Pasja: BIBLIOTEKA!

Temat szkolenia: Partycypacja mieszkańców w działaniach bibliotek

Termin: 15 czerwca 2016, 10:00-14:00

Miejsce szkolenia: WBP w Olsztynie, ul. 1 Maja 5

Krótki opis szkolenia:
Głównym tematem szkolenia będzie włączanie mieszkańców we współtworzenie instytucji kultury (bibliotek, domów kultury, muzeów), w tym wpływanie na ich ofertę i sposób funkcjonowania. Podczas spotkania będziemy chciały porozmawiać na temat związanych z tym podejściem korzyści i barier, jakie widzą uczestnicy (zarówno po stronie mieszkańców, jak i instytucji). Przedstawimy konkretne przykłady działań partycypacyjnych z różnych stron Polski i różnych typów instytucji kultury, które mogą być inspiracją do podjęcia przez uczestników własnych działań.

Trenerki: Maria Nowak, Maria Perchuć-Żółtowska – socjolożki
Pracujemy w Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej działającym w Fundacji "Stocznia", gdzie od kilku lat wspieramy samorządy i instytucje w prowadzeniu procesów partycypacyjnych, m.in. związanych z aktywizacją obywatelską seniorów, otwieraniem się instytucji na głos mieszkańców. Wraz z resztą naszego zespołu współprowadzimy portal www.partycypacjaobywatelska.pl, organizujemy szkolenia, seminaria oraz coroczne Forum Praktyków

Formularz zgłoszenia


Sponsorzy