Ranking Bibliotheca Bona 2021

Laureatką tytułu Bibliotheca Bona 2021 została Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach.

Dyplom oraz nagrodę w postaci czytników e-booków ufundowanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazano na ręce Dyrektor biblioteki – Joanny Łępickiej oraz Sekretarza Gminy Giżycko – Dariusza Grygienczy podczas uroczystej konferencji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie 25 maja 2022 roku.

Wręczenie nagrody Bibliotheca Bona 2021. Od lewej: Andrzej Marcinkiewicz – Dyrektor WBP w Olsztynie, Joanna Łępicka – Dyrektor GBP w Wilkasach, Dariusz Grygiencza – Sekretarz Gminy Giżycko (od lewej) Joanna Łępicka – Dyrektor GBP w Wilkasach, Dariusz Grygiencza – Sekretarz Gminy Giżycko

Podczas konferencji wyróżniono również Miejską Bibliotekę Publiczną w Giżycku, która nominowała GBP w Wilkasach do tytułu Bibliotheca Bona 2021 oraz wręczono pamiątkowe akty nominacji do tytuły Bibliotheca Bona 2021 przedstawicielom wszystkich nominowanych bibliotek.

Kadra kierownicza bibliotek nominowanych do tytułu Bibliotheca Bona 2021 wraz z Dyrekcją WBP. Od lewej: Joanna Łępicka – Dyrektor GBP w Wilkasach, Justyna Podleś – CKB we Fromborku, Edyta Marszak – MGBP w Lidzbarku, Renata Gawlińska – BPMiG Mikołajki, Agnieszka Ozimek – GBP w Baniach Mazurskich, Daniel Drobisz – GCKB w Dąbrównie, Dominik Szkoda – MBP w Pasymiu, Adrianna Walendziak – Zastępca Dyrektora WBP w Olsztynie

Gratulujemy!


Biblioteki nominowane w 2021 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich
GBP w Baniach Mazurskich

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie
GCK_B w Dąbrównie

Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku
CK-B we Fromborku

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
GBP w Wilkasach

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku
M-GBP w Lidzbarku

Centrum Kultury
CK "Kłobuk" - BPMiG Mikołajki

Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu
MBP w Pasymiu