Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie

% czytelników do ogółu mieszkańców: 9,38%
Odwiedziny fizyczne w bibliotece
w przeliczeniu na mieszkańca: 1,06
Wykorzystanie zbiorów ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca: 2,90
Zakup zbiorów na 100 mieszkańców: 17
Katalog online: TAK


Głosowanie dobiegło końca


Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie jest jedną z najaktywniejszych bibliotek powiatu ostródzkiego, ważnym miejscem w społeczności lokalnej, oferującym różnorodne formy uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych i kulturalnych użytkownikom ze wszystkich grup wiekowych.

Promując czytelnictwo, realizuje wiele form pracy: spotkania autorskie dla młodzieży i dla dorosłych, spotkania z podróżnikiem, warsztaty teatralne, spektakle Teatru przy Stoliku, Dyskusyjny Klub Książki czy Dyskusyjny Klub Filmowy. Tym, co te działania wyróżnia, jest kreatywność prowadzących.

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki realizowane były nie tylko w bibliotece, ale też w plenerze, gdy dyskusja dotyczyła przyrody, zapraszani byli na nie goście specjalni, np. wykonujący taki sam zawód jak bohaterowie książki, wprowadzane były elementy gier i zabaw, specjalne stroje. Spotkania w Klubie Filmowym odbywały się w 2022 roku pod hasłem „Kino i Kolor” – projekcjom towarzyszyły wystawy książek i poczęstunek w wybranym kolorze, który dominował też w strojach uczestników.

W 2022 roku wznowiła działalność grupa teatralna spotykająca się w Bibliotece poprzez spektakl czytany „Ożenić się nie mogę” Aleksandra Fredry.

Dużą wagę Biblioteka przywiązuje do pracy z dziećmi – realizowane są zajęcia literacko-kreatywne w Klubie Mamy i Malucha, w ofercie znajdują się Pudełka-niespodzianki – zawierają książki, grę planszową/edukacyjną/towarzyską, zestaw łamigłówek i krzyżówek opracowanych przez bibliotekarzy, zestaw materiałów do wykonania pracy twórczej wraz ze wzorem oraz maskotkę.

Biblioteka przystąpiła do programu „Mała książka – wielki człowiek”, zachęcając do korzystania ze swoich usług najmłodszych użytkowników i ich rodziców. Starsze dzieci wzięły udział w warsztatach on-line „Z dźwiękiem spotkanie na spontanie” dzięki udziałowi Biblioteki w projekcie „Terenowa Edukacja Teatralna”, spotkaniach autorskich i podróżniczych.

Podczas wakacji organizowane były Filmowe środy – projekcje bajek w 3D.

W 2022 roku Biblioteka po raz kolejny znalazła się wśród 5 bibliotek wyłonionych do uczestnictwa w projekcie Towarzystwa Kultury Teatralnej Warmii i Mazur – Teatr bez Granic.

Bardzo cenną inicjatywą jest akcja „Objazdowa Biblioteka” – raz w miesiącu pracownicy dowożą książki dla czytelników z czterech wsi, którzy mają utrudniony dostęp do Biblioteki.

W 2022 roku GBP pozyskała dodatkowe środki na działalność ze Stowarzyszenia Razem dla Naszych Dzieci oraz ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.