Pasja: BIBLIOTEKA!

Temat szkolenia:
Motywacja – dla pracowników bibliotek

Termin: 12 kwietnia 2016, 10:00-14:00

Miejsce szkolenia: WBP w Olsztynie, ul. 1 Maja 5

Krótki opis szkolenia:
Warsztaty będą okazją do popracowania nad własną motywacją (analizowania, wzmacniania). Mówiąc o motywacji (do pracy, do działania z ludźmi, do rozwoju, do zmiany), oprócz przyglądania się jej rodzajom (wewnętrzna/zewnętrzna, pozytywna/negatywna), będziemy analizować proces motywowania i osobiste doświadczenia w tym zakresie: od wzbudzania energii, przez określanie celów, priorytetów, czynności podtrzymujących energię, roli emocji w tym procesie, po analizę tego, co się udaje, a co można w procesie motywowania/automotywowania zmieniać. Ważnym elementem warsztatów będzie praktyka – ćwiczenie ich na sobie, wzmacnianie potencjałów i motywacji. Pracować będziemy warsztatowo, wzmacniająco, z wykorzystaniem doświadczeń osób uczestniczących.

Zagadnienia przepracowywane na szkoleniu:

  • Mój potencjał w działaniu, moje motywacje, jak motywuję siebie i innych – autoanaliza, wymiana doświadczeń i perspektyw
  • Teorie i narzędzia motywowania – przegląd, źródła, doświadczenia w stosowaniu, korzyści
  • Praca coachingowa – wzmacniająca motywację, potencjał osób w działaniu, pracy zawodowej i społecznej

Formularz zgłoszenia

 

Temat szkolenia:
Motywacja – dla kierowników bibliotek

Termin: 13 kwietnia 2016, 10:00-14:00

Miejsce szkolenia: WBP w Olsztynie, ul. 1 Maja 5

Krótki opis szkolenia:
Warsztaty będą okazją do popracowania nad własną motywacją i sposobami motywowania innych (analizowania, wzmacniania). Mówiąc o motywacji (do pracy, do działania z ludźmi, do rozwoju, do zmiany, do zarządzania ludźmi), oprócz przyglądania się jej rodzajom (wewnętrzna/zewnętrzna, pozytywna/negatywna), będziemy analizować proces motywowania i osobiste doświadczenia w tym zakresie: od wzbudzania energii, przez określanie celów, priorytetów, czynności podtrzymujących energię, roli emocji w tym procesie, po analizę tego, co się udaje, a co można w procesie motywowania/automotywowania zmieniać. Ważnym elementem warsztatów będzie praktyka – ćwiczenie ich na sobie, wzmacnianie potencjałów i motywacji. Pracować będziemy warsztatowo, wzmacniająco, z wykorzystaniem doświadczeń osób uczestniczących.

Zagadnienia przepracowywane na szkoleniu:

  • Ja jako osoba zarządzająca – mój potencjał w działaniu, moje motywacje, jak motywuję siebie i innych – autoanaliza, wymiana doświadczeń i perspektyw
  • Teorie i narzędzia motywowania – przegląd, źródła, doświadczenia w stosowaniu, korzyści
  • Praca coachingowa – wzmacniająca motywację, potencjał osób w działaniu, pracy zawodowej i społecznej

Formularz zgłoszenia

Trenerka: Marta Henzler

Trenerka umiejętności społecznych, superwizorka, animatorka. Na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS (mazowiecka organizacja wspierająca organizacje, instytucje, społeczności lokalne), aktywna członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspertka CAL. Od ponad trzynastu lat pracuje rozwojowo z grupami, zespołami, społecznościami. Wierzy w edukację, ale tylko przy zaangażowaniu i partnerskiej relacji wszystkich jej uczestników. Pracuje z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji lokalnych, grup nieformalnych, sąsiedztw, wspiera ich w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które mają uczyć, wzmacniać, rozwijać, budować więzi.


Sponsorzy