Wiesława Borkowska - Nichthauser

 

OD REDAKTORA

 

Zachęcam Państwa do lektury kolejnego numeru Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego. Ponownie oferujemy szeroki zakres tematyczny zamieszczonych materiałów, przy zachowaniu stałych działów naszego wydawnictwa.

Osoby zainteresowane efektami pracy bibliotek znajdą bardzo wiele istotnych danych w „Ocenie działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2007.” Są to rzetelne i dobrze opracowane materiały przygotowane przez zespół pracowników Działu Instrukcyjno-Metodycznego.

W jaki sposób nasza placówka popularyzuje literaturę regionalną, jakie są potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy w naszym województwie, interesujące oferty skierowane do użytkowników, w tym podczas Tygodnia Bibliotek, czy należy dbać o reklamę książki i czytelnictwa, to tylko część zagadnień prezentowanych w tym numerze.

Proszę o przeczytanie wystąpienia Wojciecha Ogrodzińskiego wygłoszonego z okazji wręczenia Wawrzynu-Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za 2007 r. Jest w nim wiele ciepła i sympatii skierowanej do autora Włodzimierza Kowalewskiego za książkę pt. Excentrycy. Wybór jej oraz sam moment wręczenia Wawrzynu to ważne wydarzenie promujące twórczość pisarzy regionalnych.

W dziale Zestawienia bibliograficzne dodaliśmy bibliografię przedmiotowo-podmiotową poświęconą Włodzimierzowi Kowalewskiemu w opracowaniu Sylwii Białeckiej.

Wyszukiwanie informacji oraz podstawy budowy strategii wyszukiwawczych przybliża nam Waldemar Tychek w artykule pod takim samym tytułem.

Dziękuję wszystkim autorom publikacji za nadesłane materiały.

Wiesława Borkowska - Nichthauser

cofnij