Sylwia Białecka

 

KRĄG BORUSSIAŃSKI
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

 

Niniejsze zestawienie poświęcone Włodzimierzowi Kowalewskiemu jest drugą częścią cyklu bibliografii przedmiotowo-podmiotowych. Poniższa bibliografia obejmuje dokumenty opublikowane w Polsce, wydane do roku 2007.

Cz. II. Włodzimierz Kowalewski

Włodzimierz Kowalewski debiutował jako poeta w piśmie „Warmia i Mazury” w 1975 r. Podczas studiów polonistycznych na UMK w Toruniu był członkiem grupy poetyckiej „Zamek Nieszawski”, tam też wydrukowano jego dwa tomiki poetyckie. Utwory Kowalewskiego ukazywały się w dodatkach do miesięcznika „Warmia i Mazury”, poza tym publikował m.in. w „Nowościach”, „Faktach” oraz „Za i Przeciw”. Po ukończeniu studiów został nauczycielem w olsztyńskim liceum. Związał się z pismem „Borussia”, w którym ukazywały się jego utwory literackie. W latach 90-tych publikował liczne recenzje, m.in. w „Przeglądzie Artystyczno-Literackim”.

Jako prozaik debiutował w 1993 r. „Czterema opowiadaniami o śmierci”. Późniejsza proza Kowalewskiego doczekała się trzykrotnej nominacji do Nagrody Nike oraz do Paszportu Polityki. W 2007 r. ukazała się kolejna powieść autora „Excentrycy”, która została laureatem Literackiej Nagrody Warmii i Mazur Wawrzyn.

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte (w tym prace redakcyjne)

Bóg zapłacz! : [powieść]. - Warszawa : „W.A.B”, 2000. - 286, [2] s. ; 21 cm. - (Archipelagi). - ISBN 83-88221-25-6

Rec.: Agnieszka Czyżak // Polonistyka. - 2002, nr 1, s. 55-57 ; Bartłomiej P[iotr] Aleksandrowicz // Pogranicza. - 2000, nr 6, s. 121-124 ; Bóg zapłacz! nad Erą Wodnika / Agata Wielgat, Agnieszka Prokopczuk, Magdalena Zonak, Olga Mszanowska, Iwona Ziółkowska, Marta Bandoch, Mariusz Jaczewski, Piotr Wardęcki // Kajet. - 2002, nr 5, s. 17 ; Chłopaki wciąż płaczą / Robert Ostaszewski // Res Publica Nowa. - 2001, nr 2, s. 95‑96 ; [Czterdzieści] 40 lat minęło : portret PRL w powieści Włodzimierza Kowalewskiego „Bóg zapłacz” / Jarosław Klejnocki. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 189, s. 13 ; Do granic bólu : „Bóg zapłacz” Włodzimierza Kowalewskiego to powieść pełna pasji / Karol Maliszewski. - Il. // Życie. - 2000, nr 162, dod. Życie z Książkami, s. V ; Epitafium - żelbetowa płyta / Stanisław Jasiński. - Il. // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 2001, nr 5, s. 150‑154 ; Losy Boga : co się czyta? / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2000, nr 204, dod. Magazyn, s. 16 ; Olsztyński szpital przemienienia / Kazimierz Brakoniecki // Warmia i Mazury. - 2000, nr 1, s. 21‑22 ; Ostatni człowiek w nowym świecie : o powieści Włodzimierza Kowalewskiego / Piotr Piaszczyński // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 37, s. 14 ; „Przejechane pomidory” / Mieczysław Orski. - Il. // Nowe Książki. - 2000, nr 12, s. 62‑63 ; Rafał A[leksander] Ziemkiewicz // Christianitas. - Nr 8 (2001), s. 187-189 ; Sny o klęsce / Agnieszka Błażyńska // Opcje. - 2001, nr 6, s. 76-77 ; Tomasz Słomiński // Więź. - 2001, nr 5, s. 187-190 ; W poszukiwaniu epickiego oddechu / Zbigniew Chojnowski // Twórczość. - 2001, nr 1, s. 111-113 ; Toż: Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. - 2000, nr 3/4, s. 148-151 ; Wiek męski, wiek klęski / Kinga Dunin // Fa-Art. - 2000, nr 3/4, s. 64-66 ; Włodzimierz Kowalewski - „Bóg zapłacz” : myślę, więc czytam / Agnieszka Ilwicka // Tydzień Giżycki. - 2004, nr 9, s. 15 ; Włodzimierz Kowalewski : Bóg zapłacz! / Magdalena Hempel // Cogito. - 2001, nr 10, s. 69 ; Zastrzyk adrenaliny / Krzysztof Masłoń.- Il. // Magazyn Literacki. - 2000, nr 8/9, s. 3 ; Zimny raj : utopijna Polska za 50 lat / Przemysław Czapliński // Polityka. - 2000, nr 36, s. 46-48.

Cztery opowiadania o śmierci. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, 1993. - 95 s. ; 22 cm. - ISBN 83-85327-14-2

Rec.: Koniec awangardyzmu? / W. Lewandowski // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1994, nr 2, s. 26 ; KRz // Odra. - 1995, nr 10, s. 122 ; Na wspak / Krzysztof Ćwikliński // Akcent. - 1994, nr 1, s. 176-179 ; W nurcie przemijania / Stefan Połom // Gazeta Olsztyńska. - 1993, nr 167, s. 5 ; Wacław Lewandowski. - Il. // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1994, nr 2, s. 26.

Epoka przyćmiona : [wiersze]. - [Toruń] : Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, 1981. - 11 s. - Galeria Poetycka „Od Nowa”.

Excentrycy : [powieść]. - Warszawa : W.A.B., 2007. - 318, [6] s. ; 21 cm. - (Archipelagi). - ISBN 978-83-74140-36-2

Rec.: Błahy jazz w Ciechocinku / Dariusz Nowacki. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 130, s. 18 ; Polem.: Jak robić literaturę / Bronisław Wildstein. - Il. // Rzeczpospolita. - 2007, nr 139, s. A2.

Rec.: Był jazz / wd. - Il. // Tygodnik Solidarność. - 2007, nr 27, s. 29 ; Czarodzieje politycznie obojętni / Marta Cuber. - Il. // Polityka. - 2007, nr 23, s. 66 ; Człowiek szczęśliwy : radość w czasach szarych : „Excentrycy” Włodzimierza Kowalewskiego / Jarosław Klejnocki // Tygodnik Powszechny. - 2007, nr 31, s. 17 ; Kamuflaż wielkiej straty / Piotr Kofta. - Il. // Dziennik.- 2007, nr 144, dod. Kultura, s. 69 ; Kochanek swingu / Justyna Sobolewska. // Przekrój. - 2007, nr 25, s. 62 ; „Nic... nigdy... naprawdę...” / Agnieszka Czachowska. - Il. // Twórczość. - 2007, nr 12, s. 120-122 ; Ostatni swing w Ciechocinku / Agata Pyzik. - Il. // Lampa. - 2007, nr 6, s. 63 ; Powieść peweksowa / Tomasz Mizerkiewicz // Nowe Książki. - 2007, nr 10, s. 39 ; Swing / Daria Ciunelis. - Il. // Wyspa. - 2007, nr 4, s. 171-172 ; Swingować wbrew wszystkiemu / Bernadetta Darska // Portret. - 2007, nr 2, s. 162-163 ; Tamtego roku w Ciechocinku / Marcin Wolski. - (Marcin Wolski poleca) // Gazeta Polska. - 2007, nr 34, s. 23.

Idę do ciebie spod sklepionego łuku bramy... : [wiersze]. - Toruń : Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1981. - 19, [3] s. ; 20 cm.

Rec. Andrzej Krzywicki // Gazeta Pomorska. - 1981, nr 144, s. 5 ; Piotr Piaszczyński // Nowości. - 1981, nr 98, s. 4.

Księga pamiątkowa dziesięciolecia 1995-2005 : 60 lat II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie / [przygot. zespół Joanna Bolewska et al. ; red. Włodzimierz Kowalewski]. - Olsztyn : „Foto Press”, 2005. - 171, [1] s. : il. (w tym kolor.), portr., tab. ; 24 cm.

Powrót do Breitenheide : (dwa opowiadania). - Olsztyn : „Littera”, 1997. - 183 s. ; 20 cm. - ISBN 83-901431-4-3

Wyd. 2. - Warszawa : „W.A.B.”, 1998. - 180, [4] s. ; 21 cm. - (Archipelagi). - ISBN 83-87021-59-8

Rec.: Atlantyda i kapitalizm / Piotr Piaszczyński // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 32, s. 15 ; Bez fanfar : z mojej półki / Paweł Jaszczuk // Dziennik Pojezierza. - 1997, nr 145, s. 7 ; Bogumiła Kaniewska // Kresy. - 1999, nr 2/3, s. 191-193 ; Chłopaki i dziewczyny czterdziestoletnie na swych rozkładanych wersalkach / Tomasz Cichoń // Życie. - 1997, nr 186, s. 10 ; Dwa opowiadania o chorobie świata / Wojciech Kaliszewski // Magazyn Literacki. - 1998, nr 1, s. 137-138 ; Dwie przypowieści / Jarosław Klejnocki // Borussia. - [Nr] 16 (1998), s. 330-332 ; KRz // Odra. - 1997, nr 9, s. 120 ; Krzysztof Ćwikliński // Nowe Książki. - 1997, nr 11, s. 18-19 ; Nudne jest życie 40-latka / Jakub Henschel // Portret. - 1997, nr 5, s. 47-48 ; Piękni czterdziestoletni : jaka jesteś młoda, polska prozo? / Jan Z. Brudnicki. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 139, dod. Aneks, s. 4-5 ; Piotr Bratkowski // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 139, dod. Olsztyn, s. 4-5 ; Portret artysty z czasów marnych / Robert Ostaszewski // Fa-Art. - 1998, nr 3, s. 45-47 ; Sztuka i życie / Zbigniew Chojnowski // Twórczość. - 1997, nr 9, s. 107-109 ; Ulica cesarska / Zbigniew Chojnowski. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 104, s. 7 ; W pruskiej „Atlantydzie” / Mieczysław Orski // Przegląd Powszechny. - 1999, nr 1, s. 104-107 ; Wolę Mauritius : opowiadania Kowalewskiego / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 144, s. 7.

Światło i lęk : opowiadania starej daty. - Warszawa : „W.A.B. ”, 2003. - 283 s. ; 21 cm - (Archipelagi). - ISBN 83-89291-41-X

Rec.: Czas odnaleziony / Piotr Piaszczyński // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 4, s. 12 ; Łowienie życia / Marek Radziwon // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 124, s. 15 ; Nadwrażliwość na światło / Michał Witkowski // Twórczość. - 2004, nr 5, s. 111‑113 ; Półcienie / Marek Arpad Kowalski // Najwyższy Czas. - 2004, nr 9, s. XLIII ; Retro pod znakiem zapytania / Marta Cuber // Nowe Książki. - 2003, nr 11, s. 31 ; Robert Ostaszewski // Pogranicza. - 2003, nr 5, s. 101‑102 ; Staroświeckie historie o niespełnieniu / Piotr Brysacz. - Il. // Kurier Poranny. - 2003, nr 223, s. 9 ; Sztuka uniku / Artur Madaliński // Opcje. - 2003, nr 6, s. 64‑65 ; WCH // Nowe Państwo. - 2004, nr 4, s. 44 ; Wieczne tęsknoty / Wojciech Giedrys // Topos. - 2003, nr 6, s. 226-227 ; Zarys panoramy / Karol Maliszewski // Czas Kultury. - 2003, nr 6, s. 136‑138.

Recenzje

Chłód wagnerowskiej symfonii // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1995, nr 6, s. 28-29.

Rec. książki: Jeziora wewnętrzne / Alicja Bykowska-Salczyńska. - Warszawa, 1994.

Cztery strony domu Zbigniewa Chojnowskiego // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1997, nr 1/2, s. 33.

Rec. książki: Cztery strony domu : [poezje] / Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn, 1996.

„Czyściec zwany Kortau” // Gazeta Olsztyńska. - 1993, nr 122, s. 3.

Rec. książki: Czyściec zwany Kortau / Stanisław Piechocki. - Olsztyn, 1993.

Gwiezdny moralitet Witolda Piechockiego // Gazeta Olsztyńska. - 1987, nr 91, s. 6.

Rec. książki: Dziewczyna z kosmosu / Witold Piechocki. - Olsztyn ; Białystok, 1986.

Historia jednego domu // Borussia. - Nr 18/19 (1999), s. 421-422.

Rec. książki: Dom nad jeziorem / Antoni Soduła. - [Elbląg], 1997.

Kamiennych ogrodów nie nawiedzi burza.- Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 125, s. 10.

Toż: Borussia. - Nr 13 (1996), s. 246-247.

Rec. książki: Kamienny ogród : relacje liryczne z podróży do Bretanii / Alicja Bykowska-Salczyńska ; [il. Elwira Iwaszczyszyn]. - Olsztyn, 1996.

[Kubuś Puchatek i filozofowie] // Przegląd Artystyczno.-Literacki. - 1996, nr 12, s. 41.

Rec. książki: Kubuś Puchatek i filozofowie / John Tyerman Williams. - Poznań, 1996.

„My Krzyżaki!” Wojciecha Marka Darskiego // Borussia. - [Nr ] 26 (2002), s. 244‑245.

Rec. książki: My Krzyżaki! : (opowieści mazurskie) / Wojciech Marek Darski ; [grafika Michał Asanowicz] - Giżycko, 2001.

Na marginesie pewnej biografii // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1994, nr 1, s. 28-29.

Rec. książki: Nie popełniłam zdrady / Małgorzata Szułczyńska. - Bydgoszcz, 1993.

Nieobecność poety // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1997, nr 6, s. 67-68.

Rec. książki: Nieobecność : [poezje] / Piotr Piaszczyński. - Olsztyn, 1997.

Nowe wiersze K. Brakonieckiego // Borussia. - Nr 12 (1996), s. 224-226.

Rec. książek: Misterium : [poezje] / Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn, 1995 ; Poświaty : [poezje] / Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn, 1996.

O „Jedni” Kazimierza Brakonieckiego // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1994, nr 7/8, s. 26.

Rec. książki: Jednia : [poezje] / Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn, 1994.

O „Szkicach małych i mniejszych” Piotra Piaszczyńskiego // Borussia. - Nr 23 (2000/2001), s. 184‑185.

Rec. książki: Szkice małe i mniejsze / Piotr Piaszczyński.- Olsztyn, 1999.

O sztuce felietonu // Borussia. - Nr 18/19 (1999), s. 423-424.

Rec. książki: Życie i liryka / Aleksander Jurewicz. - Gdańsk, 1998.

O tomiku „Tylko miłość...” Magdaleny Nowak // Bibliotekarz Olsztyński. - 1995, nr 3/4, s. 54-57.

Rec. książki: Tylko miłość... : [wiersze] / Magdalena Nowak. - Olsztyn, [1995].

Olsztyńskie ulice // Gazeta Olsztyńska. - 1994, nr 175, s. 7.

Rec. książki: Dzieje olsztyńskich ulic / Stanisław Piechocki. - Olsztyn, 1994.

Pięciu włóczęgów Apokalipsy, czyli stachuriada schyłku stulecia // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1995, nr 10, s. 19-20.

Rec. książki: Biały kruk / Andrzej Stasiuk. - Poznań, 1995.

Poeta lapidarnej formy i czystego języka // Borussia. - [Nr ] 29 (2003), s. 197‑198.

Rec. książki: Mały kapitalizm : wiersze 1997 - 2000 / Piotr Piaszczyński - Olsztyn, 2002.

Porcelanowe kapsle : „Atlantyda Północy” Brakonieckiego po polsku i po niemiecku // Życie. - 1998, nr 70, s. 7.

Rec. książki: Atlantyda Północy = Atlantis des Nordens / Kazimierz Brakoniecki ; tł. [z pol.] Winfried Lipscher. - Olsztyn, 1998.

„Prawdziwe niebo jest wewnątrz Ziemi” // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1996, nr 6, s. 39.

Rec. książki: Poświaty : [poezje] / Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn, 1996.

Przypowieść o poezji, umieraniu i wieczności // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1994, nr 6, s. 11‑12.

Rec. książki: Moje dzieło pośmiertne / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Kraków, 1993.

„Schizma”, czyli ucieczka z buszu // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1995, nr 3, s. 25-27.

Rec. książki: Schizma / Marcin Świetlicki. - Poznań, 1994.

Tylko miłość.... : czy to w ogóle możliwe?. - Il. // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1995, nr 11, s. 27.

Rec. książki: Tylko miłość... : [wiersze] / Magdalena Nowak. - Olsztyn, [1995].

Wraz z niebem trzeba udźwignąć krzyż // Borussia. - Nr 15 (1997), s. 326-327.

Rec. książki: Eden / Antoni Matuszkiewicz. - Świdnica, 1994.

Życie jako wielka podróż // Życie. - 1998, nr 23, dod. Życie z Książkami, s. I.

Rec. książek: Księżycowy Pałac / Paul Auster. - Warszawa, 1998 ; Muzyka przypadku / Paul Auster. - Warszawa, 1998.

Utwory literackie w czasopismach i wydawnictwach zwartych

Bajka o nocy wigilijnej : [wiersz] // Fakty. - 1985, nr 5, s. 9.

Biała Anna : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1975, nr 10, dod. Debiuty, s. [7].

Biały blues dla Joanny : [wiersz] // Nowości. - 1980, nr 272, s. 4.

Toż: Warmia i Mazury. - 1981, nr 3, dod. Toruń Młodoliteracki, s. [9].

Bóg zapłacz! : [fragment] // Warmia i Mazury. - 2000, nr 1, s. 18-20.

Chodź : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1975, nr 10, dod. Debiuty, s. [6].

Długo : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1980, nr 3, dod. Toruń Literacki, s. [12].

Do Roberta Burnsa Pieśń Biesiadna : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1980, nr 3, dod. Toruń Literacki, s. [13].

[Druga] II Ballada Jazzowa o ulicy Tuwima w Gdańsku : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1980, nr 3, dod. Toruń Literacki, s. [13].

Epoka przyćmiona : [wiersz] // Nowości. - 1981, nr 24, s. 4.

Toż: Warmia i Mazury. - 1981, nr 3, dod. Toruń Młodoliteracki, s. [8] ; Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1996, nr 11, s. III ; W: Wiersze o Toruniu / wybór, wstęp i oprac. Wiesław Krzysztoszek. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1987. - S. 170‑171.

Erotyk : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1977, nr 12, dod. Toruń Literacki, s. 14.

Excentrycy : [fragment] // Borussia. - Nr 31 (2003), s. 187-196.

Excentrycy : [fragment] // Borussia. - Nr 36 (2005), s. 138‑150.

Excentrycy : [fragment] // Lampa. - 2007, nr 5, s. 14-18.

Excentrycy : [fragment] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - S. 151-170.

Excentrycy : [fragment]. - Il. // Gazeta Olsztyńska - 2004, nr 306, dod. Reporter, nr 107, s. 10.

I utonął księżyc w stawie : [opowiadanie] // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 76, dod. Wysokie Obcasy, nr 13, s. [46-52].

I znowu jesień : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1981, nr 3, dod. Toruń Młodoliteracki, s. [8].

Ja - Zapis : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1980, nr 3, dod. Toruń Literacki, s. [12].

Jabłko i ptaki : [wiersz] // Fakty. - 1985, nr 5, s. 9.

[Jakże ja się złożę...] : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1980, nr 3, dod. Toruń Literacki, s. [12].

Janowi Górczyńskiemu : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1975, nr 10, dod. Debiuty, s. [7].

Jesienna piosenka dla rudowłosej : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1980, nr 3, dod. Toruń Literacki, s. [12].

Jesień Antonio Vivaldiego : [wiersz] // Słowo Powszechne. - 1983, nr 159, s. 6.

Jest małe miasto : [wiersz] // Nowości. - 1979, nr 34, s. 4.

Toż: Warmia i Mazury. - 1983, nr 6, s. 9 ; W: Debiuty poetyckie 1981 : antologia / wybór, opracowanie i redakcja Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983. - S. 27.

Kamienica Bingera : [opowiadanie]. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 14, dod. Bywalec, nr 5, s. 3.

Kamyk : [proza] // Fakty. - 1985, nr 20, s. 8.

Kolęda : [wiersz] // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1995, nr 12, s. 1.

Kraków 1901 : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1981, nr 3, dod. Toruń Młodoliteracki, s. [9].

Moja miłość : [wiersz] // Motywy. - 1979, s. 52, s. 6.

Mój ojciec zginął na długo przed moim urodzeniem : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1982, nr 11, s. 8.

Na śmierć poety : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1980, nr 3, dod. Toruń Literacki, s. [13].

Niedokończony koncert na dzień Zmartwychwstania Pańskiego : [wiersz] // Za i Przeciw. - 1980, nr 21, s. 19.

Niepoznana : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1975, nr 4, s. [34].

Nowe szły zimy... : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1985, nr 6, s. 8.

Opowieść Cmona : [fragment powieści „Bóg zapłacz”] // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 2000, nr 1/2, s. 196-200.

Opowieść Koniecznego : [fragment powieści „Bóg zapłacz”] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2000. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). - S. 120-130.

Ostatnie kazanie poezji : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1976, nr 4, dod. Młodzi piszą, s. [12-13].

Pewna jesień : [fragment powieści] // Teka. - Nr 1 (2004), s. 7‑16.

Pieśń wojenna, czyli muzyka Iron Butterfly z Afro i Zbychem : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1977, nr 12, dod. Toruń Literacki, s. 14.

Piosenka rockowa na Boże Narodzenie : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1982, nr 11, s. 8.

Powrót : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1980, nr 3, dod. Toruń Literacki, s. [12].

Powrót do Breitenheide : [opowiadanie] // Borussia. - Nr 10 (1995), s. 199-232.

Toż W: Pokaz prozy / Stanisław Barańczak [et al.]. - Wyd. 1. w tej edycji. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. - S. 109-167.

Przepowiednia marzenia : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1975, nr 4, s. [34].

Romantyczność : [wiersz] // Nowości. - 1980, nr 75, s. 4.

Rude włosy nocą... : [mikropowieść] // Borussia. - Nr 13 (1996), s. 130-179.

[Słyszę kroki za drzwiami...] : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1976, nr 4, dod. Młodzi piszą, s. [12].

Szarzyński : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1979, nr 4, dod. Toruń Literacki, s. [5].

Śmierć Antonio Vivaldiego : [wiersz] // Za i Przeciw. - 1980, nr 21, s. 19.

Toż W: Debiuty poetyckie 1981 : antologia / wybór, opracowanie i redakcja Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983. - S. 27.

Taka mgła... : [wiersz] // Nowości. - 1977, nr 20, s. 4.

Toruń, Jaroty i Teska : [fragment powieści mikropowieści „Rude włosy nocą] // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 82, s. 14.

U nas wciąż zima : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1979, nr 4, dod. Toruń Literacki, s. [5].

Vivaldi : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1977, nr 12, dod. Toruń Literacki, s. 14.

Toż: Za i Przeciw. - 1980, nr 21, s. 19 ; Fakty. - 1985, nr 5, s. 9.

Wieczór autorski : [opowiadanie] // Borussia. - Nr 20/21 (2000), s. 21-33.

Toż W: Pokaz prozy / Stanisław Barańczak [et al.]. - Wyd. 1. w tej edycji. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. - S. 168-187.

Władyś : [proza] // Fakty. - 1986, nr 25, s. 8.

Wyobraźnia : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1980, nr 3, dod. Toruń Literacki, s. [12].

Zanim dymy się wzbiły z waz sadzonych brązem : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1980, nr 3, dod. Toruń Literacki, s. [13].

Żagiel : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1975, nr 10, dod. Debiuty, s. [6].

Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zwartych

Grupa poetycka „Zamek Nieszawski” / Włodzimierz Kowalewski, Tadeusz Majewski, Grzegorz Lorczyk. - Il. // Warmia i Mazury. - 1979, nr 4, dod. Toruń literacki, s. [4].

Credo grupy, do której należał Kowalewski.

Pisarz nie umiera : Włodzimierz Kowalewski wspomina Stanisława Piechockiego. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 82, dod. Region Kraj Świat, s. 2.

Życie i twórczość pisarza zm. 6 IV 2005 r.

Poeta rocka // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1995, nr 3, s. 25.

Art. poświęcony Andrzejowi Markowi Michorzewskiemu.

Reportaż z zaginionego kontynentu : wystawa fotografii Prus Wschodnich w Olsztyńskim BWA. - Il. // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1994, nr 4, s. 7-8.

Nt. wystawy „Atlantyda Północy” przyg. przez Kazimierza Brakonieckiego i Konrada Nawrockiego.

Sonda : [wypowiedzi w ankiecie redakcji antologii na temat debiutu, programu poetyckiego i życia literackiego ] // W: Debiuty poetyckie 1981 : antologia / wybór, opracowanie i redakcja Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983. - S. 66-67.

Świat na gruzach : Włodzimierz Kowalewski wspomina Stanisława Piechockiego. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 272, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 676, s. 6.

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Twórczość i sylwetka pisarza:

Bołdak-Janowska, Tamara: Prozaicy wierni i niewierni : polemiki o literaturze Warmii i Mazur ciąg dalszy / Tamara Bołdak-Janowska. - (Chodźmy, generale. Cz. 3.). - Il. // Warmia i Mazury. - 2001, nr 7, s. 40-42.

Obszerny fragment dot. W. Kowalewskiego.

Bołdak-Janowska, Tamara: Rąbmy swoje, generale! : polemiki o literaturze Warmii i Mazur ciąg dalszy / Tamara Bołdak-Janowska. - (Chodźmy, generale. Cz. 4.). - Il. // Warmia i Mazury. - 2001, nr 8/9, s. 74-75.

Obszerny fragment dot. W. Kowalewskiego.

Brakoniecki, Kazimierz: [Włodzimierz Kowalewski : fragment] / Kazimierz Brakoniecki // W: Prowincja człowieka : obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej / Kazimierz Brakoniecki. - Olszyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. - S. 116-117.

BW: „Excentrycy”, czyli opowieść o muzyce i złudzeniach / BW. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2007, nr 124, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 949, s. 8.

Inf. o ukazaniu się książki.

bw: Opowieści Cmona / bw. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 281, dod. Olsztyn Dzień po Dniu,

nr 687, s. 6.

Cykl „Perforacje literackie” w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie, poświęcone pisarstwu Polski północno-wschodniej. Pierwszy spektakl - inscenizacja „Bóg zapłacz” W. Kowalewskiego.

Chojnowski, Zbigniew: Sztuka i życie według Włodzimierza Kowalewskiego / Zbigniew Chojnowski // W: Zmartwychwstały kraj mowy / Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 86-95.

Cichoń, Tomasz: Czas eposu? / Tomasz Cichoń // Życie. - 1998, nr 218, dod. Życie z Książkami, s. VIII.

Twórczość W. Kowalewskiego.

Czapliński, Przemysław: Między nostalgią a teraźniejszością / Przemysław Czapliński // W: Wzniosłe tęsknoty : nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych / Przemysław Czapliński. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2001. - S. 92‑101.

Ćwikliński, Krzysztof: Kowalewski Włodzimierz / Krzysztof Ćwikliński // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 311.

FO: Nasi autorzy plus Sex Pistols / FO. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 281, dod. Olsztyn, s. 1.

„Opowieści Cmona” - fragmenty książki Włodziemierza Kowalewskiego „Bóg zapłacz” na scenie olsztyńskiego Teatru im. S. Jaracza (w ramach cyklu „Perforacje literackie”).

Fryta, Karol: Wygadujemy się, wybijamy z rytmu, porządkujemy świat : krótka opowieść o olsztyńskich pisarzach, czyli swego nieznacie / Karol Fryta. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2007, nr 10, s. 10-11.

jf: Poetischer Herbst 2005 - Dialog zwischen dem „Land der 1000 Berge” und dem „Land der 1000 Seen” : Allensteiner Autoren bei der Christine-Koch Gesellschaft - 3.deutsch-polnische Literatur Begegnung / jf. - Il. // Allensteiner Nachrichten. - 2005, nr 10, s. 2.

Udział W. Kowalewskiego, w niemieckiej „Jesieni Poetów” i obchodach Polskiego Roku w Niemczech.

Kępiński, Piotr: O pisarzach, koniach na biegunach i roztropnych wydawcach a najwięcej o Włodzimierzu Kowalewskim / Piotr Kępiński // Czas Kultury. - 2000, nr 6, s. 81-84.

Koszewników, Marlena: „Pisząc opowiadania i powieści nigdy nie myślę o sukcesie” : spotkanie z Włodzimierzem Kowalewskim / Marlena Koszewników. - Il. // Panorama Działdowska. - 2001, nr 5, s. 23.

Spotkanie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Łączkowski, Zdzisław: W kręgu „Borussi” i literatury regionalnej / Zdzisław Łączkowski // Borussia. - Nr 17 (1998/1999), s. 263-268.

Szerzej o W. Kowalewskim.

Maliszewski, Karol: Przeciw babraniu się w sobie : po Włodzimierzu Kowalewskim możemy spodziewać się niedługo dzieła wybitnego / Karol Maliszewski. - Portr. // Życie. - 1998, nr 186, s. 14.

Orski, Mieczysław: Nowy stary świat polskiej prozy / Mieczysław Orski // Odra. - 2004, nr 2, s. 64‑72.

Dot. m. in. książki „Bóg zapłacz” Włodzimierza Kowalewskiego.

Piotrowska, Joanna: Jesień z Buddą : spotkania regionów : polscy poeci w Niemczech / Joanna Piotrowska. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 204, s. 12.

Udział W. Kowalewskiego w „Jesieni Poetów” oraz Roku Polskim w Niemczech.

Poetischer Herbst 2007 // Masurische Storchenpost. - 2007, nr 10, s. 16.

Udział W. Kowalewskiego w „Jesieni Poetów” - spotkaniu poetów niemieckich i polskich w Olsztynie i Ostródzie.

Sieniewicz, Mariusz: Aktor staje twarzą w twarz z tekstem : Mariusz Sieniewicz, inicjator cyklu teatralnego „Perforacje literackie” / rozm. Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 280, s. 13.

Rozmowa nt. cyklu oraz pierwszej prezentacji „Opowieści Cmona” - fragmentów książki „Bóg zapłacz” Włodzimierza Kowalewskiego.

Sieradzka, Beata: Wiem, że byłem słabym poetą : ludzie kultury : pisarz powinien znać literaturę / Beata Sieradzka. - Il. // Gazeta Olsztyńska - 2001, nr 52, s. 18.

Twórczość Włodzimierza Kowalewskiego.

Sobieraj, Sławomir: Wokół Borussi / Sławomir Sobieraj // W: Mazurski splot / Sławomir Sobieraj. - Warszawa : Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, 2003. - S. 175-181.

Dot. m.in. W. Kowalewskiego.

Szyłłejko, Tadeusz: Wieczór autorski / Tadeusz Szyłłejko. - (Loża Szyłłejki). - Il. // Gazeta Olsztyńska - 2004, nr 225, s. 10.

Opowiadania Władysława Kowalewskiego i Olgi Tokarczuk nt. wieczoru autorskiego Tomasza Manna w Olsztynie, zaprezentowane przez Teatr przy Stoliku w wykonaniu Joanny Fertacz i Cezarego Ilczynę.

TAS: Włodzimierz Kowalewski : ludzie / TAS. - Il. // Gazeta Warmii i Mazur. - 2001, nr 51, s. 2.

Bardzo krótki biogram i twórczość.

TAS: Włodzimierz Kowalewski / TAS. - (Ludzie). - Il. // Gazeta Warmii i Mazur. - 2001, nr 115, s. 2.

TK: Artysta i czytelnik / TK. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 203, dod. Olsztyn, s. 1.

Udział W. Kowalewskiego w niemieckiej „Jesieni Poetów” w Westfalii i obchodach Polskiego Roku w Niemczech.

Udany mix literatury, muzyki i aktorstwa : po pierwszym spotkaniu literackim. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 284, dod. Olsztyn, s. 3.

Opowieści Cmona (fragment książki Włodzimierza Kowalewskiego „Bóg zapłacz”) - pierwszy z cyklu „Perforacje literackie” spektakl w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie.

Uniłowski, Krzysztof: Zagraj to jeszcze raz Sam, czyli powtórka z modernizmu / Krzysztof Uniłowski // Opcje. - 2004, nr 3, s. 34‑39.

Książki Władysława Kowalewskiego „Bóg zapłacz” oraz „Powrót do Breitenheide”.

Włodzimierz Kowalewski : [biogram] // W: Wiersze o Toruniu / wybór, wstęp i oprac. Wiesław Krzysztoszek. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1987. - S. 204.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda im. Samuela Lindego

bw: Personalia / bw. - Il. // Gazeta Olsztyńska - 2003, nr 150, s. 4.

Der Linde - Preis des Jahres 2003 an Allensteiner Schriftsteller Włodzimierz Kowalewski // Allensteiner Nachrichten. - 2003, nr 2, s. 6.

JAN: Laureaci Nagrody im. Lindego / JAN // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 150, dod. Olsztyn, s. 2.

Kruczkiewicz, Mirosława: Zbliżanie słowem : Nagrody Lindego 2003 / Mirosława Kruczkiewicz. - Il. // Nowości Brodnickie. - 2003, nr 267, s. 3.

Uroczyste wręczenie nagród, m. in. dla Włodzimierza Kowalewskiego.

Schulz, Winicjusz: Literacki pomost : Barbara Kühler i Włodzimierz Kowalewski - tegorocznymi laureatami nagród im. Samuela Bogumiła Lindego / Winicjusz Schulz // Nowości Brodnickie. - 2003, nr 150, s. 3.

Żyliński, Leszek: Szkic do krótkiej historii nagrody im. Samuela Bogumiła Lindego / Leszek Żyliński // Borussia. - [Nr ] 31 (2003), s. 167‑168.

Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bartnik, Magdalena: Cnota się nie boi / Magdalena Bartnik. - Il. // Nasz Olsztyniak. - 2001, nr 13, s. 6‑7.

JJP: Zasłużeni dla kultury / JJP // Przegląd Warmiński. - 2001, nr 6, s. 14.

Waś, Beata: Nagrody marszałka : kultura / Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska - 2001, nr 287, s. 3.

Nagroda Nike 1998

Brudnicki, Jan Z.: Nike - dla literatury, czy elity? / Jan Z. Brudnicki. - Il. // Trybuna. - 1998, nr 161, dod. Aneks, s. 1, 7.

MLB: Jeden z dwudziestu : książka z Olsztyna nominowana do nagrody NIKE / MLB. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 99, s. 7.

Nagroda Nike 1998 : dla kogo Nike? // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 21, s. 12.

NIKE '98 // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 94, s. 2.

Nagroda Nike 2001

goga: Kowalewski do nagrody NIKE : Olsztyn : nominowany za „Bóg zapłacz” / goga // Gazeta Olsztyńska - 2001, nr 114, s. 5.

TAS: Włodzimierz Kowalewski / TAS. - (Ludzie). - Il. // Gazeta Warmii i Mazur. - 2001, nr 115, s. 2.

Nagroda Nike 2004

Waś, Beata: Słońce nad talentem : olsztyńscy pisarze nominowani do prestiżowej nagrody literackiej / Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska - 2004, nr 118, s. 3.

Nagroda Prezydenta Olsztyna

Dla wybitnych. - Il. // Gazeta Olsztyńska - 2004, nr 29, dod. Gazeta Uniwersytecka, nr 2, s. 2.

GREG: Bankiet u prezydenta : ostatni akcent 650 - lecia / GREG // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 13, dod. Olsztyn, s. 3.

(P): Statuetki za zasługi : nagrody prezydenta / (P) // Tygodnik Pojezierza. - 2004, nr 4, s. 8.

(tm): Kulturalne nagrody prezydenta Olsztyna / (tm) // Tygodnik Warmiński. - 2002, nr 13, s. 18.

Paszport „Polityki”

Waś, Beata: Paszport dla literata : czy wyróżnienia „Polityki” przypadną olsztyńskim pisarzom / Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 302, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 82, s. 5.

„Złota Dziesiątka Gazety Olsztyńskiej”

kaj: Złota Dziesiątka : Olsztyn / kaj // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 45, s. 5.

Laureaci wytrwałości i sukcesu : Złota Dziesiątka Gazety. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2000, nr 298, dod. Magazyn, s. 4-5.

Mazgal, Ewa: Wybrańcy z powołaniem : złota dziesiątka Gazety Olsztyńskiej / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska - 2001, nr 46, s. 7.

Mioduszewska, Anna: Chcą być wolni i robić to, co lubią : aktywni i wrażliwi nie chcą wszystkiego przeliczać na pieniądze / Anna Mioduszewska. - Il. // Gazeta Olsztyńska - 2001, nr 274, s. 3.

Rozmowy, wywiady z pisarzem

Dom nad jeziorem i czerwone wino : można żyć literaturą? / rozm. Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2000, nr 257, dod. Magazyn, s. 16.

Dwa opowiadania o melancholii / rozm. przepr. Joanna Wilengowska. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 111, s. 14.

Nt. książki: „Powrót do Breitenheide”.

Fenomenalny Stachu : Włodzimierz Kowalewski wspomina Stanisława Piechockiego / rozm. Karol Fryta. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 149, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 553, s. 3.

Literatura to elitarna rzecz : rozmowa z Włodzimierzem Kowalewskim, olsztyńskim pisarzem / rozm. Rafał Radzymiński. - Il. // Dziennik Elbląski. - 2001, nr 201, s. 6.

Toż: Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 266, s. 6.

Lubię szczegóły / rozm. Michał Tabaczyński, Wojciech Giedrys // Teka. - 2004, nr 1, s. 17-24.

Nasza rozmowa / rozm. Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 258, s. 4.

Rozm. nt. promocji książki „Powrót do Breitenheide” w Budapeszcie.

Nauczyciel nie tylko „Za Bóg zapłacz” : rozmowa z Włodzimierzem Kowalewskim - pisarzem, nauczycielem II LO w Olsztynie / rozm. Danuta Wróblewska // Kajet. - 2001, nr 4, s. 10‑11.

Piękne i odrażające / rozm. Wojciech Chmielewski // Nowe Państwo. - 2004, nr 4, s. 44.

Toż fragm.: Młodość była piękna / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 104, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 217, s. 11.

Podróż bez granic / rozm. przepr. Jarosław Klejnocki // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 184, dod. Olsztyn, s. 6.

Prawdziwa sztuka zwycięża wszelkie niedogodności losu : Włodzimierz Kowalewski czyta dziś fragmenty swojej powieści „Excentrycy” / rozm. Stanisław Brzozowski. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2007, nr 126, s. 10.

Rozmowa z Włodzimierzem Kowalewskim, pisarzem, autorem tomu opowiadań „Powrót do Breitenheide” i powieści „Bóg zapłacz!” / rozm. Jolanta Juran // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. - 2000, nr 3/4, s. 143-47.

Słowo tworzy ideały : nagroda dla olsztyńskiego pisarza. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 267, s. 4.

Rozmowa nt. otrzymania polsko-niemieckiej nagrody literackiej im. Samuela Bogusława Lindego.

Supłanie słów : z Włodzimierzem Kowalewskim, pisarzem, laureatem tegorocznej nagrody miast partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego rozmawia Piotr Schick. - Il. // Trybuna. - 2003, nr 269, dod. Trybuna Regionów, s. III.

Swing przemawia bardziej / rozm. Janusz Paliwoda. - Il. // Lampa. - 2007, nr 11, s. 48-49.

Wypowiedzi dot. książki „Excentrycy”.

To jest normalna młodzież, a nie żadne „pokolenie Nic” / rozm. Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2007, nr 51, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 895, s. 2.

Wolność tworzenia / rozm. Elżbieta Mierzyńska. - (Oko w oko). - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 213, dod. Reporter, nr 39, s. 4-5.

Z naszych liceów zginęło słowo regionalizm : rozmowa z Włodzimierzem Kowalewskim o lekturach szkolnych / rozm. Marek Barański. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2007, nr 140, s. 13.

Zawsze zwycięża przyziemność : Janusz Paliwoda pyta Włodzimierza Kowalewskiego o śmierć, nieudaczników i książkowe podróże w czasie. Il. // Lampa. - 2005, nr 1, s. 20-24.

Toż fragm.: To, co nas kręci i rozpala : rozmowa z pisarzem Władysławem Kowalewskim / rozm. Janusz Paliwoda. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 95, s. 16.

Żydowska zakąska i polskie książki : Olsztynianin w Jerozolimie / rozm. Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 121, dod. Magazyn, s. 12.

Wypowiedzi nt. pobytu na Targach Książki w Izraelu.

Życie jest tańcem / rozm. Ada Romanowska. - Il. // Nasz Olsztyniak. - Nr 410 (2007), s. 10.

Nt. powieści „Excentrycy”.

cofnij