynowicza, który przedstawił główne problemy działalności bibliotek publicznych naszego województwa, uczestnicy zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

CZERWIEC

2 – 4.06 – w Olsztynie na spotkaniu roboczym koordynatorów PLACCAI przebywali Kerstin Grum (dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej w Halmstad) oraz Tommy Löfquist (przedstawiciel Sejmiku Halland).

9.06 – kolejne spotkanie zorganizowane przez Olsztyński Oddział PTCz. Tym razem gościem był popularny aktor Jan Machulski, który promował swoją książkę “Chłopak z Hollyłódź”.

11.0650. lecie działalności obchodziły biblioteki publiczne w Miłakowie. Gratulujemy serdecznie pięknego jubileuszu i dziękujemy za wszystkie – minione i kolejne – lata pracy na rzecz rozwoju kultury naszego regionu.

26.06 – w Czytelni Książek WBP w Starym Ratuszu promowano monografię Jerzego Sikorskiego dotyczącą tego zabytku. Pozycję “Stary Ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta” wydała WBP wspólnie z Olsztyńskim Oddziałem PTCz. Jednym z głównych sponsorów było Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane oraz WPB ROMBUD spółka z o.o. W imprezie udział wziął autor oraz wydawcy i sponsorzy. Oprócz tego odbył się kiermasz książek przygotowany przez hurtownię książek WBP oraz koncert zespołu “Czerwony Tulipan”.

27.06 – rozdanie dyplomów w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim Zaocznym prowadzonym przez olsztyńską filię Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie. W tym roku Studium ukończyło 21 absolwentów.

cofnij