Strona główna BWM
Nr 1/2 2008

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Danuta Pol-Czajkowska
Renata Pietrulewicz

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Wiesława Borkowska - Nichthauser

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Ocena działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2007 – zespół pracowników Działu Instrukcyjno-Metodycznego

Promocja literatury regionalnej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie – Anita Romulewicz

Potrzeby szkoleniowe pracowników bibliotek publicznych w województwie warmińsko-mazurskim – Małgorzata Wasyluk

Doradztwo zawodowe w bibliotece  – Łukasz Ślusarczyk

II Festiwal Książki – Książka i lilia – Iwona Drażba


LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Wawrzyn - Laudacja – Wojciech Ogrodziński

Krysia Łunio – Wiesława Borkowska-Nichthauser

Zaklęte zamki i dzwony w jeziorach – Ewa Sotomska


WARTO WIEDZIEĆ

Wartość nad(do)dana czy nad(do)dawanie wartości? Na marginesie „Bibliotecznej wartości naddanej” Jacka Wojciechowskiego – Waldemar Tychek

Public Relations na rynku książki (prezentacja) – Jakub Frołow

System Zarządzania Treścią w bibliotece – Dorota Bednarczyk


POMOCE METODYCZNE

Automatyzacja czynności bibliotecznych na przykładzie pakietu bibliotecznego MAK (prezentacja) – Krzysztof Tkacz

Wyszukiwanie informacji. Podstawy budowy strategii wyszukiwawczych – Waldemar Tychek


ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w I półroczu 2008 – Anna Wysocka

Krąg Borussiański. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. II. Włodzimierz Kowalewski – Sylwia Białecka


NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach – Anita Romulewicz

Bibliografia polecanych nabytków WBP – Anna Rau


KALENDARIUM ROCZNIC

(styczeń - czerwiec 2009) – Beata Rudzka-Florczuk


KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

(styczeń-czerwiec 2008) – Joanna Burska, Krystyna Hałun

Strona główna BWM