„BIBLIOTHECA BONA 2008”
12 maja 2009 r.

Po raz pierwszy 3 bibliotekom z naszego województwa nadany został tytuł „BIBLIOTHECA BONA 2008”. Jest to tytuł przyzny przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, która biorąc pod uwagę szczególne osiągnięcia bibliotek oraz kryteria statystyczne, wyróżnienła za 2008 rok:

  • w kategorii bibliotek miejskich: Miejską Bibliotekę Publiczną w Giżycku,
  • w kategorii bibliotek miejsko-gminnych: Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Korszach,
  • w kategorii bibliotek wiejskich: Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Gwiździnach.

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

powrót