O PROJEKCIE

Zachęceni sukcesem pierwszej edycji konkursu „Moje korzenie, czyli skąd jestem?” postanowiliśmy zorganizować kolejną edycję, do której zapraszamy młodzież w wieku 15-19 lat z województwa warmińsko-mazurskiego. Chcielibyśmy zwrócić uwagę młodego pokolenia na przeszłość regionu, na zjawiska, które ukształtowały jego specyfikę, a w szczególności na migracje i niemal całkowitą wymianę ludności. Niezwykłe i wzruszające opowieści, jakie powstały w ramach konkursu w 2015 roku pokazały, że historia Warmii i Mazur jest równie barwna, co zawiła i trudna.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie wraz z patronem i partnerami konkursu pragnie zainteresować młodych mieszkańców naszego regionu, a także ich bliskich, własnym pochodzeniem oraz rozbudzić w nich potrzebę dbałości o zachowane jeszcze w wielu domach tradycje i pamiątki rodzinne. Współcześni mieszkańcy Warmii i Mazur, a młodzież w szczególności, często nie zdają sobie sprawy z faktu, że właśnie ich osobiste dziedzictwo tworzy historię i składa się na tradycję całego regionu.

Zapraszamy zatem nastolatków do wzięcia udziału w projekcie, który nie tylko przyniesie odpowiedzi na pytania: skąd pochodzę? kim byli moi przodkowie? kim jestem?, ale będzie świetną rodzinną zabawą integrującą kilka pokoleń oraz da szansę na zdobycie cennej nagrody.


Należy w wybranej formie (film, nagranie, prezentacja multimedialna) opowiedzieć historię swojej rodziny i wraz z formularzem dostępnym na stronie przesłać do 15 listopada 2017 r. na adres Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Prace laureatów pierwszej edycji konkursu „Moje korzenie, czyli skąd jestem?”, która odbyła się w I połowie 2015 r. można obejrzeć na stronie: http://www.wbp.olsztyn.pl/korzenie/index.php?menu=laureaci


Patronat honorowy: 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

Herb województwa warmińsko-mazurskiego

Organizator: 

Partnerzy: 

Patronat medialny: