Małgorzata Ryś

 

AGROTURYSTYKA NA WARMII I MAZURACH

Wybór artykułów z lat 1995-1999

 

 1. aw : Chata dla mieszczucha. Gaz. Olszt. 1998 nr 121 s. 7.
  Agroturystyka w woj. olsztyńskim.
 2. BN : Pomysły do wzięcia. Agroturystyka szansą wsi ? Gaz. Olszt. 1998 nr 197 s. 16, il.
  Gospodarstwo agroturystyczne Edwarda Baranowskiego z Szałkowa gm. Iława.
 3. BN : Sojusz w agroturystyce. Gaz. Olszt. 1998 nr 215 s. 4.
  Powołanie Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej Pojezierza Iławskiego.
 4. has : Laski, piaski i konie. Gaz. Olszt. 1998 nr 116 s. 4, il.
  Gospodarstwo agroturystyczne Danuty i Mirosława Olejników z Barczewka.
 5. has : Od motyki do jachtu. Gospodarskie pomysły. Gaz. Olszt. 1997 nr 74 s. 4.
  Gospodarstwo agroturystyczne Edwarda Nowickiego z Wołowna.
 6. JESIONOWSKA Tamara : Czym chata bogata. Świętajno zaprasza na wieś. Dz. Pojezierza 1996 nr 115 s. 26, il.
  Rozwój agroturystyki.
 7. JESIONOWSKA Tamara : Gościnne gospodarstwa. Agroturystyka na Warmii i Mazurach. Dz. Pojezierza 1998 nr 224 s. 7.
 8. JESIONOWSKA Tamara : Kozi dwór. Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. Dz. Pojezierza 1998 nr 188 s. 7, il.
  Gospodarstwo Jolanty i Andrzeja Kłoczewskich z Gietrzwałdu - III miejsce w edycji ogólnopolskiej konkursu "Zielone lato".
 9. JESIONOWSKA Tamara : Kuracja w "Ostrodze". Dz. Pojezierza 1998 nr 131 s. 4.
  Gospodarstwo agroturystyczne Bożeny Kolouszek z Kabikiejm Dolnych.
 10. JESIONOWSKA Tamara : Lato w zagrodzie. Na miejski stres dobra jest wieś. Dz. Pojezierza 1996 nr 96 s. 21, il.
  Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.
 11. JESIONOWSKA Tamara : Mieszczuch na zagrodzie. Zapraszamy na wieś. Dz. Pojezierza 1996 nr 152 s. 9, il.
  Gospodarstwa agroturystyczne Elżbiety i Ryszarda Kirwielów w Starych Jabłonkach, Beaty i Andrzeja Dolińczyk z Idzbarka, Balbiny i Tadeusza Stelmachów z Ilągu oraz Marioli Platte w Gierzwałdzie.
 12. JESIONOWSKA Tamara : Pojezierze Iławskie wabi na wieś. Dz. Pojezierza 1998 nr 243 s. 7.
  Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej Pojezierza Iławskiego.
 13. JESIONOWSKA Tamara : Stajnia nad jeziorem. Nowe gospodarstwo agroturystyczne. Dz. Pojezierza 1998 nr 9 s. 4.
  Gospodarstwo Ewy Sieczkowskiej z Nowej Wsi Ostródzkiej.
 14. JESIONOWSKA Tamara : Ucieczka pod strzechę. Miasto odpoczywa, wieś zarabia. Dz. Pojezierza 1995 nr 130 s. 4, il.
  Gospodarstwa agroturystyczne Marii i Mieczysława Dudko w Ługwałdzie, Zofii Szumińskiej w Rukławkach, Ignacego i Tadeusza Łuńskich w Botowie, Krzysztofa Hanke w Borowskim Lesie, Władysława i Danuty Bąbów w Nowym Moście, pensjonat Ireny Zakrzewskiej we wsi Korpele.
 15. lek : Wieś wita nas. Konie, panie i bażanty. Gaz. Olszt. 1998 nr 147 s. 1.
  Agroturystyka w woj. olsztyńskim.
 16. ŁAGUNA-KOZŁOWSKA Wanda : Krajobraz (wbrew prawu, mimo prawa) nie ochroniony. Aura 1996 nr 5 s. 22-25, il.
  Turystyka wiejska na przykładzie Warmii i Mazur.
 17. MIERZYŃSKA Elżbieta : Ekologicznie, romatycznie... Dz. Pojezierza 1997 nr 121 s. 4, il.
  Gospodarstwo ekologiczne Zofii Szumińskiej ze wsi Rukławki.
 18. NOWOSIELSKA Zofia : Kemping u rolnika. Rozm. przepr. Ewa Mokrzecka. Dz. Pojezierza 1995 nr 159 dod. Bilans nr 20 s. VII, il.
  Agrokemping prowadzony przez Zofię Nowosielską przy ul. Młodzieżowej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie.
 19. PLATTE Mariola : Agroturystyka oświecona. Z [...] - wiceprzewodniczącą Mazursko-Warmińskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego. Rozm. przepr. Marek Nejman. Wspólnota 1997 nr 30 s. 6.
 20. PLATTE Mariola : Pojechać na wieś. Rozmowa z [...], wiceprezesem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego. Gaz. Olszt. 1995 nr 114 dod. Gaz. Turysty nr 2 s. 3.
 21. SIMA : Dyplom pod gruszą. Agroturystyka. Pierwsze studia inżynierskie w Polsce. Gaz. Warmii i Mazur 1996 nr 88 s. 5.
  Idea uruchomienia nowego kierunku - agroturystyki w ART.
 22. SIMA : Gospodynie pięknieją! Agroturystyka. Zaproszenie na wieś. Gaz. Warmii i Mazur 1996 nr 70 dod. Gaz. Targowa s. II, il.
  Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.
 23. SIMA : Paproć z wołowiną. Wołowno. Pensjonat Wandy i Edwarda Nowickich. Gaz. Warmii i Mazur 1997 nr 217 s. 3, il.
  Gospodarstwo agroturystyczne.
 24. SIWICKI Marek : Stodoła duchowych i cielesnych uciech. Wczasy na wsi. U Marioli Platte w Gierzwałdzie. Gaz. Warmii i Mazur 1997 nr 149 s. 3, il.
  Oferta kulturalna gospodarstwa agroturystycznego Marioli Platte.
 25. (TJ) : Zaświeciły dwa słoneczka. Wypoczynek na wsi. Dz. Pojezierza 1998 nr 172 s. 4, il.
  Standard i ocena gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym.
 26. (tj) : Gościnne gospodarstwa. Jubileusz stowarzyszenia agroturystycznego. Dz. Pojezierza 1998 nr 221 s. 3.
  5-lecie Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego.
 27. (tj) : Wstydliwy menedżer jedzie na wieś. Dz. Pojezierza 1997 nr 191 s. 3, il.
  Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.
 28. TROSZYŃSKI Wojciech : Cztery pory roku. Gaz. Olszt. 1997 nr 180 s. 14.
  Gospodarstwo agroturystyczne Wandy i Edwarda Nowickich z Wołowna gm. Jonkowo.
 29. TROSZYŃSKI Wojciech : Słońce pod strzechą. Gaz. Olszt. 1999 nr 62 dod. Gaz. Rolnika nr 2 s. 9, il.
  Gospodarstwo agroturystyczne Wandy i Edwarda Nowickich z Wołowna.
 30. TRUSEWICZ Iwona : Recepta na życie szczęśliwe. Ludzie. Rzeczpospolita 1999 nr 79 s. 23, il.
  Gospodarstwo agroturystyczne Krystyny i Tadeusza Żukowskich we Wrzesinie.
 31. woj : Ciasto z rabarbarem. Letnicy na zagrodzie. Gaz. Olszt. 1995 nr 127 s. 4, il.
  Gospodarstwo agroturystyczne Mieczysława Bałdygi w Młynowie k. Mrągowa.
 32. woj : Na góralską nutę. Gaz. Olszt. 1997 nr 102 s. 13, il.
  Gospodarstwo agroturystyczne Teresy Jankowskiej w Nowej Wsi k. Mrągowa.
 33. woj : Od przepiórek do letników. Gaz. Olszt. 1995 nr 152 s. 4, il.
  Gospodarstwo agroturystyczne Beaty i Andrzeja Dolińczyków w Idzbarku k. Ostródy.
 34. woj : Pierogi z wiśniami. Agroturystyka. Gaz. Olszt. 1996 nr 152 s. 4.
  Gospodarstwo agroturystyczne Marzeny i Janusza Zielińskich w Chełmżycy k. Iławy.
 35. woj : Sawicą na ryby. Gaz. Olszt. 1996 nr 142 s. 4, il.
  Gospodarstwo agroturystyczne Heleny Piórkowskiej z Jęcznika.
 36. woj : Stawiam na letników. Gaz. Olszt. 1996 nr 181 s. 4, il.
  Gospodarstwo agroturystyczne Elżbiety i Zygmunta Ziółkowskich w Nowym Marcinkowie.
 37. woj : Stępa nad jeziorem. Gaz. Olszt. 1997 nr 165 s. 12, il.
  Gospodarstwo agroturystyczne Ingi i Witolda Romańskich w Kurkach k. Olsztynka.
 38. woj : Ścieżką do jeziora. Urok wiejskich wczasów. Gaz. Olszt. 1995 nr 118 s. 3.
  Gospodarstwo agroturystyczne Elżbiety i Ignacego Łuńskich z Botowa.
 39. woj : Uroczysko. Gaz. Olszt. 1999 nr 102 dod. Gaz. Rolnika nr 4 s. 3, il.
  Gospodarstwo agroturystyczne Anny i Sławomira Nafalskich w Marksewie.
 40. woj : Wczasy pod strzechą. "Jedna pani drugiej pani...". Gaz. Olszt. 1997 nr 122 s. 1.
  Agroturystyka w woj. olsztyńskim.
 41. wu-ka : Bociek i słoneczko w herbie. Gaz. Olszt. 1997 nr 122 s. 4, il.
  Gospodarstwo agroturystyczne "Via Artis" Marioli Platte w Gierzwałdzie.
 42. wu-ka : Cztery gwiazdki nad jeziorem. Gaz. Olszt. 1996 nr 72 s. 4.
  Agroturystyka w gminie Sorkwity.
 43. wu-ka : Mariola z Zielonym Liściem. Gaz. Olszt. 1998 nr 102 s. 4.
  Wczasy dla puszystych w gospodarstwie agroturystycznym Marioli Platte z Gierzwałdu.
 44. WYTRĄŻEK Zbigniew : Wypoczynek pod lipą. Agroturystyczne bóle porodowe. Dz. Pojezierza 1995 nr 37 s. 5.
  Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.
 45. ZAWORSKA Teresa : Warmińsko-Mazurska Rada Turystyki Wiejskiej. Bież. Inform. 1999 nr 3 s. 55, il.
  Również adresy stowarzyszeń turystyki wiejskiej i agroturystyki z Warmii i Mazur.

cofnij