Andrzej Marcinkiewicz

 

OD REDAKTORA

 

Kolejny numer naszego bibliotekarskiego kwartalnika jest wakacyjny tylko ze względu na czas wydania, natomiast treści zawiera całkiem poważne i - mam głęboką nadzieję – przydatne bibliotekarzom nie tylko „publicznym”. Minęło półrocze obfitujące w wydarzenia kulturalne i polityczne. Proszę nie obawiać się my nawiążemy wyłącznie do tych pierwszych.

Dział W naszych bibliotekach otwiera referat naszego zagranicznego partnera, Jona Madsena - dyrektora zaprzyjaźnionej biblioteki na Bornholmie, wygłoszony w Olsztynie z okazji podsumowania projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie i Fundację Bertelsmana. Sesja poświęcona była współczesnym bibliotekom dla młodzieży, ich funkcjom i stającym przed tymi bibliotekami wyzwaniom. Zachęcam do lektury. Spojrzenie na relacje młodzież – biblioteka z perspektywy bibliotekarza pracującego w kraju o najlepszych bibliotekarskich wskaźnikach może dostarczyć uważnemu czytelnikowi wielu ciekawych wniosków.

Dział zawiera też ocenę działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2006. Podejmijcie Państwo proszę trud krytycznej analizy prezentowanych tam danych opracowanych z dużą determinacją przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny. Warto wczytać się w kolumny cyfr z nadzieją odnalezienia w nich uzasadnienia dla własnego miejsca w bibliotekarskim szeregu.

Nowym słowem, które przez pewien czas powtarzać będziemy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jest „Euroczytanie”. Wraz z nami powtarzać to słowo będą młodzi Litwini i Rosjanie. Już dziś zachęcam bibliotekarzy do udziału w tym międzynarodowym projekcie. O szczegółach pisze kierowniczka projektu pani Joanna Burska.

Dział Ludzie z kręgu książki otwiera laudacja wygłoszona na cześć pewnej dziewczyny z ganku. Profesor Zbigniew Chojnowski wygłosił ją z okazji wręczenia Panu Kazimierzowi Orłosiowi WAWRZYNU - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za rok 2006, przyznanej za tom opowiadań pt. „Dziewczyna z Ganku”. Zachęcam do przeczytania najpierw laudacji a zaraz potem książki - proszę mi wierzyć – warto.
Poza laudacją w dziale zamieszczamy jeszcze dwie recenzje napisane ze swadą przez młode, a właściwie bardzo młode autorki. Sylwia Białecka, realizując program Dyskusyjnych Klubów Książki, debiutuje na naszych łamach pisząc o Wszystkich językach świata Zbigniewa Mentzla. Inna, równie młoda wiekiem i stażem bibliotekarka Ewa Cywińska dzieli się z nami rozważaniami o Nieznośnej lekkości bytu Milana Kundery.

W Zestawieniach bibliograficznych proszę zwrócić uwagę na bibliografię podmiotowo-przedmiotową poświęconą osobie zmarłego w ubiegłym roku Pana Hieronima Skurpskiego. Przydatna będzie nie tylko badaczom twórczości tego związanego z regionem malarza i działacza mazurskiego, dla którego sprawy szeroko rozumianej kultury najważniejsze były do ostatnich dni pracowitego życia.
W pozostałych działach również znajdziecie Państwo informacje pożyteczne i odpowiadające – mam nadzieję – oczekiwaniom. W dziale Warto wiedzieć dwugłos gości na naszych łamach: pani Dorota Bednarczyk krytycznie ocenia polskie internetowe serwisy bibliotekarskie a pan Sebastian D. Kotula prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące technologii informacyjnych w Szkolnym Centrum Informacji. Choć autorzy nie są związani z naszym regionem, zagadnienia poruszane w obu opracowaniach mogą być interesujące również dla bibliotekarzy olsztyńskich.
Poza tym zachęcam do lektury całego Bibliotekarza i podtrzymuję propozycję współpracy. Może to właśnie wakacyjny wypoczynek zainspiruje bibliotekarzy do podzielenia się swymi przemyśleniami.

Andrzej Marcinkiewicz
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

cofnij