Biblioteki nominowane w 2021 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich
GBP w Baniach Mazurskich

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie
GCK_B w Dąbrównie

Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku
CK-B we Fromborku

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
GBP w Wilkasach

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku
M-GBP w Lidzbarku

Centrum Kultury
CK "Kłobuk" - BPMiG Mikołajki

Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu
MBP w Pasymiu