Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach Biblioteka Publiczna

% czytelników do ogółu mieszkańców: 9,54%
Odwiedziny fizyczne w bibliotece
w przeliczeniu na mieszkańca: 1,54
Wykorzystanie zbiorów ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca: 2,42
Zakup zbiorów na 100 mieszkańców: 5
Katalog online: TAK


Głosowanie dobiegło końca


Biblioteka Publiczna w Dywitach funkcjonuje w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i posiada dwie filie biblioteczne w Kieźlinach i w Sętalu. Na podstawie porozumienia z Powiatem Olsztyńskim Biblioteka w Dywitach realizuje również zadania biblioteki powiatowej.

Mając na uwadze ułatwienie dostępu do literatury jak największej liczbie mieszkańców BP uruchomiła punkty biblioteczne w Tuławkach i Bukwałdzie, natomiast w Brąswałdzie utworzono tzw. punkt regionalny w Izbie Pamięci Marii Zientary-Malewskiej, w którym zgromadzono wydawnictwa literackie dotyczące regionu.

Biblioteka prowadzi również działalność popularyzatorską i kulturalno-edukacyjną, biorąc udział w różnych działaniach oraz akcjach zarówno ogólnopolskich, takich jak „Mała książka – wielki człowiek”, „Narodowe Czytanie”, „Noc Bibliotek”, jak i regionalnych. Współpracuje ze szkołą podstawową oraz z przedszkolami z terenu gminy.

W bibliotece jest możliwość skorzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Dorośli czytelnicy mogą otrzymywać bezpłatne kody do aplikacji Empik Go oferującej dostęp do e-booków i audiobooków. Dostępne są także gry planszowe dla użytkowników w różnym wieku. Czytelnikom z dysfunkcją wzroku udostępniane są książki z serii „Duże Litery”, które drukowane są dużą, czytelną czcionką oraz „CzytakPlus”. Biblioteka bezpłatnie prowadzi usługę „Książka na telefon” dla osób, które mają utrudniony dostęp do biblioteki oraz akcję bookcrossingową. Współpracuje z lokalnym dwumiesięcznikiem społeczno-kulturalnym „Gazeta Dywicka” oraz Fundacją Kapitana Nemo.

W bibliotece organizowane są wystawy dzieł twórców zarówno lokalnych, jak i z innych miejscowości, które cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników. Przy instytucji działają Dyskusyjne Kluby Książki, a młodsi czytelnicy mogą brać udział w wielu aktywnościach i różnych formach pracy, m.in. zajęciach literacko-plastycznych dla dzieci promujących książkę i czytelnictwo.

Ważnym wydarzeniem w kalendarzu biblioteki jest także coroczna impreza Festiwal Sztuki Czytania –jedyny taki festiwal w Polsce – na którą składa się kilka wydarzeń kulturalnych dotyczących realizacji idei propagowania kultury języka polskiego jako naczelnej wartości dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej.