Pasja: BIBLIOTEKA!

Temat szkolenia: Biblioterapia

Termin I: 15 listopada 2016, 10:00-14:00

Termin II: 16 listopada 2016, 10:00-14:00

Miejsce szkolenia: WBP w Olsztynie, ul. 1 Maja 5

Krótki opis szkolenia:warsztat ma na celu zaprezentowanie roli biblioterapii w pracy bibliotekarza. Obejmuje on podstawowe zagadnienia związane z biblioterapią, zaznajamiając uczestników z jej założenia, celami i rodzajami. Przygotowuje również do samodzielnego prowadzenia zajęć w tym zakresie, ucząc kursantów m.in. jak wybrać grupę docelową i skutecznie rozpoznać jej problemy. Trener zapozna także uczestników zajęć z metodami wykorzystywania tekstów literackich do celów terapeutycznych i wskaże, czym powinno się kierować przy wyborze tekstu biblioterapeutycznego.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • zdefiniować pojęcie biblioterapii
 • rozpoznać jej rodzaje i funkcje
 • dokonać wyboru odpowiedniej literatury
 • samodzielnie zaprojektować zajęcia biblioterapeutyczne.

Tematy poruszane w czasie szkolenia:

 • pojęcia i rodzaje biblioterapii
 • zasady tworzenia programów
 • cele i metody
 • biblioterapia w praktyce bibliotekarza.

Forma zajęć:

 • cykl Kolba – uczenie przez doświadczenie
 • prezentacja multimedialna
 • dyskusja
 • miniwykłady
 • burza mózgów.

Trener: Elżbieta Nawrocka
Bibliotekarka z wieloletnim doświadczeniem, bibliotekoznawca, bibliofilka, absolwentka renomowanej szkoły trenerskiej dla bibliotekarzy Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP” w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów kultury Uniwersytetu Warszawskiego, biblioterapię z elementami innych terapii twórczych w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej w Warszawie. Jest beneficjentką projektu „Czytanie dziedzictwa kultury” Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie. Od ponad dziesięciu lat prowadzi zajęcia edukacyjne. Ich tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji regionalnej oraz czytelniczo-medialnej. Zajęcia te są skierowane dla społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Prowadzi też warsztaty w zakresie edukacji czytelniczo-medialnej i ekologicznej, pisze i realizuje programy edukacyjne i literackie z elementami biblio- i bajkoterapii, a także warsztaty dla młodzieży z autoprezentacji.
Za wyróżniającą się pracę z dziećmi i młodzieżą została uhonorowana nagrodą im. Anny Platto.

Formularz zgłoszenia na 15 listopada 2016 r.

Formularz zgłoszenia na 16 listopada 2016 r.


Sponsorzy