KONTAKT

Anita Romulewicz
Kierownik Pracowni Regionalnej i Informatorium
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
tel. (89) 527 28 74 | region@wbp.olsztyn.pl
ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn
Stary Ratusz (I piętro)


Patronat honorowy: 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

Herb województwa warmińsko-mazurskiego

Organizator: 

Partnerzy: 

Patronat medialny: