Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich

% czytelników do ogółu mieszkańców: 13,61%
Odwiedziny fizyczne w bibliotece
w przeliczeniu na mieszkańca: 2,82
Wykorzystanie zbiorów ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca: 3,49
Zakup zbiorów na 100 mieszkańców: 8
Katalog online: TAK


Głosowanie dobiegło końca


Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich działa w strukturach Gminnego Centrum Kultury. Posiada dwie filie, w Sokółkach i Stożnem. Biblioteka jest miejscem spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji lokalnej społeczności.

W 2022r. biblioteka rozpoczęła realizację projektu „Pole wyobraźni” dofinansowanego z NPRCz 2.0 BLISKO 2022-2023 w kwocie 137 500,00 zł. W ramach projektu w 2022 r. zorganizowano 9 szkoleń. Wzięli w nich udział bibliotekarze z gminy, a także z sąsiednich miast i gmin oraz przedstawiciele lokalnych partnerów. W ramach zadania zrealizowano 6 działań edukacyjno-animacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, a więc do dzieci – warsztaty plastyczne „Książki pełne sztuki” i konkurs plastyczny „Postać ze świata fantazji”, młodzieży – warsztaty grafiki komputerowej „Obraz”, dorosłych – warsztaty kreatywnego pisania „Słowo”, seniorów – warsztaty plastyczno-literackie „Kolor”. Odbyło się również spotkanie autorskie z lokalnym pisarzem.

Punktem kulminacyjnym pierwszego roku realizacji projektu była impreza plenerowa „Pole wyobraźni”. Trwające kilka godzin wydarzenie ściągnęło wielu mieszkańców i gości, na których czekały różne atrakcje, m.in. pokazy narodowych tańców litewskich, performens przygotowany przez dzieci i młodzież w trakcie warsztatów, „Alicja w Krainie Czarów”.

Oprócz działań związanych z projektem BLISKO w bibliotece odbywały się: zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych, cykl „spotkań z książką” dla przedszkolaków poświęcony emocjom i uczuciom, „Narodowe Czytanie”, w którym licznie uczestniczyli seniorzy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy. Te dwie grupy chętnie brały udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę, np. z obsługi tabletów. Kolejny już rok biblioteka włączyła się do akcji „Mała książka – wielki człowiek”.

Biblioteka jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt, posiada komputery gamingowe, które są wręcz oblegane przez młodych użytkowników, roboty Jimu, tablicę interaktywną z projektorem multimedialnym wykorzystywaną podczas zajęć z dziećmi i szkoleń. W 2022 r. GBP otrzymała dofinansowanie w projekcie „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” na modernizację i doposażenie Filii Bibliotecznej w Sokółkach. Kwota dofinansowania to 1 665 000,00 zł.