Historia

Od 2009 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie przyznaje tytuł Bibliotheca Bona bibliotekom publicznym z regionu Warmii i Mazur. Wybór laureatów jest uzasadniony szczególnymi osiągnięciami instytucji, aktywnością, kryteriami statystycznymi oraz doskonałą współpracą na linii biblioteka – organizator – czytelnik. Corocznie tytułem ustanowionym przez WBP w Olsztynie wyróżniane były biblioteki w trzech kategoriach: bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i wiejskich. W 2018 r. przyznano w tych kategoriach tytuły Bibliotheca Bona Dekady. W 2019 roku zmieniliśmy formułę wydarzenia. Biblioteki publiczne z województwa warmińsko-mazurskiego mogły głosować na biblioteki nominowane przez biblioteki powiatowe. OD 2020 roku wyboru zwycięzcy dokonuje Komisja Wydarzenia biorąc pod uwagę m.in. opis nominowanej biblioteki oraz ranking głosowania internetowego. Od 2020 roku wyboru zwycięzcy dokonuje Komisja Wydarzenia biorąc pod uwagę m.in. opis nominowanej biblioteki oraz ranking głosowania internetowego.

Poniżej znajdziesz laureatów z poszczególnych lat: