nowe KOMPETENCJE – nowe PERSPEKTYWY Sponsorzy
O szkoleniach
O szkoleniach
Komunikacja
Komunikacja
Negocjacje
Negocjacje
Seniorzy
Seniorzy
Wolontariat
Wolontariat
Programy edukacyjne
Programy edukacyjne
E-booki
E-booki
Storny www
Storny www
Praca z książką
Praca z książką
Blog jako forma promocji działań biblioteki
Blog jako forma promocji działań biblioteki

nowe KOMPETENCJE – nowe PERSPEKTYWY to najnowsza propozycja szkoleniowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie realizowana w ramach programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” ze środków Instytutu Książki, współfinansowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Program Rozwoju Bibliotek.
Celem projektu nowe KOMPETENCJE – nowe PERSPEKTYWY jest podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych 265 uczestników szkoleń – bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego. Rezultatem długofalowym będzie wzrost jakości pracy bibliotek i podniesienie ich prestiżu wśród społeczności lokalnej i władz. Szkolenia skierowane są do kadry zarządzającej i pracowników merytorycznych z bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

W ciągu dwóch miesięcy bibliotekarze wezmą udział w 16 szkoleniach (141 godz. szkoleniowych). Atrakcyjne zajęcia prowadzone przez specjalistów, angażujące bibliotekarzy i pokazujące im nowe możliwości, przełożą się na jakość pracy bibliotek i będą sprzyjały umacnianiu wśród społeczności lokalnej i władz, roli biblioteki jako „trzeciego miejsca”. Tematyka szkoleń i poziom ich zaawansowania uwzględnia potrzeby bibliotek. Na zakończenie zajęć prowadzona będzie ankieta ewaluacyjna, a uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w szkoleniu. Podczas wszystkich szkoleń organizator zapewni uczestnikom i trenerom noclegi, wyżywienie oraz materiały do realizacji zajęć.

Z uwagi na rozległość województwa oraz trudności komunikacyjne szkolenia planowane są w 3 lokalizacjach: WBP w Olsztynie, Biblioteka Elbląska, MBP w Kętrzynie.

Podczas szkoleń zrealizowanych zostanie 8 tematów:

Kompetencje osobiste:

  1. Komunikacja z osobami zaburzonymi psychicznie. Jak rozumieć, rozmawiać i postępować, gdy przyjdą do naszej biblioteki?
  2. Negocjacje dla pracowników instytucji kultury.

Kompetencje zawodowe:

  1. Jak stworzyć ciekawą ofertę dla najstarszych użytkowników naszych bibliotek? Od czego zacząć? Co proponować?
  2. Pisanie i prowadzenie programów edukacyjnych i literackich z elementami biblio- i bajkoterapii.
  3. Jak pracować z książką, by nie stłumić naturalnej dziecięcej pasji tworzenia.
  4. Wolontariusz w bibliotece. Wzmocnienie kadrowe biblioteki i przestrzeń rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców.

Nowe technologie:

  1. E-booki bez tajemnic.
  2. Projektowanie i tworzenie stron www.
  3. Blog jako forma promocji działań biblioteki.