Bibliotheca Bona Dekady
15 maja 2018 r.

W tym roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie już po raz dziesiąty przyznała bibliotekom z regionu Warmii i Mazur tytuł „BIBLIOTHECA BONA”. Wybór laureatów jest uzasadniony szczególnymi osiągnięciami instytucji, aktywnością, kryteriami statystycznymi oraz doskonałą współpracą na linii biblioteka – organizator – czytelnik. Corocznie tytułem ustanowionym przez WBP w Olsztynie wyróżniane są biblioteki w trzech kategoriach: bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i wiejskich.

Wyróżnienia za 2017 rok otrzymały następujące biblioteki:

w kategorii bibliotek miejskich

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie

w kategorii bibliotek miejsko-gminnych

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu

w kategorii bibliotek wiejskich

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach

Na zdjęciu przedstawiciele wyróżnionych bibliotek. Przedstawiciele Biblioteki w Działdowie
Przedstawiciele Biblioteki w Morągu Przedstawiciele Biblioteki w Świątkach

powrót