Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Ocena działalności bibliotek publicznych
województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2010

I.Podstawowe dane liczbowe
II.Wstęp
III.Sieć bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego
IV.Sytuacja zawodowa bibliotekarzy
V.Zbiory biblioteczne
VI.Czytelnictwo
VII.Komputeryzacja bibliotek
VIII.Programy pomocowe
IX.Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych.
Tabela 1Sieć biblioteczna.
Tabela 2Czytelnicy.
Tabela 3Zbiory biblioteczne.
Tabela 4Księgozbiory, struktura zbiorów.
Tabela 5Wskaźniki zaopatrzenia, przeciętna cena książki, nakłady na zakup i prenumeratę.
Tabela 6Udostępnianie księgozbioru.
Tabela 7Czasopisma.
Tabela 8Wskaźniki udostępniania księgozbioru.
Tabela 9Zbiory specjalne.
Tabela 10Biblioteki publiczno-szkolne.
Tabela 11Biblioteki publiczno-szpitalne.
Tabela 12Czytelnicy i wypożyczenia w filiach i oddziałach dla dzieci.
Tabela 13Punkty biblioteczne. Sieć. Czytelnictwo.
Tabela 14Pracownicy działalności podstawowej.
Tabela 15Komputeryzacja bibliotek.
Powrót