Strona główna BWM
Nr 1/2 2007

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Danuta Pol-Czajkowska
Renata Pietrulewicz

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (89) 524 90 32
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Andrzej Marcinkiewicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Nie ma bibliotek bez młodych – nie ma młodych bez bibliotek. Usługi świadczone przez współczesną bibliotekę w duńskiej perspektywie – Jon Madsen

60-lecie Miejskiej Biblioteki publicznej w Szczytnie (prezentacja)

Mazurski Festiwal Książki- „Książka i lilia” – Iwona Drażba

Internetowy Festiwal Literacki „Euroczytanie 2007” – Joanna Burska

Ocena działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2006 r. – zespół pracowników Działu Instrukcyjno-Metodycznego


LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Laudacja z okazji wręczenia Wawrzynu - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za rok 2006 – Zbigniew Chojnowski

„Wszystkie języki świata” Zbigniewa Mentzla – Sylwia Białecka

Będąc młodą bibliotekarką... Literackie fascynacje i bytu lekkość nieznośna – Ewa Cywińska


WARTO WIEDZIEĆ

Technologie informacyjne i komunikacyjne w Szkolnym Centrum Informacji (wybrane zagadnienia) – Sebastian D. Kotula

Przegląd polskich serwisów internetowych. Próba oceny – Dorota Bednarczyk

Wspólnie o regionie (współpraca bibliotek z regionu Warmii i Mazur oraz WBP w Olsztynie w zakresie tworzenia bibliografii regionalnej) – Anita Romulewicz


ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego. W pierwszym półroczu 2007. (Uwzględnia wybór materiałów opublikowanych od 1 do 30 V 2007) – Anna Wysocka

Hieronim Skurpski. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1978-2006 – Sylwia Białecka


NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach – Anita Romulewicz

Wybór polecanych nabytków 2006/2007 WBP w Olsztynie – Anna Rau


KALENDARIUM ROCZNIC

Kalendarium rocznic (styczeń-czerwiec 2008 r.) – Beata Rudzka-Florczuk


Strona główna BWM