Organizator:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Termin realizacji:

II edycja: marzec – grudzień 2009 r.

Opis programu:

celem akcji jest zachęcenie czytelników do sięgnięcia po ciekawe lektury, polecane przez znanych mieszkańców Olsztyna i regionu. O swoich wyborach literackich napiszą również czytelnicy biblioteki.

Działania projektu:

co miesiąc swoją lekturę rekomenduje inna osoba. W ramach projektu polecają książki między innymi: Bernadetta Darska, Andrzej Marcinkiewicz, Krystyna Spikert, Zbigniew Chojnowski, Ewa Bażanowska. Informacje o rekomendowanych książkach pojawiają się w Starym Ratuszu w Wypożyczalni Literatury Pięknej i Obcojęzycznej WBP oraz na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl

WBP w Olsztynie