Konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych

Termin: maj – lipiec 2009

Cele:
  • promowanie bajki jako środka dydaktycznego i terapeutycznego,
  • popularyzacja literatury dziecięcej oraz wykorzystanie znajomości tej literatury w pracy z dziećmi,
  • publikacja książkowa z 10 najlepszymi scenariuszami.
Uczestnicy:osoby pracujące i/lub zajmujące się dziećmi (nauczyciele, metodycy, instruktorzy, bibliotekarze, opiekunowie świetlic, rodzice oraz studenci).

Regulamin konkursu na scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem bajki

Laureaci konkursu na scenariusz zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem bajki