Krystyna Hałun, Joanna Burska

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
(styczeń-czerwiec 2008)

 

Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec

STYCZEŃ

1.01.2008 r. – wyłączono ze struktur Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie Miejską Bibliotekę Publiczną w Barczewie.

11.01.2008 r. – odwiedzający pracownię komputerową na I piętrze Starego Ratusza mieli okazję podziwiać wystawę prac plastycznych „Totemy” Artura Nichthausera.

16.01.2008 r.filia MBP w Olsztynie Planeta 11 gościła olsztyńskiego pisarza Filipa Onichimowskiego. Spotkanie prowadził Adrian Zacharewicz – redaktor naczelny „Kulturki".

18-31.01.2008 r. – Galeria Stary Ratusz zapoczątkowała działalność w Nowym Roku wystawą Aleksandra Wołosa pt. „Pastelowe iluzje”.

23-26.01.2008 r. – w Oddziale Dziecięcym MGBP w Węgorzewie odbyły się „Magiczne ferie w świecie Harrego Pottera”. Program ferii zgłoszony został do ogólnopolskiego konkursu dla bibliotek ogłoszonego przez polskiego wydawcę przygód Harrego – Wydawnictwo Media Rodzina z okazji wydania ostatniego tomu serii. Węgorzewski Oddział dla Dzieci znalazł się w gronie dziesięciu laureatów konkursu. Serdecznie gratulujemy.

24.01.2008 r. – w filii MBP w Olsztynie Planeta 11 zorganizowano debatę na temat barier międzypokoleniowych. Wzięli w niej udział m.in. pensjonariusze ośrodka „Kombatant”, młodzież realizująca projekt „Człowiek nie wiek”, Ryszard Michalski – prezes Stowarzyszenia „Tratwa”.

31.01.-13.02.2008 r. – pierwszym lokalnym autorem, którego zarejestrowany fragment twórczości zaprezentowano w Starym Ratuszu w ramach rozpoczynającego się projektu „Prozatorskie skróty” był Filip Onichimowski. Po tygodniowym odtwarzaniu fragmentu jego opowiadania z tomiku „Zalani”, autor spotkał się z czytelnikami w dniu 13.02.2008 r. Podobny scenariusz przewidziano dla prezentacji twórczości kolejnych olsztyńskich pisarzy. Projekt realizowano w WBP w Olsztynie w pierwszej połowie 2008 r. we współpracy z Radiem Olsztyn.

LUTY

1.02.2008 r. – podczas kolejnego wernisażu w Galerii Stary Ratusz otwarto wystawę przygotowaną we współpracy Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie oraz olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wystawa „Ludzie drogi”, prezentująca pracę drogowców na Warmii i Mazurach od II połowy XIX w., zorganizowana została z okazji XV Europejskich Dni Dziedzictwa, które przebiegały pod hasłem: „Ludzie gościńca – tułacze, wędrowcy, pielgrzymi”.

1.02.2008 r. – o swoich rowerowych przygodach opowiadał Daniel Klawczyński – rowerzysta, podróżnik, redaktor działu turystycznego magazynu rowerowego „bikeBoard”, fotograf, etnolog podczas spotkania „Od podziemi po dach świata” w filii MBP w Olsztynie Planeta 11.

12.02.2008 r. – w Starym Ratuszu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Internetowy Festiwal Literacki Euroczytanie 2007” w Polsce. Podczas konferencji oficjalnie zaprezentowano laureatów polskiej edycji konkursu „To lubię!” ogłoszonego w ramach projektu oraz laureatów z krajów partnerskich: Litwy i Rosji. Szersza informacja na temat projektu oraz konferencji podsumowujących projekt w Polsce, na Litwie i w Rosji dostępna jest na stronie internetowej projektu www.euroreading.eu.

14.02.2008 r.„Narracje z pogranicza: Purda Wielka” – pod takim hasłem Wspólnota Kulturowa „Borussia” zorganizowała w Starym Ratuszu promocję książki Roberta Traby i Andrzeja Saksona pt. „Przeszłość zapamiętana – narracje z pogranicza” połączoną z wykładem Roberta Traby „Historia pogranicza: szansa dla interdyscyplinarności i innowacyjności poznania historii regionu”.

15-29.02.2008 r.Galeria Stary Ratusz gościła wystawę fotografii Tomasza Raczyńskiego ph. „Spitsbergen – arktyczna Europa”.

27.02.2008 r. – spotkanie z cyklu „Prozatorskie skróty” tym razem z udziałem Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, która zaprezentowała kolejne części słuchowiska pt. „Gdzie jest ten tani kupiec”.

MARZEC

1.03.2008 r. – zbliżający się Dzień Kobiet stał się okazją do zorganizowania słowno-muzycznego spotkania z prof. Marcinem Wawrukiem, którego tematem była „Kobieta w muzyce”. Spotkanie, w którym uczestniczyły głównie kobiety odbyło się w Czytelni Czasopism Starego Ratusza.

3-9.03.2008 r.„Zgasło słoneczko ludzkości” – wystawę pod takim hasłem zaprezentowano w Galerii Stary Ratusz. Głównym celem wystawy przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej we Wrocławiu było zaprezentowanie sylwetki Józefa Stalina w 50 lat po jego śmierci oraz epoki komunistycznej, której był postacią charakterystyczną.

3.03.2008 r. – olsztyńska pisarka i dziennikarka Joanna Wilengowska spotkała się z czytelnikami w Planecie 11. Spotkanie prowadziła dziennikarka „Naszego Olsztyniaka" Katarzyna Janków-Mazurkiewicz.

7.03.2008 r.„Babskie gadanie” w Planecie 11 z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet. O Dniu Kobiet wczoraj i dziś, poszanowaniu praw kobiet i sytuacji kobiet w innych krajach rozmawiały:
   Bernadetta Darska – redaktor naczelna "Portretu",
   Irena Telesz – aktorka Teatru im. Stefana Jaracza,
   Katarzyna Janków-Mazurkiewicz – dziennikarka "Naszego Olsztyniaka",
   Magda Brzezińska – dziennikarka "Gazety Wyborczej",
   Grażyna Dziadowicz-Kulka – pracownik Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Flavia Diniz – wolontariuszka z Portugalii.

11.03.2008 r. – w Planecie 11 otwarto punkt konsultacyjny Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie. Klienci biblioteki mogą tu uzyskać informacje o ofertach pracy oraz kursach, szkoleniach i projektach rynku pracy.

12.03.2008 r.Tomasz Białkowski to kolejny pisarz lokalny, który w ramach projektu „Prozatorskie skróty” spotkał się z czytelnikami w bibliotece w Starym Ratuszu. Spotkanie prowadził Filip Onichimowski.

12-25.03.2008 r. – wielkanocny nastrój do Starego Ratusza wprowadziła mini-wystawa fotograficzna Barbary Kokoryn prezentująca fotografie znajomych jej osób na wydmuszkach jaj kurzych i strusich.

14.03.2008 r. – w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. „W krainie fiordów – Norwegia w pigułce”. Zaprezentowano na niej zdjęcia Ireny i Mariana Sawickich.

20.03.-2.04.2008 r. – kolejna wystawa w Galerii Stary Ratusz prezentująca dorobek Jerzego Giedroycia oraz środowiska kulturalnego, które skupiał wokół siebie. Tym razem pod hasłem: „Jerzy Giedroyc – Książę Emigrantów” uwypuklono aspekt życia na obczyźnie, które stało się udziałem Jerzego Giedroycia i innych autorów jego pokolenia, z którymi współpracował. Podobnie jak poprzednie wystawy z tego cyklu, również ta została przygotowana przez Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, tym razem przy współudziale Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego.

26.03.2008 r. – wielbiciele twórczości Mariusza Sieniewicza mieli okazję wysłuchać fragmentów nowej niepublikowanej jeszcze książki pt. „Dziennik okulisty” podczas spotkania z autorem w bibliotece w Starym Ratuszu. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Prozatorskie skróty”.

26-27.03.2008 r. – w Planecie 11 odbyły się spotkania z twórcami teatru: prof. Bohdanem Głuszczakiem, reżyserem, aktorem, współtwórcą Olsztyńskiej Pantomimy, aktorką Teatru im. Stefana Jaracza – Agnieszką Grzybowską i Tomaszem Czaplarskim aktorem Olsztyńskiego Teatru Lalek.

31.03.2008 r. – w filii nr 13 MBP w Olsztynie zorganizowano IV edycję konkursu recytatorskiego dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej.

KWIECIEŃ

Na stronie www filii MBP w Olsztynie Abecadło wystartował  blog Klubu Mam i Bajkowego Przedszkola, zapraszający do odwiedzin i aktywnego uczestnictwa w jego tworzeniu http://abecadloolsztyn.blogspot.com/.

1.04.1008 r. – po podziale Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie podjęła samodzielną działalność.

2-6.04.2008 r.V Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej „Pisz i śpiewaj poezję” zorganizowane przez MGBP w Piszu oraz Piski Dom Kultury i Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, podczas którego odbyła się również Konferencja Dialogu, poświęcona promocji literatury regionalnej.

3-17.04.2008 r.Galeria Stary Ratusz gościła wystawę ilustracji nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie „Książka Roku 2006-2007”. „Książka Roku” jest nagrodą Polskiej Sekcji IBBY (Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych). Na wystawie zaprezentowano ilustracje wyróżnione podczas ostatnich dwóch edycji konkursu.

4.04.2008 r. – grupa bibliotekarzy z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie uczestniczyła w XIV Forum Bibliotekarzy "Psychologia w bibliotece. Część II" –organizowanym przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Szkolenie zorganizowano w Oddziale Zamiejscowym w Chorzowie.

9.04.2008 r.„Kondycja bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w świetle oceny stanu czytelnictwa za 2007 r.” to temat konferencji przeznaczonej dla kadry kierowniczej bibliotek publicznych oraz moderatorów opiekujących się Dyskusyjnymi Klubami Książki w naszym regionie. Bogaty program obejmował m.in. wystąpienie Wiesławy Borkowskiej-Nichthauser, Zastępcy Dyrektora WBP w Olsztynie na temat kondycji bibliotekarstwa w Polsce, wyniki czytelnictwa za 2007 r. osiągnięte w bibliotekach publicznych na Warmii i Mazurach, przykładowe działania strategiczne mające wpływ na zmianę wizerunku biblioteki, raport z badań dotyczących potrzeb szkoleniowych personelu bibliotek naszego województwa oraz krótkie omówienie projektów realizowanych i planowanych w WBP w Olsztynie, w tym DKK – Dyskusyjnych Klubów Książki.

9.04.2008 r. – inspiracje do własnej twórczości oraz najnowsza powieść pt. „Człowiek moralny” stanowiły główne tematy poruszane podczas spotkania pisarza Włodzimierza Kowalewskiego z czytelnikami w Starym Ratuszu, które odbyło się w ramach projektu „Prozatorskie skróty”.

11.04.2008 r.Dzień Radia Olsztyn w Planecie 11. Prosto z Planety program na żywo prowadził Michał Porycki. Po południu odbyły się też spotkania z Krystyną Jędrys i Sylwestrem Czereszewskim, losowanie biletu na EURO 2008 oraz koncert zespołu „Czyści jak łza”.

13.04.2008 r. – z okazji Dnia Pamięci Ofiar Katynia w Planecie 11 odbył się pokaz nominowanego do Oskara filmu Andrzeja Wajdy„Katyń” oraz spotkanie z aktorem Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Dariuszem Poleszakiem, grającym jedną z ról w filmie i panią Mirosławą Aleksandrowicz, prezes Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Olsztynie.

14.04.2008 r. – w MBP w Bartoszycach gościł Krzysztof Petek, pisarz i dziennikarz, który propagował tradycyjne wartości takie jak uczciwość, pomoc innym i niezamykanie się na potrzeby drugiego człowieka.

15-16.04.2008 r. – w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pile odbyła się ogólnopolska konferencja "Biblioteka powiatowa i jej użytkownicy", w której uczestniczyli bibliotekarze z WBP w Olsztynie, MBP w Bartoszycach, MBP w Giżycku, BPMiG w Olsztynku, MBP w Iławie oraz MBP w Braniewie.

18.04.2008 r. – otwarcie kolejnej wystawy w Galerii Stary Ratusz stało się okazją do spotkania z Ojcem Włodzimierzem Zatorskim – Przeorem Opactwa Benedyktynów w Tyńcu pt. „Droga szczęścia – perspektywa św. Benedykta”. Wystawa fotografii autorstwa Wojciecha Stana pt. „Benedyktyni Tynieccy” poświęcona była życiu opactwa.

18.04.2008 r. – w Planecie 11 świętowano Dzień Wolności Prasy. Uczestnicy mogli porozmawiać o wolności prasy, wysłuchać fragmentów „Autoportretu reportera” Ryszarda Kapuścińskiego czytanych przez Cezarego Ilczynę – aktora Teatru im. Jaracza, obejrzeć pokaz filmu „Wszyscy ludzie prezydenta” i porozmawiać z wielokrotną mistrzynią Polski w Muay Thai – Joanną Jędrzejczyk.

21-30.04.2008 r. – w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyły się kolejne Dni Literatury Dziecięcej, tym razem pod hasłem „Piękna nasza Ziemia cała”. Program Dni był jak zwykle bardzo urozmaicony. Były więc spotkania autorskie, spektakle teatralne, głośne czytanie, ciekawe prelekcje, warsztaty graficzne i plastyczne. Podczas Dni rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Śmieciowisko 2” oraz konkurs na wykonany przez dzieci film reklamowy promujący proekologiczny tryb życia, pod hasłem „Co mogą zrobić dzieci, żeby świata nie zaśmiecić”.

22.04.2008 r. – miłośnicy sztuki mieli wyjątkową okazję wzięcia udziału w interesującym spotkaniu z dr Marią Wrońską-Friend pt. „Przystanek Indonezja – batik”. Na spotkanie złożył się wykład na temat sztuki Indonezji i jej wpływu na sztukę europejską, promocja książki pt. „Sztuka woskiem pisana. Batik w Indonezji i Polsce” oraz pokaz batiku w wykonaniu Iwony Bolińskiej-Walendzik (WBP w Olsztynie).

22.04.2008 r. – w filii MBP w Olsztynie Abecadło czytelnicy spotkali się z podróżnikiem Marcinem Gienieczko, który opowiadał o swoich podróżach na Daleką Północ i Bliski Wschód. Mówił też o przygotowaniach do wyprawy na Syberię.

23.04.2008 r.Piotr Siwecki przeczytał fragmenty swoich najnowszych utworów podczas spotkania z czytelnikami w Starym Ratuszu. To już kolejne z literackich spotkań w ramach projektu „Prozatorskie skróty”.

23.04.2008 r.w Planecie 11, z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich, odbyło się spotkanie z Mariuszem Sieniewiczem, olsztyńskim pisarzem nominowanym do Paszportu „Polityki” i Nagrody „Nike”. Spotkanie prowadziła dr Joanna Chłosta-Zielonka.

23-24.04.2008 r.MBP w Ełku zorganizowała II Mazurski Festiwal Książki „Książka i lilia”. Gośćmi festiwalu byli: Wojciech Kass, Barbara Wachowicz, Jerzy Marek Łapo oraz Evgen Malinovskiy.

24.04.2008 r. – w Starym Ratuszu odbyła się promocja książki Kazimierza Brakonieckiego „Historie bliskoznaczne”. Spotkanie z autorem poprowadził Włodzimierz Kowalewski.

28.04.2008 r. – w Planecie 11 z okazji Światowego Dnia Tańca klienci biblioteki mogli obejrzeć pokazy tańców z różnych stron świata w wykonaniu „Studia Rytm” i „Celticdance” oraz wziąć udział w atrakcyjnych konkursach.

28.04.2008 r. – w ramach projektu „Fajną książkę wczoraj czytałem” w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku odbyły się warsztaty skierowane do bibliotekarzy publicznych i szkolnych. Przeprowadzone przez pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zajęcia obejmowały zagadnienia z zakresu nowoczesnych form popularyzacji książki i biblioteki stosowanych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, form popularyzacji zbiorów specjalnych oraz z zakresu public relations biblioteki.

MAJ

5-11.05.2008 r. – w ramach obchodzonego w tych dniach Ogólnopolskiego Dnia Bibliotek przewidziano także wiele imprez w naszym województwie, a wśród nich m.in.:

5.05.08 r. – w MBP w Bartoszycach otwarto wystawę pokonkursową prac plastycznych pt. „Pudełko zwane wyobraźnią”. Konkurs związany był z ogłoszeniem roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta.

6.05.2008 r. – w Abecadle odbył się błyskawiczny kurs komputerowy dla pensjonariuszy Domu Kombatant, przeprowadzony przez uczniów SP nr 3 w Olsztynie.

7.05.2008 r.Zarząd Koła SBP w Szczytnie, Urząd Gminy w Dźwierzutach oraz Starostwo Powiatowe w Szczytnie współorganizowały „Powiatowy dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury”, który w tym roku odbył się w Dźwierzutach. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz oraz bibliotekarze z terenu powiatu szczycieńskiego.

7.05.2008 r. – w filii MBP w Olsztynie Multicentrum, w ramach cyklicznych spotkań „Sztukotu, czyli Co w sztuce stuka” odbyły się warsztaty muzyczne „Niezwykłe tajemnice muzyki – róg”, prowadzone przez muzyków z kwartetu Warmia Horn Quartet. W programie m.in. występ kwartetu, prelekcja na temat rogu i jego miejsca wśród instrumentów muzycznych oraz dla chętnych krótki kurs gry na rogu.

8.05.2008 r.sześćdziesiątą rocznicę utworzenia najstarszej w Węgorzewie instytucji kultury obchodziła MGBP w Węgorzewie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i powiatu, dyrektorzy bibliotek oraz bibliotekarze i inni zaproszeni goście. Podczas uroczystości osobom wspierającym aktywnie działania biblioteki przyznano po raz pierwszy honorowy tytuł „Anioła Biblioteki”.

8.05.2008 r. – w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Świadomości Logopedycznej w Abecadle gościli specjaliści logopedzi. Można było skorzystać z bezpłatnej diagnozy logopedycznej, dowiedzieć się jak zapobiegać wadom wymowy, poznać proste zabawy rozwijające sprawność językową małego dziecka.

„Chemia w kuchni”, to temat spotkania w Multicentrum, podczas którego dietetyk Marta Żelazna opowiadała o tym jak się odżywiać, aby na długo zachować zdrowie i urodę. Po prelekcji odbyły się zajęcia edukacyjne rozwijające i utrwalające temat.

Planeta 11 zorganizowała wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Kultury Żydowskiej B’JACHAD Dzień Izraela. W programie: pokaz filmu, wykład, mini warsztaty języka hebrajskiego, muzyka żydowska, pokazy slajdów.

9-23.05.2008 r. – po raz drugi w Galerii Stary Ratusz swoje fotografie zaprezentował Arkadiusz Dziczek. „Lekcja po tybetańsku” – to zbiór zdjęć powstałych podczas podróży do Tybetu.

13.05.2008 r.MGBP w Lidzbarku Welskim obchodziła 60. rocznicę utworzenia. W obchodach uczestniczył dyrektor WBP w Olsztynie – Andrzej Marcinkiewicz.

14.05.2008 r.Filia nr 5 MBP W Olsztynie wraz z Samorządową Radą Osiedla Nagórki ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Nad jeziorem bajka śpi”. Konkurs został podsumowany 30.05. Wzięło w nim udział 60 dzieci.

14.05.2008 r. – w ramach realizacji zadań Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej zorganizowano dla grupy bibliotekarzy z powiatu olsztyńskiego ziemskiego wyjazd do Krakowa na warsztaty poświęcone nowoczesnym metodom prowadzenia lekcji i zajęć z wykorzystaniem lektury „Ania z Zielonego Wzgórza”. W wyjeździe uczestniczyli bibliotekarze z WBP w Olsztynie, MBP w Barczewie, MBP w Biskupcu, MBP w Jezioranach, BPG Kolno z siedzibą w Lutrach, BPMiG w Olsztynku oraz GBP w Purdzie.

19.05.2008 r.Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach zorganizowała eliminacje międzygminne XXI Konkursu Recytatorskiego „Warmia i Mazury w Literaturze”. Przewodniczącym jury konkursowego był Cezary Ilczyna, aktor Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie.

19.05.2008 r.Filia nr 9 MBP w Olsztynie zapoczątkowała cykl spotkań dla dzieci, poświęconych legendom Warmii i Mazur. Jako pierwszą zaprezentowano legendę o św. Jakubie, patronie Olsztyna.

21.05.2008 r. – projekt „Prozatorskie skróty” zakończyło spotkanie z Joanną Wilengowską. Olsztyńska literatka przestawiła zebranym w Starym Ratuszu fragmenty swoich nowych nieopublikowanych opowiadań.

26.05.-12.06.2008 r. – wystawa „Kurpie. Puszcza Zielona” to fotograficzna dokumentacja miłości do Kurpiowszczyzny Gabora Lörinczy, urodzonego na Węgrzech, a od prawie 60 lat zamieszkałego w Łomży. Wystawę zaprezentowaną w Galerii Stary Ratusz współorganizowało Stowarzyszenie Związek Kurpiów na Warmii i Mazurach.

28.05.2008 r. – w Starym Ratuszu odbyła się uroczystość ogłoszenia laureatów Literackiej Nagrody Warmii i Mazur WAWRZYN 2007, jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych naszego regionu. Nagrodę, w tym roku przyznaną już po raz czwarty, otrzymał Włodzimierz Kowalewski za powieść „Excentrycy”, nagrodę publiczności zaś „Święta Warmia” Szymona Dreja.

30.05-2.06.2008 r.Filie Miejskiej Biblioteki w Olsztynie uczestniczyły w II Międzynarodowych Dniach Bajki organizując konkursy, zabawy, głośne czytanie, przedstawienia teatralne, warsztaty plastyczno-literackie, bajkowe korowody i turnieje. W trakcie trwania Dni czytelnicy „Abecadła” sporządzili ranking ulubionych bajkowych postaci. Na I miejscu znalazł się Czerwony Kapturek, na II – ex aequo: Koszmarny Karolek, Shrek, Kubuś Puchatek i Scooby Doo, na III – Harry Potter.

CZERWIEC

3.06.2008 r.Filia nr 9 MBP w Olsztynie zorganizowała paradę bajkową dla przedszkolaków i młodszych uczniów. Uczestniczyło w niej ponad 280 dzieci.

4-7.06.2008 r. – kolejny Festiwal Letnie Ogrody Polityki w Elblągu organizowany przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik Polityka. W tym roku odbyła się już piąta edycja tej cieszącej się dużą popularnością imprezy.

5.06.2008 r. – z okazji obchodów Światowego Roku Planety w MBP w Morągu otworzono wystawę fotograficzną autorstwa Emilii Wandy Małkowskiej pt. „Kamień i woda”.

7.06.2008 r.Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie zorganizowała imprezę finałową konkursu czytelniczego pt. „Żeglowanie – pasja życia”. Celem konkursu przeznaczonego dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych była popularyzacja wiedzy, a także rozwój pasji i zainteresowań związanych z żeglarstwem i regionem.

9.06.2008 r. – rozstrzygnięto konkurs plastyczno-literacki pt. „Moja mała ojczyzna” ogłoszony przez Oddział dla Dzieci MBP w Morągu. W konkursie udział wzięły dzieci od wieku przedszkolnego, aż po uczniów szkół gimnazjalnych.

11.06.2008 r. – w Planecie 11 odbyło się spotkanie z lotnikiem i kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim zorganizowane wspólnie z Planetarium Olsztyńskim.

12.06.2008 r. – w Planecie 11 otwarto uroczyście wystawę fotografii „Camino de Santiago – Droga św. Jakuba”, wykonanych w czasie pieszej wędrówki młodzieży do miejsca kultu Świętego w Hiszpanii.

13.06.2008 r.SBP Oddział Elbląg oraz Biblioteka Elbląska zorganizowały plenerowe spotkanie integracyjne w ramach Dnia Bibliotekarza.

17.06.2008 r.Akademicki Klub Turystyczny, Klub Turystyki Górskiej „Grań”„Gazeta Turystyczna Warmii i Mazur” oraz Abecadło zorganizowały w bibliotece spotkanie z turystyką górską. W programie: pokaz slajdów z turystycznych wyjazdów w polskie góry, prezentacja sprzętu turystycznego, gry, zabawy, konkursy.

17.06.2008 r.Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie przeprowadziła szkolenie dla pracowników bibliotek z terenu Warmii i Mazur zajmujących się obsługą dzieci i młodzieży oraz moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki. W programie szkolenia przewidziano m. in.: omówienie wyników czytelnictwa dziecięcego w bibliotekach publicznych województwa w 2007 r. (Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Olsztynie), wystąpienie Brygidy Cicholskiej – koordynatora wojewódzkiego – na temat osiągnięć ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” oraz Anny Rywczyńskiej (NASK) o bezpiecznym Internecie. Interesującym uzupełnieniem programu była prezentacja wybranych form pracy z dziećmi przygotowana przez przedstawicieli MBP w Olsztynie, Biblioteki Elbląskiej oraz MGBP w Węgorzewie.

cofnij