nowe KOMPETENCJE – nowe PERSPEKTYWY Sponsorzy
O szkoleniach
O szkoleniach
Komunikacja
Komunikacja
Negocjacje
Negocjacje
Seniorzy
Seniorzy
Wolontariat
Wolontariat
Programy edukacyjne
Programy edukacyjne
E-booki
E-booki
Storny www
Storny www
Praca z książką
Praca z książką
Blog jako forma promocji działań biblioteki
Blog jako forma promocji działań biblioteki

Temat szkolenia: Pisanie i prowadzenie programów edukacyjnych i literackich z elementami biblio- i bajkoterapii

Termin: 14.10.2013 r. (I grupa), 15.10.2013 r. (II grupa)

Miejsce szkolenia: WBP w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, sala 109

Krótki opis szkolenia:

Szkolenie poświęcone nabywaniu umiejętności tworzenia i realizacji programów edukacyjnych i literackich z elementami biblio- i bajkoterapii.

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie z podstawowymi etapami opracowywania programów edukacyjnych i literackich z elementami biblio- i bajkoterapii jako narzędzia pracy bibliotekarza
  • nabycie praktycznych umiejętności konstruowania i wykorzystania projektu w edukacji czytelniczej
  • poznanie nowych metod i form pracy
  • zapoznanie z pojęciem biblioterapii i sposobami jej zastosowania w pracy bibliotekarza.

Trener: Elżbieta Nawrocka

Bibliotekarka z wieloletnim doświadczeniem, bibliotekoznawca, bibliofilka. Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów kultury Uniwersytetu Warszawskiego, biblioterapię z elementami innych terapii twórczych w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej w Warszawie. Jest także beneficjentką projektu „Czytanie dziedzictwa kultury" Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie. Od ponad dziesięciu lat prowadzi zajęcia edukacyjne. Za wyróżniającą się pracę z dziećmi i młodzieżą została uhonorowana nagrodą im. Anny Platto.

Fotorelacja i opinie uczestników szkolenia