Anita Romulewicz

 

NOWE KSIĄŻKI O WARMII I MAZURACH

 

    1.  55 wystaw na 55-lecie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie / [wstęp. Andrzej Marcinkiewicz]. - Olsztyn : ElSet, 2006. - 64 s. : il., fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-924572-1-8
    Opracowanie wybranych wystaw zorg. w Galerii Stary Ratusz (w okresie od stycznia 2004 do grudnia 2006).

    2.  Ad fontes : studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin / pod red. Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew i Ireny Makarczyk. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2006. - 479, [1] s. : il. (w tym kolor.), faks., portr. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN 83-89151-43-X
    Z treści : Achremczyk Stanisław : Historyk Warmii, s. 19-22. - Makarczyk Irena : Życiorys Księdza Profesora, s. 23-27. - Makarczyk Irena : Bibliografia prac Księdza Profesora Alojzego Szorca, s. 28-34. – Achremczyk Stanisław : Warmia w ostatnim polskim bezkrólewiu 1763-1764, – s. 35-43. - Augusiewicz Sławomir : Misja pułkownika Karla Abrahama Reichardta z 1659 roku. Przyczynek do zagadnienia funkcjonowania poczty szwedzkiej w Prusach Królewskich w ostatnich miesiącach drugiej wojny północnej, s. 44-51. - Białuński Grzegorz : Bando – pleban pasłęcki. Przyczynek do kariery Prusów w państwie zakonu krzyżackiego, s. 52-59. - Bogdan Danuta : Inwentarz zamku jeziorańskiego z 1600 roku, s. 60-74. - Bonowska Magdalena : Bartąskie komemoracje, s. 75-81. - Jasiński Grzegorz : Dom sierot w Barczewie - przykład ewangelickiego zakładu opieki na terenie diaspory w XIX wieku, s. 115-127. - Jasiński Janusz : Ksiądz Walenty Tolsdorf (1816-1905) duszpasterz, działacz społeczny, s. 128-137. – Jegierski Jacek : Barbara Samulowska w drodze do beatyfikacji. Wprowadzenie w problematykę, s. 138-144. - Kasparek Danuta : Działalność pedagogiczna księdza Walentego Barczewskiego, s. 145-154. - Kopiczko, Andrzej : Kościół św. Anny w Barczewie w świetle protokołu powizytacyjnego z 1785 roku, s. 163-176. - Łatak Kazimierz : Kanonicy regularni luterańscy na Warmii i Mazurach w latach 1945-2005, s. 195-217. - Makarczyk Irena : Listy Anny Wazówny do biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego, s. 225-237. - Przeracki Jerzy : Gospodarka zbożowa Lidzbarka Warmińskiego w świetle wykazu z 1770 roku, s. 309-327. - Radoch Marek : Finansowe wspieranie kościołów w Prusach przez wielkich mistrzów krzyżackich w latach 1399-1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego), s. 328-350. - Starnawski Jerzy : Poeci nowołacińscy Warmii, s. 375-387. - Włodarki Józef Arno : Uwagi o gospodarce w dawnych lasach Warmii (XVII-XVIII w.), s. 431-449.

    3.  Achremczyk, Stanisław: 60 lat Wydziału Nauki o Żywności : 1945-1950, 1950-1972, 1972-1999, 1999-2005 / Stanisław Achremczyk ; [Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie]. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2005. - 83 s. : il, fot., portr. (w tym kolor.) ; 23 cm. - ISBN 83-89151-12-X

    4.  Aleksiejuk, Marzenna: The Zodiac of Warmia / [aut. Marzenna Aleksiejuk, Szymon Drej ; „Dom Warmiński” Association]. - Lidzbark Warmiński : Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, 2006. - [16] s. : il. kolor., fot. kolor., mapa, rys. ; 29 cm. - Stanowi pierwszą publikację w cyklu pt. „A gide to Warmia”.
    Krótka historia oraz herby Warmii i miejscowości warmińskich (Braniewo, Lidzbark Warmiński, Frombork, Pieniężno, Orneta, Dobre Miasto, Reszel, Jeziorany, Olsztyn, Barczewo, Bisztynek, Biskupiec).

    5.  Aleksiejuk, Marzenna: Warmiński zodiak / [aut. Marzenna Aleksiejuk, Szymon Drej ; Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w Lidzbarku Warmińskim]. - Lidzbark Warmiński : Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, 2006. - [16] s. : il. kolor., fot. kolor., mapa, rys. ; 29 cm. - Stanowi pierwszą publikację w cyklu pt. „Przewodnik Warmiński”.
    Krótka historia oraz herby Warmii i miejscowości warmińskich (Braniewo, Lidzbark Warmiński, Frombork, Pieniężno, Orneta, Dobre Miasto, Reszel, Jeziorany, Olsztyn, Barczewo, Bisztynek, Biskupiec).

    6.  Almanach Sportu Warmii i Mazur 2005 / [oprac. i red. Janusz Witold Porycki]. - Olsztyn : Wydawnictwo WPW C. Porycki, P. Wasześcik Sp. J. - Olsztyn, 2006. - 119 s. : il., fot., portr., tab. ; 23 cm.

    7.  Andrusikiewicz, Anna: Wanderungen durch Olsztyn / Anna Andrusikiewicz ; Übers. aus dem Polnischen Halina Risse. - Olsztyn : Pracowania Wydawnicza „ElSet”, [2006]. - 94, [2] s. : il. kolor. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 91. – Indeks. - ISBN 83-89151-55-3

    8.  Atlas znakowanych szlaków rowerowych : województwo Warmińsko-Mazurskie / red. Karol Kowałko ; oprac. Tadeusz Walczak ; oprac. graf. Maria Rulewicz. - Piła : „BIK”, 2006. - [19] s. tabl. złoż. luz. : mapy kolor. ; 25 cm. - (Atlasy Rowerowe / „BIK” ; nr 11). - ISBN 83-88963-56-2

    9.  Barbara Hulanicka : życie i twórczość / [oprac. katalogu Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz ; reprod. R. Czerwiński et al.]. - Olsztyn : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2006. - 71 s. : il., fot., portr. ; 30 cm. - ISBN 83-89228-35-1

    10.  Barczewska, Renata: Ze strychu do „Domu Kopernika” - 15 lat działalności Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej = Vom Dachgeschoss ins Haus Kopernikus - 15-jährige Geschichte der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit / [aut. tekstów Renata Barczewska]. - Olsztyn = Allenstein : Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 2006. - 64 s. : il., fot., portr. ; 24 cm. - ISBN 83-88125-47-8

    11.  Bernhardt, Jerzy: Żołnierze Armii Krajowej z Warmii i Mazur / Jerzy Bernhardt ; [wyd. oprac. i przygot. do druku zespół w składzie Tomasz Śrutkowski et al. ; zdj. Wacław Kapusto, Ryszard Czerwiński, Tomasz Śrutkowski]. - Olsztyn : Edytor Wers, 2006. - 255, [1] s. : il., faks., fot., portr. ; 30 cm. - Tyt. okł.: Kronika Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warmińsko-Mazurskiego. – ISBN 83-60488-05-3

    12.  Bezpieczeństwo ruchu drogowego na Warmii i Mazurach / pod red. R. Michalskiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Technicznych, Warmińsko-Mazurska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. - Olsztyn : Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn UWM, 2003. - 116 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - (Biuletyn WR BRD, 1731-1691 ; nr 1/2003). - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-914011-8-9

    13.  Bętkowski, Rafał: Allenstein wie man es nicht kennt / Rafał Bętkowski ; deutche Übers. Gerard Cygan, Grzegorz Cygan. - Olsztyn : AGDM, 2006. - 214, [1] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., pl. ; 34 cm. - Bibliogr. s. 214. – Indeksy. - ISBN 83-922509-07

    14.  Białuński, Grzegorz: Ród Prusa Kleca : ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów-Pilewskich / Grzegorz Białuński ; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2006. - 126, [2] s., [4] s. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 103-110. –Indeksy. - Streszcz. niem. - ISBN 83-86206-92-6

    15.  Boharewicz-Richter, Anna J.: Zatoka wichrów / Anna J. Boharewicz-Richter. - Łomża : Oficyna Wydawnicza „Stopka”, 2006. - 358, [6] s. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-8573-467-8
    Powojenne biografie ełczan.

    16.  Borkowski, Ryszard: Zwyczajne wiersze : pory/wy / Ryszard Longin Borkowski ; [il. Dorota Fräger]. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej „SQL”, 2006. - 94, [2] s. : rys. ; 22 cm. - ISBN 83-88125-49-4; ISBN 978-83-88125-49-2
    Autor z Olsztyna.

    17.  Brakoniecki, Kazimierz: EUROPA minor : [wiersze] / Kazmierz Brakoniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe IBiS, 2007. - 95, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. [97]. - Na okł.: Laur UNESCO. Polski Komitet do spraw UNESCO 2007. - ISBN 83-7358-050-6
    Treść: Europa minor, s. 5-18. - Pożegnanie Wilna, s. 19-22. - Trzy rzeki : Nad Bugiem, s. 23-24. - Nad Niemnem, s. 25-26. - Nad Łyną, s. 27. - Sarajewo. Monolog zewnętrzny, s. 28-32. - Dziennik z Gotlandii, s. 33-47. - Rozmówki polsko-niemieckie, s. 48-59. – Olsztyńskie latawce i Wieża Einsteina w Poczdamie, s. 60-64. - Wspomnienie Gór Świętokrzyskich, s. 65-72. – Wiersze polsko-żydowskie : Lebenstein, s. 73. - Jonasz Stern, s. 74. - Artur Nacht-Samborski, s. 75. - Szczebrzeszyn, s. 76. - Olsztyn, s. 77. - Ocalona, s. 78. - Czas wolny, s. 79-80. - Napis, s. 81. - Sny znad jeziora Plusznego, s. 82-88. - Geopoetyki, s. 89-94.

    18.  Brakoniecki, Kazimierz: Warmiński Budda = Ermländischer Buddha : [wybór wierszy lokalnych] / Kazimierz Brakoniecki ; tł. z jęz. pol. Winfried Lipscher. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2007. - 203 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Borussi ; 35). - Tekst równol. pol., niem. – ISBN 978-83-8923-33-2
    Treść: Katedra we Fromborku. - W olsztyńskiej katedrze św. Jakuba. - W kaplicy Jerozolimskiej w Olsztynie. – Kościół św. Andrzeja w Barczewie. - Nagrobek Batorych. - Tron Łaski w kolegiacie w Dobrym Mieście. - Zamek biskupów w Lidzbarku Warmińskim. - W Krośnie koło Ornety. - Tłokowo. - W Reszlu. - Kościół w Chwalęcinie. - W Orzechowie. - Kościół ewangelicki w Pasymiu. - Kościół ewangelicki w Sorkwitach. - Kościół w Sokolicy. - Łabędnik. - W Giławach. - Ruiny pałacu w Słobitach. - W Gładyszach. - W Mołtajnach. - Na granicy w Szczurkowie. - W Asunach. - Wielka Rowerzyca. - Las Warmiński. - Okolica. - W Chaberkowie. - Kaborno. - Zespolenie. - Ptaki zalotne. - Mój Olsztyn. - Kadysz dla Domu Oczyszczenia Ericha Mendelsohna. - Elegia dla Zdziśka Sadlika. - Lament nad hydrantem. - Zatopione miasta. - Spotkanie nad Bałtykiem. - Borussia. - Piękna Góra. - Nic. - Europa Środka. - Z pamiętnika podróży po Bawarii latem 2000. - Berlin Biberkopfplatz. - Szkice (wschodnio)berlińskie 14 VIII 2001.

    19.  Brzozowski, Andrzej Zb.: Limeryki dziennikarskie / Andrzej Zb. Brzozowski ; [rys. Zbigniew Rojek]. - Olsztyn : Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Oddział w Olsztynie, 2006. - 63 s. : rys. ; 15 cm. - ISBN 83-924051-5-3
    Autor z Olsztyna.

    20.  Bzura, Waldemar: Mazury : skarby przyrody i architektury / Waldemar Bzura ; tekst Jerzy Kruszelnicki ; kompozycja wydaw. i graf. Leszek Sosnowski ; [red. Jolanta Sosnowska]. - Kraków : Biały Kruk, cop. 2007. - 255, [1] s. : fot. kolor. ; 30 cm. - (Biały Kruk). - Bibliogr. – Indeksy. - ISBN 978-83-60292-40-2

    21.  Cenzura na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956. T. 1 / red. nauk. Elżbieta Kossewska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005. - 268 s. - Indeksy. - Streszcz. w jęz. niem. - ISBN 83-89964-57-0

    22.  Chazbijewicz, Selim: Hymn do Sofii / Selim Chazbijewicz. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2005. - 74 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Seria 3 ; t.2). - ISBN 83-919014-1-6
    Poeta z Olsztyna.

    23.  Chłosta, Jan: W obronie ojców mowy i wiary : Jan Liszewski redaktor, wydawca, poeta / Jan Chłosta ; [red. Tomasz Śrutkowski]. - Olsztyn : Edytor „WERS”, 2007. - 173 [2] s. : il., faks., fot., portr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 171-173. – ISBN 978-83-60488-08-9
    Biografia Jana Liszewskiego, założyciela „Gazety Olsztyńskiej”, ur. w Klebarku.
    Zawiera: [Sztuka teatralna] : Swaty warmińskie, s. 83-101. - [Wiersze] : Pieśń starego samotnika, s. 103. - Pożegnanie, s. 103. - Pieśń wiosenna, s. 104. - Pieśń gospodarza, s. 104-105. - Przypomnienie, s. 106. - Ptaszek, s. 106. - Gołąb i wrona, s. 107. - Sen, s. 108. - Bajka pełna prawdy, s. 109-110. - Jaskółka i wróbel, s. 110-111. - Jastrząb i kura, s. 112. - Ptaszek w klateczce, s. 113. - Żaba i bocian, s. 113-114. - Więzień, s. 114-115. - Najdroższy skarb, s. 115. - Pieśń o Warmijakach, s. 116. - Pozdrowienie Pańskie, s. 116-117. - Ulubiona książka, s. 117-118. - Szczwanie, s. 118. - Dzwony, s. 119. - Matka i macocha, s. 120. - Na Boże Narodzenie, s. 120-121. - Wilk i owce, s. 121-122. - Pasterz i trzoda, s. 122-123. - Kmiotek i duch, s. 124-125. - Smolarz, s. 125-126. - Na Adwent, s. 126. - Do Boga przy końcu starego roku, s. 127. - Dzień 21-go marca, s. 127-128. - Do Boga (1), s. 128. - Zagadka, s. 128. - Pieśń oracza, s. 129. - Przyjście Zbawiciela, s. 129-130. - Zagadka (2), s. 130. - Nasza mowa, s. 130-131. - W górę serca, s. 131-132. - Gwiazdka, s. 132-133. - Nasza bieda, s. 133-134. - W domu najlepiej, s. 134. - Rozmowa, s. 135-136. - Co to będzie?, s. 136-137. - Nasz Zbawiciel, s. 137. - Na Nowy Rok, s. 138. - Nasza nędza, s. 138-139. - Zdrajca, s. 139-140. – „Śmiało”, s. 140-141. - Do Karola (Karlchen, wie hast du dich verändert?), s. 141-142. - Do naszego ludu, s. 142-143. - Wybór, s. 143-144. - Nasza nadzieja, s. 144-145. - Skarga, s. 145. - Na wiosnę, s. 146. - Pogadanka, s. 147-148. - Do moich ziomków, s. 148. - Przemiana, s. 149. - Przygoda, s. 150-151. – Nasze dzieci, s. 152-153. - Do Boga, s. 153. - Kosa, s. 154. - Siejek, s. 154-155. - Do ludu, s. 155. - Diabeł, s. 156. - Żaba, s. 156-157. - Modlitwa, s. 157. - Stałość, s. 158. - Tęskność, s. 158-159. - Do Boga (2), s. 159. - Maj, s. 160. - Wybory, s. 160-161. - Do Warmijaków, s. 161. - Na Zielone Świątki, s. 161.

    24.  Cichalewska, Małgorzata: Lato Joanny / Małgorzata Cichalewska. - Warszawa : Wydawnictwo TELBIT, 2006. - 134 s. ; 19 cm. - ISBN 83-8109-82-0
    Powieść dla młodzieży, której akcja rozgrywa się w Jagiełkowie (właśc. Jagiełek koło Olsztynka).

    25.  Cisło, Maciej: Kochaina : wiersze używane i nowe / Maciej Cisło. - Warszawa : Wydaw. Nowy Świat, 2006. - 95, [1]. ; 21 cm. - ISBN 83-7386-177-7
    Wiersze poety ur. w Olsztynie, mieszkającego w Warszawie, związanego z Borussią.

    26.  Cyfus, Edward: ...a życie toczy się dalej. Część 2 / Edward Cyfus ; [oprac. i red. Andrzej Taborski ; wstęp Jan Chłosta]. - Olsztyn : [s.n.], [2006] (Olsztyn ; Posłaniec Warmiński). - 216, [4] s. : faks., fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-921953-7-X
    Losy rodziny Porbadnik w okolicach przedwojennego Olsztyna (Dorotowo, Bartąg, Barczewo). Także nt. duchownych m.in. Huberta Meika.

    27.  Cyfus, Edward: Traktem biskupów warmińskich / [aut. Edward Cyfus, Szymon Drej, Marian Szymkiewicz ; oprac. Monika Skóra ; red. Hanna Królikowska ; rys. Jarosław Korzeniewski]. – Olsztyn : ElSet, 2006. - 11 s. : rys. ; 20 x 24 cm. - ISBN 83-89151-39-1
    Turystyczny trakt historyczny w okolicach Bałd, Butryn, Przykopu (na terenie Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej).

    28.  Dettlaff, Danuta: Kościoły Diecezji Elbląskiej T. 1. Dekanaty Elbląga = Die Kirchen der Diözese Elbląg : Die Dekanate von Elbląg / Danuta Dettlaff, Jan P. Dettlaff (Nasze dziedzictwo = Unser Erbe). - Bydgoszcz : Studio Plus, [2006]. - 159, [1] s. : il., kolor. ; 33 cm. – Tekst równol. pol. niem. - ISBN 83-912654-0-0

    29.  Dönhoff, Marion: Dzieciństwo w Prusach Wschodnich / Marion Dönhoff ; [tł. Aga Paszkot-Zgaga]. - Kielce : Wydawnictwo Pellegrina, 2006. - 159 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg. Kindheit in Ostpreußen, 1988. - ISBN 83-918879-2-8 : zł 22

    30.  Drei Tage in Olsztyn / [Übers. von Krzysztof Gębura]. - [Olsztyn] : ElSet, [2006]. - 32 s. : il. kolor. ; 17 cm. - Tyt. oryg.: [Trzy dni w Olsztynie]. Na okł. podtyt.: Geschichte und Kultur : mit Paddelboot und zu Pferde durch Olsztyn : zu Fuß und mit Fahrrad durch die Wälder um Olsztyn herum. - ISBN 83-89151-33-2

    31.  Drej, Szymon: Święta Warmia / Szymon Drej ; [wstęp Edward Cyfus]. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2007. - 125 [3] s. : il., faks., fot., mapy, rys., ; 22 cm. - Bibliogr. s. 126. - ISBN 978-83-89151-10-0
    Historia Warmii od czasów najdawniejszych po współczesność.

    32.  Dziedzictwo kulturowe Warmii - Mazur - Powiśla : stan zachowania, potencjały i problemy / Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ; [red. Jacek Wysocki ; zespół autorski Bożena Antonowicz et al. ; graf. Małgorzata Jeremicz et al.]. - Olsztyn : Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego, 2006. - 415 s., [2] k. złoż. : il. kolor., faks., fot., mapy, rys. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 411-413. – Indeksy.

    33.  Dziedzictwo Warmii : ustrój-prawo-administracja / pod red. Stanisława Achremczyka, Krystyny Orłowskiej-Wojczulanis. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. - 83 s. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr. przy pracy s. 77. - ISBN 83-87643-54-8; ISBN 978-83-87643-54-6
    Treść : Achremczyk Stanisław : Warmińscy rządzący i rządzeni, s. 7-14. - Szorc Alojzy : Ustawodawstwo Warmii, s. 15-18. - Bogdan Danuta : Sejmik warmiński w XVI-XVIII wieku, s. 19-26. - Kiełbik Jerzy : Samorząd miast warmińskich do 1945 roku, s. 27-34. - Koziełło-Poklewski, Bohdan : Likwidacja samorządu terytorialnego w Prusach w okresie hitlerowskim, s. 35-47. - Baryła Tadeusz : Kształtowanie się samorządu w Olsztyńskiem, s. 48-62. - Uzar Józef : Odbudowa samorządu (1945-1947), s. 63-77. - Protas Jacek : Współpraca samorządów gmin i powiatów dzisiaj, na przykładzie powiatu lidzbarskiego, s. 78-84.

    34.  Dziedzictwo Warmii. [T.2], literatura i piśmiennictwo / pod red. Stanisława Achremczyka, Krystyny Orłowskiej-Wojczulanis. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. - 117, [2] s. ; 21 cm. - ISBN 83-87643-59-9; ISBN 978-83-87643-59-1
    Treść : Protas Jacek : Słowo wstępne, s. 5-6. – Achremczyk Stanisław : Staropolskie piśmiennictwo i literatura Warmii, s. 7-25. - Chłosta Jan : Literatura polska i niemiecka Warmii w XIX i na początku XX w., s. 26-60. - Chojnowski Zbigniew : Warmia i Maria (z dziejów motywów maryjnych w poezji), s. 61-70. - Brzeska-Smerek Teresa : Podania, legendy i baśnie warmińskie, s. 71-105. - Giedrys Ewa : Twórczość Ireny Kwinto jako źródło edukacji regionalnej, s. 106-108. - Skowronek Sławomir : Ustrój i prawo dawnej Warmii w nauczaniu szkolnym, s. 109-117.

    35.  Elbląg i okolice na starych pocztówkach : 682 reprodukcje : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Zajchowskiego. - Elbląg : Wydaw. „Uran”, 2006. - 382, [2] s. : fot. (w tym kolor.), pl. ; 24 cm + mapa. Plan Elbląga + spis il. w jęz. ang. - Bibliogr. s. 13. – Indeks. - Przedm. pol., niem., ang. - ISBN 83-60138-06

    36.  Elbląg w grudniu 1970 roku / pod red. Janusza Hochleitnera ; [współpr. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Elblągu]. - Elbląg : Fundacja Elbląg, 2006. - 179 s. : il., faks., fot. kolor., portr. ; 24 cm. - (Elbląskie Oblicza Patriotyzmu). - Streszcz. niem., ang. - ISBN 83-924642-0-6
    Treść : Moszczyński Andrzej : Kalendarium wydarzeń, s. 13-20. - Golon Mirosław : Grudzień 1970 roku w Elblągu w świetle akt administracyjnych i partyjnych. Charakterystyka wybranych źródeł, s. 21-32. – Kwiatkowska Wiesława : Grudzień 1970 w Elblągu, s. 33-46. – Szywała Kazimierz : Udział wojska w wydarzeniach 17 grudnia 1970 roku, s. 47-52. - Hochleitner Janusz : Jednostki wojskowe w Elblągu w trakcie wystąpień robotniczych, s. 53-58. - Letko Paweł : Echa Grudnia '70 w województwie olsztyńskim, s. 59-72. - Górnicki Adam : Gospodarka Elbląga a wydarzenia Grudnia ‘70, s. 75-82. - Engler Wioleta : Elbląski Grudzień, s. 83-96. - Tkacz Paweł : Wydarzenia grudnia 1970 roku w świadomości mieszkańców Elbląga na początku XXI wieku, s. 97-110. - Wojnowski Tomasz : Grudzień 1970 roku w świadomości młodzieży szkolnej, s. 111-114. - Bocheńska Teresa : Mój Marzec, s. 117-118. - Tomczyk Ryszard : Kartki z grudnia 1970 roku, s. 119-134. - Borowski Antoni : Mój Grudzień ‘70, s. 135-138. - Józefczyk Mieczysław : Widok z mojego okna, s. 139-142. - Keczmer Włodzimierz : Nie brałem w tym udziału. Chodziłem tam z ciekawości, żeby zobaczyć... / rozm. Wioleta Engler, s. 143-146. - To nie Janek Wiśniewski, to nasz syn Zbyszek... - wspomnienia państwa Godlewskich / rozm. Wioleta Engler, s. 147-154. - Postulaty pracowników zz metalowców w grudniu 1970 roku, s. 155-162. – Hochleitner Janusz : Zakończenie, s. 163-166.

    37.  Funkcjonowanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego : konferencja Olsztyn, 21 października 2005. - Olsztyn : Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. - 62 s. : fot., mapy, portr. ; 21 cm.
    Dot. produktów regionalnych Warmii i Mazur.

    38.  Gałczyński, Konstanty-Ildefons: Kronika olsztyńska / Konstanty Ildefons Gałczyński ; ilustrowana fotografiami Mieczysława Wieliczko. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Buffi, 2007. - XXI, [75] s. : il. kolor., fot. ; 31 cm. - ISBN 978-83-88279-00-3

    39.  Gambit Warmińsko-Mazurski : Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego / zespół red. Ryszard Michalski, Sławomir Wierzbicki, Arkadiusz Rychlik ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Technicznych, Warmińsko-Mazurska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. - Olsztyn : Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn UWM, 2003. - 66 s. : m., tab., wykr. ; 30 cm. - (Biuletyn WR BRD, nr 2).

    40.  Gregorio, Michale: Krytyka zbrodniczego rozumu / Michael Giorgio ; tł. Ewa Rudolf. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. - 520 s. - ISBN 978-83-08-03966-3
    Powieść kryminalna, której akcja dzieje się w Królewcu w 1804 r.

    41.  Grunwald 1410 : wybór tekstów źródłowych. T. I : Narodziny idei krucjatowej / tł. i oprac. Jan Powierski ; tł., uzup. i red. Janusz Trupinda. - Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2005. - 206 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86206-89-6
    Wyprawy krzyżowe na ziemiach pruskich i nadbałtyckich.

    42.  Harcerska watra nad Pasłęką : szkice i źródła do historii Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Mikołaja Kopernika w Braniewie 1946-2005 / [red. i uzup. Jerzy Chrabąszcz]. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2006. - 250 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 241-242. – Indeks. - ISBN 83-89067-27-7

    43.  Heide, Jerzy Wojciech: Archiwum dawne i nowe lidzbarskiego kościoła archiprezbiterialnego / Jerzy Wojciech Heide ; wydał krytycznie C.P. Woelky ; przeł. Julian Wojtkowski. - Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2006. - 150 s. ; 23 cm. - Indeksy. - ISBN 83-88348-60-4
    Historia Lidzbarka Warmińskiego w 15-18 w. Ruch pielgrzymkowy oraz biskupi warmińscy.

    44.  Heinze-Greenberg, Ita: Erich Mendelsohn : Olsztyn-Jerozolima-San Francisco / Ita Heinze-Greenberg ; [seria pod red. Kazimierza Brakonieckiego, Basila Kerskiego i Roberta Traby ; tł. z niem. Justyna Górny ; oprac. graf. Janusz Pilecki]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussią”, 2006. - 95 s. : rys. ; 19 cm. - (Miniatury Borussi). - ISBN 83-89233-32-0; ISBN 978-83-89233-32-5
    Zbiór biograficznych esejów o architekcie ur. w Olsztynie oraz jego międzynarodowych pracach. Zawiera kalendarium życia i pracy E. Mendelsohna.

    45.  Hejke, Krzysztof: Mazury - obrazy nostalgii / zdjęcia Krzysztof Hejke ; tekst Dariusz Jarosiński. - Warszawa : Wydawnictwo Terra Nova, [2005]. - 174, [2] s. : il. (gł. kolor.), faks., fot., mapy, portr. ; 31 cm. - ISBN 83-88456-10-5

    46.  Historia uczy pokoju = Istoria ucit mira : projekt realizowany przez Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe SASINIA i Muzeum im. A. M. Iwanowa w Gusiewie. - Ostróda : Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe SASINIA, [2006]. - 19 s. : fot. kolor. ; 30 cm. - Tyt. I tekst równol. pol., ros.
    Treść : O projekcie, s. 2. - Wizyta w Gusiewie, s. 3-4. - Wizyta w Ostródzie, s. 5-6. - Skrobot Wiesław : Cmentarze I wojny światowej i pola bitewne epoki napoleońskiej w dzisiejszym krajobrazie Prus Wschodnich, s. 7-11. - Elżbieta Jelińska : O dziedzictwie kulturowym Prus Wschodnich, s. 12-19. - Scenariusze zajęć edukacji historyczno-regionalnej.

    47.  Hołub, Grzegorz: Rany boskie, dziadek zwariował / Grzegorz Hołub ; [oprac. graf. i rys. Anna Styrańczak-Wiatrak]. - Olsztyn : Wydawnictwo Wektor, 2005. - 172 s. : il., rys. ; 21 cm. - (Szalona Majka ; [1]). - ISBN 83-906830-8-3
    Powieść dla dzieci. Akcja rozgrywa się w Reszkach koło Ostródy, w okolicach Dylewskiej Góry.

    48.  Hołub, Grzegorz: Rany boskie, Maja! Ty masz źle w głowie / Grzegorz Hołub ; [oprac. graf. i rys. Anna Styrańczak-Wiatrak]. - Olsztyn : Wydawnictwo Wektor, 2005. - 214 s. : il., rys. ; 21 cm. - (Szalona Majka ; [2]). - ISBN 83-922198-1-3
    Powieść dla dzieci. Akcja rozgrywa się w okolicach Ostródy (Glaznoty, Lipowo).

    49.  Hołub, Grzegorz: Rany boskie, szalona Majka tropi porywaczy / Grzegorz Hołub ; [oprac. graf. i rys. Anna Styrańczak-Wiatrak]. - Olsztyn : Wydawnictwo Wektor, 2006. - 197, [1] s. : il., rys. ; 21 cm. - (Szalona Majka ; [3]). - U dołu okł.: Seria nominowana do literackiej nagrody im. K. Makuszyńskiego. - ISBN 83-922198-3-X
    Powieść dla dzieci. Akcja rozgrywa się w Reszkach i Rudnie koło Ostródy.

    50.  Hozjusz, Stanisław: Cenzura albo rozsądek, jednego katolika przy prawej a starożytnej wierze stojącego, na rozsądek i cenzurę ministrów tygurskich i heidelberskich, około nauki przeciw Trójcy świętej, w Polsce niedawno rozsianej : książki uczone i pożyteczne, a tych czasów, których się wiele Sekt namnożyło, bardzo potrzebne : teraz z Łacińskiego języka na Polski przełożone. [Kraków] 1569 / [Stanisław Hozjusz] ; oprac. Mirosław Koronko. - Olsztyn : „Hosianum”, 2007. - 157, [2] s. : faks. ; 30 cm. - Przekł. z jęz. łac. - ISBN 978-83-89093-32-5

    51.  Inspiracje : 2007 / Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid”. - Elbląg : Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid”, 2007. - [36] s. : il. ; 30 cm. - Tekst równol. pol., ang.
    Działalność CKiWM „Światowid” w Elblągu.

    52.  Internowani w Iławie : (1981-1982) / zebrał i oprac. Władysław Kałudziński - Olsztyn : Stowarzyszenie „Pro Patria” ; Wydawnictwo Diecezjalne, 2006. - 388 [4] s., [24] tabl. kolor : faks., fot., portr. ; 21 cm. - Indeksy. - ISBN 83-88348-54-X
    Treść: Gieszczyński Witold : Wstęp, s. 5-11. – Kałudziński Władysław : Od wydawcy [nt. Stowarzyszenia Osób Represjonowanych „Pro Patria” w Olsztynie], s. 13-16. - Groszkowski Roman : Zarys dziejów miasta, s. 17-23. - Kopiczko Andrzej : Pomoc Kościoła katolickiego osobom represjonowanym i ich rodzinom w okresie stanu wojennego na terenie diecezji warmińskiej (do połowy 1982 r.), s. 24-66. - Gieszczyńska Renata : Internowani w Ośrodku Odosobnienia w Iławie w świetle wspomnień zgromadzonych w OBN w Olsztynie, s. 67-81. - Wierzbicka-Rusiecka Joanna : „Nasza Krata” z drugiej strony, s. 83-124. - Adamowicz Piotr : Iławskie wspomnienia, s. 126-133. - Deptuła Andrzej : Wywiad z Andrzejem Deptułą pracownikiem służby więziennej w Iławie w latach 1954-1983. Rozm. przepr. Witold Koprowski, s. 134-139. - Duszak Mirosław : Wspomnienia z Iławy, s. 140-155. - Gellert Lucjan Antoni : Duszpasterz internowanych. Rozm. przepr. Witold Gieszczyński, s. 156-163. - Golik Antoni : Kilka epizodów, s. 164-177. - Grucela Leszek : Fragmenty pamiętnika spisywanego w obozie dla internowanych w Iławie, s. 178-191. - Grucela Leszek : Legitymacja internowanego. Zanot. Stanisław Brzozowski, s. 192-197. - Kallas Marian : Powtórne internowanie, s. 198-203. - Kałudziński Władysław : Pierwszy etap, s. 204-215. - Kwiatkowski Stanisław : Wspomnienia z pobytu w Iławie w 1982 roku, s. 216-218. - Kwoka Zenon : Kto jest prawdziwy w tej grze?, s. 220-247. - Lubaszewski Tadeusz : Dlaczego więzienie Iława a nie Kamińsk?, s. 248-273. - Lubieniecki Józef : Sędzia bez rękojmi. Rozm. Stanisław Brzozowski, s. 274-279. – Nowicki Ireneusz : Internowanie w Iławie widziane po latach z drugiej strony, s. 280-295. - Rochowicz Kazimierz : Widok na kuchenne okno. Rozm. Stanisław Brzozowski, s. 296-305. - Ruchlewicz Stefan : Moja „Solidarność” i moje internowanie, s. 306-317. - Syryjczyk Tadeusz : Wspomnienia z Iławy, s. 318-333. - Śnieżko Stefan : Prokurator z ekstremą. Rozm. Stanisław Brzozowski, s. 334-357. - Szmit Jerzy : Iława, s. 358-364. – Pawłowski Andrzej : Internowani w stanie wojennym w Zakładzie Karnym w Iławie 1981-1982, s. 365-368.

    53.  Jackiewicz-Garniec, Małgorzata: Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach : Powiśle, Warmia, Mazury / Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec ; wprowadzenie Marian Arszyński, Janusz Trupinda ; malowane i rysunkowe rekonstrukcje zamków Bożena Januszewska, Katarzyna Wolska. - Olsztyn : Studio Arta, 2006. - 446, [2] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., mapy, pl., rys. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 444-446. - Wykaz źródeł ilustracji s. 443. - Spis treści pol., niem. - ISBN 83-912840-4-2, EAN 9788391284049

    54.  Jak w XXI wiek : poradnik drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej / [red. Barbara Bogdańska-Pawłowska ; aut. tekstów Mariusz Anaszewicz et al.] ; Związek Harcerstwa Polskiego. Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Drużyn grunwaldzkich” przy Komendzie Chorągwi ZHP w Olsztynie. - Wyd. 3.- Olsztyn : KCW-M ZHP, 2006. - 298, [2] s. : il., faks., fot., mapy, rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. częśc. przy rozdz. - ISBN 83-920824-7-8

    55.  Jaszczuk, Paweł: Testament / Paweł Jaszczuk. - Olsztyn : Portret, 2007. - 207, [2] s. ; 20 cm. – ISDN 978-83-60477-06-9
    Powieść pisarza ur. w Ostródzie. Akcja rozgrywa się w przedwojennym szpitalu psychiatrycznym w olsztyńskim Kortowie.

    56.  Jeżewski, Wojciech: Trzydzieści lat z „Radością” / Wojciech Jeżewski ; [red. Tomasz Śrutkowski ; oprac. graf. Mariusz Feliński ; aut. zdj. Eugeniusz Rudzki et al.]. - Olsztyn : Wers, 2006. - 158, [2] s. : il., fot., portr. ; 24 cm. - Streszcz. ang., fr., niem. - ISBN 83-60488-03-7
    Reprezentacyjny Zespół Taneczny Olsztyna „Radość”.

    57.  Jonowska, Grażyna: Józef Leliwa-Piotrowicz - kronikarz Ziemi Lubawskiej / Grażyna Jonowska ; [zdjęcia Grażyna Jonowska, Stanisław R. Ulatowski, Genowefa Bogacka]. - Pelplin : Bernardinum, 2006. - 79, [1] s. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 51. - ISBN 83-7380-415-9; ISBN 978-83-7380-415-3
    Zawiera podania i legendy zebrane na terenie Pojezierza Brodnickiego i Ziemi Lubawskiej.

    58.  Józefczyk, Mieczysław: Elbląskie drogi 1968-1993 / Mieczysław Józefczyk. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej „SQL”, 2006. - 355, [1] s. : fot. ; 22 cm. - Indeksy. - ISBN 83-88125-48-6
    Kontynuacja książki M. Józefczyka pt.: „W połowie drogi. Wspomnienia z lat 1932-1968”.

    59.  Kalinowski, Karol: Yoel : Święty Smok i Jerzy / Karol Kalinowski ; [wstęp Szymon Holcman]. - Piaseczno : Taurus Media, cop. 2007. - [112] s. : il. kolor. ; 26 cm.
    Komiks autora z Olsztyna. W treści motyw Olsztyna.

    60.  Kapitał intelektualny przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach : raport z badań na temat zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowaną kadrę na Warmii i Mazurach / raport przygotowała grupa ekspercka pod red. Andrzeja Skonieczka, Wojciecha Szalkiewicza ; Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego. - Olsztyn : Wydawnictwo OWSIiZ, cop. 2006. - 111, [10] s. : tab. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 109-111. - ISBN 83-88-629-17-4

    61.  Kass, Wojciech: Pieśń miłości, pieśń doświadczenia / Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski ; grafiki Jacka Solińskiego. - Bydgoszcz : Galeria Autorska, 2006. - 32 s. : il., portr. ; 21 cm. -ISBN 83-923716-4-X
    Treść : Wojciech Kass : Śpiew dusz radosnych, s. 6. - Pocałuj w usta światło, s. 7-9. - Stopniowanie porzeczki, s. 10-11. - Wybiegłem z tego snu, s. 12. - Słońce zachodzi w południe, s. 13. - Gramy w bierki, s. 14. – Napowietrzne huśtawki, s. 15-16. - Wznośmy ku niebu nasze posłania, s. 17. - Czarna łza, s. 17. - Krzysztof Kuczkowski : Truposz, s. 20. - Dickinson metal works, s. 21-23. - Pan Dickinson, s. 25. - Nagrobek Thel Russel, s. 26. - Conway Twil pyta Cole’a Wilsona o pochodzenie, s. 27. - Piosenka o Conway’u Twilu, s. 28. - William Blake - inicjacja, s. 29. - Filistyni, s. 31.

    62.  Kętrzyn - moja nowa Ojczyzna : wspomnienia mieszkańców : praca zbiorowa / [red. Lucyna Tokarczyk, Cezary Bałdyga ; aut. Edumund Bronowski et al.]. - Olsztyn ; Kętrzyn : Studia Antykwa ; Towarzystwo Miłośników Kętrzyna, 2006. – 143 s. : il., fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-919317-3-0
    Wspomnienia obecnych mieszkańców Kętrzyna nt. repatriacji i wysiedleń od 1945 r.

    63.  Klajman-Gomolińska, Ewa: Sługa, niewolnik i błazen : [wiersze] / Ewa Klajman-Gomolińska. - Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, 2006. - 60 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7456-072-X
    Autorka z Olsztyna.

    64.  Komossa, Gerd-Helmut: Z Mazur nad Ren : powrót na obczyznę / Gerd-Helmut Komossa ; [tł. z niem. Renata Darda-Staab ; red. nauk. Piotr Ferenc-Chudy ; red. językowa Wojciech Adamski]. - Kraków : Libron s.c., 2006. - 233 s. : il., fot., ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Von Masuren an den Rhein. Heimkehr in die Fremde. - ISBN 83-60547-10-6

    65.  Korkozowicz, Jerzy: Z literatury i z pamięci : wybór felietonów / Jerzy Korkozowicz. - Warszawa ; Dąbrówno : Retman, cop. 2006. - 180 s. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-923991-1-0
    Zbiór felietonów o charakterze autobiograficznym, opublikowanych na łamach lokalnej prasy przez nauczyciela związanego z warmińsko-mazurskimi szkołami średnimi (w Szczytnie, Ostródzie, Olsztynie, Bartoszycach).

    66.  Korowaj, Tadeusz: Dzieje miasta i gminy Korsze : przewodnik historyczny / Tadeusz Korowaj. - Korsze : Tadeusz Korowaj, cop. 2007. - 216 s. : fot. ; 21 cm + CD. - Bibliogr. 199-201. – Indeksy. - ISBN 83-913091-0-1

    67.  Krebs, Magdalena Łucja: Klasztor „Regina Coeli” w Braniewie : zarys dziejów / Magdalena Łucja Krebs ; [red. Jan Guzowski ; fot. Jacek Iwulski]. - Olsztyn - Braniewo : Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” S.C., 2006. - 98 s. : il., faks., fot., pl., portr., rys. ; 24 cm. - Indeks. - Streszcz. niem. - ISBN 83-88125-39-7
    Historia zakonu Katarzynek oraz budynku klasztoru od 19 w.

    68.  Kujawski, Wojciech: Krutynia : szlak wodny = ein Wasserweg : [ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach = illustrierter Reiseführer durh das alte Masuren] / Wojciech Kujawski ; [przekł. na jęz. niem. Alicja Szczepaniak]. - Olsztyn : Wydawnictwo QMiKa, 2006. - 446, [2] s. : il., fot., m. ; 16 x 22 cm. - Bibliogr. s. 447. - Tekst pol., niem. - ISBN 83-923903-0-X; ISBN 978-83-923903-0-5

    69.  Kuźnieców, Janusz: W mojej małej ojczyźnie [Cz.] 6, Warmia, Mazury i Suwalszczyzna : edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie / Janusz Kuźnieców, Monika Sanecka. - Warszawa : Denart, 2005. - 19, [2] s. : il. kolor., mapy ; 30 cm. - ISBN 83-7427-026-8

    70.  Kwaczonek, Marek: Krutynia : Kanuführer / Marek Kwaczonek ; [Übers. Marek Kwaczonek]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2004. - 53 s. : il. kolor. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: [Krutynia : przewodnik dla kajakarzy]. - ISBN 83-7304-298-9

    71.  Labuda, Gerard: Studia krytyczne o początkach Zakonu Krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu : pisma wybrane / Gerard Labuda. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2007. - 407, [1] s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 397-398. – Indeks. - Tekst częśc. niem. - ISBN 83-7177-504-0

    72.  Lasy Mazurskie : leśny kompleks promocyjny / [tekst oprac. Marek Taradejna, Marian Szymkiewicz, Włodzimierz Pyrczak]. - Olsztyn : Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, 2003. - 48 s. : fot. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 47. - ISBN 83-904053-2-6
    Dot. Puszczy Piskiej.

    73.  Lesiński, Andrzej: Olsztyńska katedra św. Jakuba na przełomie wieków / Andrzej Lesiński ; [red. Barbara Wojczulanis ; aut. zdjęć Wacław Kapusto et al.]. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza „ElSet”, [200-]. - [16] s. : fot. kolor. ; 24 cm. - ISBN 83-914938-7-1

    74.  Leszczyński, Adam: Anatomia protestu : strajki robotnicze w Olsztynie, Sosnowcu i Żyrardowie, sierpień-listopad 1981 / Adam Leszczyński. - Warszawa : Wydaw. „Trio”, 2006. - 219, [1] s. ; 20 cm. - (W Krainie PRL). - Na okł. oddzielna nazwa serii: W PRL. - Bibliogr. s. 213-220. - ISBN 987-83-7436-104-0

    75.  Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie warmińsko-mazurskim w 2005 r. / [oprac. zespół pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. Dariusz Śledź et al.] ; Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : Urząd Statystyczny w Olsztynie, 2006. – 122, [2] s. : tab., wykr. ; 29 cm. - Na 1 s. okł. podtyt.: Analizy statystyczne. - ISBN 83-88130-60-9

    76.  Łapiński, Włodzimierz: Nadleśnictwo Borki / [aut. Włodzimierz Łapiński ; zdj. Włodzimierz i Rafał Łapińscy ; oprac. Bartosz Łapiński]. - Bryzgiel : Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński, 2005. - 15 s. : fot. kolor. ; 15 x 21 cm. - ISBN 83-60068-13-5
    Fauna i flora lasów w okolicach Węgorzewa i Giżycka.

    77.  Madziewicz, Edyta: Przebudzenie historii : karty i fotografie ziem powiatu lidzbarskiego = Vergangenheit zum Leben erweckt : Postkarten und Fotographien aus der Geschichte des Landkreises Heilberg / [aut. Edyta Madziewicz ; oprac. graf. Andrzej Lewoniec] ; tł. [z pol.] Fr. Adalbert Robert Kolatzek. - [S.l.] : Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, [200-] (Olsztyn : ArtPrint). - [20] s. : faks., fot., m. ; 24 cm. - Tekst równol. pol., niem.

    78.  Majkut, Zdzisław : Problemy współpracy transgranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle procesów integracyjnych / Zdzisław Majkut - Olsztyn : SPW Edycja, 2004. - 133 s. : m. kolor., tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 107-110. - ISBN 83-88545-16-7

    79.  Marcinkowski, Dariusz: Ród Działyńskich : patron szkoły w Bratianie / Dariusz Marcinkowski ; [zdjęcia Henryk Kopiczyński, Janusz Laskowski, Stanisław Ulatowski]. - [Lubawa] ; [Nowe Miasto Lubawskie] : [s.n.], [2006?] (Drukarnia Cyfrowa WSiP SA). - 65, [2] s. : il., faks., fot., rys. ; 30 cm.
    Dzieje rodu z okolic Nowego Miasta Lubawskiego. Historia i zabytki wsi oraz Szkoły Podstawowej w Bratianie.

    80.  Marks-Bielska, Renata: Dzierżawa jako podstawowa forma zagospodarowania popegeerowskiego mienia / Renata Marks-Bielska, Roman Kisiel, Joanna Danilczuk. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. - 113 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 103-107. – Indeksy. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-87643-94-2
    Struktura agrarna oraz uwarunkowania demograficzne na terenach popegeerowskich woj. warmińsko-mazurskiego.

    81.  Mazury, Warmia i Suwalszczyzna na rowerze / [aut. Aleksander Buczyński et al. ; red. Magdalena Binkowska]. - Bielsko-Biała : Pascal ; [2006]. - 256 s., [32] s. tabl. : il., m., ; 20 cm. - (Dla Aktywnych). - Indeks. - ISBN 83-7304-563-5

    82.  Mazury. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal ; Warszawa : Polskapresse, 2006. - 89, [7] s. : il. kolor. ; 19 cm. - (Przewodnik Kieszonkowy). - ISBN 83-922862-4-3 (Polskapresse)

    83.  Mazury - szlak Krutyni : mapa turystyczna / red. mapy Grzegorz Wamberski, Mariusz Maryniak ; oprac. kartograficzne Mariusz Maryniak. - 1 : 60 000. - Kraków : „Compas”, [2007]. - 1 mapa : kolor., il. kolor., fot. ; 60 x 87 cm, 24 x 13 cm złoż. - Legenda także ang., niem.

    84.  Mierzwa, Waldemar: Dąbrówno = (Gilgenburg) / [teksty Waldemar Mierzwa ; Urząd Gminy Dąbrówno ; tł. Janusz B. Kozłowski ; fot. Ryszard Bogucki, Michał Przybylski, Jerzy Waluga]. - Olsztyn : Oficyna RETMAN, 2006. - [16], [4] s. tabl. : il. (w tym kolor.), 2 pl. ; 21 x 15 cm. - Streszcz. i tekst częśc. niem. - ISBN 83-923991-0-2

    85.  Mikołajczak, Witold: Grunwald 1410 : krok od klęski / Witold Mikołajczak. - Szamotuły : Witold Mikołajczak ; Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2007. - 122, [11] s. : il., faks., rys., tabl. kolor. ; 21 cm. - Bibliogr. – Indeksy. - ISBN 978-83-60383-09-4

    86.  Modzelewski, Wojciech Tomasz: Polska: Obwód Kaliningradzki FR : polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej / Wojciech Tomasz Modzelewski. - Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2006. - 328, [11] s. : mapy, tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 301-328. - Streszcz. ang., ros. - ISBN 83-89559-10-2
    Dot. głównie współpracy samorządowej województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim.

    87.  Monkiewicz, Janusz: Warmińsko-Mazurskie / fot. Janusz Monkiewicz ; wstęp Olgierd Budrewicz ; [tł. na ang. Ireneusz Paternoga]. - Olszanica : „Bosz”, 2006. - 63, [1] s. : fot. kolor. ; 20 cm. - (Bosz Region). - Tekst równol. pol., ang. - ISBN 83-89747-46-4

    88.  Monkiewicz, Janusz: Warmińsko-Mazurskie / fot. Janusz Monkiewicz ; wstęp Olgierd Budrewicz ; [tł. na ang. Ireneusz Paternoga]. - Olszanica : „Bosz”, 2006. - 141, [3] s. : fot. kolor. ; 31 cm. - (Bosz Region). - Tekst równol. pol., ang. - ISBN 83-89747-44-8

    89.  Monkiewicz, Janusz: Warmińsko-Mazurskie / fot. Janusz Monkiewicz ; wstęp Olgierd Budrewicz ; [tł. na niem. Krzysztof i Sabina Lipińscy]. – Olszanica, „Bosz” ; 2006. - 63, [1] s. : fot. kolor. ; 20 cm. - (Bosz Region). - Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-89747-48-0

    90.  Muzyka europejska w przyrodzie Warmii i Mazur / oprac. merytoryczne Leszek Szarzyński. - Olsztyn : [s.n.], 2005. - 48 s. : il., fot. ; 21 cm.
    Zespół Kameralny Pro Musica Antiqua z Olsztyna. Parki krajobrazowe regionu.

    91.  Muzyka Warmii i Mazur : sesja naukowa : 26-27 maja 2006 r. Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Z. 5 / [red. nauk. Jan Połowianiuk ; współpr. Krystyna Lech, Danuta Zielonka]. - Barczewo : Wydawnictwo Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego, 2006. - 51 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy ref. - Tekst częśc. ros.

    92.  Muzyka Warmii i Mazur : sesja naukowa : 3 czerwca 2005 r. Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Z. 4 / [red. nauk. Jan Połowianiuk ; współpr. Krystyna Lech, Danuta Zielonka]. - Barczewo : Wydawnictwo Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego, 2005. - 40 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy ref.

    93.  Nawrocka, Dorota: Dzikie jabłonie : wiersze i baśnie / Dorota Nawrocka. - Elbląg : nakładem autorki, 2006. - 92 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-918429-5-9
    Autorka z Elbląga.

    94.  Niesiobędzki, Wiesław: Powiat Iławski : dzieje miast i wsi : szkice historyczne od czasów krzyżackich do 1945 roku / Wiesław Niesiobędzki ; [współpr. red. Włodzimierz Ptasznik, zdj. Robert Kowalski, Wiesław Niesiobędzki, Czesław Wasiłowski]. - Iława : Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy, 2006. - 208 s. : il., faks., fot. (w tym kolor.), mapy., pl., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 208. - ISBN 83-910517-1-4

    95.  Nowakowski, Jacek J.: Ptaki Olsztyna / Jacek J. Nowakowski, Beata Dulisz, Krzysztof Lewandowski. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2006. - 264 s. : il., fot., mapy, pl., tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 252-256. - ISBN 83-89151-46-4
    Także nt. chronionych obszarów przyrody na terenie Olsztyna (w tym jezior).

    96.  Nyga, Lidia: Na Jagiełłowym Szlaku : przewodnik po powiecie działdowskim / Lidia Nyga, Wojciech Wółkowski ; [przy współpr. Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej]. - Działdowo : Starostwo Powiatowe w Działdowie, 2006. - 51, [1] s. : il., faks., fot., pl., rys. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 50.

    97.  Objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie. - Wyd. 2 popr. - Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2006. - 101 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-88348-50-1; ISBN 83-88348-50-7

    98.  Ochałek, Magdalena: Rozwichrzona / Magdalena Ochałek. - Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, 2006. - 45 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-7456-051-1
    Poetka ur. w Olsztynie.

    99.  Ogórek, Zenon: Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w Diecezji Warmińskiej : praca doktorska napisana przy Katedrze Teologii Praktycznej i Ekumenizmu Wydziału Teologii UWM / Zenon Ogórek ; [pod. kierunkiem Władysława Nowaka]. - Olsztyn : [s.n.], 2006 (Olsztyn ; Zakł. Poligr. „Gutgraf”). - 238 s. : mapy., tab., wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 205-221. - ISBN 83-923565-6-X; ISBN 978-83-923565-6-1

    100.  Ogrodziński, Władysław: Ta chwila olśnienia : (60-lat [!] publicystyki o Warmii i Mazurach) / Władysław Ogrodziński, [pseud.] (Stefan Sulima) ; [oprac. graf. Małgorzata Śrutkowska]. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział Wojewódzki w Olsztynie, 2006. - 187 s. : il., faks., fot., portr. ; 24 cm. - (Biblioteka Olsztyńska ; 52). - ISBN 83-87643-79-3; ISBN 978-83-87643-79-9
    Zbiór esejów i artykułów olsztyńskiego historyka Władysława Ogrodzińskiego, zebranych w ostatnim 60-leciu (częściowo już publikowanych).

    101.  Ojciec Andrzej Czesław Klimuszko - patriota lokalny wykraczający ponad przeciętność / pod red. Janusza Hochleitnera i Andrzeja Kilanowskiego ; [współpr. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Elblągu]. - Elbląg : Fundacja Elbląg, 2006. - 171 s. : il., faks., fot. (w tym kolor.), portr., tab., wykr. ; 24 cm. - (Elbląskie Oblicza Patriotyzmu). - Streszcz. niem., ang. - ISBN 83-924642-1-4

    102.  Okulicz, Małgorzata: Sakrale Goldschmiedekunst im Dominium Ermland vom 14. bis 18. Jahrhundert : Ausstellungsführer mit Kurzkatalog / Małgorzata Okulicz ; [Übers. Krzysztof Gębura] ; Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. - Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2005. - 53, [2] s. : fot. kolor. ; 20 x 21 cm. - ISBN 83-60016-01-1
    Katalog wystawy w Muzeum Warmii i Mazur, październik 2005 - wrzesień 2006.

    103.  Okulicz, Małgorzata: Złotnictwo sakralne dominium warmińskiego : od połowy XIV do końca XVIII wieku : katalog wystawy / Małgorzata Okulicz ; [zdj. Grzegorz Kumorowicz]. - Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2006. - 461, [3] s. : fot. kolor. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 447-450. Indeksy. - ISBN 83-60016-07-0
    Katalog wystawy zorg. przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na terenie Warmii i Mazur.
    Treść: Cygański Janusz : Słowo wstępne, s. 7. - Okulicz Małgorzata : Wprowadzenie, s. 9-17. - Kopiczko Andrzej : Z dziejów diecezji warmińskiej w okresie nowożytnym : jej specyfika i mecenat duszpasterzy, s. 19-25. - Nowak Władysław : Postanowienia warmińskich synodów diecezjalnych od XV do XVII wieku, dotyczące naczyń liturgicznych do sprawowania kultu Bożego, s. 27-31. - Katalog, s. 33-445.

    104.  Oliwiecki, Michał: Harcerstwo na ziemi elbląskiej. Część 1, Lata 1945-1956 / Michał Oliwiecki. - Elbląg : Komenda Hufca ZHP Elbląg im. Mikołaja Kopernika, 2006. - 224 s. : il., faks., fot., portr., rys. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 193-194. – Indeksy. - ISBN 83-8919494-4-3

    105.  Oliwiecki, Michał: Perły turystyczne obszarów nadzalewowych : Mierzeja Wiślana, Żuławy Wiślane, Wysoczyzna Elbląska, Wybrzeże Staropruskie / tekst Michał Oliwiecki ; tł. niem. Dominika Paul-Stolf, ros. Teresa Woźniczka, Grażyna Zumkowska ; fot. arch. UM Braniewo [et al.]. - Elbląg : Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, cop. 2006. - [48] s. : il. kolor. ; 30 cm. - Tekst równol. ang., niem., ros.

    106.  Olsztyn i Elbląg w liczbach 1975-2005 : informacje i opracowania statystyczne / [oprac. pod kierunkiem Tadeusza Ścibka ; zesp. red. przewodn. Dariusz Śledź] ; Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : Urząd Statystyczny w Olsztynie, 2006. - 102, [2] s. : tab. ; 24 cm. - ISBN 83-88130-63-3

    107.  Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego : [informator]. - [Olsztyn] : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2006. - 34 s. : il., fot. kolor., portr. ; 19 cm.

    108.  Onomastyka regionalna / pod red. Jerzego Dumy. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. - 195 s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. – (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISNN 0585-3893 ; nr 230). - ISBN 83-87643-74-2; ISBN 978-83-87643-74-4
    Z treści : Biolik Maria : Onomastyka regionalna w badaniach onomastycznych, s. 14-19. – Breza Edward : Nazwiska równe nazwom miast Warmii i Mazur, s. 20-30. - Glaznat Joanna : Formy derywowane na tle tak zwanych nazw prymarnych w urboozonimii Elbląga, s. 8-88. – Grzesiak Iwona : Chrematonimy w języku migowym. Nazwy marek samochodów w Olsztynie, s. 89-96. - Jacewicz Małgorzata : Wybrane nazwy toni rybackich Wielkich Jezior Mazurskich, s. 107-114. - Krupa Katarzyna : Nazwiska i przezwiska mieszkańców parafii Sząbruk, s. 122-127. - Matusiak Iza : Księgi metrykalne parafii Ramsowo na Warmii jako źródło badań onomastycznych, s. 128-134. - Naruszewicz-Duchlińska Alina : Nazwiska utworzone od nazwy zawodów w byłym komornictwie lidzbarskim, s. 135-145. - Rzetelska-Feleszko Ewa : Przydatność materiałów dialektologicznych Georga Wenkera z roku 1880 dla Warmii i Mazur (na podstawie doświadczeń kaszubskich), s. 156-162. - Tomkiewicz Ryszard : O działalności Komisji Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych na terenie Warmii i Mazur, s. 170-180. - Tyrpa Anna : Losy etnonimu „Mazur”, s. 181-190.

    109.  Orszulak, Ryszard: Legendy Ziemi Nidzickiej. Część II / Ryszard Orszulak ; zdj. Władysław Nowosielski. - Nidzica : [s.n.], 2006. - 42 s. : il., fot. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Na s. tyt.: Wydano z okazji 625-lecia Nidzicy.
    Treść: Mała ojczyzna [w.], s. 7. - Legenda o Złotych Górach, s. 9-11. - Legenda o zamkowym dębie, s. 12-16. - Opowieść o przedziwnym korzeniu, s. 18-22. - Legenda o Łyńskim Młynie, s. 23-26. - Legenda o diabelskim głazie Kucaku, s. 28-32. - Opowieść o Ewie Turkowey, s. 33-37. - O duchu Chobołdzie zwanym też Kołbukiem, s. 38-42.

    110.  Otwarta galeria : formy przestrzenne w Elblągu : przewodnik = Open Gallery : spatial forms in Elbląg : giudebook / Centrum Sztuki Galeria EL Elbląg ; [red. Jarosław Denisiuk ; tł. Sławomir Demkowicz-Dobrzański ; wstęp Zbyszek Opalewski]. - Elbląg : Centrum Sztuki Galeria EL, 2006. - 247, [10] s., [2] k. złoż : il., faks., fot., m., portr., ; 24 cm. - Bibliogr. s. 248-251. Indeksy. - Tekst pol., ang. - ISBN 83-916894-8-4
    Treść : Denisiuk Jarosław : Otwarta galeria form przestrzennych, s. 4-17. - Warejko-Rowdo Tomasz : „Zamieszkamy w mieście - obrazie...”, s. 18-22. - Przewodnik, s. 23-119. - Formy nieistniejące, s. 122-132.

    111.  Panimasz, Katarzyna: Elbląg historia i dziedzictwo : podręcznik do gimnazjum / Katarzyna Panimasz ; [zdjęcia Piotr Kajmer et al.]. - Elbląg : Fundacja Elbląg ; współprac. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, [2006]. - 172 s. : il., faks., fot., mapy, pl., portr., rys., tab. ; 25 cm. - Tyt. okł.: Historia i dziedzictwo Elbląg. - ISBN 83-92-15152-6

    112.  Patriotyczne, społeczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania turystyki na Żuławach i Mierzei Wiślanej / pod red. Janusza Hochleitnera i Waldemara Moski ; [fot. Owidiusz Moska ; współpr. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Elblągu]. - Elbląg : Fundacja Elbląg, 2006. - 170 s. : il., fot. (w tym kolor.), mapy, tab., wykr. ; 24 cm. - (Elbląskie Oblicza Patriotyzmu). - Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-921515-7-7
    Z treści : Wendt Jan : Ewolucja polityczna i współczesne znaczenie ziem dawnych Prus, s. 13-20. – Hochleitner Janusz : Wstęp do historii turystyki pielgrzymkowej na przykładzie diecezji warmińskiej i elbląskiej, s. 21-34. - Kilanowski Andrzej : Promocja medialna Żuław i Mierzei Wiślanej, s. 93-96. - Głowacki Marcin : Wybrane atrakcje turystyczne Żuław i Mierzei Wiślanej, s. 107-114.

    113.  Patroni diecezji elbląskiej w lokalnej świadomości tożsamości regionu / pod red. Janusza Hochleitnera i Andrzeja Kilanowskiego ; [współpr. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Elblągu]. - Elbląg : Fundacja Elbląg, 2006. - 168 s. : il., fot. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Elbląskie Oblicza Patriotyzmu). - Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-921515-6-9

    114.  Pawlicki, Ryszard Wojciech : Radreiseführer : das Umland von Orzysz / Ryszard Wojciech Pawlicki, Piotr Sikorski, Marek Wierzba ; [übers. aus dem Poln. von Krzysztof Gębura]. - Orzysz : AFW „Mazury” ; na zlec. Burmistrza Orzysza, 2004. - 135 s., [8] s. tabl : fot., mapy, rys. ; 21 cm + ścieżki rowerowe po Ziemi Orzyskiej : 1 k. mapa 46 x 63 cm, złoż. 23 x 11 cm. - Bibliogr. s. 132-133. - ISBN 83-914508-2-1

    115.  Pawlicki, Ryszard Marek : Ziemia orzyska : przewodnik po ścieżkach rowerowych / Ryszard Marek Pawlicki, Piotr Sikorski, Marek Wierzba. - Orzysz : AFW „Mazury” : na zlec. Burmistrza Orzysza, 2004. - 135 s., [8] s. tabl. : fot., mapy, rys. ; 21 cm + 1 mapa 14 x 63 cm, złoż. 23 x 11 cm.

    116.  Polska Wschodnia : determinanty rozwoju / red. nauk. Bogusław Plawgo. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. - 1067 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-922599-7-1
    Dot. m.in. gospodarki Olsztyna i okolic po 1989 r.

    117.  Porycki, Janusz Witold: Tour de Pologne nad Łyną / Janusz Witold Porycki ; [współpr. red., grafika Cezary Porycki ; aut. zdjęć Andrzej Barankiewicz et al.]. - Olsztyn : Wydaw. WPW Sp. J. - Olsztyn, 2006. - 72 s. : il., faks., fot. ; 30 cm.

    118.  Powiat szczycieński : przeszłość - współczesność : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Jasińskiego, Zbigniewa Kudrzyckiego i Andrzeja Misiuka ; [tł. tekstów z jęz. niem. Małgorzata Szymańska-Jasińska]. - Szczytno : Starostwo Powiatowe w Szczytnie, 2006. - 851 s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., mapy, pl., portr., rys., tab. ; 24 cm + mapa 34 x 48 cm. - Bibliogr. s. 773-807. Indeks. - ISBN 83-923538-0-3

    119.  Powiat szczycieński : przeszłość - współczesność : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Jasińskiego, Zbigniewa Kudrzyckiego i Andrzeja Misiuka. - Szczytno : Starostwo Powiatowe, 2006. - 851, [4] s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr. s. 773-807. Indeksy. - ISBN 83-923538-0-3
    Treść : Szymkiewicz Marian : Środowisko przyrodnicze, s. 11-57. - Hoffmann Mirosław J. : Bałtowie i Prusowie na ziemi szczycieńskiej w starożytności i wczesnym średniowieczu (VI w. p.n.e.-XIII w. n.e.), s. 58-75. - Gancewski Jan : Szczytno - zamek i jego okolice w średniowieczu, s. 76-98. - Białuński Grzegorz : Osadnictwo w średniowieczu i w okresie nowożytnym, s. 99-108. - Białuński Grzegorz : Mieszkańcy powiatu szczycieńskiego w okresie nowożytnym, s. 109-134. - Białuński Grzegorz : Dzieje miast w epoce nowożytnej, s. 135-146. – Małpek Janusz : Reformacja - dzieje Kościoła luterańskiego. Kultura i szkolnictwo, s. 147-179. - Kudrzycki Zbigniew : Reformy administracyjne i prawne uwarunkowania funkcjonowanie powiatu w XIX wieku, s. 180-188. - Kudrzycki Zbigniew : Procesy modernizacyjne w powiecie szczycieńskim w XIX wieku, s. 189-206. - Jasiński Janusz : W czasie wojen napoleońskich, Wiosny Ludów i powstania styczniowego, s. 207-239. - Jasiński Grzegorz : Kościół ewangelicki w powiecie szczycieńskim w XIX wieku, s. 240-276. - Jasiński Grzegorz : Szkolnictwo w powiecie szczycieńskim w XIX wieku, s. 277-305. - Kossert Andreas : Powiat szczycieński w latach 1914-1945, s. 306-368. - Jasiński Grzegorz : Ruch polski w powiecie szczycieńskim w latach 1896-1939, s. 369-381. - Kossert Andreas : Z dziejów gminy żydowskiej w Szczytnie, s. 382-409. - Tomkiewicz Ryszard : W Polsce Ludowej, s. 410-493. - Kudrzycki Zbigniew : Życie społeczno-polityczne w powiecie szczycieńskim w latach 1990-2005, s. 494-515. – Sakson Andrzej : Ludność mazurska po 1945 roku, s. 516-536. - Kopiczko Andrzej : Z dziejów Kościoła katolickiego w powiecie szczycieńskim, s. 548-578. - Misiuk Andrzej : Oficerskie szkolnictwo policyjne w Szczytnie (1954-2005), s. 579-595. - Chojnowski Zbigniew : Tematy, wartości, przekonania w utworach mazurskich z powiatu szczycieńskiego, s. 596-625. - Beba Bożena : Ludowa kultura materialna, s. 626-657. - Zalewska Barbara : Miasta - urbanistyka, architektura, zabytki, s. 658-689. - Liżewska Iwona : Architektura sakralna oraz rezydencjonalna powiatu szczycieńskiego, s. 690-713. - Knercer Wiktor : Cmentarze południowych Mazur, s. 714-725. - Chłosta Jan : Szczycieńskie biografie, s. 726-754.

    120.  Preger, Romuald: Kocham Olsztyn : moje miasto / Romuald Preger . - Olsztyn : [s.n.], 2006 (Lidzbark Warmiński ; Spółdzielnia Pracy „Poligraf”). - 94, [1] s. ; 21 cm.
    Poezja i zapiski pamiętnikarskie autora ur. w Piekarach Śląskich, mieszkającego w Olsztynie.

    121.  Program edukacyjny „Grunwaldzki Szlak” / red. Barbara Bogdańska-Pawłowska ; [aut. Monika Włodarczyk-Dudka, Krzysztof Olszko]. - Olsztyn : Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, 2006. - 32 s. : il., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 25-29.

    122.  Przygodzki, Krzysztof : Ziemia Morąska = Das Mohrunger Land / Krzysztof Przygodzki, Jerzy Grubba ; zdj. Tomasz Grochowski ; [tł. z jęz. pol. Maria Anielska-Kołpa] ; Stowarzyszenie Morąskie „Narie”. - Wyd. 2. - Morąg : Krzysztof Przygodzki, cop. 2003. - 140 s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot. kolor., mapy ; 24 cm. - Tekst równol. pol., niem. - Bibliogr. s. 61, 111. Indeks. - ISBN 83-87091-77-4

    123.  Przywilej lokacyjny miasta Olsztyn = Privilegium civitas Allensteyn / [przekł. z jęz. łac. Anna Mrówczyńska, Jerzy Sikorski ; grafika Maria Rubik-Grabska ; red. Barbara Wojczulanis]. – Olsztyn : Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2003. - 15 s. : il. kolor. ; 20 x 21 cm. - Tekst przywileju równol. łac., pol. - ISBN 83-89151-85-5
    Zawiera treść przywileju z 1353 r. oraz jego omówienie.

    124.  Radzimiński, Andrzej: Kościół w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach 1243-1525 : organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo - wierni / Andrzej Radzimiński ; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2006. - 285, [1] s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 234-255. Indeksy. - ISBN 83-86206-96-9

    125.  Rafalski, Leszek: Zasady kształtowania sieci dróg krajowych województwa warmińsko-mazurskiego i ich powiązania z pozostałymi drogami oraz połączenia z regionem kaliningradzkim : (synteza pracy badawczej) / Leszek Rafalski. - Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa, 2005. - 83 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – (Studia i Materiały / Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 0239-8575 ; z. 55). - Bibliogr. s. 77-78

    126.  Rafalski, Leszek: Zasady kształtowania sieci dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego i ich powiązania z pozostałymi drogami : (synteza pracy badawczej) / Leszek Rafalski. - Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa, 2006. - 81 s. : il. kolor. ; 30 cm. - (Studia i Materiały / Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 0239-8575 ; z. 56). - Bibliogr. s. 80-81.

    127.  Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2005 roku : praca zbiorowa / pod kier. Zdzisława W. Krajewskiego ; Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. - Olsztyn : WIOŚ, 2006. - 175 s., [3] tabl. złoż. : il. kolor, m., pl., tabl., wykr. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - ISBN 83-7217-282-X

    128.  Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2005 r. / [oprac. zespół pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. Dariusz Śledź et al.] ; Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : Urząd Statystyczny w Olsztynie, 2006. - 80 s. : mapy, tab., wykr. ; 29 cm. - ISBN 83-88130-59-5

    129.  Rowerem wokół Zalewu Wiślanego : informator / oprac. Anna Talaga ; aut. Anna Talaga, Jolanta Celej, Dagmara Kownacka ; zdj. Henryk Myśliński [et al.]. - Wyd. 2 popr. - Elbląg : Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, 2006. - 46 s., [1] k. złoż. : fot., mapa, ; 21 cm. - Bibliogr. s. 45. - Tekst częśc. ang.

    130.  Rozmowy z Hieronimem Skurpskim / wybór tekstów i rysunków Krystyna Koziełło-Poklewska ; [red. Tomasz Śrutkowski ; zdj. Wacław Kapusto, Tomasz Śrutkowski, Mieczysława Wieliczko ; aut. Henryk Panas et al.]. - Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2006. - 142 [2] s. : il., faks., portr. ; 24 cm. - (Biblioteka Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie ; [2]). - ISBN 83-924088-1-0
    Zawiera gł. wywiady radiowe i rozmowy z olsztyńskim plastykiem.

    131.  Rybak, Bogdan: Pobliże / Bogdan Rybak ; [projekt graf. i il. Maciej Rybak]. - Olsztyn : Miejski Szpital im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, 2003. - 92, [2] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-917590-1-6
    Poezja autora z Olsztyna.

    132.  Salm, Jan: Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej : zagadnienia architektoniczno-urbanistyczne / Jan Salm. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2006. - 448 s. : il., faks., fot., mapy, pl., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 347-364. Indeksy. - Wykaz źródeł il. s. 391-408. - Streszcz. niem., ros. - ISBN 83-89233-27-4
    Zawiera m.in. omówienie odbudowy wybranych ówczesnych miast: Alembork nad Łyną, Biskupiec Reszelski, Domnowo, Działdowo, Ejtkuny, Ełk, Gierdawy, Gołdap, Nidzica, Olsztynek, Stołupiany, Szyrwinta, Szczytno, Gąbin, Darkiejmy, Pilkały.

    133.  Sapientia et adiumentum : w trosce o rozwój innych : studia dedykowane profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu / pod red. Jarosława Michalskiego. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006. - 475, [1] s., [14] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-7299-468-4
    Z treści : Słowo J. M. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 11-12. – Michalski Jarosław : Słowo wstępne, s. 13-18. - Malewska Eugenia : Professor in rebus, s. 21-24. - Ostrouch Joanna : Moje spotkanie z Mistrzem, s. 25-28. - Grochalska Monika : Nadając szlif, s. 29-32. - Dołgań Aleksadra : Lekcji kilka, s. 33-36. - Achremczyk Stanisław : Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, s. 39-48. - Malewska Eugenia : Zapaść edukacyjna społeczności wiejskiej w regionie Warmii i Mazur, s. 49-54. - Kicowska Alicja, Pietraszek Teresa : Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach, s. 55-66. - Łojko Majka : Rynek pracy, zasoby ludzkie i rozwój przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, s. 67-80. - Radziszewska Maria : Działalność pozaszkolna nauczycieli na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948, s. 81-90. - Suchowiecka Anita : Z badań nad szkolnictwem zawodowym Warmii i Mazur w latach 1945-1949, s. 91-104.

    134.  Siemiński, Stanisław: Masuren : bekanntes und doch unbekanntes Land : Reiseführer / Stanisław Siemiński ; [Übers. Helga Znak]. - Kętrzyn : Verlag „Stes”, [2006]. - 272 s., [1] k. tabl. kolor. złoż. luzem : il. ; 20 cm. - Indeks. - ISBN 83-918458-4-2

    135.  Sikora, Ewa: (Nie)realne marzenia? : aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR-ów / Ewa Sikora. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - 168, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 161-166. - ISBN 83-7299-445-5; ISBN 978-83-7299-445-5
    Dot. badań nad młodzieżą z woj. warmińsko-mazurskiego.

    136.  Sikorski, Jerzy: Olsztyn : miasto w Europie = a city in Europe / [tekst J. Sikorski]. - Bydgoszcz : „Unitek”, cop. 2006. - 88, [4] s. : fot. kolor. ; 31 cm. - Stolice Polskich Województw = The Capitals of Polish Voivodeships. Tyt. serii gł.: Polskie Miasta w Europie = Polish Cities in Europe. - Tekst równol. pol., ang. - ISBN 83-7296-086-0; ISBN 83-7296-090-9 (seria)

    137.  Skorupski, Jan: Synowie drzew : opowieść o Jaćwięgach z zapisków rycerza krzyżackiego / Jan Skorupski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. - 222 s. ; 13,5 x 21 cm. - ISBN 83-7318-792-8
    Powieść o historii Ełku.

    138.  Skrzypiec, Ryszard: Monitoring systemu współpracy pomiędzy instytucjami samorządu terytorialnego a sektorem organizacji pozarządowych w Elblągu / Ryszard Skrzypiec ; Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 2005. - Elbląg : ESWIP, 2005. - 147 s. : tab., wykr. ; 21 cm. - ISBN 83-923941-0-0

    139.  Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. T. 5, O-Ó / pod red. Henryki Perzowej i Danuty Kołodziejczykowej ; oprac. przez Pracownię Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur Zakładu Językoznawstwa w Warszawie Urszula Dobrzyniec-Konarska [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Instytutu Języka Polskiego PAN, 2006. - 205, [2] s. złoż. : err. (do t. 1) ; 24 cm. - ISBN 83-04-02141-2 (całość); ISBN 83-87623-86-5 (t. 5)

    140.  Soćko, Adam: Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego / Adam Soćko. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2005. - 411 s., [62] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 365-387. Indeks. - Streszcz. niem. - ISBN 83-89729-45-8

    141.  Sołoma, Andrzej: Kredytowanie w sferze wzajemnej ostrożności i niepewności : z praktyki stosunków między bankami a małymi firmami w regionie warmińsko-mazurskim / Andrzej Sołoma. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005. - 187, [1] s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 183-186. - ISBN 83-7299-423-4

    142.  Spis parafii i duchowieństwa Diecezji Elbląskiej : na rok 2005 / [red. Zdzisław Bieg, Kazimierz Pączkowski]. - Pelplin : Bernardinum, Elbląg : Kuria Diecezjalna Elbląska, 2005. - 198 [2] s. ; 21 cm. - ISBN 83-7380-310-6; ISBN 83-905076-3-3

    143.  Staniszewski, Karol: Powiat iławski : od rzemiosła do przemysłu = Ilawa Country : „from handicraft to industry” / [oprac. tekstu Karol Staniszewski ; zdj. Dawid Trybuś]. - Bydgoszcz : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Promocja Polska”, cop. 2006. - 32 s. : il. kolor. ; 31 cm. - Streszcz. ang. - ISBN 83-923971-8-5

    144.  Stanny, Paweł: Kurzętnik 1410 : bitwa, której nie było / Paweł Stanny. - Toruń : Bank Spółdzielczy Brodnica, 2006. - 104 s. : il., faks., fot., m., portr., rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 91-93. Indeks. - Streszcz. w jęz. ang., niem. - ISBN 83-920367-7-8
    Częściowo zbeletryzowana historia działań wojennych wojsk polsko-litewskich i krzyżackich w 1410 r. na terenie Pomorza i Warmii i Mazur (m.in. Lidzbark Warmiński, Grunwald, Ostróda, Działdowo, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie).

    145.  Statystyczny atlas województwa warmińsko-mazurskiego - 2005 : informacje i opracowania statystyczne / [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka, zespół red. przewod. Dariusz Śledź] ; Urząd Statystyczny w Olsztynie. – Olsztyn : Urząd Statystyczny w Olsztynie, 2006. - 50 s. : mapy kolor., tab., wykr. ; 21 x 30 cm. - ISBN 83-8813061-7

    146.  Szesnaście miesięcy wolności – „Solidarności” w województwie elbląskim / pod red. Janusza Hochleitnera ; [współpr. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Elblągu]. - Elbląg : Fundacja Elbląg, 2006. - 183 s. : il., faks., fot., tab., wykr. ; 24 cm. - (Elbląskie Oblicza Patriotyzmu). - Streszcz. niem., ang. - ISBN 83-921515-9-3; ISBN 83-921515-6-9
    Z treści : Engler Wioleta : Szesnaście miesięcy wolności, s. 39-46. - Szuba Dagmara : „Wiadomości Elbląskie” w sierpniu 1980 roku, s. 47-52. - Mierzejewski Łukasz : „Solidarność” elbląska w perspektywie socjologicznej, s. 53-66. - Jachimowicz Arkadiusz : Działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Elblągu w 1981 roku, s. 81-86. - Bocheński Jacek : Moja przygoda z „Solidarnością”, s. 91-106. - Józefczyk Mieczysław : Przebudzenie, s. 107-118. - Chmielewski Tadeusz : Sierpień 1980 roku – wspomnienia po 26 latach, s. 119-126. - Tomczyk Ryszard : Mój alians z „Solidarnością”. Uskrzydlenie, s. 127-142. – Słodownik Grażyna : Wspomnienia z okresu „burzy i naporu”, s. 143-146. - Bocheńska Teresa : Garść wspomnień, s. 147-162. - Kamiński Waldemar : Wspomnienie, s. 163-164. – Słdownik Lech : Po drugiej stronie barykady, s. 165-176.

    147.  Szlaki kajakowe województwa warmińsko-mazurskiego : przewodnik / [teksty Marian Jurak et al. ; zdjęcia Witold Mierzejewski ; mapy Artur Suchenek ; Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie]. - Olsztyn : Agencja WIT, 2005. - 79, [1] s. : fot., mapy ; 21 cm. - ISBN 83-89741-24-5

    148.  Szmit, Jerzy: Olsztyn w twoich rękach : z Jerzym Szmitem rozmawia Przemysław Pawłowski / Jerzy Szmit, Przemysław Pawłowski. - Olsztyn : r.s.consulting, 2006. - 96 s. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-924698-0-1

    149.  Szynkowski, Jerzy: Masuren : Land der dunklen Wälder und kristall’nen Seen : Reiseführer / Jerzy Szynkowski. - Biskupiec : ALGRAF, 2006. - 301, [3] s., [1] k. mapa złoż. luz. : il. kolor. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 299. - ISBN 83-915484-3-0

    150.  Szynkowski, Jerzy: Wilczy szaniec : była wojenne kwatera Hitlera / Jerzy Szynkowski. - Biskupiec : ALGRAF, 2006. - 112 s., [1] złoż. : fot. (w tym kolor.), mapy, pl., portr. ; 22 cm.- Bibliogr. s. 111. - Tekst częśc. tł. z niem. - ISBN 83-89119-02-1; ISBN 83-91-5484-4-9

    151.  Świgoń, Marzena: Bariery informacyjne : podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym / Marzena Świgoń ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. - 220, [4] s. : tab., wykr. ; 21 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 82). - Bibliogr. s. 209-[221]. - Tyt. i spis treści także w jęz. ang. - ISBN 83-89316-64-1
    Badania przeprowadzono w środowisku naukowym Olsztyna.

    152.  Three days in Olsztyn / [trans. by John Biggins]. - [Olsztyn] : ElSet, [2006]. - 32 s. : il. kolor. ; 17 cm. - Tyt. oryg.: [Trzy dni w Olsztynie]. Na okł. podtyt.: history and culture : by Canoe and Horse through Olsztyn : on foot and by Bicycle through the Olsztyn Forest. - ISBN 83-89151-32-4

    153.  Tożsamość współczesnej Warmii / Wszechnica Warmińska Wyższa Szkoła Zawodowa w Lidzbarku Warmińskim ; [przewod. kom. red. Magdalena Dziugieł-Łaguna]. - Lidzbark Warmiński : Wydaw. Wszechnicy Warmińskiej, 2006. - 105 s. : tab. ; 21 cm.
    Treść : Przedmowa - z badań nad współczesnością, s. 5-8. - Szorc Alojzy : Ustawodawstwo Warmii, s. 9-16. – Chłosta Jan : Tożsamość Warmii w świadomości współczesnych Polaków, s. 17-25. - Kaczmarek Elżbieta : Zagadnienie integracji kulturowej na Warmii i Mazurach po 1945 roku, s. 26-39. - Łaguna Wanda : Mieszkać za miastem, czyli popis na miejscowość po warmińsku, s. 40-51. – Drej Szymon : Kapliczki przydrożne i ich funkcjonowanie w świadomości społecznej dzisiejszych mieszkańców Warmii, s. 52-59. - Uzar Józef : Odbudowa samorządu 1945-1947, s. 60-73. - Łaguna Mirosław, Cywiński Paweł, Czyrko Andrzej : Charakterystyka osobowości działaczy samorządowych z Warmii, s. 74-82. - Kawecki Zdzisław : Stan i rozwój sadownictwa na Warmii w ostatnim 50 leciu, s. 83-90. - Misiejuk Zbigniew : Zasoby środowiska przyrodniczego współczesnej Warmii, s. 91-101. - Protas Jacek : Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, s. 102-105.

    154.  Tożsamość Ziemi Warmińskiej : monografia / Wszechnica Warmińska Wyższa Szkoła Zawodowa w Lidzbarku Warmińskim ; [red. Magdalena Dziugieł-Łaguna, Mirosława Maria Łonyszyn, Michał Pawelec]. - Lidzbark Warmiński : Wydaw. Wszechnicy Warmińskiej, 2005. - 104 s. : il., fot., mapy, pl., tab. ; 23 cm. - Bibliogr. przy ref.
    Treść : Gruszkowski Wiesław : Kilka uwag o ładzie przestrzennym, s. 7-24. - Koc Józef : Krajobraz Warmii, s. 25-34. - Sierzputowski Adam : Konieczność integracji samorządów lokalnych do wzmacniania tożsamości Warmii, s. 35-43. - Łaguna Wanda, Jaszczak Agnieszka, Kuszczyński Marian : Budowanie tożsamości Warmii na przykładzie programu „Dom Warmiński”, s. 44-57. - Protas Jacek : Wzmacnianie tożsamości Warmii poprzez integrację i współpracę samorządów lokalnych, s. 58-67. – Łaguna Dariusz : Uwarunkowania komunikacyjne zagospodarowania przestrzeni powiatu lidzbarskiego, s. 68-77. – Kawecki Zdzisław : Drzewa i krzewy przydatne do zadrzewień krajobrazowych Warmii i Mazur, s. 78-89. – Łaguna Mirosław, Łaguna Teresa Maria : Systemowe, społeczno-gospodarcze uwarunkowania tożsamości Warmii, s. 90-100.

    155.  Traba, Robert: Historia - przestrzeń dialogu / Robert Traba. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2006. - 274 s. ; 20 cm. - Indeks. - ISBN 978-83-88490-92-3
    Dot. Prus Wschodnich, Warmii i Mazur, Wspólnoty Kulturowej „Borussia”.

    156.  Tre giorni a Olsztyn / [ha tradotto Mirosława Pieńkos]. - [Olsztyn] : ElSet, [2006]. - 32 s. : il. kolor. ; 17 cm. - Tyt. oryg.: [Trzy dni w Olsztynie]. Na okł. podtyt.: storia e cultura : in canoa e a cavallo attraverso Olsztyn : a piedi o in bicicletta attraverso i Boschi di Olsztyn. - ISBN 83-89151-36-7

    157.  Tri dnia v Ol’styne / [per. Irena Korc-Bombala]. - [Olsztyn] : ElSet, [2006]. - 32 s. : il. kolor. ; 17 cm. - Tyt. oryg.: [Trzy dni w Olsztynie]. Na okł. podtyt.: istoria i kultura : na bajdarke i na losadjah cerez Olstyn i ego okolicy : peskom i na velosipede po olstynskim lesam. - ISBN 83-89151-37-5

    158.  Trois jours á Olsztyn / [trad. faife par Dorota Paziewska]. - [Olsztyn] : ElSet, [2006]. - 32 s. : il. kolor. ; 17 cm. - Tyt. oryg.: [Trzy dni w Olsztynie]. Na okł. podtyt.: histoire et culure d’Olsztyn : Olsztyn en kayak et en cheval : a pied et en vélo dans les forets d’Olsztyn. - ISBN 83-89151-34-0

    159.  Trzy dni w Olsztynie : [folder promocyjny]. - [Olsztyn] : ElSet, [2006]. - 32 s. : il. kolor. ; 17 cm. - Na okł. podtyt.: historia i kultura : kajakiem i konno przez Olsztyn : pieszo i rowerem przez olsztyńskie lasy. - ISBN 83-89151-29-4

    160.  Turystyka wodna na Zalewie Wiślanym : informator / oprac. Anna Talaga ; aut. Anna Talaga, Jolanta Celej, Dagmara Kownacka ; współpr. Sławomir Dąbrowski ; zdj. Henryk Myśliński [et al.]. - Wyd. 2 popr. - Elbląg : Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, 2006. - 46 s., [1] k. złoż. : il., fot. kolor., pl. ; 21 cm + mapa. - Bibliogr. s. 46. - Tekst częśc. ang.

    161.  W kręgu cenzorów olsztyńskich. T. 1, Prasa i Ekspozytura Polskiego Radia w Olsztynie w oczach cenzorów olsztyńskich 1948-1956 / tekst opracował, przypisami i komentarzem opatrzył Zbigniew Anculewicz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. - 304, [1] s. ; 21 cm. - Indeksy. - ISBN 83-89964-94-5

    162.  Wagner, Mathias: Obca ziemia ojczysta : dzień powszedni na mazurskiej wsi / tekst i zdjęcia Mathias Wagner ; wstęp Andreas Kosssert ; posł. Ulla Lachauer ; tł. [z niem.] Rafał Żytyniec. - Potsdam : Deutsches Kulturforum Őestliches Europa e. V., cop. 2006. - 127 s. : fot. kolor. ; 29 cm. - ISBN 3-936168-34-2

    163.  Wakar, Marcin: Jek chłop łabóńdzia za bziołka wziół = Jak chłop łabędzia za żonę wziął / [scenariusz na podstawie legendy warmińskiej pod tym samym tytułem Marcin Wakar ; rys. Jarosław Gach ; konsultacja gwarowa Edward Cyfus]. - Olsztyn : Stowarzyszenie „Wolna Grupa Twórcza”, 2006. - 16 s. : il. kolor. ; 24 cm. - (Legendy Warmińskie). - Tekst w jęz. pol. i gwarze warmińskiej
    Komiks oparty na baśni warmińskiej autorstwa Maryny Okęckiej-Bromkowej.

    164.  Walczak, Tomasz: Blizny / Tomasz Walczak ; [red. Arkadiusz Jachimowicz]. - Elbląg : Fundacja Elbląg, 2006. - 67 s. : rys. ; 21 cm. - Na s. przedtyt.: Nagroda Literacka Fundacji Elbląg „Elbląski Rękopis Roku 2005”. - ISBN 83-921515-8-5
    Zbiór poetycki.

    165.  Walichnowski, Feliks: Dzwony / Feliks Walichnowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Darczyńcy, 2006. - 18 s. : il. ; 21 cm.
    Wiersze poety z Olsztyna.

    166.  Walichnowski, Feliks: Łowickie dzwony / Feliks Walichnowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Darczyńcy, 2006. - 8 s. : il. ; 21 cm.
    Poeta z Olsztyna.

    167.  Warmia i Mazury : turystyczny atlas samochodowy / Sylwia Kulczyk [et al.]. - Warszawa : Demart, 2007. - 204, [2] s. : il. kolor., faks., fot., mapy, rys. ; 30 cm. - (Polska niezwykła). - Bibliogr. s. 205. Indeksy. - ISBN 978-83-7427-311- 4
    Bogato ilustrowany przewodnik turystyczny. Zawiera informacje o zabytkach, przyrodzie i historii Warmii i Mazur.

    168.  Warmia i Mazury 2000-2005 : działalność Samorządu Województwa / [Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego]. - Olsztyn : Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2006. - 210 s. : il., faks., fot., mapy, pl., rys., tab., wykr. ; 30 cm.

    169.  Warmia i Mazury w obliczu przemian cywilizacyjnych : 15 lat przekształceń gospodarczych i społecznych 1990-2005. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. - 179 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy artykułach. - ISBN 978-83-87643-89-8
    Treść : Dariusz Waldziński : Okres przemian – nowe doświadczenia i nowe wyzwania dla gospodarki regionu warmińsko-mazurskiego, s. 7-24. - Janusz Heller, Rafał Warżała : Gospodarka regionu warmińsko-mazurskiego na tle kraju, s. 25-37. - Jerzy Suchta, Wojciech Żebrowski : Ewolucja przestrzeni ekonomicznej regionu warmińsko-mazurskiego, s. 39-64. - Eugeniusz Niedzielski : Restrukturyzacja przedsiębiorstw w regionie warmińsko-mazurskim, s. 65-78. - Mirosław Gornowicz : Przekształcenia w gospodarce żywnościowej w regionie warmińsko-mazurskim, s. 79-92. - Renata Marks-Bielska : Przekształcenia w rolnictwie i gospodarce na obszarach wiejskich, s. 93-113. - Wiesława Lizińska : Inwestycje zagraniczne w województwie warmińsko-mazurskim, s. 115-128. - Magdalena Wojarska : Przekształcenia własnościowe w regionie warmińsko-mazurskim, s. 129-150. - Renata Koszyk-Białobrzeska, Izabela Zabielska : Współpraca międzynarodowa województwa warmińsko-mazurskiego, s. 151-171. - Jacek Michalak, Mariola Grzybowska-Brzezińska : Promocja regionu Warmiii i Mazur, s. 173-179.

    170.  Warmińskie pokolenia / oprac. i posłowie Jan Chłosta ; [red. Tomasz Śrutkowski ; zdj. Janusz Połom et al.]. - Olsztyn : Edytor „Wers”, 2007. - 214, [2] s. : il., fot., rys., portr. ; 30 cm. - Indeks. - ISBN 978-83-60488-07-2
    Wspomnienia Warmiaków z okresu ich dzieciństwa przypadającego na I poł. XX w.: Marian Barcz, Teresa Boehm, Wanda Czerwińska, Franciszka Hallmann, Emilia Hanowska-Maczuga, August Hohmann, Maria Kensbock, Augustyn Klimek, Barbara Neumann, Robert Pieczkowski, Jadwiga Piskorska, Tadeusz Pacer, Konrad Piskuła, Jerzy Popławski, Barbara Sarnowska, Otton Tuszyński, Augustyna Wiewióra, Maria Zientara-Surynowicz, Zofia Żurawska-Markiewicz.

    171.  Warmińsko-mazurska wieś zaprasza / [oprac. Teresa Zaworska, Eugeniusz Pliszka ; tł. Z jęz. ang. Włodzimierz Pokora, tł. z jęz niem. Justyna Jabłonowska, tł. z jęz. fr. Anita Jabłonowska-Pokora, tł. z jęz. wł. Michalina Sadowska]. - Wyd. 2 popr. - Olsztyn : Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2005. - 118 s., [1] k. złoż. : il., fot., mapy (w tym kolor.), rys. ; 21 cm. - Tekst częśc. ang., niem., fr., wł. - ISBN 83-915241-8-3
    Informator dot. oferty agroturystycznej w województwie.

    172.  Wieliczko, Mieczysław: Olsztyn / Mieczysław Wieliczko ; [projekt graf. Maciej Buszewicz ; poezja Zbigniew Chojnowski; tł. na jęz. ang. Michael Jacobs; tł. na jęz. niem. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska]. - Bielsko-Biała : Buffi, 2006. - [95] s. : fot. kolor. ; 31 cm. - Tekst równol. pol., ang., niem. - ISBN 83-88279-08-4

    173.  Wilengowska, Joanna: Zęby / Joanna Wilengowska. - Kraków : Korporacja Ha!art, 2006. - 183 s. ; 18 cm. - ISBN 83-89911-55-8
    Akcja powieści w Olsztynie.

    174.  Wiśniewska, Hanna Jolanta : Wiersze dla Alicji / Hanna Jolanta Wiśniewska. - Działdowo ; Ciechanów : Związek Literatów Polskich. Oddział, 2004. - 66, [2] s. ; 15 cm. - ISBN 83-89408-08-2
    Poetka z Działdowa.

    175.  Wojewódzki Informator Pozarządowy : informator o organizacjach pozarządowych działających na terenie województwa warmińsko-mauzrskiego / [red. Arkadiusz Jachimowicz, Maciej Bielawski]. - Elbląg : Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych : Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ; cop. 2005, 2006. - 85, [3] s. : tab. ; 30 cm. - ISBN 83-912690-8-6

    176.  Wojnowski, Edmund: Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej - od obszaru zamkniętego ku regionowi współpracy (1946-2006) / Edmund Wojnowski. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. - 155 s., [1] k. złoż. : il., faks., fot., mapy, tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 133-134. - Streszcz. pol., ros., niem. - ISBN 83-87643-84-X; ISBN 978-83-87643-84-3
    Sytuacja Prus Wschodnich w polityce III Rzeszy, po klęsce Niemiec w czasie II wojny światowej, po podziale administracyjnym na część polską i rosyjską. Współpraca obwodu kaliningradzkiego z woj. warmińsko-mazurskim.

    177.  Wokół Malborka i Elbląga / [red. Zofia Siewak-Sojka]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2006. - 144 s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Przewodnik Kieszonkowy). - Indeks. - Mapa na wyklejce. - ISBN 83-7304-667-4

    178.  Wydmiński, Andrzej: Pełne zaskoczenie / Andrzej Wydmiński. - Białystok : Książnica Podlaska, 2003. - 223 s. ; 21 cm. - ISBN 83-88248-98-7
    Akcja powieści rozgrywa się w Mrągowie.

    179.  Zastosowanie metod geofizycznych do badań osadów kenozoicznych i zaburzeń glacitektonicznych na przykładzie południowej Warmii / pod red. nauk. Wojciecha Morawskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2004. - 164 s., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - (Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 0866-9465 ; 181). - Bibliogr. przy pracach. - Streszcz. ang. przy pracach. - ISBN 83-7372-796-5

    180.  Zawacka, Magdalena: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku / Magdalena Zawacka. - Lidzbark - Działdowo : [s.n.], 2007 (Działdowo ; Drukarnia TINTA). - 96 s. : faks., fot., portr., tab. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 93-95.
    W powiecie działdowskim.

    181.  Zaworska, Teresa: Lubiane i sprawdzone przepisy kulinarne : zebrane na Warmii i Mazurach / Teresa Zaworska ; Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. - Wyd. 2. - Olsztyn : W-M ODR, 2006. - 78 s. ; 21 cm.

    182.  Zaworska, Teresa: Nasze domowe, stare i nowe... / przepisy kulinarne zebrane na Warmii i Mazurach / Teresa Zaworska ; Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. - Wyd. 2. - Olsztyn : W-M ODR, 2006. - 68 s. ; 21 cm.

    183.  Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej : informator / [oprac. tekstu, red. Arkadiusz Kowalczyk] ; Biblioteka Elbląska im. C. Norwida. - Elbląg : Wilk Stepowy, 2006. - 20 s. : il., faks. ; 21 cm. - ISBN 83-922828-8-4

    184.  Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Bibliotece Elbląskiej 24 listopada 2006 r. / [red. Wiesław Długokęcki]. - Elbląg : Wilk Stepowy, 2006. - 191 s. : il., faks., fot., tab. ; 25 cm. - ISBN 83-922828-4-1
    Treść : Nowiński Jacek : Wstęp, s. 3-6. – Kilanowski Andrzej : Sermones de sanctis ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej, s. 7-18. - Strutyńska Maria : Stare druki Biblioteki Elbląskiej, s. 19-32. - Lewandowska Elżbieta : Biblie w zbiorach Biblioteki Elbląskiej: druki od XV do XVIII wieku, s. 33-78. - Pietrzak-Thébault Joanna : Między arcydziełami literatury a dydaktyczną potrzebą. Włoskie druki XVI-wieczne w Księgozbiorze Elbląskim, s. 79-102. – Dygul Jolanta : Komedia Alchimista Bernardina Lombardiego, aktora trupy teatralnej „Confidenti”, s. 103-110. - Karmowska Jolanta : Starodruki Biblioteki Elbląskiej w języku polskim, s. 111-128. - Freise Fridrun : Druki okolicznościowe w zbiorach Biblioteki Elbląskiej, s. 129-147. - Długokęcki Wiesław : Polski i polonofilski krąg korespondentów Henryka Nitschmanna, s. 147-154. - Andrzejewski Marek : Nabytki prasowe Biblioteki Elbląskiej, s. 155-164. - Słodowik Lech : Zawartość programów Gimnazjum Elbląskiego na tle jego dziejów w XIX i XX wieku, s. 165-191.

    185.  Zduniak, Jan: Wolfsschanze und Hitlers andere Kriegshauptquartiere in Wort und Bild / Jan Zduniak, Agnieszka Fedczak. - Kętrzyn : Wydawnictwo „Kengraf”, 2005. - 320 s., [1] k. tabl. kolor. złoż. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 301-304. - ISBN 83-89119-97-8

    186.  Zeszyt literacki Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja” / pod red. Jerzego Sałaty ; rys. Jan Kokoryn. - Bartoszyce : Grupa Literacka Barcja [ect.], 2006. - Na 1 s. okł.: Zeszyt Literacki nr 1. - 44 s. : il. ; 21 cm.
    Treść : [Bratek Teresa] : Pisząc o Zbyszku, Kołysanka płynie, Księdzu Janowi w dniu pogrzebu, Przychodzą, Pieśń karnawałowa. - [Barszcz Teresa] : Ostatnia modlitwa, Był ktoś, Poetka, Palące ramiona [incip.]. - [Baczewska Iza] : Wojna, Misja, Spowiedź, Dzień nie do końca ostateczny. - [Bachar Jan] : Mekancholia. - [Drogomir Urszula] : Borussia, Złote monety, Czasem [incip.], Spotkanie. - [Kamińska Krystyna] : Moja szczęśliwa gwiazda, Wenus, Drugi brzeg, Labirynt [incip.], Elektryczny pies. - [Koniuszy Robert] : Art. 207, Jaki zawód. - [Ławrynkiewicz Justyna] : Sen, Dlaczego. - [Mańko Wiesław] : Mazury, Jeszcze o Mickiewiczu, Ci którzy [incip.], Za wiele, Niespotykana miłość, Mój syn [incip.]. - [Monkiewicz Piotr] : Epistoła do Teresy B., Rebal global. - [Sałata Jerzy] : Bezsilność życia, Gołębica z betonowego miasta. - [Bratek Teresa] : Słowo wygłoszone, Zamiast od Redakcji. - Kronika wydawnicza „Barcji”. - Kronika „Barci”.

    187.  Żniński, Ignacy : Opowieść Ignacego Żnińskiego o bitwie pod Grunwaldem / Ignacy Żniński ; [wstęp Tadeusz Marcinkowski] - Goleniów : Instytut Haptenologii, 2003. - [4], 27 s. : il. - ISBN 83-89259-10-9

    188.  Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich : ziemie pruskie w oczach polskich i obcych : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego [etc.], 2006. - 209 s. ; 22 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 229) . - Bibliogr. przy ref. na s. 179-180. - ISBN 83-87643-49-1; ISBN 978-83-87643-49-2
    Materiały z X konferencji „Ziemie pruskie w oczach polskich i obcych” w Olsztynku.
    Z treści : Grabowski Piotr : Szczegółowa topografia Prus Wschodnich i Zachodnich na mapie Fryderyka Leopolda Schröttera (1796-1802), s. 7-13. - Fafiński Sławomir : Najdawniejsze przekazy o ziemiach pruskich, s. 14-31. - Hochleitner Janusz : Ziemia pruska w przekazach hagiograficznych poświęconych św. Wojciechowi (do końca XV wieku), s. 32-41. - Radoch Marek : Ziemie pruskie w oczach Gilnerta de Lannoy, s. 42-58. - Makarczyk Irena : Relacja biskupa Michała Stefana Radziejowskiego do Rzymu z 1685 r. o stanie diecezji [warmińskiej], s. 81-98. – Puchalska-Dąbrowska Bernadetta M. : Literacki obraz ziem pruskich w angielskich relacjach z podróży z XV-XVIII wieku, s. 99-117. - Perłakowski Adam : Prusy Królewskie w latach 1703-1704 w opisie Johanna Wendela Bardiliego, s. 118-136. - Wolański Filip : Swój dla obcych – ziemie pruskie w „Początkach krajopisarstwa...” Jana Pawła Eldinga na tle XVIII-wiecznych opisów Prus Królewskich w podręcznikach geograficznych, s. 137-143. – Achremczyk Stanisław : Ziemie pruskie w oczach Ignacego Krasickiego, s. 144-157. - Małłek Janusz : Życie codzienne królewieckiej Albertyny w początkach XIX wieku w świetle pamiętnika studenta z Pomorza Zachodniego Karola Bogumiła Rehsenera, s. 158-162. - Świderski Grzegorz : Obraz Prus Wschodnich w świetle relacji podróżników polskich z ziem zaboru rosyjskiego w pierwszej połowie XIX wieku, s. 163-176. - Ogrodziński Władysław : Dwa filary polskiego ludoznawstwa Mazur w XIX wieku, s. 177-180. – Sztąberska Małgorzata : Prusy Wschodnie warszawskiej prasie etnograficzno-historycznej drugiej połowy XIX wieku, s. 181-187. - Kiełbik Jerzy : Przestępczość na Warmii w świetle doniesień „Gazety Olsztyńskiej” na przełomie wieków, s. 187-193. - Chłosta Jan : Druga wojna światowa we wspomnieniach autorów związanych z Prusami Wschodnimi, s. 194-208.

Anita Romulewicz

cofnij