Ranking Bibliotheca Bona 2022

Laureatką tytułu Bibliotheca Bona 2022 została Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich działająca w strukturach Gminnego Centrum Kultury.

Dyplom oraz nagrodę w postaci czytników e-booków ufundowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazano na ręce Kierowniczki biblioteki – Beaty Grudzińskiej, Dyrektorki Gminnego Centrum Kultury – Barbary Małach oraz Sekretarz Gminy Kowale Oleckie – Teresy Kołodzińskiej-Sieńko podczas uroczystej konferencji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie 23 maja 2023 r.

Prezentacja na scenie laureatki tytułu Bibliotheca Bona 2022. Od lewej: Sylwia Jaskulska – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Beata Grudzińska – Kierownik GBP w Kowalach Oleckich, Barbara Małach – Dyrektor GCK w Kowalach Oleckich, Teresa Kołodzińska-Sieńko – Sekretarz Gminy Kowale Oleckie, Bernadeta Hordejuk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Adrianna Walendziak – Dyrektorka WBP w Olszty Krótkie przemówienie Teresy Kołodzińskiej-Sieńko – Sekretarz Gminy Kowale Oleckie

 


Podczas konferencji wyróżniono również Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Olecku, która nominowała GBP w Kowalach Oleckich do tytułu Bibliotheca Bona 2022 oraz wręczono pamiątkowe akty nominacji do tytuły Bibliotheca Bona 2022 przedstawicielom nominowanych bibliotek.

Prezentacja na scenie kadry kierowniczej bibliotek nominowanych do tytułu Bibliotheca Bona 2022. Od lewej: Sylwia Jaskulska – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Edyta Marszak – Dyrektor MGBP w Lidzbarku, Beata Grudzińska – Kierownik GBP w Kowalach Oleckich, Barbara Małach – Dyrektor GCK w Kowalach Oleckich, Elżbieta Przybyłowska – Dyrektor BPG Godkowo, Jolanta Szyłejko – Kierownik GBP w Łukcie, Kamil Pawelak – Dyrektor GBP w Milejewie, Krzysztof Włodarski – Dyrektor GOK w Dywitach. Przy mównicy: Adrianna Walendziak – Dyrektorka WBP w Olsztynie Wręczenie wyróżnienia oraz nagrody MPBP w Olecku, która nominowała GBP w Kowalach Oleckich do tytułu Bibliotheca Bona 2022. Od lewej: Sylwia Jaskulska – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Katarzyna Jeżewska – Kierownik MPBP w Olecku, Bernadeta Hordejuk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 Gratulujemy!


Biblioteki nominowane w 2022 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich
GBP w Baniach Mazurskich

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach Biblioteka Publiczna
GOK w Dywitach Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo
GBP Godkowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich
GBP w Kowalach Oleckich

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku
M-GBP w Lidzbarku

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie
GBP w Łukcie

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie
GBP w Milejewie

Ośrodek Kultury w Miłkach
OK w Miłkach