Pasja: BIBLIOTEKA!

Temat szkolenia: Profesjonalna obsługa klienta biblioteki

Termin I: 6 września 2016, 10:00-14:00

Termin II: 7 września 2016, 10:00-14:00

Miejsce szkolenia: WBP w Olsztynie, ul. 1 Maja 5

Krótki opis szkolenia:
Warsztat obejmuje podstawowe wyzwania związane ze skutecznym działaniem w relacjach z klientami. Prezentuje skuteczność opartą na nawykach, która pozwala na osiągania wysokich wyników w oparciu o własne zasoby. Koncentruje się na najważniejszym nawyku jakim jest szeroko rozumiana proaktywność związana z braniem odpowiedzialności za własne decyzje. Dotyczy to przede wszystkim zaangażowania w pracy z klientem, zaspokajania jego potrzeb i umiejętnego budowania partnerskich relacji.

Zagadnienia przepracowywane na szkoleniu:

 • Zachowania reaktywne a zachowania proaktywne. Jak sposób komunikowania się wpływa na sposób myślenia.
 • Krąg zainteresowań i krąg wpływu. Na czym koncentrują się ludzie proaktywni?
 • Agent zmiany. Poddawać się zmianom czy kreować zmiany.

Po warsztacie uczestnik:

 • Będzie wiedział jakie są podstawowe wymagania wobec standardów obsługi współczesnego klienta (czytelnika) oraz dlaczego pojęcie obsługa klienta to archaizm.
 • Będzie umiał przejmować odpowiedzialność za budowanie relacji z klientem (czytelnikiem) poprzez skuteczną komunikację.
 • Uświadomi sobie znaczenie proaktywnej postawy w codziennej pracy z klientem (czytelnikiem) wobec zmieniających się ich wymagań.

Forma zajęć:

 • Dyskusja moderowana
 • Praca indywidualna i ćwiczenia w grupach
 • Prezentacja trenera
 • Fragmenty / nagrania wideo
 • Skrypt uczestnika

Trener: Wojciech Szorc

Doświadczony trener w zakresie szkoleń sprzedażowych i efektywności osobistej. Od ponad 10 lat realizuje autorskie szkolenia dla wielkich korporacji i małych firm sprzedażowo-usługowych. Na salach szkoleniowych przepracował ponad 1200 godzin. Przeprowadził ponad 250 szkoleń i warsztatów. Finalista konkursu Polish National Sales Award w kategorii - Trener sprzedaży roku 2010. Twórca i realizator szkoleń dedykowanych doradcom pierwszego kontaktu i standardom obsługi klienta. Akademicką teorię powiązał z aktywną praktyką: był handlowcem, kierował działem marketingu, łączył pracę trenera z ekspertem HR. Z wykształcenia również bibliotekarz.


Formularz zgłoszenia na 6 września 2016 r.

Formularz zgłoszenia na 7 września 2016 r.Sponsorzy