ZGŁOSZENIE

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wraz z pracą konkursową:

  1. formularza zgłoszenia – pobierz, wydrukuj, wypełnij
  2. oświadczeń – pobierz, wydrukuj, podpisz
    • o oświadczenie ucznia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i posiadaniu praw autorskich do zgłoszonej pracy;
    • o oświadczenia rodziców ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ucznia oraz wykorzystaniu jego wizerunku w materiałach organizatorów;
    • o oświadczenia osoby zgłaszającej o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w materiałach organizatora.

Patronat honorowy: 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

Herb województwa warmińsko-mazurskiego

Organizator: 

Partnerzy: 

Patronat medialny: