Biblioteki nominowane w 2022 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich
GBP w Baniach Mazurskich

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach Biblioteka Publiczna
GOK w Dywitach Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo
GBP Godkowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich
GBP w Kowalach Oleckich

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku
M-GBP w Lidzbarku

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie
GBP w Łukcie

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie
GBP w Milejewie

Ośrodek Kultury w Miłkach
OK w Miłkach